De grote verwarring rond scheiding en hertrouwen

Dagelijks leven3 maart 2023 Willem Lingeman
Willem Lingeman
Van tijd tot tijd verschijnen er op Cvandaag bijdragen over scheiding en hertrouwen.

Velen hebben zich al over deze materie gebogen; kerkenraden, oudstenraden, professionals in de hulpverlening, scheidingsadvocaten. Ja, wie niet eigenlijk? Van tijd tot tijd vindt het kabinet of vindt één of andere minister er ook nog iets van.

Uit alle stukken blijkt dat er grote verwarring is, ook, of juist onder christenen.

Hulpverleners dienen zich aan en de stichtingen die bijstand willen bieden schieten als paddenstoelen uit de grond. Meestal hulp tegen betaling van forse uurtarieven.
Ligt het Woord ergens in een hoek te verstoffen omdat het aan de kant is geschoven en ingeruild voor een mensgerichte oplossing?
De mens centraal
Het bijzondere is dat vrijwel elke studie, elk artikel en elk boek wat op het gebied van scheiding en hertrouwen verschijnt, uitgaat van een visie die is gericht op het oplossen van problemen rondom de persoon. Veelal staat de mens in scheidingsnood centraal.

Ondertussen woekert de epidemie voort. Mensen beloven elkaar, voor Gods aangezicht en Zijn heilige gemeente, voor de tweede, derde en soms vierde keer levenslange trouw. Ze ontvangen de zegen van de voorganger en gaan daarna blij en tevreden naar huis.

Maar, hoe gaat het verder met de verlaten partner en achtergelaten kinderen? Jaarlijks krijgen duizenden (!!!) kinderen te horen dat het gezin, waar ze zich veilig waanden en voelden, op zal houden te bestaan. Dramatisch! Kosten voor onze samenleving, zo werd al in 2014 berekend; € 2,3 miljard per jaar.

Nu zou je verwachten, dat kerken een goed antwoord in huis hebben. Berichten in verschillende media geven echter niet veel hoop.

Kerkenraden, oudstenraden zitten nogal eens met de handen in het haar, omdat ze het ook niet meer weten. Hoe droevig is dit alles.

Hebben kerken en gemeenten dan niet meer Gods Woord in huis? Ligt het Woord ergens in een hoek te verstoffen omdat het aan de kant is geschoven en ingeruild voor een mensgerichte oplossing?

Heeft dat Woord moeten inboeten doordat we het niet meer durven te citeren omdat iemand dan wel eens heel erg boos zou kunnen worden of, nog erger, weg zou lopen uit de gemeente?
In de geciteerde teksten wordt duidelijk over overspel gesproken en niet over echtbreuk of echtbreken.
Confrontatie uit de weg gaan
Graag wil ik dit illustreren met een voorbeeld dat mij ter ore kwam. Een predikant wilde een serie preken wijden aan huwelijk, scheiding en hertrouwen. Het werd hem door zijn gemeente verboden. Denk nou niet dat dit een of andere vrijzinnige gemeente was, nee, dat was zeker niet zo. Wel kwam in die gemeente hertrouwen na een scheiding voor. Kennelijk was men niet gediend van een confrontatie.

Waarom nemen we toch niet aan wat God ons leert in Zijn Woord? Hij heeft uitspraken op laten schrijven die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn.

Als de Heere Jezus zegt ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel jegens haar. En als zij na haar man verstoten te hebben met een andere trouwt, pleegt zij overspel [Mattheüs, Marcus, Lucas]', dan is dat toch goed Nederlands en voor iedereen te begrijpen?

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: ‘Want de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man bij diens leven; maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet die haar aan de man bond. Daarom zal zij een overspeelster worden genoemd, als zij bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt; maar als de man gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeelster is, als zij de vrouw van een andere man wordt’. [Romeinen 7:2-3]
Christenen, word wakker, doe de Bijbel weer open en durf elkaar weer te confronteren met Gods Woord!
In de geciteerde teksten wordt duidelijk over overspel gesproken en niet over echtbreuk of echtbreken. Veel gelovigen horen op zondagmorgen de Tien Geboden voorlezen; ‘Gij zult niet echtbreken’. De grondtekst spreekt echter over overspel: ‘Gij zult niet overspelig zijn” of ‘Gij zult geen overspel plegen’.

De Bijbelvertalers zetten ons al in een heel vroeg stadium op het verkeerde been.
Echtbreuk vindt plaats wanneer één der partners is gestorven.

Paulus geeft twee mogelijkheden na een scheiding: ongetrouwd blijven of verzoenen met diegene waarvan eerder gescheiden is [1 Korinthiërs 7:11].

Christenen, word wakker, doe de Bijbel weer open en durf elkaar weer te confronteren met Gods Woord! En ja, dat kan heel pijnlijk zijn maar we gaan toch voor Gods waarheid?

Bovenstaande column van schrijver Willem Lingeman verscheen in zijn recente boek 'Gelovigen | Gespiegeldt'. Klik hier voor meer informatie over het boek en om de uitgave te bestellen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Groep studenten bij de kerk
Nieuws

Bemoedigd in Santiago: "We zochten al tien jaar naar God, Hij vulde onze leegte"

Even van de hoofdweg af, rijden we over zand- en grindwegen naar de kerk toe. De stofwolken kondigen onze komst aan. Cuba, het is een land van tegenstellingen. Hoeveel van de toeristen, die we vanmiddag zagen aan het strand bij de Caribische Zee, ken

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

Meerartikelen

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove