Dat wij Joden niet in Jezus hoeven te geloven is volgens deze Jood een misleidende en gevaarlijke leer

God14 augustus 2019 Israël en de Bijbel
Avi Snyder

‘Joden hebben Jezus niet nodig en andere misvattingen’, luidt de titel van zijn boek. We maken een Skype-afspraak met de Joodse schrijver Avi Snyder voor een interview. In Nederland is het vier uur ’s middags. Bij Avi is het negen uur ’s ochtends. Hij is in Amerika op reis, maar heeft in een McDonalds een plekje met wifi gevonden. Te midden van het lawaai vertelt hij vriendelijk, soms vurig, maar onverstoorbaar zijn verhaal.

Ik ben geboren en getogen in een traditioneel Joods gezin in New York. We waren niet echt religieus, maar hielden wel de Joodse traditie, aten koosjer en bezochten de synagoge. Ik was Joods en dat was het belangrijkste voor me. Ik had over Jezus gehoord, maar kende de Evangelieboodschap niet. Wel wist ik wat voor een verschrikkelijke dingen er in de naam van Jezus zijn gedaan met ons volk.

Bij de verkondiging van het Evangelie onder mijn volk stuitte ik vooral ook op weerstand van christenen.

Een Joodse atheïst
Als student van een jaar of twintig beschouwde ik mezelf als een Joodse atheïst en nihilist. Ik had besloten dat God niet bestond, maar eigenlijk was ik diep van binnen boos op Hem. Vanwege de Holocaust, maar ook omdat ik als nihilist geloofde dat het leven volkomen zinloos was. Je kon hooguit proberen nog wat bevrediging te halen uit je werk of je relaties. Maar als je leven toch geen zin heeft, hebben die dingen eigenlijk ook geen betekenis. Dat maakte me zo boos, dat ik op een gegeven moment mijn vuist balde naar het plafond en uitriep: “Hoe durft U mij dit aan te doen!” Meteen werd ik overrompeld door de gedachte: “Als jij een atheïst bent, tegen wie schreeuw je dan nu?” De volgende gedachte kwam zo helder als een stem: “Als je boos op Mij wilt zijn, geef dan eerst maar toe dat Ik besta”.

Ik geloofde dat het God was Die tot mij sprak en besloot op zoek te gaan naar de waarheid. Op dat moment bracht de Heere twee soorten mensen op mijn pad: van Jews for Jesus en een christelijke familie die bereid was om liefdevol de waarheid met me te delen. Ik las boeken van een Joodse gelovige en begon de Tenach (het Oude Testament) te lezen. Uiteindelijk raakte ik ervan overtuigd dat als de Bijbel klopte, Jezus ook echt de Messias moest zijn. Ik had alleen geen zin om hier iets mee te doen, omdat ik simpelweg bang was voor de eventuele gevolgen.

Ommekeer
Drie maanden later, in de auto op weg naar huis, kwam er opnieuw een gedachte in mij op. “Wat ga je doen als je thuis bent, Avi?” “Nou, niet veel”, dacht ik. “Nu je weet dat Jezus werkelijk de Messias is, handel er dan ook naar”, klonk het dringend in mijn hoofd. Dus zei ik na mijn thuiskomst een gebed op. Er gebeurde helemaal niets en dat stelde me een beetje teleur. Ik was heel trots dat ik zo’n nobele daad had gedaan en had minstens het gezang van een engelenkoor verwacht. Toen ik nogmaals probeerde te bidden, werd ik overspoeld door berouw en kon ik niets anders uitbrengen dan: “Het spijt me, het spijt me echt heel erg”. Ik had alle reden om berouw te hebben. Ik was geen moordenaar of dief, maar ik had berouw over de vijandigheid tegen God die ik zo lang in mijn hart had gekoesterd. Terwijl Hij niets anders had gedaan dan mij liefhebben, beschermen, in leven houden en over me waken. Ook toen ik opstandig was. Op dat moment gaf ik me echt aan Hem over en wilde ik de Heere met heel mijn hart volgen en dienen.

Dat wij Joden niet in Jezus hoeven te geloven en dat God voor mijn volk een aparte weg tot behoud heeft, is een misleidende en gevaarlijke leer.

De gevolgen
Wonderlijk genoeg wist ik meteen dat ik het meest Joodse had gedaan wat ik maar kon doen. Dat ik het juiste had gedaan. Dat Jezus de Joodse Messias is en dat ik in Hem moest geloven. Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Die woorden maken overgave aan Hem een zaak van leven en dood, voor iedereen. Jood of niet. Ik besefte ook dat ik de rest van mijn leven misschien niet begrepen en zelfs afgewezen of gevreesd zou worden door de mensen waar ik het meest van hield. Juist wij Joden moeten een ingrijpende keuze maken. Wat is belangrijker: de aanvaarding van ons volk of de aanvaarding van de God van ons volk?

De olifant in de kamer
Mijn moeder was jaren daarvoor al overleden, maar mijn stiefmoeder was een Holocaustoverlevende. En ik wist dat haar reactie op mijn geloof in Jesjoea heftig zou kunnen zijn. Mijn vader was ernstig teleurgesteld. Hij had negatieve ervaringen met christenen en het christendom. Als jongetje was hij vroeger door leeftijdsgenootjes achternagezeten en uitgescholden voor ‘Christusmoordenaar’. Nadat ik tot geloof kwam, was onze relatie tientallen jaren behoorlijk gespannen, maar gelukkig is het contact nooit verbroken. Ken je de uitdrukking ‘de olifant in de kamer’? Dat omschrijft precies hoe het was: bij iedere ontmoeting stond er altijd een groot, zwaar onderwerp tussen ons in dat we zorgvuldig ontweken. Maar laat ik je iets moois vertellen: een paar jaar geleden mocht ik met mijn stiefmoeder bidden en heeft ze haar leven aan de Heere Jezus gegeven. Mijn vader is onlangs honderd jaar geworden. Hij is fragiel, maar nog steeds helder van geest. Hoewel hij altijd zegt dat hij ‘geen zin heeft om met mij over religie te praten’, kapt hij het gesprek niet langer af en luistert hij beleefd. Ik ben begonnen hem te schrijven. Altijd als ik hem zie of bel, vraag ik of hij mijn laatste brief heeft gehad en wat hij ervan vond. “Nou, ik vond het meer een preek dan een brief”, is steevast het antwoord. Maar dat betekent in ieder geval wel dat hij het leest en dat geeft me hoop. Ik blijf voor hem bidden!

Roeping
Ik kreeg hulp van Jews for Jesus; ze hielpen me te groeien in geloof en ik kwam in aanraking met een gemeente. Kort daarna trouwde ik met Ruth, een fijne, gelovige vrouw en in 1980 werden we gevraagd om te gaan werken voor Jews for Jesus. Ruth en ik wisten dat dit voor ons de juiste weg was. We hebben in de afgelopen veertig jaar het voorrecht gehad om in zes landen te wonen en de Heere te dienen. We hebben daarin een pioniersfunctie mogen vervullen. In Amerika, Oekraïne, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Hongarije hebben we nieuwe teams mogen vestigen om het Evangelie verder onder de Joodse inwoners te verspreiden.

Wees niet bang om afgewezen te worden, maar troost mijn volk door hen te geven wat ze het meest nodig hebben!

Weerstand
Bij de verkondiging van het Evangelie onder mijn volk stuitte ik vooral ook op weerstand van christenen. Soms vanwege theologische opvattingen, maar in een land als Duitsland komt veel van die weerstand voort uit schuldgevoel over de Holocaust. Vanwege het stilzwijgend toekijken van christenen in die tijd en ook omdat de kerk soms openlijk steun heeft verleend aan Hitler. Er is veel schuld en schaamte. Dus willen ze nu op zijn minst neutraal zijn ten opzichte van Joodse mensen of in ieder geval niets zeggen wat hen kwetst of beledigt. Of ze menen Joodse mensen te steunen, door alles goed te keuren wat zij goedkeuren. En helaas is Jezus van ons vandaan houden een van de dingen die de meeste Joodse mensen goedkeuren. Sommige christenen hebben de opvatting dat alleen Joden het Evangelie aan hun volksgenoten mogen vertellen. Maar hoe kunnen Joodse mensen elkaar het Evangelie vertellen als ze het zelf nog niet hebben gehoord?

Hoopvol
Mijn boek is geschreven met de oprechte hoop de harten te winnen van christenen die van mijn volk houden. Ik twijfel niet aan hun liefde, maar die liefde is op veel punten gecorrumpeerd door onderwijzing die leert dat het voldoende is om Joodse mensen alleen lief te hebben en te ondersteunen. Dat het genoeg is om op te staan tegen het antisemitisme, en op te komen voor het bestaansrecht van Israël. Dat wij Joden niet in Jezus hoeven te geloven en dat God voor mijn volk een aparte weg tot behoud heeft. Of dat redding voor Joodse mensen sowieso niet nodig is. Dit is een misleidende en gevaarlijke leer. Het Evangelie onthouden aan mijn Joodse volk is geen daad van liefde. Het is alsof je het geneesmiddel voor kanker bezit, maar het niet aan de kankerpatiënt wil geven. Ik hoop dat ik christenen kan bemoedigen mijn volk net zo lief te hebben als God hen liefheeft. Hij hield genoeg van ons om Zijn Zoon te zenden om voor onze zonden te sterven en Hij houdt genoeg van ons om ons te vertellen dat we Zijn Zoon nodig hebben om gered te worden.

Boodschap voor ons
Christenen uit Nederland, als jullie mijn volk liefhebben, doe dat dan op een Bijbelse manier, zoals de apostel Paulus dat deed. Paulus had ons lief met een gebroken hart. Zijn hart was gebroken, omdat hij wist dat we van God gescheiden waren. Paulus, de apostel van de heidenen, bracht het Evangelie altijd eerst aan het Joodse volk. Zegen hen ook, zoals de apostel Paulus dat deed. Door hen tot jaloersheid te wekken. Niet alleen door een liefdevolle, christelijke levensstijl, maar door hen het Evangelie uit te leggen. Ze moeten de waarheid leren kennen. En ten slotte, bid voor hen zoals Paulus voor hen bad, en dat is voor hun redding. In Romeinen 10 zegt hij: “de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid”. Wees niet bang om afgewezen te worden, maar troost mijn volk door hen te geven wat ze het meest nodig hebben!

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

P. J. Vergunst
Verdieping

Oorlogen in naam van de godsdienst

Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn tekenen van de tijd waarin wij leven, signalen van het laatste der dagen, van Christus Die bezig is om te komen. Te begrijpen is dat, als we zien dat de mens van de wetteloosheid en de afval deze tijd kenmerken

ds. Evert Meijer
Video

Een vervormd geweten: wereldgelijkvormig of bekrompen?

We zijn geneigd ons eigen geweten als uitgangspunt en maat te nemen om anderen te beoordelen. Het maakt uit in welk land je opgroeit, in welke tijd en cultuur je leeft, door welke ouders je wordt opgevoed en bij welk kerkverband je hoort. Hoe voorkom

Banias
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Banias in Israël

Banias ligt in het uiterste noorden van Israël, een paar uur rijden vanaf Jeruzalem. In Banias en omgeving is veel moois te zien. Wat de plek extra interessant maakt, is dat we weten dat de Heere Jezus en Zijn discipelen ooit in die omgeving zijn gew

Psalmen Challenge
Nieuws

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 36

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

gender
Nieuws

Preek-Event in het teken van gender en geaardheid

Hedendaagse ervaringen met genderidentiteit en seksuele geaardheid vragen ook in de kerk om aandacht. Liberaal Christendom, platform voor vernieuwende theologie, organiseerde daarom de preekschrijfwedstrijd 'Man en vrouw schiep Hij/Zij hen?'. Op vrij

Wim Verwoerd
Boekfragment

Hoe Adolf Hitler werd beïnvloed door de kerkleer

Het is niet de vraag óf de nazi’s zijn beïnvloed door het antisemitisme van de Rooms-Katholieke Kerk en van Luther, maar wel in hoeverre. De hele anti-Joodse sfeer en het anti-Joodse sentiment van de nazi’s lijken als twee druppels water op het antis

Halsema
Dagelijks leven

Burgemeester Halsema te gast bij Mozaiek020 over 'Geloven in de stad'

Zondagochtend 7 april vond de vierde ochtend plaats van de serie van vijf in de jonge Amsterdamse kerk Mozaiek020. Deze keer werd Femke Halsema, Burgemeester van Amsterdam, warm verwelkomd in een volle zaal waar zij in gesprek ging met voorganger Joë

Mercy Ships
Nieuws

Logistieke rol Nederland groeit fors in wereldwijde werk Mercy Ships

Het logistieke werk van het Mercy Ships European Distribution Center (EDC) in Rotterdam maakt een flinke groei door, blijkt uit het jaarverslag van Mercy Ships Nederland over 2023. In de afgelopen 4 jaar is het aantal ingekochte en verscheepte goeder

Meerartikelen

Iran
Verdieping

Hoe kunnen christenen reageren op de aanval van Iran op Israël?

Afgelopen zaterdag (13 april) kwamen Iraanse voorgangers van Transform Iran bij elkaar om te bidden voor Iran, Israël, de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten en voor vrede en herstel en verandering van Iran. Na maanden van proxy gevechten en bedreig

Beverly LaHaye
Nieuws

Christelijke activiste Beverly LaHaye op 94-jarige leeftijd overleden

De bekende christelijke activiste Beverly LaHaye is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Christian Post. LaHaye was de oprichtster van belangenorganisatie Concerned Women for America en stond onder meer bekend om haar conservatieve opvattin

Paus Franciscus
Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk ziet ledental stijgen maar aantal priesters daalt

Hoewel het aantal katholieken wereldwijd tussen 2021 en 2022 toenam, tonen nieuwe cijfers dat het aantal priesters binnen de Rooms-Katholieke Kerk blijft afnemen. Dat meldt The Christian Post. De Heilige Stoel publiceerde eerder deze maand het 'Ponti

Schotland
Nieuws

Schotse kerkleiders spreken zich uit tegen legaliseren hulp bij zelfdoding

Schotse kerkleiders hebben hun diepe bezorgdheid geuit over het voorstel om hulp bij zelfdoding in Schotland te legaliseren. In een brief gericht aan alle 129 leden van het Schotse Parlement spreken de kerkleiders, waaronder predikant Andrew Downie,

Sint Jansklooster
Nieuws

Hervormde gemeente Vollenhove verwelkomt nieuwe dominee: Proponent W. Bos

De hervormde gemeente te Vollenhove (wijk Sint Jansklooster) mag een nieuwe dominee verwelkomen. Proponent W. Bos uit Nijkerk heeft het op hem uitgebrachte beroep aangenomen. Bos werd in het najaar van 2023 binnen de Protestantse Kerk in Nederland (P

Ds. A. Simons
Video

Ds. Simons waarschuwt avondmaalgangers: "Je kunt niet aangaan als je Jezus niet kent"

“U die de Heere Jezus niet kent, u mag zondag niet aan de tafel. U mag alleen komen als u het kleed van Christus’ gerechtigheid door het geloof hebt aangedaan. Het is voor bruiloftskinderen. Het spijt me. Ik moet het u laten voelen", aldus ds. A. Sim

Geert Wilders
Nieuws

Onderzoek EO: PVV onder christenen populairder dan CDA, CU en SGP samen

Nog altijd geven veel Nederlandse christenen de voorkeur aan de Partij voor de Vrijheid (PVV). Als er nu verkiezingen worden gehouden, zou meer dan een kwart van de christenen in ons land op de partij van Geert Wilders stemmen. Daarmee is het verrewe

Ds. Arie van der Veer
Verdieping

Hoe het leger van koning Josafat christenen wijst op Gods overwinning

Het woord opstelling valt vaak vooraf bij de commentatoren van sportwedstrijden. Wie gaat bijvoorbeeld ‘in de spits’ spelen en voor welke aanpak zou de trainer kiezen? Ik wijs jullie op de opstelling van het leger van koning Josafat. Het volk van Jud

Chris Verhagen
Video

Is de Heere Jezus wel eens ziek geweest? Chris Verhagen antwoordt

Sommige Bijbelleraren onderwijzen dat Jezus nooit lichamelijk ziek is geweest of kon zijn. In deze video geeft Chris Verhagen, initiatiefnemer van het YouTube-kanaal Christelijke Apologeet, antwoordt op deze vraag. Hij daagt je uit om Jezus' eigen wo

Jantine Stam
Video

Terugkijken: Jantine Stam beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Jantine Stam te gast om te spreken over het thema 'Betrouwbare liefde'. De psychosociaal therapeute en relatiedeskundige uit Barneveld is

Arie en Wilma Zwitser
Levensverhaal

Arie's leven hing aan een zijden draadje na twee herseninfarcten op één dag: "God was erbij"

2 maart 2020. Deze dag zullen Arie Zwitser en zijn vrouw Wilma nooit meer vergeten. Het is op die rampzalige dag dat Arie tot twee keer toe getroffen wordt door een herseninfarct en zijn leven plots aan een zijden draadje hangt. Tijdens die donkerste

'Echt weggaan doe je niet'
Video

Joke Buis presenteert gevoelige nieuwe single: 'Echt weggaan doe je niet'

Je kon er niet omheen tijdens de afgelopen tours van Joke Buis: het gevoelige nieuwe lied ‘Echt Weggaan Doe Je Niet’ en de reacties waren veelzeggend. In de aanloop naar haar nieuwe EP ‘Hoe Ik Je Zie’ presenteert Joke Buis het als single. ‘Echt Wegga