cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Bert Loonstra
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 april 2019 door Jeffrey Schipper

CGK-predikant verbaasd over uitspraken Herman Selderhuis: "Onze kerk is niet gebaseerd op onderlinge afspraken"

"‘Besluiten nemen we op democratische wijze’: dat is nooit de insteek van de synodaal georganiseerde kerken geweest. De vergadering zoekt telkens de wil van Christus, haar Heer," maakt dr. Bert Loonstra duidelijk op zijn website. De christelijke gereformeerde predikant uit Gouda schreef een aantal blogs naar aanleiding van deze uitspraken van prof. dr. Herman Selderhuis.

Binnenkort stelt de Ankergemeente in Nieuwegein de ambten open voor vrouwen. Daarmee is de kans groot dat deze CGK/NGK-samenwerkingsgemeente dit voorjaar als eerste gemeente in de CGK vrouwelijke ambtsdragers krijgt. Maar van de samenwerkingsgemeenten wordt sinds de synode van 1998 echter verwacht dat zij zich houden aan de minst vérgaande kerkorde, benadrukte CGK-synodepreses P. D. J. Buijs deze week nogmaals. Dat is in deze kwestie die van de CGK.

In zijn blog licht Loonstra een aantal citaten van Selderhuis uit waar hij zich over verbaast. Eén van die uitspraken is: 'Het beginsel dat lid zijn van een kerkverband berust op vrijwillige toetreding.' Loonstra: "Een kerkverband is geen vereniging van kerken waar een plaatselijke kerk zich naar eigen believen bij kan voegen of waarvan ze haar lidmaatschap kan opzeggen. Artikel 28 zegt dat niemand, en dus ook geen plaatselijke kerk, zich afzijdig mag houden van deze kerk. Allen behoren zich bij haar te voegen en zich met haar te verenigen om de eenheid van de kerk te bewaren.

Selderhuis’ verenigingsdenken wreekt zich in zijn opmerking dat wie zich bewust niet aan afspraken houdt, zich buiten het kerkverband plaatst. Hoe hebben we het nu? Is de eenheid van het kerkverband gebaseerd op onderlinge afspraken? Is de eenheid van het kerkverband niet gegrond in Christus’ kerkvergaderende werk? Komt die eenheid niet tot uitdrukking in onze gezamenlijke belijdenis? Die noemen we toch niet voor niets formulieren van eenheid? Zij zijn dat omdat ze het gemeenschappelijke geloof in Christus verwoorden waarin wij elkaar herkennen. Samen willen wij buigen voor Christus.

Het moge duidelijk zijn dat een plaatselijke kerk die overtuigd is gehoorzaam te zijn aan Christus wanneer zij vrouwen in het ambt accepteert, dit moet verantwoorden aan zustergemeenten binnen een verband waar de besluitvorming anders is. Tevens realiseren we ons, dat verschil van inzicht tot grote onderlinge moeiten kan leiden. Maar het is geen reden elkaar los te laten en prijs te geven. Laten we in ieder geval de bereidheid tonen het onderlinge gesprek aan te gaan en elkaar vasthouden."

Bert Loonstra schreef naar aanleiding van het rumoer binnen de CGK en de uitspraken van Herman Selderhuis drie blogs. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Onlangs maakte CIP.nl met Bert Loonstra deze videoserie over 'Wel of geen vrouw in het ambt'.


CGK-crisis
- Classis Zwolle geeft noodsignaal af: hoe nu verder in CGK? Prof. dr. Selderhuis antwoordt
- Behoudende CGK-predikanten willen vuist op tafel: 'Verdere stap naar faillissement CGK is gezet'
- Moeten synodebesluiten in CGK wel of niet worden opgeschort?
- Twee CGK-gemeenten vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers
- CGK-gemeenten met vrouwen in het ambt vermanen kan alleen vanuit innerlijke overtuiging
Meer over CGK-crisis »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

"Komt die eenheid niet tot uitdrukking in onze gezamenlijke belijdenis? Die noemen we toch niet voor niets formulieren van eenheid? Zij zijn dat omdat ze het gemeenschappelijke geloof in Christus verwoorden waarin wij elkaar herkennen".

Dit lijkt me een contradictie. Zijn die formulieren niet juist nodig om een eenheid te simuleren, die er in werkelijkheid niet is? Want waar heb je ze anders voor nodig?

Daarnaast zijn die formulieren zelf natuurlijk óók het resultaat van een democratische besluitvorming.