Het geheim van Jezus' boodschap: God heeft het zwakke uitgekozen

Verdieping2 april 2024 4 minuten Willem van der Deijl
Willem van der Deijl
Open Doors

Dat kinderen vervolgd worden, is verschrikkelijk. Toch gebeurt het. Kinderen zijn immers een zwakke plek in het hart van ouders, een makkelijk doelwit. Je zou moedeloos of woedend worden van aanvallen op deze zwakke, kwetsbare plekken. Maar hoe moet je hier als christen mee omgaan? Daarover schrijft Paulus: ‘Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen’ - (1 Korintiërs 1:27).

Een zwak voor het zwakke
In 1 Korintiërs 1 laat Paulus het contrast zien tussen de menselijke en de goddelijke manier van denken. Christus heeft de maatstaven van deze wereld over wat zwak en dwaas is totaal op de kop gezet. De Here God heeft juist het zwakke in deze wereld uitgekozen om het machtige te beschamen, schrijft Paulus. In Gods ogen stelt de macht en status van mensen niets voor. Hij heeft een zwak voor het zwakke. Toen Zijn leerlingen ruzie maakten over wie de belangrijkste was, zette de Here Jezus juist een kind centraal. Hij zei dat Gods koninkrijk toebehoort aan wie is als de kinderen. En Hij dankte Zijn Vader dat het evangelie onthuld werd aan eenvoudige mensen, niet aan mensen die alles al weten.

De Here God heeft juist het zwakke in deze wereld uitgekozen om het machtige te beschamen, schrijft Paulus.

Anders kijken
Net als de Here Jezus laat Paulus ons op een andere manier kijken. Het lijkt op dat gebed van de profeet Elisa voor zijn knecht, die bang was voor de vijand: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien’ (2 Koningen 6:17). Met open ogen zag Elisa’s knecht de geestelijke werkelijkheid: het schijnbaar sterke leger stelde niets voor. Zoiets doet ook Paulus. Hij opent onze ogen door de gekruisigde Christus centraal te stellen (1:23). Dan zie je de geestelijke werkelijkheid, waarin alles op de kop staat. Dan kijk je met andere ogen naar een uitgehuwelijkt christenmeisje of kinderen in het vluchtelingenkamp. Naar menselijke maatstaf (v.26) zijn ze hopeloos. Maar wie geestelijk kijkt, wordt door deze kinderen gewezen op het dwaze en zwakke van de Here God Zelf (v.25)!

De boodschap van het kruis
Dat dwaze en zwakke van God zien we het indringendst in de boodschap van het kruis (v.18). De aanbidding van Iemand die als crimineel stierf was een boodschap waarmee Paulus onder Joden én Grieken alleen maar minachting kreeg. Hoe prachtig ook verpakt, zo’n evangelie was onverteerbaar. Vandaag is dat niet anders: ook voor ons is dit verhaal over Jezus’ dood niet makkelijk uit te leggen aan niet-gelovigen. In schaamteculturen roept die boodschap van Christus’ vernedering sowieso weerstand op. Alleen wie door God Zelf geroepen zijn (v.24) en op een nieuwe manier hebben leren kijken, kunnen geloven in deze winnende Verliezer, deze wijze Dwaas. Deze dwaze zwakheid van God werd niet pas zichtbaar aan het kruis. Het kerstverhaal laat ons al zien hoe dwaas en zwak Zijn komst in de wereld is. God Zelf komt tot ons als een kwetsbaar Kind. Wat een risico! Van begin tot eind, van kindermoord tot Golgotha, zal dit Kind vervolgd worden door de machthebbers van de wereld. Wat een dwaasheid van God om Zelf machteloos in die wereld te komen!

Gods dwaze zwakheid wordt zichtbaar in het Kind in de stal. Maar wie open ogen heeft, ziet hoe juist deze mensgeworden zwakte de wereld overwint.

Het zwakke beschaamt het sterke
Ook nu worstelen mensen nog met die zwakheid van onze God. Een paar jaar terug verscheen het boek ‘het dwaze van God’ van Nik Ripken, die als zendeling naar Somalië vertrok. Na een tijdje kwam hij in een geloofscrisis. Om zich heen zag hij dat het kleine aantal Somalische christenen alleen maar kleiner werd: er waren meer martelaars dan bekeringen. Was het kwaad dan toch sterker dan God? Is het evangelie wel krachtig genoeg om het kwaad in de wereld te overwinnen? Waarom was er in Somalië anders zoveel ‘kruisiging’ en zo weinig ‘opstanding’?

Gods dwaze zwakheid wordt zichtbaar in het Kind in de stal. Maar wie open ogen heeft, ziet hoe juist deze mensgeworden zwakte de wereld overwint. Maria bezong hoe door dit Kind heersers van de troon worden gestoten. In de ogen van de wereld was Hij onbeduidend en veracht (v.28), maar juist door Zijn kruis heeft Hij de machten en krachten te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Het verachte is door God is uitgekozen om machthebbers de beschamen (v.27). Dat gaat over Christus de Gekruisigde. Maar ook over allen die één zijn geworden met Hem (v.30) en delen in Zijn dwaze zwakheid. Mensen die nu nog meer ‘kruisiging’ dan ‘opstanding’ ervaren. Ook kinderen. Laten we hen met gebed omringen: dat ze zullen zien dat het zwakke van God echt sterker is dan het machtsmisbruik van grote mensen. Dat ze zien dat hun vervolgers beschaamd zullen worden. Dat niet macht of geweld, maar de kracht van Gods Geest (2:4) het laatste woord heeft.

Theoloog Willem van der Deijl schreef bovenstaand artikel in het magazine van Open Doors. Dit verhaal is met toestemming overgenomen door Cvandaag.

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Bisschop
Nieuws

Neergestoken bisschop vergeeft dader: "Moge de Heer Jezus je zegenen en de weg wijzen"

Bisschop Mar Mari Emmanuel heeft gereageerd op de terroristische aanslag waar hij slachtoffer van werd. Tijdens zijn preek in de Christ The Good Shepherd Church in Sydney werd hij maandagavond neergestoken door een 16-jarige moslim. Dezelfde avond on

Kevin R. Johnson
Nieuws

Amerikaanse kerk kiest ondanks aanklacht voor 'genderdiscriminatie' opnieuw mannelijke pastor

Een baptistenkerk in New York, die eerder dit jaar werd aangeklaagd wegens ‘genderdiscriminatie’, kiest opnieuw voor een mannelijke pastor. Dat meldt The Christian Post. De kerk in kwestie, de Abyssinian Baptist Church, heeft pastor Kevin R. Johnson

Greg Laurie
Nieuws

Amerikaanse predikant stelt dat Iraanse aanval op Israël ‘vervulling was van Bijbelse profetie’

De Amerikaanse predikant en evangelist Greg Laurie zegt dat hij gelooft dat de Iraanse aanval op Israël vorige week een vervulling was van een Bijbelse profetie. Dat meldt CBN News. In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 april gingen in heel Israël

Ds. W.A. Zondag
Video

Volgens ds. Zondag beschouwen sommige christenen de rustdag als een soort concentratiekamp

De rustdag als een soort concentratiekamp, omgeven door prikkeldraad. Volgens ds. W.A. Zondag, verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Dordrecht, is dat hoe sommige christenen de zondag beschouwen. De predikant merkte dit op in een preek die hij e

gamen
Video

Video: Dennis raakte verslaafd aan gamen toen zijn droom in duigen viel

Op de basisschool viel de droom van Dennis (23) in duigen. Vanwege een handicap kon hij geen vrachtwagenchauffeur worden, dus had Dennis geen zin in school. Hij ging liever gamen en gooide minimaal 16.000 euro weg. In een videoserie over verslavingen

Zie ik kom spoedig
Video

Openbaring 15: Zeven gouden schalen gevuld met de toorn van God

Het is tijd voor de laatste ronde. Johannes ziet zeven engelen tevoorschijn komen met zeven gouden schalen in hun hand. Deze zijn gevuld met de toorn van God. Het wordt heel heftig! Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 29 van een 40-delige

Jeremia 29:11-12
Verdieping

Een hoopvol bericht van God terwijl je midden in de ellende zit

‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisterenʼ - Jeremia 29:11-12. Je zul

Soedan
Nieuws

Soedan: Christelijke moeder verliest twee baby's in vluchtelingenkamp en wordt mishandeld

Ze verloor twee baby's en heeft te kampen met zwaar lichamelijk en geestelijk lijden doordat ze wordt mishandeld vanwege haar christelijke geloof. De 41-jarige Fatima Adam, moeder van vier kinderen, is een van de naar schatting 8 miljoen mensen in So

Meerartikelen

Pinksterfestival Onstwedde
Nieuws

Pinksterfestival in Onstwedde verwelkomt InSalvation, Matthijn Buwalda en Elly Zuiderveld

In het Pinksterweekend van 2024 wordt in Onstwedde, bij Stadskanaal, het Amazing Grace Festival gehouden. Dit kleinschalige festival trekt met name gezinnen aan die houden van het gemoedelijke karakter van het festival. Dit jaar treden bij Amazing Gr

TU
Nieuws

Theologische Universiteit Utrecht en Evangelische Theologische Faculteit, Leuven maken samen dubbele graad deeltijdstudenten mogelijk

De Theologische Universiteit Utrecht (TUU) en de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF Leuven), hebben een onderwijsprogramma ontwikkeld waarbij deeltijdstudenten op een flexibele manier een dubbele graad kunnen halen: de graad van Master

woestijn
Boekfragment

Iedere christen kan een geestelijke woestijnervaring gebruiken

Heb jij weleens een woestijnervaring gehad? Denk dan niet aan een reis door de Sahara of naar het Midden-Oosten. Het gaat om een woestijn in geestelijke zin. Met woestijnervaring wordt bedoeld dat je het gevoel hebt dat alles je uit handen geslagen i

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp: "Het kruis is zoveel meer dan de ultieme demonstratie van zelfopofferende liefde"

"Het kruis is zoveel meer dan de ultieme demonstratie van zelfopofferende liefde. In de Oosters-Orthodoxe Kerk is het kruis geen teken van smaad en schande, maar is de gekruisigde de triomferende verlosser. Gods triomftocht begint aan het kruis. Door

Iran
Verdieping

Hoe kunnen christenen reageren op de aanval van Iran op Israël?

Afgelopen zaterdag (13 april) kwamen Iraanse voorgangers van Transform Iran bij elkaar om te bidden voor Iran, Israël, de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten en voor vrede en herstel en verandering van Iran. Na maanden van proxy gevechten en bedreig

Jerry Savelle
Nieuws

TV-evangelist Jerry Savelle (76) overleden

Jerry Savelle, een populaire Amerikaanse tv-evangelist en voorstander van het welvaartsevangelie, is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Christian Post. Jerry Savelle Ministries International (JSMI) kondigde op Facebook aan dat de

Biecht
Nieuws

Amerikaanse priester aangevallen met pepperspray tijdens afnemen biecht

In de St. Mary's Kathedraal in het Amerikaanse Amarillo is een priester met pepperspray aangevallen tijdens het afnemen van de biecht. Als reactie hierop heeft de kerk aangekondigd dat alle reguliere biechtsessies voor onbepaalde tijd worden opgescho

Mannenzangavond Katwijk aan Zee
Video

Kippenvel: 1700 mannen zingen Psalm 71 in de Nieuwe Kerk van Katwijk aan Zee

'Ik roem, o eeuwig Alvermogen, 'k Roem Uw gerechtigheid, Die zoveel glans verspreidt, Zo heerlijk schittert uit den hoge, O HEER der legerscharen, Wie kan U evenaren?', deze woorden zijn afkomstig uit het eerste vers van Psalm 71. De Psalm werd vorig

Dopeling
Nieuws

Megadoop in Frankrijk: 12.000 mensen geven tijdens Pasen hun leven aan Jezus

Op Eerste Paasdag zijn liefst meer dan 12.000 mensen gedoopt in Frankrijk. Dat meldt CBN News. Het betekent een record voor het land waar ongeveer 50% van de mensen zegt niet in God te geloven en waar de secularisatie steeds meer doorzet. Volgens Fra

Oeganda
Nieuws

Moslim in Oeganda verdacht van moord op tot christendom bekeerde moeder

In Kamuli, een district in Oost-Oeganda, is de 50-jarige Sulaina Nabirye onder tragische omstandigheden overleden. Nabirye, die zich op 10 februari bekeerde tot het christendom, zou door haar eigen zoon zijn vergiftigd omdat ze weigerde terug te kere

Ds. P. de Vries
Video

HHK-predikant wijst op de roeping die elke christen heeft: "Praat met anderen over God"

"Wij kunnen het Woord alleen maar tot het oor brengen. Dat doe ik hier in de kerk en dat is ons aller roeping in de samenleving. Dan ben je er niet om te preken, maar moeten we wel naar gelegenheden zoeken om met mensen over God te spreken. Soms dien

P. J. Vergunst
Verdieping

Oorlogen in naam van de godsdienst

Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn tekenen van de tijd waarin wij leven, signalen van het laatste der dagen, van Christus Die bezig is om te komen. Te begrijpen is dat, als we zien dat de mens van de wetteloosheid en de afval deze tijd kenmerken