cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. Roelof Ham
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 januari 2018 door Ds. Roelof Ham

De ware leer bestaat wél

In dit artikel betoogt Albert van der Heide dat de ware leer niet bestaat. Als ik hem goed begrijp is zijn redenering in een notendop dat ons geloof relatie veronderstelt en dat alle kennis en inzicht uit die relatie tussen God en mens voortkomt. Iedere relatie tussen God en willekeurig welk mens dan ook is echter weer anders, dus niemand heeft de wijsheid of de waarheid in pacht. Ergo: de ware leer bestaat niet.

Dit is een typische post-moderne manier van redeneren: de waarheid bestaat niet en is altijd afhankelijk van je positie, zienswijze en plek in het geheel. Jouw waarheid is niet mijn waarheid, laat staan dé Waarheid.

Dit uitgangspunt verdisconteert echter een belangrijk gegeven niet. Een gegeven dat in het christelijke geloof een centrale plaats inneemt, namelijk: de positie van God als absolute bron van goedheid, wijsheid én waarheid. God bepaalt wat goed is en wat niet, God bepaalt wat wijsheid is en wat niet en God bepaalt wat waarheid is en wat niet. God is de absolute norm en heeft de absolute waarheid. De ware leer bestaat dus wél; het is de leer van God.

God is de absolute norm en heeft de absolute waarheid. De ware leer bestaat dus wél; het is de leer van God.

De vraag die gesteld moet worden is: kunnen wij de ware leer kennen of ontdekken? Ten dele denk ik, en wat dat betreft ben ik het dan ook eens met Albert van der Heide. Het is goed om te erkennen dat ons kennen altijd te kort schiet en beperkt is, dat we nu nog zien in raadselen als door een wazige spiegel (1 Korinthe 13:9-12). Dat maakt ons bescheiden en het zorgt dat ‘veroordeling plaatsmaakt voor aanvaarding, verschillen in eenheid en afkeer in omhelzing (mooie zin!).’ Echter dat betekent niet dat alles in theologisch opzicht kan en dat iedereen alles maar mag vinden, want de waarheid is ook maar een mening.

God heeft ons zijn waarheid immers bekend gemaakt in Jezus Christus en in zijn woord, de Bijbel, die ons gegeven is. De Heilige Geest vervult ons en maakt aan ons en de Gemeente van Jezus duidelijk wat Gods waarheid is en wat deze betekent voor ons. Ons geloof groeit en daarmee ook ons inzicht. En hoewel dat kennen inderdaad altijd beperkt is en een zekere relativiteit in zich heeft, moeten we niet ophouden met het streven naar waarheid en het kennen van waarheid. God wil ons daarin ook helpen om groeiend inzicht te krijgen, een inzicht dat meer behelst dan slechts een mening. Er is een ware leer en wij mogen ons best doen door gesprek, studie, gebed, leiding en inzicht van God, daar zo dichtbij mogelijk te komen.

Ds. Roelof Ham is sinds 2005 werkzaam als voorganger in verschillende baptistengemeenten in Nederland. Bezoek hier zijn website.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen