cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Alie Hoek, Hendrikus de Jager en vaccinatie
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

29 januari 2021 door Redactie

Slotbrief criticus coronavaccin: 'Vaccineer voorlopig gewoon niet'

‘Eerlijk gezegd heb ik gewoon het gevoel dat je de epidemie ontkent, wat ook verder blijkt uit je verhaal’, schreef Alie Hoek-van Kooten, voorstander van het coronavaccin, in haar recente brief. In een schriftelijk debat met onderzoeker Hendrikus de Jager worden in de briefwisseling argumenten voor en tegen het coronavaccin uitgewisseld. Vandaag is het tijd voor de slotbrief van De Jager. Hij legt nog één keer uit waarom hij ons aanraadt om voorlopig niet te vaccineren.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Beste Alie,

Op het moment dat je keek naar de begrafenis van de Urker huisarts - die je wellicht persoonlijk kende? - kreeg je mijn artikel binnen. Dat moet voor jou wel een raar moment zijn geweest. Jij wellicht in je emoties; want dat doen beelden vaak en dan kom ik met mijn nuchtere cijfers.

We hoeven het gelukkig niet op alle punten eens te worden, want zoals jij ook schrijft: Hoe je het ook wendt of keert… we zullen allemaal een persoonlijke afweging moeten maken of we ons nu wel of niet laten vaccineren.

Jouw opening is zeer persoonlijk. En die voegt voor mij ook iets toe. In jouw lijn begin ik ook met een persoonlijk verhaal. Daarbij kies ik er één die aansluit op jouw wens in de afsluitende alinea: Hendrikus, wat zou ik graag willen dat je eens een dag mee zou kunnen lopen op een corona IC-afdeling.

Ik heb nooit een hele dag op een intensive care meegelopen. Maar ik kwam, nog niet zolang geleden, vier weken lang wel vrijwel iedere dag van de week op de IC (eerst van ons regionale ziekenhuis, later van het Radboud UMC). Daar lag een gezinslid van me op het randje van de dood. Een zeer ernstige longontsteking waarbij de longcapaciteit naar een levensbedreigend niveau daalde. Permanent aan de beademingapparatuur en ruim drie weken kunstmatig in slaap gehouden. Ik was erbij toen dit gezinslid dreigde te stikken in het eigen bloed. Een geweldig team van acht of negen zorgprofessionals was binnen enkele minuten voor dit leven aan het vechten. Binnen tien minuten werd mijn gezinslid weggereden naar de OK voor een spoedoperatie. Ik heb het allemaal met eigen ogen gezien en zelfs terwijl ik dit zit te typen voel ik de tranen nog opkomen. We zijn inmiddels vier jaar verder. In het totaal bracht ik verspreid over die vier weken zo’n 20 à 30 uur door op deze IC’s. Er ontstonden relaties met IC-verpleegkundigen; ik zag intensivisten en andere artsen aan het werk; sprak soms kort met hen.
Het beeld van mijn gezinslid leek als twee druppels water op dat van sommige (van de meest ernstige) uit de tijd van de eerste golf.
Wonder boven wonder is dit verhaal heel goed afgelopen. Mijn gezinslid is na een tijd revalideren volledig hersteld. Deze gebeurtenis heeft er fors in gehakt; binnen ons gezin zijn we nog met de verwerking bezig.

En dan stap ik vanuit dit persoonlijke stuk weer over naar het inhoudelijke debat. Daar waren we deze briefwisseling toch immers vooral voor begonnen?

1. Geen noodzaak
Voor mij is de overbodigheid van grootschalige vaccinatie vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief op dit moment zelfs nog duidelijker onderbouwd, dan die al was.

We weten nog niet welke bescherming de vaccins bieden tegen ziekte. We weten nog niet of ze verspreiding van het virus tegen zullen gaan of niet.

Er spreken zich de laatste weken en maanden gelukkig steeds meer gezaghebbende stemmen in diezelfde zin uit. Eén van hen is professor dr. Theo Schetters. Deze vakman in vaccins en immunologie komt tot zijn goed onderbouwde conclusie: “Massa mRNA-vaccinatie is roekeloos en onnodig” Dit is tevens de titel van een interview dat Professor Schetters op 6 januari van dit jaar gaf. Deze video is inmiddels bijna één miljoen keer bekeken.
Onbegrijpelijk dat deze evenwichtige gezaghebbende wetenschapper nog steeds niet bij de publieke omroep is uitgenodigd.

De informatie uit dit interview biedt een goed tegenwicht voor de informatie vanuit de overheid en de (meeste) reguliere media. De informatievoorziening vanuit de overheid is helaas zo eenzijdig, dat het soms meer lijkt op propaganda voor de farmaceutische bedrijven dan op eerlijke voorlichting. Wie mij wel hebben verrast met hun eerlijkheid ten aanzien van de vaccinaties zijn de heer Van Dissel en het CBG.

Van Dissel is naar mijn idee wetenschappelijk gezien het meest zuiver. Ik heb een document van hem langs zien komen waarin hij op een zeker moment de meest betrokken kabinetsleden bijpraatte. Wat hij zei kwam naar mijn interpretatie ongeveer op het volgende neer:
a. We weten nog niet welke bescherming de vaccins bieden tegen ziekte;
b. We weten nog niet of ze verspreiding van het virus tegen zullen gaan;
c. En de tot dusverre bekende summiere effectiviteitscijfers bieden geen zekerheid over individuele bescherming na blootstelling.
Oftewel we weten in feite nog nauwelijks iets. De praktijk zal het leren. Deze conclusie is voor mijn rekening.

Je vroeg ergens in je brief ook om voorbeelden van misleidende informatie door de overheid en media. Wel daar zijn er talloze van; het ging het hele jaar door. Op 26 december jongstleden vergeleek minister Hugo de Jonge het nemen van een vaccin met het eten van een frikandel. Terwijl hij zelf in een officiële brief aan de Tweede Kamer van 25 november zegt: “Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccines gemaakt zijn is een risico.”

Over deze misleidende en eenzijdige informatie zou ik, na een klein beetje research, makkelijk enkele tientallen pagina’s vol kunnen schrijven.

We hadden het in onze vorige twee brieven al over het “oversterfte-bericht” van RTL Nieuws. Terwijl er - over meerdere jaren bekeken - helemaal geen oversterfte was.

Ook de RTL- melding dat de oversterfte van 2020 door corona kwam was misleidend.
In september van 2020 gaf bijvoorbeeld het Amerikaanse CDC (Centre of Disease Control) al toe dat bij maar liefst 94 procent van de corona-doden sprake was van ernstige andere ziekten. En dat deze andere ziekten zeer waarschijnlijk tot de dood van de patiënten hadden geleid. Gemiddeld hadden deze patiënten een (zoals dat heet) co-morbiditeit van maar liefst 2,8. Dat betekent dat deze als coronadoden geregistreerde overledenen bijna drie andere ziekten per persoon hadden. En toch bleven in de officiële statistieken die het CDC naar buiten bracht al deze overledenen als corona-slachtoffers staan! In Nederland liggen de zaken niet echt anders vrees ik. Het percentage “echte andere doodsoorzaken” zou hier wel eens hoog kunnen liggen.

Over deze misleidende en eenzijdige informatie zou ik, na een klein beetje research, makkelijk enkele tientallen pagina’s vol kunnen schrijven, alleen al met voorbeelden uit 2020.
Straks komen onder thema 3 risico’s en bijwerkingen nog een paar voorbeelden langs.

En voor alle duidelijkheid: ik ontken de epidemie absoluut niet. Daarom gaf ik de vorige keer de IFR-cijfers, die voor Nederland met 0,2 procent inderdaad een fractie hoger liggen dan die van een stevige griepgolf (0,16 procent).

Nu is door de teststraat de huisarts in feite buitenspel komen te staan, met alle gevolgen van dien.

Ook ontken ik de vervelende – soms slepende - gevolgen niet bij jongere geïnfecteerden (veelal de groep tussen de 40 en 60 jaar). Daarom pleit ik steeds zo nadrukkelijk voor het gebruik van de beschikbare geneesmiddelen. Vooral in de eerstelijnszorg. Jongeren met klachten kunnen door een vroegtijdig contact met hun huisarts (in plaats van eerst naar de teststraat te gaan) snel starten met een passende behandeling en zo een hoop ellende voorkomen. Nu is door de teststraat de huisarts in feite buitenspel komen te staan, met alle gevolgen van dien.

Het immuunsysteem en de cijfers
Jij haalt het Sanquin-onderzoek aan waaruit blijkt dat 13,3 procent van de mensen antistoffen heeft tegen corona. Ik begreep (o.a. van artsen) dat die 13,3 procent alleen betrekking heeft op de zogenaamde B-cellen.

Toxicoloog Willem Sloot vertelt in de documentaire Docsfair Covid-19; The System hoe hij tijdens zijn zoektocht ontdekte dat bij 40 tot 60 procent van de mensen al afweer bestond tegen SARSCoV-2 voordat ze ooit met dit specifieke virus te maken hadden gehad.
Deze afweer leunt voor een belangrijk deel op de zogenaamde T-cel-kruisbescherming. Dit is het verschijnsel dat de T-cellen in ons lichaam al bescherming bieden – zelfs tegen een virus waar ze nog niet eerder mee te maken hadden - omdat het immuunsysteem heeft geleerd van besmettingen met eerdere coronavirussen. Dit geldt ook voor SARSCoV-2.

In jouw berekeningen onder het kopje ‘cijfers’ mis ik het mee nemen van dit aspect: de bescherming op T-cellen-niveau; en in het bijzonder de T-cellen-kruisbescherming. Of die 13,3 procent van Sanquin en de, zeg gemiddeld 50 procent van de T-cellen helemaal bij elkaar opgeteld mogen worden voert voor mij te ver. Het leek mijn huisarts-vriend met wie ik hierover sprak verstandiger om ons niet aan al te stellige uitspraken in dit opzicht te wagen, omdat er sprake zou kunnen zijn van een bepaalde mate van overlap in de werking van de B- en T-cellen. Maar zeker is wel dat we in ieder geval al een flink stuk dichter bij de door jou genoemde 75 procent voor groepsimmuniteit zitten, dan de Sanquin-cijfers suggereren.

De eerste maatregelen werden pas ingevoerd nadat de eerste golf al over zijn hoogtepunt heen was.

Je schrijft: Je moet wel bedenken dat het bij die 4000 opnames kon blijven omdat we al die maatregelen hadden. Als die maatregelen er niet geweest waren, was het allemaal veel en veel erger geweest.
Dit is een belangrijk punt, maar we zijn kort van memorie. Er waren nog helemaal geen maatregelen genomen tijdens de piek van de eerste golf! Dat kan eenieder voor zichzelf controleren. Het OMT en het kabinet overlegden er tijdens de hoogste piek waarschijnlijk wel over, maar de eerste maatregelen werden pas ingevoerd nadat de eerste golf al over zijn hoogtepunt heen was (ten gevolge van de normale oorzaken die het Sars-griepseizoen ieder jaar meestal in mei tot een einde brengen; stijgende buitentemperaturen; meer zon en beweging; toegenomen immuniteit etc.).

Dus - in tegenstelling tot wat vaak wordt gesuggereerd - hebben die maatregelen geen enkele rol gespeeld bij het afvlakken van de piek van 4000 ziekenhuisopnames!!! Ze waren op dat moment nog niet eens ingevoerd. Laat staan dat ze al effect op de ziekenhuiscijfers zouden hebben gehad. Als maatregelen al werken dan zitten er in ieder geval een aantal weken tussen het ingaan ervan en de gevolgen voor de ziekenhuisbelasting.

2. Onnodige haast
We hadden het onder dit thema onder andere over de vraag in welke mate artsen zouden onderschrijven dat er sprake was van onnodige haast.
De artsenbrandbrief van juni 2020 werd door 2631 artsen en zorgprofessionals ondertekend. Het in december 2020 opgerichte Artsen Covid Collectief telt inmiddels 1000 leden.

HCQ en zink
En dan komen we voor de laatste keer bij ons terugkerende subthema Hydroxychloroquine (HCQ). Je gaf een link naar een onderzoek van het Radboud UMC (Universitair ziekenhuis).

98 procent van de bevolking heeft geen vaccin nodig, en voor de overige twee procent is de werking het onzekerst en zijn de risico’s het grootst.

Dit onderzoek heb ik laten bekijken door iemand met ervaring in deze materie. Uit zijn analyse bleek dat in het betreffende onderzoek alleen HCQ is onderzocht. Dit terwijl (zie ook mijn vorige brief) HCQ fungeert als zink-ionofoor. Zink is het mineraal dat ervoor zorgt dat het coronavirus niet meer deelt en dat infectie uitdooft. In het Nijmeegse onderzoek komt zink totaal niet voor. Daardoor is dit onderzoek niet relevant voor het Zelenko-protocol (waar zink immers de hoofdrol speelt).
Het middel HCQ zou overigens zonder problemen vervangen kunnen worden door een andere zink-ionofoor, zoals Quercitine.

Graag wil ik deze HCQ-discussie afsluiten met twee brokjes informatie.

  • Voor veel mensen is wellicht nog onbekend dat HCQ-behandelingen tegen corona wereldwijd allang op zeer grote schaal worden toegepast. In de 25 landen van de wereld (waaronder Rusland en Saudi-Arabië) waar dit het geval is, zijn de sterftecijfers significant lager dan in landen waar HCQ wordt tegengewerkt of zelfs verboden is.
  • Het gezaghebbende “American Journal of Medicine” beveelt vanaf nu (26 januari 2021) het gebruik van HCQ aan, samen met azithromycine, en zink voor de behandeling van coronapatiënten, terwijl ze dat voorheen afwezen.
    Goed voorbeeld doet goed volgen?

3. Risico’s en bijwerkingen
Helaas zijn we in het stadium gekomen dat de discussie over risico’s en bijwerkingen achterhaald wordt door de realiteit.
Verpleegkundige Cora Kramer gaf op 12 januari op CIP.nl een reactie naar aanleiding van onze briefwisseling. Zij gaf aan dat het vaccin in Amerika bij 2,8 procent van de gevaccineerden zodanige bijwerkingen gaf dat ziekenhuiszorg nodig was. Van de 112.607 gevaccineerden op 18 december 2020 hadden er 3150 ziekenhuiszorg nodig. Als bron heeft Cora de website van CDC (Centre of Disease Control van de VS) gebruikt. Over ziekenhuisbelasting gesproken!

Ook uit onder andere Noorwegen, Duitsland en Engeland komen alarmerende berichten.
Specifiek verontrustend is de informatie dat de 30 Noorse slachtoffers (bijna?) uitsluitend kwetsbare ouderen waren. Precies de groep waar het eigen immuunsysteem zwakker is. En in feite de enige groep voor wie een goed werkend en veilig vaccin iets toe zou kunnen voegen aan de bescherming van hun gezondheid.
Dit beeld werd door deskundigen van tevoren ook geschetst; 98 procent van de bevolking heeft geen vaccin nodig, en voor de overige twee procent is de werking het onzekerst en zijn de risico’s het grootst.

Voor goedbedoelende vaccinontwikkelaars moeten dit teleurstellende resultaten zijn. Gelukkig hebben zij wel de zekerheid dat zij niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor de slachtoffers van de “kinderziektes” in hun producten. En financieel hoeven ze er – in ieder geval binnen de EU – ook nauwelijks voor te bloeden. Er zijn geheime afspraken tussen de Europese Commissie en de zes in de EU en Nederland leverende bedrijven. De bronnen hierover staan in mijn onderzoeksrapportages; desgewenst op te vragen via de CIP-redactie. De Nederlandse belastingbetaler kan vast gaan sparen; hij gaat vermoedelijk meebetalen aan alle letselschades binnen de EU.

Op grond van wat ik aan deskundigen en onderzoeksresultaten heb gezien ga ik uit van een grote kans op DNA-verandering.

Komt mRNA in de cel? Hoe groot is de kans op DNA-verandering?
Jij meent dat het mRNA niet in de cel kan komen. Dit omdat het DNA in de celkern zit en dat is net een soort kluis, schrijf je.

In mijn vorige brief heb ik al weergegeven hoe één van de meest vooraanstaande wetenschappers (dr. Peter Borger) op dit terrein uitleg geeft over hoge concentraties mRNA in de cellen etc. Ik weet niet of je inmiddels het interview met hem hebt bekeken? Hij komt op mij over als zijnde terzake zeer deskundig. Rustig, wetenschappelijk; alles onderbouwd en genuanceerd.
Ik noemde ook al dr. John Schulpen; de zeer ervaren Belgische toezichthouder op medicijn-ontwikkelingen. Iemand die ook buiten zijn vakgebied weet wat er in de wereld speelt. De link vind je ook in mijn onderzoeksrapportages; inmiddels in jouw bezit.

Een andere wetenschapper die waarschuwt voor DNA-verandering is dr. Andrew Wakefield, gastro-enteroloog en patholoog. Deze man werd enige tijd terug (vals) beschuldigd, maar is inmiddels door de rechter van alle aanklachten vrijgesproken; deze aanval op zijn integriteit is daarmee geneutraliseerd.
Ook mr. Robert F. Kennedy en zijn team van onderzoekers van CHD (Children’s Health Defense) stellen: “Ondanks geruststellende woorden door sommigen: de mRNA strengen kunnen in het DNA worden ingebouwd.”

Zoals gezegd: op grond van wat ik aan deskundigen en onderzoeksresultaten heb gezien ga ik uit van een grote kans op DNA-verandering.
Dat de mRNA niet in de celkernen zou komen komt niet overeen met hoe de medische wetenschapsjournalisten van onder andere The Independant en The Jerusalem Post de werking van het mRNA-vaccin beschrijven. Zie ook $ II.1 in deel 2 van mijn onderzoeksrapportages voor de oorspronkelijke Engelse tekst en de bronnen. Lezers die mijn onderzoeksrapportages willen bekijken kunnen per e-mail terecht bij CIP.nl.

Vijf van de zes Europese vaccinleveranciers hebben menselijke cellijnen gebruikt om hun vaccins te kunnen maken.

4. Ethische aspecten
Ethisch gezien kleven er voor mij echt zwaarwegende bezwaren aan deze vaccins. Ik benoem ze in vier subthema’s:

4a. De menselijke cellijnen: Vijf van de zes Europese vaccinleveranciers hebben menselijke cellijnen gebruikt om hun vaccins te kunnen maken. Het enige Europese vaccin waar geen menselijke cellijnen aan te pas zijn gekomen is dat van Curevac. Curevac gebruikt echter weer de mRNA-techniek met de bijbehorende waarschijnlijkheid van DNA-verandering.
Deze informatie komt van het EIB: het Europese Instituut voor Bio-ethiek.

De basis voor menselijke cellijnen komt op een veel gruwelijker wijze tot stand dan velen weten. Het proces verloopt anders dan bij een gewone abortus, die al gruwelijk is om te zien. Een kort filmpje dat hierover informatie geeft staat op de site van Het Gekrookte Riet. De onverdoofde foetus moet buiten de baarmoeder binnen vijf minuten levend (dus met een kloppend hartje) ontleed worden. Dit om zo de benodigde menselijke weefsels levend te kunnen “oogsten.”

Op de EIB-site wordt ook de vraag gesteld of menselijke cellijnen onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van coronavaccins. Het korte antwoord is: Nee, het kan ook zonder. “Het is mogelijk om op ethisch verantwoorde wijze coronavaccins te ontwikkelen zonder gebruik van menselijke cellen; het kan ook op basis van dierlijke cellen, kippeneieren of gist.”

Velen realiseren zich niet dat de farmaceutische wereld van nu, in geen enkel opzicht vergelijkbaar is met die van pakweg zestig jaar geleden.

Alie, jij zegt met betrekking tot het gebruik van menselijke cellijnen in, of voor vaccins: “Dit op zich te betreuren gegeven wordt sterk uitvergroot in allerlei discussies.”
Mijn reactie is: Of je dit uitvergroten noemt of niet hangt van je perspectief af. Voor sommigen is dit facet juist één van de belangrijkste elementen in het gesprek over coronavaccins. En daar heb ik begrip voor.

We weten uit het Oude Testament dat kinderoffers grote geestelijke gevolgen hadden. Persoonlijk vrees ik dat dat ook geldt voor de circa 1,5 miljoen kinderen die in Nederland zijn geaborteerd.
Zou het op grote schaal gebruik maken van weefsel en DNA afkomstig van kort na de geboorte uit elkaar gereten baby’s voor ons land dan geen negatieve geestelijke gevolgen hebben?

4b. DNA-verandering
Ook over DNA-veranderingen moeten er vanuit ethisch perspectief belangrijke vragen worden gesteld.
We zijn allemaal gemaakt met een uniek - door God gegeven - DNA-profiel.
• Willen we wel de kans lopen dat hier ten gevolge van deze vaccinaties aan ‘gesleuteld’ gaat worden?
• En als er inderdaad blijvende en onomkeerbare DNA-veranderingen in onze lichamen plaats hebben gevonden na vaccinatie, hoe kijken we er dan tegen aan dat deze ook aan ons (eventuele) nageslacht doorgegeven zullen worden?

4c. De farmaceutische wereld
Velen realiseren zich niet dat de farmaceutische wereld van nu, in geen enkel opzicht vergelijkbaar is met die van pakweg zestig jaar geleden. Toen werden zegenrijke vaccins ontwikkeld die onder andere een einde maakten aan de pokken.

Misschien vind je dit wel erg ver gaan, maar ik durf te beweren dat er in de huidige farmaceutische industrie en de ermee samenwerkende onderzoeksinstellingen heel weinig ethiek en integriteit meer aanwezig is.

Wat er nu gaande is, is in feite een wereldwijd medisch experiment met nooit eerder op mensen toegepaste technieken.

Uiteraard is dit erg gegeneraliseerd; die wereld is zo groot. Er zullen ongetwijfeld gunstige uitzonderingen zijn, zeker op individueel niveau. Maar in de bedrijfsculturen als geheel heb ik weinig vertrouwen. Doe gewoon eens een tijdje onderzoek naar rechtszaken, afkoopsommen en schikkingen die de farmaceutische bedrijven ieder jaar moeten betalen ten gevolge van het niet nakomen van afspraken; omkoping; misleiding; levens in gevaar brengen etc. En ondanks die miljarden bedragen aan schikkingen en boetes, blijven zij best renderende bedrijfstak ter wereld!

Ik voel je vraag al aankomen, Alie: nou, nou Hendrikus, heb je bewijzen voor die daling van het ethische niveau van de bedrijfstak?
Ja, die zijn er. Zie bijvoorbeeld het verhoor onder ede van Stanley Plotkin uit januari 2018. Dr. Plotkin was de afgelopen veertig jaar de leidende wetenschapper in de vaccinonderzoekswereld. Hij kreeg als bijnaam The Godfather of Vaccines. Op dit moment is hij als betaald consultant nog verbonden aan farmaceutische bedrijven als Pfizer, Sanovi, GSK, Curevac (en vele andere).

Over de wijze waarop de farmaceutische industrie onze overheid en met name de ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid beïnvloedt kunnen we leren van arts Dick Bijl.
(voormalig hoofdredacteur van het Medische Bulletin). Hij legt in een recent interview met Marlies Dekkers uit waarom de hele ambtelijke top van ons ministerie van Volksgezondheid zo’n makkelijke prooi is voor het lobbywerk vanuit de farmaceutische industrie.

Op dit moment is geen werkingsduur langer dan drie maanden bewezen, zoals onder andere Jaap van Dissel zegt. Wie gaat er dan nog het risico lopen om twee coronavaccinaties te nemen?

4d. Een wereldwijd medisch experiment
Wat er nu gaande is, is in feite een wereldwijd medisch experiment met nooit eerder op mensen toegepaste technieken. Een experiment met producten die veel te snel zijn ontwikkeld en waar dus nog kinderziektes in moeten zitten.
Is het ethisch om er bij mensen op aan te dringen aan een medisch experiment deel te nemen, zonder dat hen eerlijk is verteld welke risico’s ze daarin lopen? Hoe ethisch is onze demissionaire minister van Volksgezondheid bijvoorbeeld bezig, als hij publiekelijk het nemen van een vaccin voorstelt als zijnde vergelijkbaar met het eten van een frikandel?

Gaat dit wereldwijde medische experiment niet in tegen de code van Neurenberg?

5. Werkingsduur
Op dit moment is geen werkingsduur langer dan drie maanden bewezen, zoals onder andere Jaap van Dissel zegt. Wie gaat er dan nog het risico lopen om twee coronavaccinaties te nemen? Waar je mogelijk maar drie maanden wat aan hebt. We nemen toch ook geen griepprik die maar een halve winter beschermd?

Tenslotte
Alie, zoals we begonnen zijn wil ik ook gaan afronden met een persoonlijk verhaal.

Dit is het verhaal over de laatste maanden van één van mijn beste vriendinnen Jolande. Zij mocht bijna drie maanden lang - zoals ze het zelf met humor beschreef - haar “gezellige gevangenis” niet verlaten, noch bezoek van buiten ontvangen. We belden vaak dagelijks. Eenzaamheid; angsten; de nood om haar heen; de overbuurvrouw van 93 waar ze zo op gesteld was en die corona kreeg… Alles kwam in onze gesprekken voorbij.
Jolande overleed begin juli als gevolg van nierfalen. Ze is 85 jaar geworden. Gelukkig waren de maatregelen in dat verpleeghuis toen net versoepeld. Daardoor hebben we elkaar toch nog kunnen ontmoeten en afscheid kunnen nemen. Het laatste contact was tijdens de uren dat ze in slaap werd gebracht. Ze is in vrede heen gegaan naar haar Jezus.

Als zelfs de deskundigen, onder wie Van Dissel en anderen, aangeven dat er eigenlijk nog nauwelijks iets zeker is, dan is helemaal het devies: bezint eer ge begint.

Dat zijn de dingen die mij aan mijn hart gaan; de collateral damage van de maatregelen, zoals die bijvoorbeeld door verzekeringsgeneeskundige Koert van Rijn in kaart is gebracht.
En ik word ook geraakt door die ouderen en kwetsbaren, zoals in New York en Noorwegen, voor wie de vaccinaties juist averechts werken; en die geen weet hebben van de - zeker voor hen - veel veiligere en effectievere behandelmethoden. Hen heb ik op mijn hart; en voor al deze mensen ben ik sinds oktober aan het werk en probeer ik zoveel mogelijk mensen te voorzien van eerlijke informatie. Informatie die op de publieke kanalen vrijwel niet aan bod komt.

Angst
Ook in mijn eigen netwerk ken ik: veel mensen die echt lijden aan (onnodige) angst; alleenwonenden die extra eenzaam zijn vanwege lockdowns en avondklok. Wij kennen ook iemand die op een sociale werkplaats werkt; de meeste mensen daar begrijpen er niets van; verkeren voortdurend in verwarring en angst.
Ik proef diezelfde bewogenheid ook bij jou. Wellicht kunnen we elkaar daar een stuk in vinden?

Ik wil eindigen met een paar heel korte opmerkingen. Allereerst, angst komt NIET van God en daarmee samenhangend: Angst is een slechte raadgever. Ik noem dit omdat ik merk dat de enorme hoeveelheid angst die is gezaaid, het voor sommige mensen moeilijker maakt om tot een goede beslissing met betrekking tot vaccinatie te komen.

Bezint eer ge begint
Voor wie er op dit moment nog niet uitkomt is wat mij betreft het meest praktische; doe het voorlopig gewoon niet. Vaccineren kan immers altijd nog.

Om misverstanden te voorkomen; mijn slotoproep blijft “doe het alsjeblieft gewoon niet? Daar was het pleidooi in deze drie brieven voor bedoeld: Om jouw gezondheid te beschermen, en je feiten en argumenten in handen te geven om ook anderen hierin te kunnen helpen.
En laten we vertrouwen. Ons leven is toch in Gods hand? Zouden we dan nog een experimenteel vaccin nodig hebben?

Alie, bedankt weer dat jij je tot zover hebt willen verdiepen in mijn beleving en kijk op de zaak. Ik zie uit naar jouw volgende en laatste reactie. Jammer dat dat al weer de laatste brief zal zijn in onze uitwisseling. Ik vond het zeer boeiend. Naar mijn gevoel zijn we nog lang niet uitgepraat.

Het ga je goed,

Hendrikus

Technisch literatuur-onderzoeker Hendrikus de Jager studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. Tijdens zijn werk bij een commercieel adviesbureau ontwikkelde hij vaardigheid in de beoordeling van cijfers en betrouwbaarheid van bronnen. In de tweede helft van zijn beroepsloopbaan werkte hij (in het kader van een post HBO-opleiding Opleiden en Trainen) mee aan het ontwerp van een oncologiezorg-bijscholingstraject voor circa 150 verpleegkundigen van ziekenhuizen.
Uit principe werkt de heer De Jager bij zijn onderzoek naar vaccins en vaccinaties niet alleen. De onderzoeksresultaten worden steeds getoetst binnen een breder team. Van dat team maken o.a. een scheikundig onderzoeker; een jurist; en een oud-huisarts deel uit. Ook is er (vanuit dit team) inbreng op onderdelen.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Briefwisseling coronavaccin
- Slotbrief voorstander coronavaccin: ‘Er is meer aan de hand dan een griep'
- Arts reageert opnieuw op criticus coronavaccin: 'Loop een dag mee op een corona IC-afdeling'
- Criticus coronavaccin en onderzoeker reageert op arts: 'Coronacijfers zijn misleidend'
- Arts reageert op tegenstander coronavaccin: 'Miljoenen mensenlevens zijn door vaccinatie gered'
- Waarom deze criticus gejuich over het coronavaccin niet begrijpt
Meer over Briefwisseling coronavaccin »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Je kan zeggen wat je vindt, maar ik proef in de hele discussie (die overigens op een nette toon wordt gevoerd) aan beide zijden een grote bewogenheid en bezorgdheid. Elk verhaal heeft twee kanten en daarom ben ik blij dat CIP deze discussie toelaat en regisseert. Respect daarvoor.