cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

10 december 2018 door Dick van den Bos

Francis Chan: “Mijn grootste angst is dat veel christenen naar de hel gaan”

De hel is een onderwerp dat de Amerikaanse voorganger Francis Chan niet uit de weg gaat. Hij vertelt over zijn grootste angst: dat veel christenen denken dat ze naar de hemel gaan, maar er uiteindelijk niet komen.

Hij begint: "Ik heb de Bijbel al dertig jaar intensief bestudeerd. In het Grieks, in het Hebreeuws, in het Engels, en ik las hem minimaal één keer per jaar. Ik wil namelijk de waarheid weten, ik wil niet misleid worden."

"Weet je waar ik het allermeest bezorgd over ben? Weet je wat mij slapeloze nachten bezorgt? Dat, hoewel je in een kerkgebouw zit en hier ben, dat sommigen van jullie op een dag naar de hel gaan, om gemarteld te worden, dag en nacht, zonder einde. En dat je dan beseft: het is te laat."

"Ik wil absoluut niet dat mensen denken dat ze naar de hemel gaan, terwijl ze niet gaan. Dat is verschrikkelijk."

Hij vervolgt: "Ik wil absoluut niet dat mensen denken dat ze naar de hemel gaan, terwijl ze niet gaan. Dat is verschrikkelijk. Dat is mijn grootste angst. Tegelijkertijd wil ik ook niet dat mensen Jezus kennen en dat ze nu het gevoel krijgen dat ze Hem niet kennen. Dus ik zei tegen God: 'Hoe moet ik het zo preken, dat mensen geen vals gevoel van redding hebben, maar ook niet onterecht bezorgd zijn over hun redding?'"

Eerlijk
"Als ik compleet eerlijk ben, dan weet ik dat mensen worstelen in hun huwelijk, met ziekte of met het verlies van hun baan. En dat raakt mij. Maar het raakt me niet half zo erg als dit, want dit is voor altijd! Een van de passages die me altijd heeft geraakt, is Mattheus 7:21-23: 'Niet een ieder die zegt Heer, Heer, zal gered worden, maar zij die de wil van de Vader doen.' Daarbij zei Jezus ook dat mensen zullen inbrengen dat ze demonen hebben uitgedreven en tekenen hebben gedaan, maar Jezus zegt: 'Ga weg, wetsverachters.'"

"Hedendaagse christenen doen hetzelfde. Ze gaan tegenover Jezus staan en zeggen: 'Maar Heer, ik heb altijd de zondagschool gedaan, ik zat altijd in de kerk, ik miste geen een dienst, ik heb ooit mijn leven gegeven bij het altaar.' Het idee dat zo veel mensen denken dat ze gered zijn en dat het ten onrechte kan zijn, dat bevreest mij!"

Blije preek
"Veel voorgangers denken: 'Laat ik de mensen blij houden, laten we een blije preek maken, zodat mensen onze kerk niet verlaten.' Maar ik wil denken aan het einde; het leven is een seconde en het is voorbij. Ik ben bang dat mensen gelogen hebben tegen jou en dat ze zeggen: 'Och, de hel, dat verzinnen mensen.' Hoe lang geleden heb je een indringende preek over de hel gehoord? En als je dan geen tijd hebt om de Bijbel voor jezelf te lezen, dan geloof je dat. Dan ga je mee in de retoriek: 'Hoe kan een liefhebbende God mensen naar de hel sturen?' Dat is een populaire gedachte, maar het gaat er niet om dat we populair zijn."

"Als je gaat lezen, kom je er achter dat God meer kanten heeft. Waarom zegt een liefhebbende God tegen de Eyptenaren: 'Als je het volk niet laat gaan, dan dood ik alle eerstgeborenen.' Een liefhebbende God! Hij is een liefhebbende God, maar ook een God van wraak en gerechtigheid! Lees de Bijbel!"

"Nee, het is sterven aan jezelf, je afkeren van je ouden leven, en niet voor slechts één keer, maar blijvend."

"Ja, maar dat is het Oude Testament... Moet ik het boek Openbaring voor je lezen? Wil je zien hoe alles eindigt? We hebben een God van oneindige liefde en verlossing, daarom zond Hij zijn Zoon. Maar is het enige wat nodig is dat we een gebedje tot bekering bidden? Nee, het is sterven aan jezelf, je afkeren van je ouden leven en niet voor slechts één keer, maar blijvend. Mensen zeggen: 'Ja, maar in Johannes 3:16 staat dat we door in Hem te geloven gered worden. Dan zeg ik: lees verder. Ga naar Johannes 3:36, daar staat dat als je de Zoon niet gehoorzaamt, dan zul je niet gered zijn. Gehoorzamen! Alsjeblieft, baseer je geloof niet op wat anderen zeggen, maar de Bijbel zelf!"

"Ik was als Adam en Eva, ik dacht dat het alleen maar om mij draait. Dat God er alleen voor mij was en ik voedde daarmee mijn zelfgerichte denken. Maar ik ben nu deel van een ander koninkrijk!"

Direct
"Hoe doen wij het tegenwoordig? We hebben allemaal mooie programma's in de kerk, 'die wil je echt niet missen.' Maar Jezus smeekte de mensen niet om Hem te volgen. Hij zei tegen hen die Hem wilde volgen: 'Vossen hebben holen, de volgels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plek waar Hij zijn hoofd te ruste kan leggen.' Met andere woorden: ik ben vanavond dakloos. Jezus was zo brutaal eerlijk!"

"Maandag zat ik met een vriend en we gingen de woorden van Jezus lezen. Hij was (opnieuw) in shock. Jezus was zó direct! Hij klonk heel anders dan de hedendaagse predikers. Ik smeek je daarom: luister niet in de eerste plaats naar anderen, maar lees  het Woord zelf! De prijs is te hoog dat je door vals onderwijs een eeuwig leven met Jezus misloopt. Lees de woorden van Jezus en vraag je af: alles wat ik ooit heb geleerd, hoe verhoudt dat zich tot wat Jezus ooit zei?"

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

j
Ja, ik begrijp je helemaal. Ik ben thuis met de hel grootgebracht, ondanks ook heel veel goed dingen. Maar het was duidelijk dat er maar 1 uit een stad bekeerd zou zijn. Die onmogelijke mogelijkheid was niet uit God, maar een verzinsel van mensen. Jezus brak mij toen Hij zei: Ík heb je bijeenvergaderd als een hen haar kiekens, maar jij wilde niet. Ik ben toen heel hard naar 'de hen' toegerend, want ik wilde wel! Die warmte predik ik graag, maar zeg erbij, dat een kuiken geen toekomst heeft zonder die warmte...

Jan van Egmond