Hoe kunnen christenen reageren op de aanval van Iran op Israël?

Verdieping18 april 2024 5 minuten Transform Iran
Iran
Shutterstock

Afgelopen zaterdag (13 april) kwamen Iraanse voorgangers van Transform Iran bij elkaar om te bidden voor Iran, Israël, de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten en voor vrede en herstel en verandering van Iran.

Na maanden van proxy gevechten en bedreigingen zijn Iran en Israël nu beland in een nieuwe fase en beide landen zijn klaar om te vechten.

Op maandag 1 april voerde Israël een dodelijke aanval uit op de Iraanse ambassade in Syrië, waarbij een gebouw werd vernietigd dat werd gebruikt door de IRGC (Iraanse Revolutionaire Garde) en waarbij onder andere zeven Iraanse militaire adviseurs en hoge commandanten werden gedood.

Het islamitische regime van Iran zwoer vergelding. En die kwam toen Iran op zaterdag 13 april Israël aanviel. Het Iraanse regime stuurde ongeveer 350 projectielen (drones en ballistische raketten) richting Israël. De aanvallen kwamen naar verluidt van Iraanse bases in Irak, Jemen, Libanons Hezbollah en Iran. De meeste werden onderschept door de luchtverdedigingssystemen van Israël.

De Iraanse autoriteiten reageerden op de aanval van 1 april om een duidelijk statement te maken en Israël te waarschuwen zich terug te trekken. Maar dat was een totale misrekening, want nu kan Israël niet meer zwijgen omdat het risico loopt de Iraniërs nog meer aan te moedigen. Israël wil niet de aanstichter van een oorlog zijn terwijl het Westen toekijkt, maar hebben ze een keuze?

De wereld wacht af om te zien wat de reactie van Israël zal zijn. De oorlogstrompetten klinken luid terwijl de spanning in de regio toeneemt. Maar wat zou de christelijke reactie moeten zijn?

Iran en de Islamitische Republiek Iran zijn niet hetzelfde
Onthoud dat de leiders van Iran niet het volk van Iran vertegenwoordigen. Al jaren werkt de Islamitische Republiek hard aan het creëren van een cultuur van haat en woede tegen het Westen en in het bijzonder tegen Israël en de Verenigde Staten. Schoolkinderen staan op schoolpleinen in een rij en krijgen de opdracht om te schreeuwen: "Dood aan Israël! Dood aan Amerika!" Maar ondanks alle ontelbare pogingen tot hersenspoeling, trapt het volk van Iran niet in de leugen. Nog maar maanden geleden ging het volk van Iran de straat op en reageerde op hun eigen leiders met de omgekeerde kreet: "Dood aan de dictator!".

De overgrote meerderheid van de Iraanse bevolking steunt de daden van hun islamitische regering niet. Ze lijden zelf onder het huidige wrede regime dat hen van hun vrijheden, hun stem en hun toekomst heeft beroofd. Bijna 28 miljoen Iraniërs leven nu onder de armoedegrens (dat is ongeveer een derde van de bevolking). Terwijl de sancties doorgaan in een poging om de dreiging die Iran vormt onder controle te krijgen, blijven de leiders doorgaan, met hun miljarden dollars aan rijkdom opgeslagen op buitenlandse rekeningen. In plaats daarvan worstelt de gewone Iraniër voor werk, betaalbare huisvesting en voor velen zelfs toegang tot betaalbaar voedsel en medische zorg.

De Bijbel vraagt ons onze vijanden lief te hebben
Als we Iran als een vijand beschouwen, moeten we des te meer van haar houden. Als christenen zijn we geroepen om te bidden voor hen die ons vervolgen - daar hoor ook dreiging van vervolging en de vervolging van hen die we liefhebben bij. Als we bidden, roepen we uit: "Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel."

Het is Gods hart dat niemand verloren mag gaan! Hij is geduldig om zoveel mogelijk mensen tot het eeuwige leven in Christus Jezus te zien komen: De Heer is niet traag in het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen onder traagheid verstaan. In plaats daarvan is hij geduldig met ook met Iran, niet omdat hij wil dat iemand verloren gaat, maar omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt.

Denk aan Gods beloften voor Iran
In Jeremia 49 wordt ons verteld dat God "het lot van Elam zal herstellen". Elam is het Iran van vandaag. Vlak voor deze belofte staat een andere belofte en een waarschuwing: ‘Ik zal mijn troon in Elam zetten en haar koning en ambtenaren vernietigen,' verklaart de Heer. Maar ik zal het lot van Elam in de komende dagen herstellen,' verklaart de Heer.

De drie verzen in de aanloop naar deze beloften spreken over veel verwoesting. Christenen bestuderen Bijbelse profetieën om te begrijpen wat er gebeurd is en om te voorspellen wat er komen gaat. Eén ding is heel duidelijk: we wachten tot God Zijn troon in Iran vestigt. Daar kan geen twijfel over bestaan. Sterker nog, Hij is al begonnen Zijn troon in Iran te vestigen: In de afgelopen 45 jaar zijn meer dan een miljoen Iraanse moslims bekeerd tot het christendom.

God zoekt de gebroken en verloren Iraniërs
God is op zoek naar diegenen wiens harten naar Hem gekeerd zijn. Hij verlaat de 99 om op zoek te gaan naar de 1. Er zijn vandaag de dag gebroken en verloren Iraniërs die het evangelie meer dan ooit nodig hebben. Dit geldt zowel voor leiders als voor hen die duidelijk in de verdrukking zitten. Met de dreiging van oorlog en de verwachting van meer pijn en lijden, kan hun hoop alleen maar gevestigd zijn op de kracht en de reddende liefde van Jezus Christus.

Bid voor bescherming van Iraanse christenen
Christenen worden er al lang van beschuldigd dat ze 'partij kiezen voor de zionistische Israëli's'. Bid voor bescherming omdat ze nu zeker meer vervolgd zullen worden nu Iran Israël in het vizier krijgt. Bid voor de christenen dat ze een licht in de duisternis zullen zijn, moedig in hun getuigenis, geleid door de bovennatuurlijke wijsheid en kracht van Christus.

Bid voor de onschuldigen, de weduwen en wezen en allen die veel te verliezen hebben in dit conflict. Bid om genade en voor verlossing.

Bid voor de toekomst van Iran. De Heer heeft gezegd dat Hij Zijn troon daar zal vestigen en herstel zal brengen. Bid in partnerschap met de belofte van deze Schrifttekst. Bid in geloof.

Bid voor de leiders van Iran en Israël. Bid dat de Heer 'de harten van koningen stuurt als stromen water' en dat onschuldigen gespaard blijven in dit escalerende conflict. Bid voor bekeringen van Saul -> Paulus. Bid voor de dromen van de leiders van de IRGC en de Ayatollahs, dat ze Jezus zullen ontmoeten en getransformeerd zullen worden.

Bid voor de vrede van mensen in Iran, in Israël, in Gaza en in de omliggende regio.

Dit artikel is aangeleverd door Transform Iran. 

Praatmee

Beluister onze podcast

#327 Jeffrey & mr. Lineke Blijdorp over het rechtse kabinet, Tom de Wal en ontkerkelijking
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Lineke Blijdorp
Podcast

Lineke Blijdorp hekelt uitspraken D66-minister over Tom de Wal: "Beschamend"

"Beschamend en dom", zo typeert Lineke Blijdorp recente uitspraken van Pia Dijkstra, demissionair minister van Medische Zorg, over evangelist Tom de Wal. Volgens de D66-bewindsvrouw houdt De Wal met zijn genezingsdiensten "mensen voor de gek". Ze waa

Ds. J. Koppelaar
Video

HHK-predikant: "Een zondaar zonder berouw is welkom bij Christus"

Mensen hoeven niet over voldoende zondekennis of berouw te beschikken, voordat ze tot de Heere Jezus mogen gaan. Dit onderstreepte ds. J. Koppelaar onlangs tijdens een preek. De hersteld hervormde predikant deelt een hoopvolle boodschap voor reformat

Chris Stoffer
Video

SGP-leider brengt 'geloof, hoop en liefde' ter sprake tijdens Kamerdebat

Het was een lange dag woensdag in de Tweede Kamer. Er werd bijna twaalf uur lang gedebatteerd over het hoofdlijnenakkoord dat door PVV, VVD, NSC en BBB is gesloten. Aan het einde van de dag gloorde er hoop in de Tweede Kamer. En niet alleen hoop, ook

Paus Franciscus
Nieuws

Vaticaan nodigt door Chinese overheid benoemde bisschop uit voor evenement

Een door de Chinese overheid benoemde bisschop sprak tijdens een event dat onlangs door het Vaticaan in Shanghai gehouden werd. Dat meldt The Christian Post. Het gaat om bisschop Shen Bin, hij werd in april 2023 door de communistische Chinese regerin

Nick Hall
Positief nieuws

Evangelisatiecampagne bereikt in twee maanden 67 miljoen mensen

De wereldwijde evangelisatiecampagne, genaamd 'Anthem of Grace', heeft in bijna twee maanden tijd liefst 67 miljoen bereikt met de goede boodschap. Dat meldt CBN News. De met Goede Vrijdag afgetrapte evangelisatiecampagne is een initiatief van de de

Soedan
Nieuws

Angst onder christenen Zuid-Soedan neemt toe na ontvoering priester

De recente onverklaarbare verdwijning van priester Luke Yugue en zijn chauffeur Michael Gbeko in Zuid-Soedan heeft onder veel christenen in het Centraal-Afrikaanse land angst gezaaid. Zij vrezen nu voor hun veiligheid en aarzelen om hun pastorale wer

Seksualiteit
Column

Praten over seks in de kerk?!

Pas kwam ik thuis uit m’n werk. En niet ik, maar m’n oudste dochter viel meteen met de deur in huis: ‘Ik heb echt geen zin in de tienerclub vrijdag… Ze gaan het dan over seks en porno hebben.’ Zo, welkom thuis! Terwijl ik mijn jas uittrek en aan tafe

Chris Verhagen
Video

Christelijke apologeet waarschuwt tegen theologie van hypergenade

In deze onderstaande video staat Chris Verhagen, initiatiefnemer van Christelijke apologeet, stil bij het concept van "hypergrace theology", oftewel: hypergenade theologie. De invloed van hypergenade theologie is volgens hem merkbaar in de evangelisc

Meerartikelen

Paul Field en Ralph van Manen
Nieuws

Paul Field en Ralph van Manen vieren gezamenlijk 50 jaar songwriting

Sommige artiesten zijn een meester in hun vak. En als je het over liedjes schrijven hebt, dan kan Paul Field zeker een meester genoemd worden. De Brit is al bijna vijftig jaar actief en heeft honderden liedjes geschreven die hun sporen hebben nagelat

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt hoe God ons als Zijn geliefde kinderen heeft aangenomen

"Bekleed met het Lam van God heeft God jou in Christus het Lam geadopteerd en als Zijn geliefde kind willen aanvaarden. De Geest van adoptie jubelt het dan uit in jouw hart, jij bent Gods geliefde kind. Wat jij mag beantwoorden met een hartstochtelij

Mirjam Bikker
Opinie

Coalitieakkoord: We mogen ons in ons landje niet terugtrekken achter de dijken

Hoop! Een prachtig woord, een fundament, een anker; het tegenovergestelde van angst. ‘Hoop is licht dat vanuit de toekomst op het heden valt,’ schrijft de priester Tomáš Halík. Het maakt dus veel uit welke toekomst je voor ogen hebt. Daar moest ik aa

Simeon van Dam
Interview

Simeon schreef roman over Jezus: "In mijn boek voert Hij gesprekken met de Dood"

Simeon van Dam (42) schreef het boek ‘De Sleutelhouder’, waarin hij zich onderdompelt in de ‘drie meest cruciale dagen’ binnen het christendom, namelijk de periode tussen Goede Vrijdag en Jezus’ opstanding. “Ik hoop dat mensen onder de indruk raken v

christenvervolging
Boekfragment

Iedere christen krijgt vroeg of laat met lijden te maken

De eerste brief van Petrus, met het karakter van een rondzendbrief, is geadresseerd aan niet-Joodse christenen in Klein-Azië. Vanwege hun geloof kregen zij te maken met sociale discriminatie, een voorloper van de christenvervolging die dit gebied een

Ds. M van Reenen
Opinie

Moet je refo zijn om altijd een rok te dragen?

In de loop van de jaren als predikant tref je steeds meer broeders uit allerlei kerkverbanden. Logischerwijze (vanuit mijn kerkelijke positie) het meest in reformatorische kring, maar gelukkig ook daarbuiten. Er zijn veel punten van herkenning, maar

Pia Dijkstra en Tom de Wal
Nieuws

D66-minister roept Nederlanders op om niet naar Tom de Wal te gaan

‘Gebedsgenezers’ als evangelist Tom de Wal “houden mensen voor de gek”, stelt Pia Dijkstra. De demissionair minister van Medische Zorg roept Nederlanders op om de genezingsdiensten van Tom de Wal niet te bezoeken. “Tuin er niet in”, aldus de bewindsv

Ds. A. Baars
Video

Prof. dr. Baars nam jarenlang geen deel aan het avondmaal: "Ik had geen vrijmoedigheid"

“Ik had geen vrijmoedigheid om aan de dis van het verbond te gaan. Ik studeerde al theologie in Apeldoorn en ik had nog nooit avondmaal gevierd. Ik had geen vrijmoedigheid”, aldus prof. dr. A. Baars. De emerituspredikant, verbonden aan de CGK, vertel

CVS Pharmacy
Nieuws

Christelijke verpleegkundige bereikt schikking met ex-werkgever na ontslag om abortusmedicatie

De christelijke verpleegkundige Robyn Strader werd in oktober 2021 door haar werkgever ontslagen omdat ze weigerde abortusmedicatie te verstrekken. Ze weigerde echter om het daarbij te laten zitten en spande vervolgens een rechtszaak aan tegen haar v

Paus Franciscus
Nieuws

Paus Franciscus beschuldigd van ketterij nadat hij stelde dat elk mens 'fundamenteel goed' is

Paus Franciscus heeft op sociale media veel kritiek gekregen naar aanleiding van een uitspraak die hij onlangs deed in gesprek met het Amerikaanse actualiteitenprogramma '60 Minutes'. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke merkte op dat de mens

Gert-Jan Segers
Opinie

Landgenoten zijn medeverantwoordelijk voor een golf van Jodenhaat

De verkrachtingen, de moorden en de gijzeling van honderden Israëliërs door Hamas-strijders op 7 oktober waren gruwelijk. En nog altijd zitten er Israëlische gijzelaars in de helse krochten van Hamas. Hartverscheurend. De verwoesting in Gaza en de du

Jonathan Kroeske
Levensverhaal

Tijdens de grootste tegenslagen ervoer voorganger Jonathan Kroeske Gods nabijheid

Jonathan Kroeske is voorganger van Godcentre Utrecht, een van de snelst groeiende kerken in Nederland. Onlangs schoof Kroeske aan in het programma Hour of Power, waarin hij onder meer vertelde over de grootste tegenslagen in zijn leven. Het is decemb