cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Mattheus van der Steen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

26 oktober 2017 door Redactie

'Liegende' House of Heroes reageert op media aandacht

Journalist Karel Smouter van De Correspondent onthulde gisteren een grote misbruikzaak die binnen de gemeente van Mattheus van der Steen, House of Heroes, in de doofpot zou zijn gestopt. Lees daar hier meer over.

Inmiddels heeft de kerk gereageerd op de aantijgingen. Dit is de reactie: 

In 2015 bracht V. een echtpaar, familie D. de gemeente binnen met hun kinderen. Zowel V. als het echtpaar D. waren meerderjarig. De precieze relatie tussen deze mensen was ons niet bekend. Wel dachten wij dat er een goede onderlinge verstandhouding tussen hen was. Echter na een tijd kregen wij grote vraagtekens bij de 'relatie' tussen V. en de heer D. Maar in een gesprek met betrokkenen en de oudstenraad is een 'ongezonde relatie' volledig door iedereen ontkend. 

Omdat wij als oudstenraad van de gemeente toch vermoedden dat er sprake was van een niet gezonde relatie tussen betrokkenen hebben wij opnieuw op een gesprek aangedrongen. Ook toen werd door alle partijen ontkennend gereageerd. Nadat vervolgens door de oudstenraad van de gemeente sterk grensoverschrijdend gedrag werd geconstateerd door betrokken partijen hebben wij hen daarmee geconfronteerd. Na deze confrontatie heeft V. haar verhaal openlijk aan de oudstenraad verteld. Vervolgens heeft de oudstenraad een gesprek gehad met het drietal. Om alles zuiver te houden hebben we toen besloten de gesprekken op te nemen. Wij benadrukken dat de situatie zich volledig heeft afgespeeld in de privésfeer en waren alle betrokkenen voor ons op dat moment volwassen personen. 

Betrokkenen zijn op dat moment van hun taken in de gemeente ontheven. Ook is meneer D. direct gesommeerd een bepaalde periode de gemeente niet te bezoeken. Aan alle partijen is professionele hulp aangeboden van mensen buiten House of Heroes, omdat de gemeente deze professionaliteit zelf niet in huis had. Naar ons weten is er op geen enkele wijze gevaar geweest voor de kinderen. Het is binnen House of Heroes de regel dat een kinderwerker nooit alleen met kinderen mag zijn en dat is dan ook niet gebeurd.

De audio opnamen zijn door de oudstenraad overhandigd aan de politie. Daarna zijn de opnamen vernietigd. Beide partijen hebben de opnamen niet ontvangen omdat dit een zaak van de politie werd. Nu de politie het had overgenomen, en de heer D. tijdelijk de gemeente verliet en er voor partijen professionele hulp was gevonden, heeft de oudstenraad zich gericht op het monitoren van de zorg naar alle partijen. De officier van justitie heeft duidelijk aangegeven dat House of Heroes als gemeente los staat van de beschuldigingen. Wel hebben we waar mogelijk samengewerkt met de politie.

In dezelfde week na de confrontatie is het bredere leiderschap van de gemeente en het team waarin de betrokkenen functioneerden openlijk ingelicht over de situatie. Hiermee zijn alle rechtstreeks betrokkenen in breder leiderschap en teams open en transparant ingelicht.

Als oudstenraad erkennen we dat we in deze situatie duidelijker hadden moeten maken dat het ging om beschuldigingen van seksueel misbruik die begonnen was op minderjarige leeftijd. Wij hadden het initiatief moeten nemen om aangifte te doen. In dit geval heeft het slachtoffer zelf justitie ingelicht.

Vervolgens werden we in 2016 geconfronteerd met een mededeling dat een gemeentelid van ons opgepakt was wegens een zedendelict waar kleine kinderen bij betrokken waren. Dit heeft zich in de privésfeer afgespeeld en was al een lopende zaak bij justitie. Er is toen onmiddellijk gereageerd en de oudstenraad heeft met beide partijen gesproken. Daarnaast is er contact geweest met justitie. De dader is na zijn verhaal en dat van de ouders gehoord te hebben, per direct de toegang tot de gemeente ontzegd om de veiligheid van het betrokken gezin te waarborgen. Als oudstenraad hebben we ervoor gekozen om in overleg met de ouders, als bescherming voor de kinderen, hier verder geen ruchtbaarheid aan te geven. De ouders hebben hier mee ingestemd. Het gezin heeft gekozen voor externe professionele hulpverlening. Wat betreft de dader was dit een zaak van justitie en is het contact opgehouden.

We leven met elkaar in een verbroken wereld en als kerk staan we midden in deze gebroken maatschappij. Met deze gebrokenheid hebben we ook binnen de kerk te maken.

Helaas hebben ook wij, de gemeente House of Heroes daarmee te maken. House of Heroes is een jonge gemeente die groeit en daarom ook een gemeente waarin mensen zitten vanuit verschillende achtergronden, culturen en situaties.

Daartussen zijn, net als buiten de kerk, ook mensen die door en in het leven innerlijk  verwond zijn geraakt. Mensen die gebroken zijn. Ook hen willen wij een thuis bieden.

Als echter de gebrokenheid tot schade leidt in ons midden, dan zijn wij verantwoordelijk om daar iets mee te doen. Op het moment dat wij kennis kregen van deze voor ons ernstige situaties hebben wij  getracht daar op een integere, zorgvuldige en waar mogelijk transparante wijze mee om te gaan. 

Als oudstenraad richten wij ons op de bescherming van de gemeente en we beoordelen per individuele situatie hoe te handelen.

Wij zijn van mening dat situaties waarin enige vorm van seksueel misbruik aanwezig is dit altijd bij justitie gemeld dient te worden.


Inmiddels heeft journalist Karel Smouter van De Correspondent op zijn beurt gereageerd op de reactie van de kerk. Zo zou uit een app van Mattheus van der Steen blijken dat het helemaal niet zo is dat slachtoffer en dader uit de kerk zouden zijn gezet (zoals men in de verklaring beweert), maar zou dit intiatief van henzelf zijn gekomen.

Lees hier meer: "House of Heroes reageerde op mijn artikel over misbruik. Maar de kerk liegt."
Eerder zei Mattheus van der Steen tegenover CIP.nl dat hij de misbruikzaak helemaal niet in de doofpot hebben willen stoppen. "We hebben dit op geen enkele manier in de doofpot willen stoppen. Op geen enkele manier."  

Update: in het Nederlands Dagblad zegt Mattheus van der Steen dat de leiding van House of Heroes de misbruikzaak direct moeten melden bij justitie.: "Achteraf, met de kennis van nu, zeg ik: we hadden adequater moeten handelen. We hebben een keiharde les geleerd."

Over de app, waarin hij spreekt van ‘7 jaar zonde en leugen’, en waarin hij de schuld bij zowel de dader als het slachtoffer lijkt neer te leggen zegt hij dat deze uit de context is gerukt: "Ik heb mijn eigen emoties laten spreken, terwijl ik als leider rustig had moeten optreden. Ik voelde me boos en belazerd. We kenden elkaar goed. De teamleiders waren mijn vrienden."

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen