cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

26 juni 2014 door Jeffrey Schipper

HSV-studiebijbel: "Gemeentelid heeft behoefte aan toelichting"

"Veel christenen komen tijdens het bijbellezen aan tafel Bijbelteksten tegen die vragen oproepen of onduidelijkheden geven. Deze studiebijbel biedt een mooie uitleg," zegt prof. dr. M.J. Paul. In oktober 2014 komt de HSV-studiebijbel uit. Er is door de redactie jaren lang gewerkt aan deze uitgave. Paul en prof. dr. T.M. Hofman (foto) vertellen erover.

Waarom is zo’n studiebijbel belangrijk voor Nederland?
Paul: "Wat we vooral voor ogen hebben is het gewone gemeentelid met de behoefte aan toelichting. Meer dan de helft (of zelfs driekwart) van het OT wordt niet bepreekt. Veel christenen komen tijdens het Bijbellezen aan tafel Bijbelteksten tegen die vragen oproepen of onduidelijkheden geven. Deze studiebijbel biedt een mooie uitleg. De vraag die in de geschiedenis in Handelingen 8 door Filippus wordt gesteld, is heel belangrijk! 'Begrijpt u wat u leest?'"

Hofman: "De koppeling tussen de uitgangspunten van de HSV-studiebijbel en die van de ESV-uitgave rond de visie op de Schrift e.d. acht ik voor de Nederlandse context van belang. Vanuit eerbied voor de Schrift wordt er in kort bestek waardevol materiaal aangedragen inzake de uitleg van de Bijbel in deze tijd."

Wat voegt de HSV-studiebijbel toe aan het reeds aanwezige materiaal in Nederland?
Paul: "Er is inderdaad veel materiaal waarin de Bijbel wordt uitgelegd en toegepast. Dagboeken zijn echter vaak selectief. De Bijbel wordt daarin niet in z’n geheel besproken. Ook ten opzichte van de kanttekeningen van de Statenvertaling biedt deze studiebijbel veel extra’s. Denk aan de overzichten van de opbouw en strekking van de bijbelboeken, de kaartjes, historische achtergronden etc."

Hofman: "Volgens mij biedt deze uitgave inderdaad op een inzichtelijke wijze een bron aan informatie, waarbij schema’s, tabellen, afbeeldingen en landkaarten etc. een waardevolle ondersteuning bieden. De kleurrijke opmaak kan daarbij ook heel verhelderend werken, zeker in een tijd waarin het visuele van groot belang is. En al die (recente) informatie in één band met een goed Bijbelgetrouw uitgangspunt is naar mijn idee winst."

Wat hoopt u dat deze studiebijbel zal gaan betekenen voor de gebruikers?
Paul: "In de achterban bestaat een hoge waardering voor Bijbel en toch merk je dat mensen veel moeite moeten doen om zich de inhoud eigen te maken. Dat geldt zeker voor het Oude Testament, dat is ontstaan in heel andere cultuur. Het verstaan van de boodschap ervan vraagt een bepaalde inspanning. Mijn hoop is dat deze uitgave bijdraagt aan het verstaan, maar ook aan het doorwerken van de Bijbelse boodschap in de levens van de lezers.”

Hofman: "Naar ik van harte hoop mag deze uitgave onder de zegen van de Eerste Auteur van de Bijbel voor velen tot zegen zijn, doordat lezers/gebruikers gestimuleerd worden om biddend te blijven graven in de schat van het Woord. Nadat ik zelf vrijwel alle tekst (behoorlijk) intensief heb doorgenomen, ben ik nog meer onder de indruk gekomen van ‘de eenheid in verscheidenheid’ van de Schrift. Het wonder van Gods heilsplan en Zijn verbondstrouw is de dragende grond voor kerk en christen. Deze studiebijbel kan een middel zijn, om grondig toegerust, ieder op eigen plaats het licht van het evangelie te verspreiden."

Prof. dr. M.J. Paul is predikant in de PKN (Hervormd, Gereformeerde Bond) en docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Daarnaast is hij deeltijd hoogleraar OT in Leuven (België). Prof. dr. T.M. Hofman was tot november 1996 gemeentepredikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Na zijn benoeming tot universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn, werd hij in 1997 benoemd tot hoogleraar Nieuwe Testament. In februari 2014 ging hij met emeritaat.

Tekst: Uitgeverij Royal Jongbloed

Word vriend van CIP.nl - Als dank ontvangt u een welkomstgeschenk

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen