cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 september 2013 door Jeffrey Schipper

"God wil hen die worstelen met de uitverkiezing bereiken"

"Mensen, die worstelen met de uitverkiezing, denken vaak dat alles van God afhangt. Als gevolg hiervan worden mensen vaak angstig en wanhopig, passief afwachtend of onverschillig," vertelt het team 'Ben ik wel uitverkoren?' over hun project. Door middel van de website www.benikweluitverkoren.nl en de brochures die ze uitgeven, wil het team mensen die worstelen met dit onderwerp bemoedigen. "God wil de mensen die worstelen met de uitverkiezing bereiken. We willen de mensen aanmoedigen om zelf te onderzoeken wat er in de Bijbel staat over de uitverkiezing en we hopen dat dit project daarbij een handreiking mag zijn. We bidden dat dan hun ogen open zullen gaan voor de waarheid van het Evangelie."

Het team is ervan overtuigd dat God dit project in hun hart heeft gelegd. Als bevestigingstekst gaf God 1 Timotheüs 2:3b en 4, waar staat: 'God, onzen Zaligmaker, Welke wil, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen.' Veel mensen tobben over de vraag of zij wel uitverkoren zijn en/of hebben geen geloofszekerheid. De mensen die bij dit project betrokken zijn, hebben hier zelf ook mee geworsteld. Zij hebben liefde en bewogenheid voor degenen die er momenteel mee worstelen. "We hopen dat dit project een bemoediging mag zijn voor degenen die angstig en wanhopig zijn omdat zij vrezen dat zij niet uitverkoren zijn. We hopen ook dat dit project voor de mensen die denken dat zij zelf niets kunnen of hoeven doen - en passief afwachten totdat God hen bekeert - een aanmoediging mag zijn om niet lijdelijk af te wachten of onverschillig te blijven."

Geen betweterige houding
Het project bestaat uit een website en het uitgeven en verspreiden van brochures 'Ben ik wel uitverkoren?'. Hiervan zijn drie versies: een Bijbelstudieversie zowel in het Nederlands als in het Engels en een jongereneditie. In de jongereneditie is alles eenvoudiger uitgelegd en er staan korte verhaaltjes en illustraties bij om alles duidelijker te maken. Vanaf de website kunnen alle uitgaven ook gedownload worden. De brochures worden op diverse plaatsen uitgedeeld, bijvoorbeeld op reformatorische gezinsbeurzen en zij worden onder meer neergelegd op boekentafels van jongerenavonden en andere bijeenkomsten." De brochures kunnen worden besteld in christelijke boekwinkels. De brochures worden gratis verstrekt, ook als men er honderden of duizenden bestelt. "Het is niet onze bedoeling om antwoord te geven op vraagstukken over de uitverkiezing," benadrukt het team. "We willen de mensen met liefde - en niet vanuit een kritische of betweterige houding -  bereiken met de boodschap van het Evangelie."

"Als mensen denken dat alles van God afhangt, is de balans doorgeslagen naar de ene kant. Mensen worden als gevolg hiervan vaak angstig en wanhopig, passief afwachtend of onverschillig. In de brochures wordt daarom meer benadrukt dat er óók een stuk verantwoordelijkheid ligt bij de mens. Dit wordt vooral duidelijk uitgelegd in de jongereneditie in het hoofdstuk '100% genade en 100% verantwoordelijkheid.' Ook willen we de mensen aanmoedigen om niet af te gaan op hun gevoel, maar om te vertrouwen op God en op wat Hij zegt en belooft in Zijn Woord." De brochures worden vaak gebruikt als evangelisatiemateriaal, onder andere door  evangelisten. De Engelstalige versie, 'What if I am not chosen?' wordt ook in het buitenland gebruikt, bijvoorbeeld door zendelingen en op Bijbelscholen.

Mensen komen tot geloof
"We hebben op dit project al de zegen van God ervaren. We hoorden van meerdere mensen die hierdoor tot (levend) geloof gekomen zijn," vervolgt het team, dat God daarvoor dank en eer geeft. "Maar we willen graag nog meer mensen bereiken. We gaan daarom voorlopig door met het verspreiden van de brochures. Dat doen we in samenwerking met heel veel bekende en onbekende mensen, die zich aangesproken voelen tot dit project. Voor mensen die ons hiermee willen helpen, hebben we een aantal ideeën om de brochures te verspreiden op onze website gezet. De komende tijd willen we de website onder de aandacht gaan brengen van diverse (reformatorische) organisaties, scholen en stichtingen."

Verder is het team van plan om brochures in te spreken en de opnames hiervan op de website te zetten. Het doel is dat de boodschap die in de brochures staat dan ook bereikbaar is voor mensen die niet in staat zijn om de brochures te lezen. "Ook willen we de Engelstalige brochure 'What if I am not chosen?' laten drukken en verspreiden buiten Nederland. De jongereneditie willen we ook graag uitgeven in het Engels, maar deze moet nog vertaald worden. Van de brochures willen we ook graag nog e-pubs maken." Het team voegt toe dit in afhankelijkheid van God te willen doen. "En ondertussen wachten we af hoe God dit project verder leidt."

Bezoek hier de website 'Ben ik wel uitverkoren?'

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen