cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

06 september 2016 door Redactie

"Gods vrede is meer dan een gelukkig gevoel"

"Jaren geleden ontmoetten we een meneer die een verleden had waarin hij anderen enorm beschadigd had. We mochten hem zegenen met Gods vrede. Dit was een heel diepe genezende ervaring voor deze man," vertelt Henk Minnen. Samen met zijn vrouw Maria zet hij zich in voor Zegenend Helpen, een pastorale basiscursus met een geestelijke houding die daarin een sleutelrol speelt.

Wat is die geestelijke basishouding en waarom is die zo belangrijk in ’t pastoraat?

"Een geestelijke houding in het pastoraat is een afgestemd zijn op God, op Jezus en Heilige Geest. Het gericht zijn op Hem houdt in dat we weten dat we vanuit Zijn Kracht werken en afhankelijk daarin zijn van Hem. We vragen heel bewust de Heilige Geest in ons werk elke keer voordat we een gesprek ingaan. Ook betekent dat he bestuderen van Gods Woord over hoe Hij ons heeft gemaakt en welke relatie Hij met ons wil. Wat Hij geeft aan mogelijkheden in herstel. Hoe zien die mogelijkheden eruit en hoe breng ik dat in de praktijk? Deze methodieken vanuit de psychologie toetsen we aan de hand van de Bijbel en kunnen we ook inzetten indien nodig als we zelf een levende relatie hebben met Hem. Dan kunnen we de ander meenemen in die relatie en ook helpen om Hem te ontmoeten en toe te laten in de zorg die er op dat moment is."

Kun je dit illustreren met 2 praktijkvoorbeelden?
"Jaren geleden hebben ontmoetten we een meneer die een verleden had waarin hij anderen enorm beschadigd had. Dit achtervolgde hem behoorlijk en mensen kotsten hem uit, evenals de kerk die niet wist hoe met deze man om te gaan. We hebben hem geleerd hoe een gezonde relatie in elkaar zit, wat de Bijbel daarover zegt. Welke gevolgen deze meneer zelf heeft ondervonden van relaties die hij heeft gehad in het verleden enz. Dat ziet er dan niet heel anders uit dan wanneer hij reguliere hulp zou hebben ingeschakeld. We hebben echter ook met hem zijn relatie met God besproken. Daarna hebben we hem gevraagd of we hem mochten zegenen met vrede. Dat mocht. Tijdens het zegenen vragen wij God of Hij woorden voor ons heeft oor die persoon. Henk kreeg de gedachte om zijn gezicht te zegenen. Ook mocht Henk zijn gezicht aanraken. De man heeft dit ervaren als het terugkrijgen van zijn gezicht. Hij had in het verleden zijn gezicht verloren voor mensen en voor God. God gaf hem op dat moment zijn gezicht terug. Dit was een heel diepe genezende ervaring voor deze man.

Een tweede voorbeeld betreft een jonge vrouw die uiteindelijk de moed had gevonden om hulp te vragen voor de gevolgen van seksueel misbruik. Het was slechts een eenmalige ontmoeting en geen lang begeleidingstraject. Maar door haar de veiligheid te bieden vanuit de geestelijke basishouding kon zij gaan ontvangen. We mochten haar gedachten, herinneringen, angst en afwijzing zegenen. Maanden later nam ze contact op om te vertellen dat zij geen nachtmerries meer had en keuzes kon maken voor de verdere stappen in haar leven, onder andere voor het kiezen van een opleiding aan een Bijbelschool.
"Zegenen met vrede betekent zeker niet dat het allemaal mooi is en rustig en vredig"


Uit de voorbeelden komt wellicht het beeld naar voren dat het zegenen een wondermiddel is dat alle problemen direct en in één keer oplost. Dat is wel mogelijk (voor God zeker), maar de praktijk leert dat het vaak een geleidelijke weg is waarin geleerd mag worden om dat te ontvangen wat we allemaal zo hard nodig hebben om te kunnen leven en ons te kunnen overgeven aan God."

De vrede van God speelt ook een belangrijke rol in de methode. Probleem lijkt mij om in een pastorale situatie, denk aan bijvoorbeeld depressie, dit echt te ervaren als cliënt… Want is het niet zo dat je de vrede van God even uit je mouw / Bijbel schudt, toch?
"Allereerst is het belangrijk om te weten wat die vrede inhoudt. Is dat een algemeen gevoel van welbehagen, is het afwezigheid van geweld, oorlog of iets dergelijks? De vrede waar wij over spreken is de Shalom. Shalom is Gods vrede die Hij heeft voor ons mensen. Shalom is een Hebreeuws woord. Hebreeuws is de taal die Gods volk spreekt en waarin de Bijbel is geschreven. Om die Shalom te begrijpen moeten we naar de betekenis daarvan. Het Hebreeuws kent alleen medeklinkers en geen klinkers. Dat betekent in dit geval vier Hebreeuwse medeklinkers of leestekens. Deze tekens hebben elk afzonderlijke een betekenis maar ook zoals ze aan elkaar gekoppeld zijn. Afhankelijk van de uitspraak is ook de betekenis anders. Hebreeuws schrijf je van rechts naar links. Dus als het ware naar je hart toe. Shalom komt van God, Hij is de initiatiefnemer. De SH is het leesteken chien. Deze chien verwijst naar Gods almacht. Het tweede leesteken is de L= lamed, deze betekent: kom in beweging, geef het aan Mij. Het teken heeft een vorm die aangeeft dat het ontspringt in de hemel, bij God. Het heeft ook alles te maken met werken uit het verleden. Dan krijgen we de waw. De waw heeft een vorm die lijkt op een haak. Aanhaken of afhaken. Het staat ook voor mens. Wanneer dit leesteken voorkomt in een woord dan heeft het vaak te maken met de mens. Dan als laatste hebben we de mem. Een dichte vorm die ook wel sluitmem wordt genoemd. Afsluiten, tegelijkertijd een opening naar iets nieuws.

Shalom heeft alles te maken met herstel. Herstel in relatie tot God, de ander en niet in het laatst herstel in en met jezelf. Verander je de klinkers, dus van shalom maak je shilem, dan betekent het ineens: het is betaald, volbracht.
"Zegenen is ontvangen in stilte. In die stilte kan een ontmoeting plaatsvinden met de Allerhoogste"


Zegenen met vrede betekent zeker niet dat het allemaal mooi is en rustig en vredig. Zeker niet en vaak gebeuren er heel andere dingen en komen er emoties vrij als boosheid, angst, verdriet. Dit is nodig voor het herstel. Pas daarna komt er ontspanning en ervaren mensen vrede. Maar in die vrede zit zeker de kracht van herstel en die gaat door pijn heen. Maar onze ervaring is dat mensen heel vaak tijdens het zegenen een enorme ontspanning en innerlijke rust ervaren. Dat geeft vertrouwen in Zijn aanwezigheid en Hij is er echt bij en niet ver weg. Dan zijn de problemen niet weg, de depressie is er nog maar men heeft ervaren dat God er bij is. Soms gebeurt dit ook niet en ervaren mensen niets. Maar het samen zijn en het samen gaan naar God is al een enorme stap en geeft al aan dat iemand niet alleen is. De vrede van en door Jezus maakt het mogelijk dat dan de depressie gedragen kan worden, ernaar gekeken kan worden en zo samen de weg daarin vinden."

Hoe komt het dat mensen vaak de vrede van God niet ervaren?
"Een belangrijke reden waarom mensen geen vrede van God kunnen ervaren is de grote emotionele beschadigingen die we hebben opgelopen in ons leven. Daardoor is het ontzettend moeilijk om je open te stellen omdat je dan misschien weer enorm veel pijn zult ervaren. Tegelijkertijd is er een groot verlangen aanwezig om die vrede te ervaren.
Ook onze cultuur maakt het moeilijk om te ontvangen. Je moet immers sterk zijn, alles alleen kunnen en aan zoveel eisen voldoen. We ervaren het elke weer als een wonder als er een streepje licht van Jezus’ vrede door mag breken. Net zoals Jezus blijven kloppen op de deur van je hart. Blijven zoeken naar mogelijkheden waardoor de andere kan leren ontvangen.

Wat we ook vaak zien is dat mensen geen tijd nemen om stil te zijn voor/bij God. Bidden is heel krachtig maar wel een uitspreken naar God in woorden. Terwijl zegenen ontvangen is in stilte. In die stilte kan een ontmoeting plaatsvinden met de Allerhoogste. Als mensen dat een keer hebben mogen ervaren weten ze wat Zijn vrede is."

En hoe kun je die vrede gaan ervaren?

"Dat kan door mensen op verschillende manieren worden beleefd. Voor de een betekent dit dat er eindelijk ruimte komt om te kunnen huilen voor wat er mis is gegaan, voor de ander kunnen opkomen tegen onrechtvaardigheid. Soms is het een innerlijk weten wat de goede keuze is. Een andere keer wordt een diepe rust ervaren. God heeft alle mensen geschapen en is met alle mensen bezig. Hij is zo enorm creatief in het bereiken van zoveel verschillende mensen. Dat kan met een simpel woord, een beeld, een lied, een erkenning en op zoveel andere manieren. Het is aan ons om ons daarin te laten leiden door God, tot zegen voor de ander, voor ons en voor God."

En als je de vrede van God hebt, hoe kun je die behouden?

"Door de vrede van Jezus gaan we ruimte, leven, aanvaarding, respect, vergeving en alle andere mooie dingen van God ervaren. Tegelijk komen er ook het verdriet en de pijn over onze tekortkomingen: naar God en naar de mensen om ons heen. Het is niet alleen maar een ‘gelukkig’ gevoel, maar ook een kracht om in moeilijke tijden op God te blijven vertrouwen. Het behouden van vrede is het uitreiken naar God in alle omstandigheden. Heb je dat ervaren dan wil je ook niet anders meer en kun je ook niet anders. Ook als je gevoel daar niet altijd in mee gaat."

Op vrijdag 16 september start de basiscursus Zegenend Helpen in Bennekom. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Lees hier meer over Zegenend Helpen.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen