cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

20 augustus 2013 door Jeffrey Schipper

"Jezus gaf tekenen van de eindtijd niet voor niets"

"Er komt een moment dat de bazuin klinkt en Jezus komt. Dat kan tijdens je werk, in de kerk of als je in de auto zit. Dan zal Jezus verschijnen op de wolken," vertelde dhr. Dick van den Noort afgelopen weekend tijdens een avond voor christelijke jongeren van de Kom Ook Groep in Hoevelaken. "Jezus zal een keer terugkomen, maar over de manier waarop is veel verborgen. Toch heeft Hij ons niet helemaal onvoorbereid achtergelaten." Van den Noort sprak naar aanleiding van Openbaring 1:7, 'Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben'.

De voormalig docent geschiedenis en godsdienst herinnert zich dat iemand de terugkomst van de Heere Jezus had voorspeld. "Ergens op een vrijdagmiddag zou het gebeuren. Omdat de Olijfberg te klein was, werd ook de Mont Blanc erbij gehaald. Achteraf snap ik nog steeds niet hoe ik mij erin heb laten luizen. Maar gelet op de vele auto's die naar de Mont Blanc vertrokken, waren er meer mensen die zich gek hebben laten maken. Tegen 15.00 uur ben ik de schuur ingeslopen. Het werd 15.15 en 15.30 uur. Mijn bonkend hart werd een kloppend hart. Later hoorde ik mensen op straat smalend praten over die meneer die Jezus' terugkomst had voorspeld. Voor mij was dat schrikken, want ik verwachtte Christus niet met blijdschap, terwijl dat wel van ons gevraagd wordt."

Tekenen van de eindtijd
Aan de hand van Mattheüs 24 wijst Van den Noort op de tekenen van het einde van de wereld. "Er zullen valse christussen komen," maakt hij duidelijk. "Die geestelijke wereld is volop in beweging en satan zit op en vinkentouw om ons af te trekken van de waarheid. Ook worden geruchten van oorlogen genoemd. Oorlog is er altijd geweest. Het Oude Testament staat er vol van. Maar die oorlogen nemen wel in hevigheid toe. Het aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog is meer dan alle slachtoffers voor die tijd. Kijk ook naar het Midden-Oosten en de huidige situatie in Egypte. Dit zijn allemaal (geruchten van) oorlogen." Ook honger en verdrukking noemt hij als tekenen. "Vorige week is in Egypte gebleken dat de christenen werden beschuldigd van de politieke crisis. De kerken in het land moesten het ontgelden."

"Dan is er ook verkilling van de liefde," vervolgt Van den Noort. "Die verdrukkingen en oorlogen geven het al aan, maar die verkilling is er ook binnen ons vaderland. Dan moet ik denken aan een gedicht dat begint en eindigt met de regel 'mijn buurman is overleden en ik heb geen enkel woord tot zijn behoud gezegd'. De dichter keek vanuit zijn raam en zag een lijkauto staan waarin zijn buurman gedragen werd. Als laatste teken wil ik verwijzen naar het volk Israël (zie Romeinen 11). Israël werd in 70 na Christus over de hele wereld verspreid en uitgemoord in de Tweede Wereldoorlog. En toch is dat volk in 1948 binnen zijn grenzen gekomen. Dagelijks keren ze terug naar Israël. Dat is nog niet alles. Volgens Romeinen 11 zal er een tijd komen waarin Israël zal erkennen dat Jezus de Messias is."

Jezus komt
"Let op deze tekenen, want de Heere Jezus heeft ze niet voor niets gegeven. Er komt een moment dat de bazuin zal klinken. Dat kan zomaar tijdens je werk, in de kerk of als je in de auto zit. Dan zal Jezus verschijnen op de wolken. In mijn gedachten zie ik het gebeuren. Mensen komen uit hun huizen en kijken allemaal in dezelfde richting, want Jezus komt. Alle ogen zullen hem zien. In gedachten hoor ik de reacties: 'Zie je wel, die christenen hebben toch gelijk gehad'. Een ander zegt: 'Ik heb de kerk vaarwel gezegd en gedacht dat God niet bestond.' Deze reactie doet mij nog meer pijn: 'Ik heb altijd gedacht dat het niet zomaar kon. Nu sta ik hier zonder geloof, terwijl ik onder dat aanbod van genade geleefd heb'. Maar ik hoor ook deze reactie: 'Ik was ver weg, maar de Heere heeft mij teruggehaald.' En weer een ander: 'Ik heb de Heere vanaf mijn jonge jaren mogen dienen. Het was niet gemakkelijk en heb vaak getwijfeld. Maar ik heb Hem nooit in steek gelaten en nu mag ik Hem tegemoet gaan'."

Van den Noort verwijst naar het laatste oordeel in Mattheüs 25. Er zal een scheiding plaatsvinden tussen de schapen en de bokken. "God kijkt ook naar onze werken," vertelt Van den Noort, lezend over het te eten geven van de hongerigen, het te drinken geven van de dorstigen, het kleden van hen die naakt zijn en het bezoeken van gevangenen. "We worden geoordeeld naar onze staat: wel of niet wedergeboren. Maar nog meer naar onze werken. Ook verwijst de spreker naar Openbaring 20:12-13, 'En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.'"

Ontwaakt gij die slaapt
"Mensen zullen zeggen: 'we geloven nu wel, Heer. We zijn klaar voor het koninkrijk'. En een stem achter de deur zegt: 'Ga weg van Mij, Ik heb u nooit gekend'. Ik wil jou voorhouden dat deze Rechter vandaag nog tot jou wil komen als Redder. Hij houdt Zijn handen open en wijst op de gaten in Zijn handen. Dat heeft Hij voor ons gedaan. Ontwaakt gij die slaapt. Als we blijven slapen, zal het voor eeuwig verkeerd aflopen. Een bekend lied eindigt als volgt: 'Als Jezus morgen wederkomt, dan heb ik nog één dag'. Mijn vraag is: wat zou jij die ene dag doen?," aldus Van den Noort.

Bezoek de website en Facebook-pagina van de Kom Ook Groep.

Foto: Kom Ook Groep

Wilt u vriend worden van CIP.nl? Klik hier!

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen