Moeilijke Bijbelteksten - Wanneer leefde Job?

God15 juli 2020 Marco van Putten
Marco van Putten

In de serie 'Moeilijke Bijbelteksten' behandelt Bijbelleraar Marco van Putten in korte artikelen onderwerpen uit de Bijbel die moeilijk worden gevonden. Dit artikel gaat over de vraag wat in de Bijbel staat over de afkomst van Job.

Job is een bekend persoon uit de Bijbel. Dat wil echter niet zeggen dat de inhoud van het gelijknamige Bijbelboek ook goed bekend is. Dat boek wordt Bijbelse Wijsheidsliteratuur genoemd. Sommigen stellen echter dat Job nooit geleefd heeft, maar dat de boodschap van het boek Job belangrijker zou zijn dan de personen die erin genoemd worden. Probleem daarmee is dat de persoon Job in andere Bijbelboeken wel als historisch persoon wordt opgevat (Jak 5:11) en het boek wordt als Gods woord opgevat. Als hij geleefd heeft, wat is dan zijn afkomst?

Land Uz
Wanneer kan de persoon Job geleefd hebben? De meeste geleerden houden het erop dat hij of leefde in dezelfde tijd als Abraham of na hem. Daar zijn een aantal redenen voor, maar een belangrijke is traditie. Daarin heeft Abraham (samen met de twee andere patriarchen Izak en Jakob) een hoofdrol en daarin wordt het Bijbelboek Genesis als het oudste boek gezien. Job is daardoor naar de zijlijn verdrongen. Ook dat verklaard waarom zijn boek niet populair is.

Welke aanwijzingen staan in het boek Job voor de datering? De eerste aanwijzing is dat Job leefde in het land Uz (Hebreeuws ’Oets; Job 1:1). Deze naam komt voor in de lijst van Noachs nageslacht (Gn 10:23). In die tijd van Noach was het normaal dat als iemand die zich in een gebied vestigde hij dat zijn eigen naam gaf. Het zou dan kunnen zijn dat Uz, een zoon van de Semiet Aram, het land heeft ingenomen waar Job later leefde. Als dat zo is dan ligt het voor de hand dat het land Uz niet ver van het land van diens vader Aram lag. Misschien zelfs erin.

De naam Uz wordt echter ook nog elders in de Bijbel genoemd. In de geslachtslijst van Esau (Gn 36:28) en in verband daarmee wordt ook het land Uz genoemd (Kl 4:21). Daarom houden sommige geleerden het erop dat het land Uz in of naast Edom lag. Maar dat betekent wel dat Job na de patriarch Jakob geleefd heeft. Echter, Edom was in de Bijbel een God vijandig volk. Als Job werkelijk Edomiet was, dan is de kans erg klein dat zijn boek in de Bijbel was opgenomen.

Het land Uz wordt ook nog genoemd in een profetie van Jeremia in verband met de buurvolken van Israël (Jr 25:20). Dit bevestigt het vermoeden dat dit land vlakbij het beloofde Land lag. Net zoals het land van Aram.

Job en Abraham
Als het land Uz gegrondvest is door een zoon van Aram, dan was Job een Arameeër. Dat is heel interessant, want volgens de Bijbel was Abraham ook een Arameeër (Dt 26:5). Sterker, het verband tussen Uz, de zoon van Aram, en Abraham wordt in de Bijbel bevestigd (Gn 22:20-21). In dat geval zouden Job en Abraham in dezelfde regio hebben gewoond. Dat brengt hen heel dicht bij elkaar. Dat verklaart waarom veel geleerden stellen dat Job en Abraham in dezelfde tijd leefden.

Vroege datering
Toch zijn er redenen om te vermoeden dat Job in een andere tijd leefde dan de genoemde patriarchen. Zijn naam Job (Hebreeuwse ‘Iejov) is namelijk bijzonder. Het komt elders in de Bijbel alleen voor in Ezechiël die Jobs naam noemt (Ezech 14:14). De vermoedelijke werkwoordstam ‘ajav , dat vijandig zijn betekent, komt maar één keer voor in de Bijbel (Ex 23:22). Het zelfstandige naamwoord ‘ojev – vijand komt dan wel weer 275 keer voor. Het is toch vreemd om jezelf ‘Iejov, wat ‘vijandschap’ betekent, te noemen. Sommigen denken daarom dat het niet zijn eigen naam was, maar een bijnaam die de inhoud van het boek samenvat. Maar dat argument kan dan ook toegepast worden op andere schrijvers van Bijbelboeken. Bijvoorbeeld Maleachie – Mijn boodschapper of Jesaja – God redt, maar beiden waren toch echt historische personen die deze namen hadden.

Dan is er nog het feit dat over Job wordt gesteld dat hij volmaakt, oprecht, Godvrezend was die het kwaad (naar Gods maatstaf) verwierp (Job 1:1, 8; 2:3). Van niemand anders in de Bijbel wordt dat allemaal door God gezegd. Van Abraham wordt alleen gesteld dat hij Godvrezend was (Gn 22:12). Van Jakob wordt alleen gesteld dat hij volmaakt was (Gn 25:27). Van enkele van Israëls koningen wordt alleen gesteld dat ze oprecht waren (Bijvoorbeeld 1 K 15:5). Deze veelheid aan goede eigenschappen van Job wijzen erop dat hij eerder tot de oorspronkelijk vrome generatie behoorde (dichter bij Adam of Noach) dan Abraham. Ook Jobs zeer hoge leeftijd (ouder dan Abraham) bevestigt dat (Job 42:16).

Er zijn ook nog andere aanwijzingen. Job behoorde tot de benej Qédém (1:3). Dit is meestal vertaald als ‘de zonen van het Oosten’, maar zo’n vertaling zegt weinig. Waarschijnlijker is dat het de benaming was van de voormannen, de mannen van weleer: net als de mannen Gods uit het verleden. De handhavers van Noachs nalatenschap. Waarschijnlijk behoorden Jobs drie collega’s ook daartoe.

Het oudste Bijbelboek
Ook worden Sabeers genoemd (Job 1:15; 6:19), zonen van Joktan of van Cham. Zij leefden enkele generaties na de Watervloed. Chaldeeën worden net als de Sabeeërs beschreven als benden en nog niet als een georganiseerd leger. In de gespreken in het boek Job worden geen wereldrijken genoemd, zoals Egypte in de dagen van Abraham, of hoog ontwikkeld stadsleven. Ze gaan over een leven gedomineerd door landbouw, dat afhankelijk is van weersfenomenen (37:2, 9; 38:25). Het noemen van wilde dieren (H39), vooral leeuwen (4:11), en de levendige herinnering aan de enorme dieren uit de voortijd (Gn 6:4): Behemot (40:10), Rahab (26:12: Ps 89:11), Tannien (7:12; Gn 1:21) en Leviatan (40:20; Js 27:1), wijst naar een tijd tussen Noach en Abraham. Waarschijnlijk zo’n 200 jaar na de watervloed, dus in de 21ste eeuw v.Chr., wat het boek Job dan het oudste van de Bijbel zou maken.

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. J. Koppelaar
Video

HHK-predikant gelooft dat geaborteerde kinderen in de hemel zijn

Ds. J. Koppelaar gelooft vurig dat geaborteerde kinderen in de hemel zijn. Dat stelde de hersteld hervormde predikant onlangs in een themapreek waarin het ging over de Week van het Leven. Koppelaar maakte daarbij kenbaar dat God je zomaar kan inschak

Fulani herders
Nieuws

Zeven doden bij door aanval radicale moslims op christelijke dorpen Nigeria

Bij aanvallen van radicale moslims op twee christelijke dorpen in de Nigeriaanse staat Plateau zijn donderdag 30 november zeker zeven christenen om het leven gekomen. De moslimterroristen en Fulani-herders vielen de dorpen midden in de nacht binnen e

Haroon Shahzad
Nieuws

Pakistaans familie ondergedoken na delen Bijbeltekst: "Ik leef niet bij mijn gezin"

Ondanks dat een christelijke man afgelopen maand door een rechtbank in Pakistan op borgtocht werd vrijgelaten, zijn de gevolgen van de valse beschuldiging van godslastering enorm voor zijn gezin. De man en zijn familie moesten gescheiden van elkaar o

Kardinaal Raymond Burke
Nieuws

Paus Franciscus is het zat en trekt appartement en salaris kardinaal Burke in

Paus Franciscus heeft besloten de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke uit zijn appartement te zetten en zijn salaris in te trekken. Dat meldt het persbureau The Associated Press (AP) op basis van twee anonieme bronnen. Burke stond al jaren bekend als

Wilders
Nieuws

CU wil kabinet met PVV niet steunen, SGP adviseert centrumrechtse regering

De ChristenUnie heeft in een brief aan verkenner Ronald Plasterk bevestigd dat de partij niet in een kabinet plaats zal nemen met de PVV. Ook zal CU geen gedoogsteun geven aan een PVV-kabinet. Voorvrouw Mirjam Bikker schrijft dat ze voor haar partij

Bert Noteboom
Nieuws

Bert Noteboom neemt afscheid van Christelijk Koor Jigdaljahu

De afgelopen koorrepetitie heeft Bert Noteboom het koor laten weten na zo'n tien jaar als dirigent afscheid te gaan nemen van Christelijk Koor Jigdaljahu. 'Als koorvereniging en bestuur mogen we terugkijken op een prachtige tijd met Bert als dirigent

Daan
Video

Daan verliest tijdens genezingsdienst zijn allergie voor katten en honden

Als kind is David helemaal verzot op katten. Maar hen aanraken of zelfs maar in de buurt komen, kan hij vanwege zijn allergie voor katten en honden niet. Tijdens een genezingsdienst in een kerk wordt er speciaal voor Daan gebeden en verliest hij vana

Ds. A. Simons
God

Ds. Simons beantwoordt Refoweb-vraag: 'U valt weer terug in wettische werken'

'Ik kon niet meer op Christus zien. Wetten, twijfels, mensen, cultuur, alles hield me bij Hem weg. Ik dacht: ik kan toch nooit bekeerd worden. Wat snap ik er nog van, wat geloof ik eigenlijk nog? Elke dag bid ik om leiding, probeer ik de Bijbel beter

Meerartikelen

Arthur Alderliesten
Column

Wereldwijde eenheid rond bescherming van het ongeboren leven

Honderdvijfenvijftig landen waren de laatste novemberweek vertegenwoordigd op Malta rond het thema Evangelie en abortus. Ook Arthur Alderliesten was aanwezig, als directeur van Stichting Schreeuw om Leven en leider van de Europese afdeling van organi

Annemarieke
Column

Annemarieke verkent christendom: Een boek van Tim Keller waar geen atheïst door overtuigd wordt

Afgelopen week heb ik In alle redelijkheid van Tim Keller gelezen. Het leek me echt een boek voor mij, alleen al vanwege de ondertitel: Christelijk geloof voor welwillende sceptici. Ik zou mezelf wel als een welwillende scepticus willen omschrijven.

gebedsmoment in parlement Israël
Nieuws

Bijzonder gebedsmoment in parlement Israël

Afgelopen woensdagochtend kwam een groep Knesset-leden, christenen en Joodse leiders bijeen in de Knesset (het Israëlische parlement) in Jeruzalem om te bidden voor Israël, voor de burgers, het Israëlische leger, de regering en de gijzelaars. Deze ‘D

millennials
Nieuws

Onderzoek: Millennialgeneratie snakt naar kerk als rustpunt

Waarom gaan nog millennials naar de kerk? Vanwege het nieuwe seizoen van de EO-podcast Heilige Huisjes heeft de EO dat samen met de Christelijke Hogeschool Ede en de Theologische Universiteit Utrecht laten uitzoeken. Wat blijkt: millennials zijn meer

Dr. J.B. ten Hove
Verdieping

Toekomstige predikanten en belemmerende factoren

Ben je bereid om een theologiestudent te begeleiden bij zijn gemeentelijke stage? Op die vraag antwoord ik van harte ‘ja’. Soms zijn er belemmerende factoren waardoor het niet goed mogelijk is, maar dat was niet aan de orde toen Harmen van der Werf z

IZB logo
Nieuws

IZB-directeur Sjaak van den Berg wil weer aan de slag als gemeentepredikant

IZB-directeur Sjaak van den Berg wil graag weer als gemeentepredikant aan het werk. Dat betekent dat hij in het voorjaar van 2024 verwacht afscheid te nemen bij de IZB. "Het voelt dubbel, want het werk bij de IZB heeft mijn hart, maar de gemeente tre

Peter Tsukahira
Interview

Pastor Peter Tsukahira ziet "geest van Amalek weer opduiken" in Israël en Gaza

"Van Hamasstrijders houden als mensen en voor hun zielenheil bidden is iets anders dan politiek, militair en strafrechtelijk met hen strijden." Pastor Peter Tsukahira is woonachtig in Israël en deed in het verleden dikwijls Nederland aan om uitleg te

Kerkdienst Bijlmer
Nieuws

EO-uitzending van feestelijke kerkdienst vanuit de Bijlmer

In hun mooiste kleding, met het lekkerste eten en met hun beste humeur – voorganger Moses Alagbe vraagt zijn kerkgangers om deze zondag tiptop naar de kerkdienst te komen. Niet per se omdat de dienst op televisie komt, maar omdat de dienst in het tek

Willem Lingeman
Opinie

Christelijke feestdagen?

Met de opening van het kerkelijk jaar is ook het seizoen van de ‘christelijke’ feestdagen weer aangebroken. Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; ze komen er weer aan. Er zijn christenen die van mening zijn dat je je aan deze

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp stelt confronterende vraag: "Wie ben je als je ziek wordt?

"Te lang hebben we ons heil in aardse bronnen gezocht, als het gaat om ons uiterlijk, onze prestaties en sociale status. Maar wie ben je als je je werk of gezondheid verliest?", die confronterende vraag stelde Wilkin van de Kamp onlangs in de twaalfd

Ds. Chris Bernard
Nieuws

Ook dominee Bernard stemde PVV: “Nederland raakt gewoon vol”

Vorige week woensdag kwam de PVV als winnaar uit de stembus. De partij van Geert Wilders behaalde liefst 37 zetels. De christelijke partijen, op de SGP na, leverden een flink aantal zetels in. Ook veel christenen hebben naar verluidt op Wilders geste

Algerijnse kerk
Nieuws

Algerijnse dominee belegt 'ongeoorloofde eredienst' en verdwijnt achter de tralies

De Algerijnse dominee Youssef Ourahmane moet een jaar de gevangenis in. Dat meldt Evangelical Focus. De predikant zou in maart vorig jaar een eredienst gehouden hebben in een gebouw dat niet daarvoor bestemd is. Naast de gevangenisstraf, moet de pred