cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. Jelle de Kok
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

12 januari 2018 door Jeffrey Schipper

Leven met de Heilige Geest: “Het is een kwestie van oefenen”

“Als biddend voor een ander je gedachten worden bevestigd, is Gods Geest aan het werk. Dat is een kwestie van oefenen.” Ds. Jelle de Kok spreekt binnenkort tijdens de Theologenconferentie van het Evangelisch Werkverband over het thema 'Ruimte voor de Geest - handreikingen voor geloofs- en gemeenteopbouw'. CIP.nl spreekt de predikant uit Wilsum over het werk van de Heilige Geest.

Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en met name de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wat versta je onder geloofs- en gemeenteopbouw?
“Mensen helpen groeien in geestelijke volwassenheid. Wat geestelijke volwassenheid is en hoe je daar naar toe groeit zien we bij uitstek bij Jezus. Hij werd geboren uit de Geest, groeide in genade en ontving van Zijn Vader geestelijke kracht om het Koninkrijk te verkondigen en te openbaren. We hebben het vaak over wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat is goed! Het is een belangrijke basis voor ieders geloofsleven om te weten dat Jezus voor ons heeft geleden en uit de dood is opgestaan. Daar kun je telkens op terugvallen. Maar er is meer dan dat en dat noemen we het werk van de Heilige Geest. Nog steeds blijft het levensvernieuwende werk van de Geest te veel op de achtergrond.”

Wat zijn veelvoorkomende misverstanden als het hierover gaat?
“Zoals ik net al aangaf: door de nadruk op wat Jezus voor ons heeft gedaan een ooit terugkomt om Zijn Koninkrijk te voltooien wordt een eenzijdige boodschap verkondigt,” maakt De Kok duidelijk. Wat vaak minder benadrukt wordt is dat Hij Zijn Koninkrijk vandaag door de Geest door ons heen manifesteert. Ten tweede merk ik in mijn omgeving dat de bal te vaak wordt gelegd bij de dominee. Dat is jammer omdat God ieder gemeentelid wil vervullen met de Heilige Geest. Als christenen zijn we in Christus allemaal koninklijke priesters en niet alleen de predikant. Als mensen dit gaan begrijpen en toepassen gaat Gods Geest op een geweldige wijze aan het werk.”

"Als biddend voor een ander je gedachten worden bevestigd, is Gods Geest aan het werk. Dat is een kwestie van oefenen."

De Kok wijst op een schaduwzijde. “Mensen die het werk van de Geest hebben ontdekt kunnen daarin doorslaan. Denk bijvoorbeeld aan een extreem hoge verwachting van gebedsgenezing. ‘Iedere zieke moet en zal door gebed genezing ontvangen.’ Dan wordt vergeten dat Gods koninkrijk nog niet volledig geopenbaard is en we op aarde dus ook te maken hebben met gebrokenheid. Door de genezingswonderen die plaatsvinden mogen we alvast proeven aan het Koninkrijk dat ooit volledig zal doorbreken. Om die balans te bewaren is een gezonde theologische visie nodig.

Juist omdat mensen op een onzorgvuldige manier met het werk van de Heilige Geest aan de haal gaan, gaan sommige kerken heel terughoudend hiermee om. Een betere houding zou zijn: leren van de gemaakte fouten en het goede voorbeeld geven, zodat de Geestesgaven niet worden verwaarloosd.”

Je ziet veel mooie dingen gebeuren als Gods Geest de ruimte krijgt om te werken. Hoe zie je Hem aan het werk?
“In mijn vorige kerkelijke gemeente in Diever komen christenen iedere maand op woensdagavond bijeen om voor elkaar te bidden. Als Gods Geest door hen heen werkt, gebeuren er bijzondere dingen. Zo ontvangen mensen innerlijke rust en vrede, aanvaarden mensen het offer van Jezus en in sommige gevallen krijgen mensen innerlijke of fysieke genezing. Het gaat erom dat we leren dienstbaar zijn aan de Geest van God. Hij gaat met iemand een weg en als bidder mag je daarin een schakel zijn.

Onlangs bad ik voor een vrouw en gaf God mij een beeld: ik zag iemand angstig in een hoekje zitten. Toen ik dit met haar deelde, schrok de vrouw: ‘Dat ben ik!’ ‘Vind je het fijn dat ik hiervoor bid?’, vroeg ik vervolgens. Toen ze hiermee instemde heb ik op een hele concrete manier voor haar gebeden. Als gedachten worden bevestigd, is Gods Geest aan het werk. Dat is een kwestie van oefenen, zodat je als bidder ook leert om fijngevoelig te zijn. Het is beter om in nederigheid een open vraag te stellen in plaats van stellig te zeggen: ‘Dit zegt God tegen mij’.”

"Het is beter om in nederigheid een open vraag te stellen in plaats van stellig te zeggen: ‘Dit zegt God tegen mij’."

Valt het werk van de Geest te structureren?
“Het is heel menselijk gedacht, maar zo werkt het niet,” antwoordt de predikant. “Van nature hebben we allemaal de neiging om God onder controle te houden. We hebben de Geest nodig om zicht op Christus te krijgen. Hoe meer je Zijn geborgenheid en liefde kent, hoe meer ontspannen je hierin zult staan. Controle denken heeft te maken met gebrek aan intimiteit. Als je je niet veilig voelt, wil je controleren. Als je je veilig voelt, wil je je aan God overgeven.” De predikant geeft toe dat het op dit gebied kan misgaan. “Ik heb meegemaakt dat mensen naar eigen zeggen profetisch te horen kregen: ‘je zult een kind krijgen.’ Maar het kind is uiteindelijk niet gekomen. Het echtpaar dat gebed ontving wil sindsdien niets te maken hebben met profetie of luisterend bidden. Dat is begrijpelijk. Het toont aan hoe voorzichtig we op dit gebied zouden moeten handelen.”

Welke boodschap wil je binnenkort doorgeven tijdens de Theologenconferentie?
“Centraal staat de tekst ‘niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten’ – Zacharia 4:6. Ik zal mij hardop afvragen hoe we als christenen uit de ballingschap weer mogen terugkeren naar ‘het beloofde land’ om daar ‘Gods tempel’ in geestelijke zin te bouwen. God wil ons in Zijn koninkrijk inschakelen als Zijn zonen en dochters van de olie (Zach. 4:14). We mogen de Geest ontvangen en uitdelen. Dat is een continue beweging waarin we mogen groeien – zodat Christus steeds meer gestalte krijgt. Met onze gaven en talenten mogen wij een kanaal zijn waar Gods Geest doorheen stroomt. Als dat gebeurt worden er geestelijke tempels gebouwd.”

Op maandag 29 januari vindt de EW Theologenconferentie plaats met het thema 'Ruimte voor de Geest - handreikingen voor geloofs- en gemeenteopbouw'. Klik hier voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen