Waar zijn de Iraakse christenen gebleven?

Nieuws15 juli 2021
Iraakse christen

Christenen in Irak zijn hun woonplaats ontvlucht na jaren geweld van met name Al-Qaeda en IS. "Ongeveer tachtig procent van één van de oudste christelijke gemeenschappen ter wereld heeft de afgelopen jaren het land verlaten", vertelt Herman Meijer van Stichting HVC. Een aantal medewerkers van de christelijke hulporganisatie bezocht achtergebleven christenen in het verscheurde Irak. "Men maakt zich zorgen en is erg somber over de toekomst van de kerk", aldus Meijer.

Gezinnen zijn verscheurd door de onrust in Irak. Een Iraakse christen, eind dertig, vertelde aan Meijer hoe zijn broers en zussen zich verspreid hebben over heel de wereld. "Hij kwam uit een gezin met zes kinderen, waarvan er nu één in Amerika, één in Canada, één in Duitsland en één in Nederland woont. De broers en zussen worden niet alleen gemist door hun broer, maar ook door de plaatselijke kerk. Waar de kerk eerst gevuld was, zijn nu lege banken of is het gebouw zelfs gesloten", aldus Herman Meijer.

"Wanneer mensen niet terugkeren blijft hun huis een bomkrater."

Waar zijn de christenen?
In Irak waren toen Saddam Hoessein verdreven werd in 2003 ongeveer 1,5 miljoen christenen. Na de inval van het Amerikaanse leger in 2003 en de opvolgende geweldsuitbarsting ontvluchtten veel christenen het land. Tijdens en na de oorlog met IS vanaf 2014, ontstaat de tweede grote uittocht van christenen uit het Midden-Oosterse land. "Er zijn tussen de 150.000 en 300.000 christenen overgebleven", vertelt Meijer. "Dit betekent dat ongeveer tachtig  procent is vertrokken en één van de oudste christelijke gemeenschappen ter wereld aan het verdwijnen is. We spraken in Irak met dominees van kerken met ooit 270 gezinnen, waar nu nog maar ongeveer veertig gezinnen van zijn overgebleven."

"IS is wel verslagen, maar hun gedachtegoed leeft nog volop."

"Veel christenen zijn weggejaagd en gevlucht de afgelopen jaren. IS viel bijvoorbeeld christelijke gemeenschappen in de regio Ninevé aan", aldus Meijer van HVC. Mosul (het oude Ninevé) ligt in het noorden van Irak en herbergde eeuwenlang een oude christelijke gemeenschap. Bijna alle christenen ontvluchtten tijdens en na de inname van IS de stad die meerdere jaren in handen van de terroristische organisatie zal blijven. Nu Mosul is bevrijd, keren de meeste gelovigen niet terug. Islamitische milities hebben christelijke wijken overgenomen, huizen liggen en puin en christenen voelen teveel gevaar.

"Iraakse christenen vertellen dat IS wel verslagen is, maar het gedachtegoed van IS nog volop leeft. Men is bang voor geweld en intimidatie, maar ook dat in de toekomst een vergelijkbare terroristische organisatie terrein wint in Irak en men als christenen hun leven weer niet zeker zal zijn. Ook dat verklaart die grote uitstroom en het uitblijven van de terugkeer van christenen", legt Meijer uit aan de hand van gesprekken die hij voerde met christenen tijdens de reis van HVC naar Irak.

Hoop voor Irak
De resten van de voorheen grote christelijke gemeenschap zijn nog steeds zichtbaar. "Je ziet vervallen kerkgebouwen met de kogelgaten nog in de muren. Waar kerken eerst vol zaten, zijn er nu lege banken. De restauratie van de gebouwen blijft vaak achter. Op andere plaatsen zie je dat een deel van de dorpen weer herbouwd is en mensen zich inzetten om huizen te herstellen. Ook in christelijke dorpen begint men met de heropbouw.  Veel dorpsbewoners zijn echter gevlucht. En wanneer mensen niet terugkeren, blijft hun huis een bomkrater. Dat geeft christelijke dorpen een troosteloze aanblik."

Hoe gaan de christenen in Irak om met de moeilijke en confronterende omstandigheden? "Men maakt zich zorgen en is erg somber over de toekomst van de kerk. Men is een groot deel van hun gemeenschap kwijt en ziet hoe de kerk dreigt te verdwijnen. Daarnaast is er ook hoop. Er komen relatief veel moslims in Irak tot geloof. Zij bekeren zich tot het christendom, omdat zij hebben gezien welk geweld en verdriet er is voortgevloeid uit de radicale islamitische opvattingen van IS”, aldus Meijer.

HVC helpt vervolgde christenen in Irak bij het herstellen van hun gemeenschappen en bij evangelisatie onder hen die de Bijbel niet kennen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Groep studenten bij de kerk
Nieuws

Bemoedigd in Santiago: "We zochten al tien jaar naar God, Hij vulde onze leegte"

Even van de hoofdweg af, rijden we over zand- en grindwegen naar de kerk toe. De stofwolken kondigen onze komst aan. Cuba, het is een land van tegenstellingen. Hoeveel van de toeristen, die we vanmiddag zagen aan het strand bij de Caribische Zee, ken

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

Meerartikelen

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove