cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 juni 2014 door Jeffrey Schipper

"Niemand keek uit naar de komst van Christus"

"Als God op ons had gewacht, was het voor jou en mij voor eeuwig verloren. Niemand keek naar Hem uit toen Christus naar de aarde kwam." Ds. A. Simons riep zijn toehoorders op om "levend gemaakt te worden in Christus". Het thema tijdens de meest recente Jij Daar-avond in Goes was ‘Afwachten of verwachten’. "Wie door Christus levend gemaakt is, verwacht het van Hem en leert het afwachten af."

"De Bijbel leert dat niemand God zoekt of verwacht," vertelt de predikant van de hervormde gemeente in Montfoort. "Ik verlangde niet naar God. Dat wist God van tevoren. Daarom heeft God van jou en mij niets verwacht. Want Hij weet dat er vanuit ons niets goeds komt. Het spijt me. Het lijkt liefdeloos en keihard. Je zou er radeloos van worden. Tenminste, als je het van jezelf verwacht. God heeft zijn Zoon niet gezonden naar mensen die naar Hem uitkeken. Ondanks dat heeft Hij het liefste wat Hij had naar de wereld gezonden. Hoe kunnen wij ‘dode’ mensen dan geestelijk levend worden? Dat is toch onmogelijk?"

Kom tot leven
Simons: "Je moet bidden zegt de één. Je moet de Bijbel open doen zegt de ander. Wat is er nodig? We zullen geestelijk tot leven moeten komen. Hoe dan? Wat moet ik doen? Dat is juist het probleem. Opnieuw willen we het zelf doen. We willen geestelijk zijn. We willen bewogen zijn. Maar we zijn ‘dood’. God heeft Zijn Zoon gezonden opdat ‘doden’ levend zouden worden. Als je niet in aanraking gekomen bent met Christus, ben je nog ‘dood’. Daarom moeten we levend gemaakt worden. Levendmaking is in aanraking komen met de Zoon van God. Wie levend wordt, gaat verwachten. Kinderen van God hebben verwachting."

"Denk aan je verkering, je portemonnee en je vrije tijd. Wanneer je een vrome jongen en ‘gewoon’ godsdienstig bent, verwacht je het niet van Hem. De grote vraag in ons leven is: ben ik met Christus verbonden? Zolang je dat niet bent, wordt het de hoogste tijd. Als je dat geestelijk leven niet kent, denk je: ‘Ik moet bidden’ en ‘Ik moet naar de kerk.’ Daar word je doodmoe van. Dat ligt niet aan de preek, maar aan jouzelf. Je zult levend moeten worden. Dan ga je vol verwachting naar de kerk en wil je Hem ontmoeten."

Onze zwakheden blijven
Simons las voorafgaand aan zijn boodschap onder andere uit Filippenzen 3:17-21. "Wat verwacht Paulus in de gemeente van Filippi? De Zaligmaker. Waarom? Om hem te verlossen van zijn gebreken en zwakheden. Die dragen we nog altijd mee. Ook als je een kind van God bent. Ja, het is een puinhoop in de kerk, gezinnen en op scholen. Als je dat niet ziet, ben je stekeblind. Daarom verwachten we een nieuwe hemel. Wie verwacht dat? Iemand die levend gemaakt is met Christus. Als je ‘dood’ bent, heb je dat niet. Daarom verkondig ik Christus en bied ik Gods eniggeboren Zoon aan."

"Wie in Christus gelooft, krijgt ‘weeën’. Vol verwachting klopt het hart. Want zij verwachten en leren het afwachten af. Afwachten doet een levende niet. Hij wacht wel af, maar dan op Gods tijd. Ik ben een beetje radicaal. Maar dat doe ik bewust. Bij vrome poppenkast, zul je zeggen: ‘Bekijk het maar’. Dat snap ik. Maar God zegt vanavond niet ‘bekijk het maar’. In plaats daarvan zegt Hij: ‘Hier ben ik’," aldus de predikant.

Word vriend van CIP.nl - Als dank ontvangt u een welkomstgeschenk

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen