cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

20 maart 2015 door Jeffrey Schipper

"Term aanbiddingsleider leidt tot misverstanden"

"Voorheen dacht ik dat aanbidding ophield wanneer de kerkdienst stopte. Goed voor mijn kinderen zorgen is ook onderdeel van leven in aanbidding." Marc Volgers heeft altijd een warm hart gehad voor muziek. Tot zijn bekering luisterde hij graag naar hardrockmuziek. Daarna koppelde hij muziek steeds meer aan ‘in aanbidding zijn’. "Er is meer onderwijs over aanbidding nodig om eenzijdigheid te voorkomen," vertelt de muzikant, actief als coördinator van een muziekgroepen in een evangelische kerk.

Het is tijdens de zangdienst in evangelische diensten vaak te horen: ‘en dan gaan we nu naar de aanbidding’. Marc: "Natuurlijk is dit goed bedoeld. Maar wanneer dit te veel wordt benadrukt, kan er een onterecht beeld ontstaan over aanbidding. Ik heb ontdekt dat aanbidding veel meer is dan alleen een aantal liederen zingen op zondag, ook al denk ik dat dit een van de mooiste manieren is om God te aanbidden. In mijn vrije tijd en tijdens mijn studie ben ik mij gaan verdiepen in wat de Bijbel zegt over aanbidding. Er is een ethisch aspect aan gekoppeld. Wanneer Zijn volk Hem offers bracht maar tegelijkertijd dingen deed die niet door de beugel kunnen, maakte God duidelijk dat die aanbidding hem niets waard is. Dat was voor mij een ‘wake-up call’!"
"Er is meer onderwijs over aanbidding nodig om eenzijdigheid te voorkomen"

Waken voor eenzijdigheid
"In de evangelische beweging, waar ik onderdeel van uitmaak, ligt een sterke nadruk op persoonlijk geloof. Dat is erg goed. God heeft ons gevoelens gegeven en liederen mogen ons emotioneel raken. Die middelen zijn er niet voor niets. Maar onze kracht, kan ook een zwakte zijn. We moeten ervoor waken dat we niet teveel op effectbejag uit zijn. Het onderscheid tussen het doel waar het om draait (God) en de middelen (aanbiddingsliederen) kan nog wel eens vervagen. Misschien is het beter om te stoppen met het gebruiken van de term ‘aanbiddingsleider’ om misverstanden over aanbidding te voorkomen. Wij noemen het in onze gemeente zangleider, dat dekt prima de lading." Volgens Marc kan dit een goede eerste stap zijn om de veelzijdigheid van aanbidding voor het voetlicht te brengen.

Hoe geeft Marc aanbidding vorm in zijn eigen leven? "Als ik ’s avonds naar de sterren aan de hemel kijk, besef ik hoe groot God is. Ook dat is aanbidding. Dan krijg ik enorm veel ontzag voor Hem die alles heeft gemaakt en word ik ontzettend klein. Op dat moment vind ik het echt bijzonder dat God heeft besloten om mens te worden. Zijn liefde komt op een nieuwe manier bij mij binnen. Daarnaast komt aanbidding tot uiting op mijn werk en in het gezinsleven. Als ik slecht voor mijn kinderen zorg, veronachtzaam ik de taak die God mij heeft gegeven: een goede vader zijn. Wanneer ik God daarin gehoorzaam, aanbid ik Hem."
"Als ik ’s avonds naar de sterren aan de hemel kijk, besef ik hoe groot God is. Ook dat is aanbidding"

"Om de andere kanten van aanbidding meer naar voren te laten komen, was ik vorig jaar onderdeel van een commissie in onze kerk. Wij zijn gewend om alleen opwekkingsliederen te zingen. Samen gingen we op zoek naar meer andere liederen, zodat er meer diepgang in onze zangdiensten zou komen. Nu zingen we af en toe uit bijvoorbeeld Psalmen voor Nu of Schrijvers voor Gerechtigheid." Daarnaast geeft Marc hierover nu ook onderwijs over dit onderwerp. Enkele jaren geleden rondde hij een HBO theologieopleiding af in Ede. "Ik heb een cursus ontwikkeld waarin ik vanuit de Bijbel en de kerkgeschiedenis laat zien hoe mensen omgingen met aanbidding. Daarin is ook mijn eigen visie verwerkt. Dat helpt mensen nadenken over dit thema."

Onlangs schreef Marc op zijn weblog het artikel ‘Wat is aanbidding?’. Hij zette drie kenmerken van aanbidding op een rijtje: aanbidding is onafhankelijk van een plaats (1); aanbidding is belangrijk omdat Jezus er Zelf naar verwijst (2); en aanbidding gaat over de juiste gesteldheid: in Geest en in waarheid (3).

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen