cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Diederik van Dijk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

31 januari 2020 door NPV Zorg

NPV over 'voltooid leven'-onderzoek: "Eenzijdige lobby richting de dood getuigt niet van waardering voor ouderdom"

Naar schatting heeft 0,18% van alle 55-plussers een wens tot levensbeëindiging, zonder dat zij ernstig ziek zijn. Dat komt neer op iets meer dan 10.000 mensen. Ruim een derde van deze groep zou graag hulp bij zelfdoding krijgen. Twee derde heeft de voorkeur om het leven zelf te beëindigen. Dit blijkt uit het PERSPECTIEF-onderzoek dat onder leiding van Dr. Els van Wijngaarden is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMC Utrecht in opdracht van het ministerie van VWS en gefinancierd door ZonMw.

De NPV is blij dat de roep om hulp bij zelfdoding inzichtelijk gemaakt is. “Deze uitkomst is geheel in lijn met het rapport van de commissie Schnabel uit 2016. Ook zij concludeerde dat de groep mensen die ‘lijden aan het leven’, waarschijnlijk klein is”, reageert NPV-directeur Diederik van Dijk (foto). “Het wordt tijd dat we dit rapport uit de bureaula halen en serieus nemen. Zowel in de adviezen om de problematiek te bestrijden, als in de conclusie dat wetgeving bij ‘voltooid leven’ niet te realiseren is. De eenzijdige lobby richting de dood getuigt niet van respect en waardering voor de ouderdom”.

Tegelijk blijkt uit dit PERSPECTIEF-onderzoek dat de doodswens bij mensen die niet ernstig ziek zijn, niet alleen voorkomt ouderen. Ook vrouwen zijn oververtegenwoordigd (67%). De groep met een actieve doodswens én een wens tot levensbeëindiging bestaat voor een relatief groot gedeelte uit laagopgeleiden (44%) en mensen afkomstig uit de lagere sociale klassen (53%). Een flink deel (28%) zegt al het hele leven een doodswens te hebben. “Het ideaal van de autonome en zelf beschikkende ouderen, zie zelfbewust zijn eigen dood wil kiezen, gaat dus mank. Dit mag de media zich ook aanrekenen met haar eenzijdige belichting in programma’s”, aldus van Dijk.

Factoren die volgens de ouderen hun doodswens versterken, zijn piekeren, ziekten, geestelijke en lichamelijke aftakeling, eenzaamheid, afhankelijkheid van anderen, het gevoel anderen tot last te zijn, financiële zorgen, angst om (nog meer) afhankelijk te worden en angst om (nog een keer) te vallen. Zaken die de wens om te leven versterken, zijn volgens de ouderen woonplezier, onafhankelijkheid en het ervaren van verbinding met anderen. Van Dijk: “Dit bevestigt dat we het niet alleen hebben over een zorgprobleem, maar ook over een zingevingsprobleem. Mensen zijn aangelegd op relaties en verbanden. Dat zijn de sleutels voor verandering.”

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Ik vind het zeer ongepast dat de discussie over de uitkomst van het onderzoek en een op handen zijn wetsvoorstel van Lady Death juist nu plaats vindt. Tezelfdertijd, dat de overheid concludeert dat de wenselijke zorg voor ouderen in de zeer nabije toekomt niet meer betaalbaar is. Er komen er teveel. Wij ouderen zijn met teveel, dus hoog tijd dat je je leven gaat voltooien met een gratis pil, te verkrijgen bij de balie van D666.