cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
homoseksualiteit
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 december 2019 door Jeffrey Schipper

Nog geen besluit over 'homovriendelijk' CGK Zwolle na kerkelijke vergadering

Er is nog geen beslissing genomen over het al dan niet vermanen van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zwolle vanwege haar homovriendelijke beleid, meldt RTV Oost. Hun beleid werd afgelopen vrijdag besproken tijdens een regionale vergadering. In februari wordt het gesprek hierover vervolgd.

In 2013 werd tijdens de generale synode van de CGK een homorelatie bestempeld als "niet-Bijbels en dus zonde". De bezwaren van de kerkelijke gemeente in Zwolle werden in 2017 afgewezen. De Zwolse kerkenraad was daarover "zeer teleurgesteld". "Wij hebben niet de vrijmoedigheid om leden die in liefde en trouw met een partner van hetzelfde geslacht samenleven, pastoraal te bearbeiden als waren het leden die in zonde leven en voor wie derhalve geen plaats is in Gods koninkrijk", liet de kerkenraad destijds weten.

De regionale kerkkoepel moest zich gisteravond buigen over de vraag of de Zwolse gemeente, met ruim 4500 leden verdeeld over drie kerken, over de schreef gaat met haar homostandpunt. Afgelopen vrijdag kwam volgens het Nederlands Dagblad een voorstel ter tafel waarover in februari verder wordt gesproken. In zo'n voorstel wordt de kerkenraad van Zwolle opgeroepen zich te bekeren en zich te voegen naar de landelijke synodeuitspraken over homoseksuele relaties, en van die bekering rekenschap te geven aan de kerken in de regio.

Dit is één van de voorstellen die de komende tijd besproken gaan worden en in februari mogelijk in stemming worden gebracht. De scriba van het moderamen van de classis, ds. A. Hakvoort, laat in het Reformatorisch Dagblad weten dat de voorstellen waarschijnlijk "heel uiteenlopend" zullen zijn. "Dat varieert van voorstellen die de gemeente Zwolle willen accepteren in haar houding ten opzichte van de besluitvorming van de synode, tot voorstellen om Zwolle op te roepen op haar standpunt terug te komen."

Ds. Henk Mijnders, predikant van de CGK Zwolle, sprak van een emotionele vergadering waarbij het er volgens RTV Oost soms heftig en zelfs grimmig aan toe ging. Op de publieke tribune zaten zo'n 75 Zwollenaren. Volgens scriba ds. A. Hakvoort "is niemand erop uit dat Zwolle wordt weggestuurd of losgemaakt wordt van het kerkverband. We proberen een manier te vinden om bij elkaar te blijven."

Naast homoseksualiteit is ook de vraag of vrouwen wel of niet mogen worden toegelaten als ambtsdragers een heet hangijzer binnen de CGK. De classes kunnen de zogeheten geloofsbrieven van afgevaardigden uit kerken die uit de pas lopen door de benoeming van vrouwelijke ambtsdragers niet zomaar weigeren, melden de deputaten kerkorde en kerkrecht volgens het Reformatorisch Dagblad.

Lees ook: Regionale kerkvergadering oordeelt deze week over 'homovriendelijk beleid' CGK Zwolle.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Dit is toch wel een hele vreemde uitspraak: "Wij hebben niet de vrijmoedigheid om leden die in liefde en trouw met een partner van hetzelfde geslacht samenleven, pastoraal te bearbeiden als waren het leden die in zonde leven en voor wie derhalve geen plaats is in Gods koninkrijk". Gelovigen die volgens een goed verstaan van Gods Woord in zonde leven, moeten zich ervan bekeren. Dat geldt overigens voor een ieder, zowel homo als hetero.