cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

24 juni 2010 door Patrick Goede

Bidden of Nederland mag verliezen

"We zullen hopen en bidden dat Nederland zo spoedig mogelijk zal verliezen." Dat antwoordt Ds. M. A. Kempeneers op een vraag over het kijken van voetbal. Via de vragenrubriek van Refoweb stelde een ouder de vraag of ze haar kinderen voetbal mocht laten kijken via de computer.

Kempeneers stelde in eerste instantie blij te zijn dat de vraag nog wordt gesteld: "Met de computer is er meer ruimte en vrijheid gekomen en velen uit onze gezindte kijken gewoon, soms zelfs in het geheim. Ons hele land is in de ban van het voetbalgebeuren en er wordt op vele manieren geappelleerd aan nationale gevoelens. 'Wij' moeten voetballen,'wij' hebben gewonnen, 'wij' hebben verloren. Het spelletje boeit veel mensen, zeker ook de jeugd. Ik hoorde van mijn kinderen dat er gejuich in heel de Pieter Zandt Scholen gemeenschap te horen was, toen Nederland scoorde. En als je dan de mogelijkheid en de gelegenheid hebt om te kijken, dan moet je heel sterk in je schoenen staan om het niet te doen."

Toch kan voetbal kijken volgens de predikant absoluut niet: "Natuurlijk is het spelletje op zich niet zondig. Maar het hele evenement en alles wat er gebeurt, de hele entourage, de verdwazing, de exorbitante bedragen die erin omgaan, de afgoderij die er met de spelers gepleegd wordt, het hele WK voetbal is het toppunt van werelds vermaak. God en het wereldse vermaak staan tegenover elkaar volgens 1 Johannes 2:15: "Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem." Het WK-voetbal is zonde. De Bijbel noemt het de 'genieting van de zonde in Hebreeën 11. De schrift doet niet net alsof er in de wereld niet te genieten is. Dat is er wel degelijk. Maar als je dan van de wereld en met de wereld wil genieten, dan moet je ook bereid zijn om daar de prijs voor te betalen. De vergelding des loons, noemt Hebreeën 11 het. En dat is de eeuwige rampzaligheid."

Juist daarom roept Kempeneers ouders op om de kinderen geen voetbal te laten kijken: "Denk aan uw doopbelofte. Straks sta je met je kinderen voor Gods rechterstoel. Als je dan toegeeflijk bent geweest en je hebt je kinderen toestemming gegeven om de brede weg op te gaan, dan zullen uw kinderen tegen u getuigen. De wet en ook het evangelie zal tegen u getuigen. En de Heere zal een rechtvaardig vonnis moeten vellen. "

Tot slot heeft de predikant nog een gebed: "Ouders ik bid u Gods genade van harte toe. En we zullen maar hopen en bidden dat Nederland zo spoedig mogelijk zal verliezen. Of nog beter, we zullen bidden om bekering van het land en volk. Of de Heere in de toorn aan Zijn ontferming wil gedenken."