cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
doopdienst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

05 december 2017 door Albert van der Heide

De grote opdracht is jezelf liefhebben!

Ik hoor nog al wel eens mensen zeggen dat er maar één ding echt belangrijk is voor een christen. Dat is de GROTE OPDRACHT zeggen ze dan. Zielen winnen, mensen redden, discipelen maken, evangeliseren en getuigen van Jezus. Gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen geeft Jezus als opdracht vlak voor Hij teruggaat naar zijn Vader (Matteüs 28:16-20).

Ik denk niet dat het goed is om het zo te noemen. De GROOTSTE OPDRACHT is God liefhebben en Jezelf. Jezus leert ons in Matteüs dat dit het grote gebod is ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het GROTE en EERSTE gebod. Het tweede, daaraan GELIJK, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ - Matteüs 22:37-39.

Het venijn zit in de staart, zeggen we weleens in Nederland. Maar dat is bij deze grote opdracht zeker van toepassing. De laatste twee woorden zijn een sleutel; ‘als uzelf’. We moeten als eerste God liefhebben boven alles. Dan moet je leren om jezelf zoveel als mogelijk lief te hebben zodat je daarna je naaste kan liefhebben zoals jezelf.

Je hebt God nodig om van jezelf te gaan houden. Als je gaat ervaren hoe intens en vol liefde Hij naar jouw kijkt, dan zul je veranderen naar Zijn beeld. Daarvoor moet je Hem liefhebben boven alles. Zodat Hij alle tijde, aandacht, ruimte en vertrouwen krijgt die nodig is om jouw te leren dat je daadwerkelijk kostbaar en hooggeschat bent. Dat Hij echt jouw wilde op deze aarde met jouw unieke kleuren en unieke persoonlijkheid. Dat besef zal je genezen van je pijn en afwijzing, van schaamte en schuld. Dat zal maken dat de scherpe kantjes eraf gaan en je kleine liefdesmagneetjes daarvoor terug krijgt. Je wordt vanzelf aantrekkelijk voor anderen want je bent niet langer een identiteitsparasiet, maar je wilt onvoorwaardelijk liefhebben.

Je hebt God nodig om van jezelf te gaan houden. Als je gaat ervaren hoe intens en vol liefde Hij naar jouw kijkt, dan zul je veranderen naar Zijn beeld.

Alleen een diepe worteling van die identiteit maakt ook dat je vanuit je binnenste van een ander kan gaan houden. Alleen een diepe overtuiging van het feit dat je zelf geliefd bent, maakt dat je anderen kan liefhebben. Je ziet immers niet in anderen wie ZIJ zijn, maar je ziet vooral wie JIJ bent. God heeft onvoorwaardelijk lief en wij mogen dat leren. Onvoorwaardelijk omdat Hij ten diepste niets nodig heeft van ons. Dus kan Hij alles geven, eindeloos geduldig zijn, genadig zijn en zonder bijbedoelingen de waarheid in ons leven bekend maken. Zo mogen wij ook worden, zo ‘moeten’ wij ook eigenlijk worden.

Dus stop heel even met wat je aan het doen bent. Zet je telefoon op de ‘selfiecamera’ of pak een spiegel. Kijk jezelf diep in je ogen en vraag jezelf eens of je echt van jezelf houdt. Doe het gewoon eens. Als je helemaal geen vrijmoedigheid hebt, kan dit wel eens de sleutel zijn. Maar doe het ook als je druk bent met het verspreiden van het goede nieuws en het maken van discipelen, want dat kan zomaar een pleister zijn waarmee je tijdelijk een wond verbergt.

Leer jezelf liefhebben. Lees de spiegel van 1 Korinthe 13. Al gaf je, je leven om verbrand te worden voor het evangelie, zonder de liefde is het zinloos! Hard maar waar. Er zijn vele ‘grote’ opdrachten in het woord. Jaag naar de gaven en vooral die van profeteren, ga heen en maak discipelen en nog meer, maar de GROOTSTE van al deze ‘grote’ opdrachten is HEB LIEF. God, jezelf en dan je naaste!

Heilige Geest, ik kijk hier op dit moment in mijn spiegel of ‘selfiecamera’. Laat mij mezelf zien, zoals U mij ziet. Laat mij een moment Uw ogen zien, in mijn ogen. Leer mij mezelf lief te hebben. Zonder voorwaarden, met al mijn gebreken en tekortkoming, met mijn vlekken en rimpels, mijn soms dubbele egoïstische moraal. Laat Uw liefde mij reinigen. In Jezus' naam.

Heb je een vraag of opmerking voor Albert? Bezoek hier zijn Facebookpagina.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen