Ben ik geen goede christen?

God24 september 2019 Larry Koelewijn
Larry Koelewijn

Ik ben een nieuwsgierig mens. Het interesseert me wat er speelt in de wereld. Daarom kijk ik dagelijks het NOS-journaal en raadpleeg vele nieuwsbronnen op internet.

Het interesseert me ook wat er speelt in de christelijke en kerkelijke wereld. Op CIP.nl, en ook in het Nederlands Dagblad lees ik veel artikelen die het nieuws uit de christelijke hoek vertellen en duiden. Als interkerkelijk denkend mens misschien wel logisch. Wil graag weten wat anderen denken en doen.

Maar dit heeft ook een keerzijde. Een keerzijde waar ik soms een beetje moe van wordt. Ik doel dan op christenen die vinden hoe iets ‘moet’. En vooral dat anderen dat dan ook moeten denken of doen.

Een paar koppen of citaten, die de afgelopen tijd te vinden waren op CIP.nl:

· ‘Een christelijk leven kan niet samengaan met een Netflix-abonnement.’
· ‘Dominee kan kringgebed niet aanbevelen’
· ‘Wie seksualiteit buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw legitimeert, is geen christen’
· ‘De kerk is nooit bedoeld om op zondag bij elkaar te komen en de stoelen te verwarmen’

Geeft de Bijbel ons op alle vragen antwoord? Ik denk van niet. Er blijven nog 10.000 vragen over.

Voor alle duidelijkheid, CIP.nl faciliteert nieuws, en ook plaatsen ze blogs van schrijvers. Dat zijn geen algemene opvattingen van de CIP.nl redactie. Klinkt logisch, maar niet iedereen lijkt dat soms te snappen.

Of ik het eens ben met de strekking van de genoemde koppen en citaten is voor nu even niet relevant. Het gaat me erom dat er vaak met zo’n grote stelligheid gesproken wordt.

Eentje dan waar ik wél iets over kwijt wil: ‘Een christen wil deze wereld het liefst zo snel mogelijk verlaten’.

Dat lezende bekruipt me een gevoel dat de schrijver zegt dat als ik dat verlangen niet heb, ik dus geen (goede) christen ben. Móeten we als christen naar het einde van ons leven verlangen? Het feit dat Paulus zoiets een keer heeft geschreven, dat ging overigens over zichzelf, maakt het toch nog geen gebod voor ons? Volgens mij heeft God ons gewild, op deze aarde. Met een taak. Hier en nu. En tegelijkertijd ook in verwachting. In het genoemde artikel wordt verslag gedaan van een lezing van ds. P. den Ouden op de Haamstedeconferentie. Op zijn beurt citeert De Ouden een oude kerkvader, ene Tertullianus. Ik mis hier enorm de nuance.

Stop alsjeblieft, om te pas en te onpas te roepen ‘dat het toch zo duidelijk in de Bijbel staat’. Want volgens mij is dat meestal niet zo.

M’n punt is dit. Ik geloof in God. Ik geloof dat de Bijbel een kanaal is waardoor Jezus ons iets heel belangrijks wil zeggen. Toekomstperspectief op het hoogste niveau. Ik geloof dat we dat Woord van God mogen toepassen in de hedendaagse cultuur. Maar geeft de Bijbel ons op alle vragen antwoord?

Ik denk van niet. Er blijven nog 10.000 vragen over.

Mogen die vragen blijven staan? Natuurlijk zou ik graag alle antwoorden krijgen, maar die illusie heb ik allang geleden opgegeven. Of misschien wel nooit echt gehad.

Stop alsjeblieft, om te pas en te onpas te roepen ‘dat het toch zo duidelijk in de Bijbel staat’. Want volgens mij is dat meestal niet zo. God geeft ons heel veel ruimte. Als dat anders was, waren we niet zo tot op het bot verdeeld over de kinderdoop, de rol van de vrouw in de kerk, homoseksualiteit, huwelijk en echtscheiding, schepping en evolutie, Bijbelvertalingen, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Het allerbelangrijkste is de vraag of wij als mensen toekomst hebben. En daarop geeft de Bijbel ondubbelzinnig en heel duidelijk antwoord. Ja!

Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan - en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen (Romeinen 14:4-5).

Bovenstaande tekst wil ik niet misbruiken om m’n gelijk te halen. Het gaat me om de achterliggende gedachte achter deze boodschap. Geef elkaar de ruimte.

Nu is het mijn beurt om stellig te zijn: Nee, de Bijbel is geen boek met antwoorden op alle vragen. Het allerbelangrijkste is de vraag of wij als mensen toekomst hebben. En daarop geeft de Bijbel ondubbelzinnig en heel duidelijk antwoord. Ja! En Zijn Naam is Jezus. Die toekomst is 2000 jaar geleden begonnen.

Daarom heb ik 10.000 redenen tot dankbaarheid.

Praatmee

Beluister onze podcast

#291 Patrick & Jeffrey over verkiezingsprogramma CU, de GerGem en de bikini
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

De lofzang klinkt
Nieuws

IKC ondersteunt zondagsschool in ontwikkeling kerstviering

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) voorziet zondagsschoolleidinggevenden voortaan jaarlijks van geschikte ingrediënten voor een kerstviering. Met een digitaal pakket kan de leiding eenvoudig een theologisch en didactisch verantwoord programma sam

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize lanceert platform over wetenschap en geloof

Wetenschap en geloof, gaan die twee wel samen? GlobalRize wil graag mensen die belangstelling hebben voor wetenschap bereiken met het platform Search4Truth. Daarvoor laat Andries Knevel een aantal topwetenschappers aan het woord die christen zijn, in

Hans Maat
Nieuws

Theoloog Hans Maat verwacht dat God spoedig terugkeert

De There is More conferentie, voorheen georganiseerd door het Evangelisch Werkverband, vindt ook dit jaar weer plaats. Van 28 tot en met 30 september nodigt theoloog Hans Maat je van harte uit om kracht te ontvangen of een doorbraak te ervaren in je

Ds. N.P.J. Kleiberg
Nieuws

HHK-predikant deelt ernstige boodschap aan christenen die twijfelen aan hun behoud

Veel christenen ervaren om verschillende redenen moeite om het genadeoffer van de Heere Jezus Christus aan te nemen. Zo worden vragen als ‘Is het wel voor mij’ regelmatig gesteld op het kerkelijk erf. Ds. N.P.J. Kleiberg merkte onlangs in een preek o

Jerry Falwell jr.
Nieuws

Jerry Falwell jr. klaagt leidinggevenden Liberty University aan voor financieel en seksueel wangedrag

Jerry Falwell jr. beschuldigt leidinggevenden van de Liberty University van financieel en seksueel wangedrag. Daarnaast zou volgens Falwell de merknaam en het imago van zijn vader uitgebuit worden door een aantal leiders, dat meldt de Christian Post.

Christenen en Joden vieren gezamenlijk Loofhuttenfeest
Nieuws

Christenen en Joden vieren gezamenlijk Loofhuttenfeest

Nu Israëlische gezinnen voorbereidingen treffen voor het Loofhuttenfeest (Soekot) dat komende vrijdag aanbreekt, treft ook de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ) voorbereidingen voor haar jaarlijkse viering van het Loofhuttenfee

Tiffany Brame
Dagelijks leven

Video: Een uniek kijkje in het leven van MAF-vliegtuigmonteur Tiffany Brame

Waar MAF-piloten ambulancevluchten verrichten en soms ook evangelisten aan boord hebben, spelen de technische collega's achter de schermen net zo goed een belangrijke rol. Zo ook Tiffany Brame die sinds enige tijd als vliegtuigmonteur voor de organsi

Kunstwerk
Nieuws

Vrouw schopt 'afgodsbeeldjes' omver bij tentoonstelling: "Er is maar één God!"

Een opvallend incident bij een tentoonstelling in Maarssen. Daar vernielde een vrouw een kunstwerk omdat het bestond uit afgodsbeeldjes. “Er is maar één God, maar één Jahweh”, riep de bejaarde vrouw terwijl ze de beeldjes van de godin Asjera omver sc

Meerartikelen

Voorouders Lesotho
Nieuws

Bijbelse waarheden worden in Lesotho nog dikwijls vermengd met de verering van voorouders

De cultuur van Lesotho is doordrenkt met voorouderverering. Dit kleine land dat zich binnen de grenzen van Zuid-Afrika bevindt, is vanwege haar ligging tussen hoge bergkliffen nog altijd vrij lastig bereikbaar. Voorgangers die de bergdorpjes willen b

Vrij Evangelische Gemeenten in Duitsland verklaren homoseksualiteit ‘onbijbels’
Nieuws

Vrij Evangelische Gemeenten in Duitsland verklaren homoseksualiteit ‘onbijbels’

De Duitse Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is duidelijk: homoseksualiteit is onbijbels. Dat meldt CNE News. Gemeenten die daarvan afwijken zijn echter nog steeds welkom in het kerkgenootschap. Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) kwam z

Cvandaag podcast
Nieuws

De bikini: moeten christenen het daar nu echt over hebben?

"De bikini. Het lijkt een achterhoedediscussie, maar de manier waarop we ons kleden heeft wel degelijk te maken met ons geloofsleven", maakt Jeffrey Schipper duidelijk in de Cvandaag podcast. De eindredacteur van Cvandaag merkt in de nieuwspodcast op

vrouw in ambt
Nieuws

Refoweb-vragensteller vraagt zich af: 'Mogen vrouwen als diaken dienen?'

'In 1 Timotheüs 3 is duidelijk dat het een functie betreft die alleen mannen kunnen bekleden. Maar in Romeinen 16 noemt Paulus Febe een “diaconos”. In welke zin moeten we Paulus gebruik van diaconos in Romeinen 16 lezen? Als de daadwerkelijke officië

Werd Jezus' Godheid besloten tijdens het concilie van Nicea?
God

Hebben christenen Jezus tot God uitgeroepen? Bekijk de video

'Is Jezus tot God uitgeroepen tijdens de Concilie van Nicea zoals dat verteld wordt in Dan Brown's Da Vinci Code?' Dat is de vraag die centraal staat in een nieuwe video van het YouTube-kanaal ChristenDOM? Op dit kanaal worden dagelijkse video's voor

Kees van Helden
Nieuws

Tegenstrijdigheden in de discussie rondom abortus

Al jaren zijn er tegenstrijdigheden als het gaat om het thema abortus. Het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw aan de ene kant en de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen aan de andere kant. Ten tijde van het tot stand komen van de Nederlandse ab

Waarom duurt het zo lang?
God

Elke wedergeboorte brengt ons dichter bij de wederkomst van Jezus

Christus is als eerste opgestaan. En pas op de dag dat Hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan. Daarna zal het einde komen. Dan zullen alle kwade machten die nu over ons willen heersen, door Jezus Christus vernietigd worden - 1 Korint

Israël
God

Videoboodschap Christenen voor Israël: Gods trouw is vandaag tastbaarder dan ooit!

'Het grootste deel van de Bijbel speelt zich af in Israël. Kapernaüm, Jeruzalem, de Jordaan en het Meer van Galilea: plaatsen die voor elke christen tot de verbeelding spreken. Het zijn plekken die vandaag opnieuw opbloeien. God koos lang geleden dit

Florens van der Spek
Positief nieuws

Florens van der Spek over het vinden van 'de ware'

Florens van der Spek heeft goede raad in petto voor christenen die zich zorgen maken over het vinden van de ware. Er kan buitengewoon veel druk op jonge christenen komen te staan die denken dat ze de ware persoon die God voor hen heeft niet mogen mis

Martin Mans en John Hoekman
Positief nieuws

Luister naar het prachtige 'Is uw paspoort getekend?'

'Is uw paspoort getekend?', is een vraag die veel christenen bekend in de oren zal klinken. De vraag kan zowel bemoedigend als reflectief van aard zijn: 'Is uw paspoort getekend? Zo ja, wees dan niet langer bang voor de dag van morgen!' Maar ook: 'Is

Arie-Jan Mulder
God

Ook mensen die van Jezus houden kunnen zich door hun angst laten verleiden

Op de laatste avond die Jezus met zijn leerlingen doorbrengt vertelt Hij hen dat het moeilijk zal worden en dat ze allemaal zullen vluchten. Petrus, haantje de voorste als altijd, roept dat hij van Hem houdt en desnoods voor hem zal sterven. Maar Jez

Annemarie Roding-Schilt
Nieuws

Geestelijk verzorger Annemarie helpt mensen met dementie: "Erken dat je als kerk vergrijst"

"Mensen met dementie kunnen nog heel lang de reguliere eredienst blijven volgen. Als je maar weet waar ze zitten, wat hun vaste plek is en wie hun begeleider is." Annemarie Roding-Schilt is predikant-geestelijk verzorger en schreef het boek ‘Pastoraa