cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Alie Hoek, Hendrikus de Jager en vaccinatie
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

20 januari 2021 door Redactie

Criticus coronavaccin en onderzoeker reageert op arts: 'Coronacijfers zijn misleidend'

‘De haast waarmee de vaccinontwikkelingen plaats vonden en ook de goedkeuringsprocessen zijn van het allergrootste belang. Vaccinatie is de enige manier om deze wereldwijde ingrijpende epidemie de kop in de te drukken’, aldus Alie-Hoek van Kooten, voorstander van het coronavaccin. Deze maand gaat zij schriftelijk in debat met onderzoeker Hendrikus de Jager, tegenstander van het vaccin. Alie Hoek-van Kooten legde vorige week uit waarom zij de komst van het coronavaccin toejuicht. Vandaag reageert De Jager op haar argumenten.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Beste Alie,

Toen ik deze week over de situatie in Nederland nadacht en, er ook samen met vrienden voor bad kwam deze bijbeltekst bij me op. Zo typerend voor de situatie van dit moment: veel mensen zijn angstig en/of in verwarring. Ervaar jij dat ook zo?
Het lijkt erop dat de informatiestromen die op dit moment op mensen afkomen eerder bijdragen aan die verwarring dan dat ze rust en duidelijkheid scheppen.

Jij gaf – in persoonlijk mailcontact eerder deze week - aan dat je dacht dat het goed was als ik van mijn kant ook zou tutoyeren. Daar ga ik graag in mee; ook waardeer ik je open houding en inbreng van inhoudelijke argumenten en vragen.

Hugo de Jonge riep al in maart en april dat een vaccin de enige uitweg uit deze crisis zou zijn. Een vriend van me, die zijn brood verdient als zelfstandig ondernemer en onderzoeker, zou dit “roeptoeteren” noemen.

1. Geen noodzaak
Dat mijn onderzoeksconclusie “dat er vanuit (objectief) medisch wetenschappelijk oogpunt geen enkele noodzaak is voor grootschalige vaccinatie” is voor jouw gevoel in eerste instantie ongeloofwaardig is begrijp ik. Je zegt letterlijk: “Dat kan gewoon niet waar zijn.” Ik kan me die reactie voorstellen. Je ontmoet iemand met een voor jou (mogelijk volkomen) nieuw gezichtspunt, dat haast tegengesteld is aan datgene wat je tot dusverre voor betrouwbare informatie hield.

Mogelijk komt dit verderop in deze brief ook nog wel eens terug. Dat ik dingen aandraag, waarbij veel mensen datzelfde gevoel van “dat kan gewoon niet waar zijn” zullen hebben. Dat is ook begrijpelijk. We zijn inmiddels ruim tien maanden lang als hele Nederlandse volk zo ontzettend eenzijdig, en soms zelfs misleidend geïnformeerd.

Als iemand dan aankomt met daarvan afwijkende inzichten is het logisch dat velen als eerste reactie zullen hebben: “dat kan toch niet kloppen”.
Ook als die nieuwe inzichten op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd. In de psychologie bestaat zelfs een duur woord voor dit verschijnsel; daar noemen ze dit “cognitieve dissonantie”.
We hebben tijd (en wellicht ook vertrouwen) nodig om ons open te kunnen stellen voor nieuwe inzichten. En we hebben tijd nodig om toe te groeien naar een nieuwe – vanuit mijn optiek realistischere - kijk op de zaak.

Een stukje geschiedenis
Hugo de Jonge riep al in maart en april dat een vaccin de enige uitweg uit deze crisis zou zijn. Een vriend van me (zelfstandig ondernemer en onderzoeker) zou dit “roeptoeteren” noemen. Iets verkondigen waar iemand totaal geen onderbouwing voor heeft.

En daarna is een zekere kunstmatige onderbouwing voor deze boodschap (‘het vaccin als enige oplossing’) gecreëerd en vervolgens in alle toonaarden en in vrijwel alle media eindeloos herhaald. Ook een aantal deskundigen deed enthousiast mee aan het zaaien van angst. We herinneren ons allemaal Ab Osterhaus die in zoveel mogelijk talkshows optrad. Achteraf bleek: ‘hoe meer angst hoe meer business’ voor mijnheer Osterhaus.

Zelden werden de cijfers correct gepresenteerd, of in hun juiste perspectief geplaatst.

Verder werden we iedere dag herinnerd aan hoe gevaarlijk en besmettelijk het virus toch wel niet zou zijn. In het begin kregen we dagelijks nieuwe dodencijfers en ziekenhuisopnames – als een soort beurskoersen - te horen. Toen die aantallen, zo in de loop van mei en juni al vrij snel begonnen te dalen is men overgestapt op berichten over PCR-testuitslagen. Alles werd ingezet om - tot op heden - het beeld in stand te houden dat dit toch wel een pandemie-achtig virus zou zijn. Daarbij werden zelfs middelen als de matrixborden boven de snelwegen ingezet. En ook steeds waren er nieuwe verhalen over hoe dit virus alles en iedereen zou bedreigen.

Zelden werden de cijfers correct gepresenteerd, of in hun juiste perspectief geplaatst.

Eigenlijk kun je met cijfers alles doen; je kunt ze naar je hand zetten. Onder andere door die cijfers wel te gebruiken die bij jouw boodschap passen en die cijfers weg te laten die niet bij jouw boodschap passen.

Er zijn inmiddels wereldwijd gelukkig ook cijfers waar wel eerlijk mee om is gegaan en die kunnen helpen om ongegronde angst te verminderen.
Zo is er - zowel in de wetenschap als in de media - op dit moment in feite geen discussie meer over de zogenaamde IFR-cijfers (Infection Fatality Rate). Het wereldwijde gemiddelde is vastgesteld op 0,23 procent en voor Nederland specifiek is dit cijfer 0,20 procent.
Dat wil dus zeggen dat in Nederland van elke 1000 mensen die besmet werden er, tijdens de eerste golf slechts 2 overleden. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met corona overleden lag toen boven de 80 jaar.

Voor mensen jonger dan 70 jaar was de sterftekans in feite minimaal.

Wereldwijd was de IFR voor deze groep slechts 0,05 procent; dit betekent dat gemiddeld 1 op 2000 geïnfecteerden (uit die leeftijdscategorie) overleed. Dat is dus inclusief allerlei mensen, die ook in die leeftijdscategorie voorkomen, met een kwetsbare gezondheid, bijvoorbeeld ten gevolge van hart- of nierproblemen; COPD, obesitas etc.
Voor Nederland met zijn uitstekende gezondheidszorg zou het mogelijk moeten zijn om tijdens een eventuele nieuwe Sarsvirusgolf dit overlijdenspercentage voor 70-minners zelfs nog verder omlaag te brengen. Dat kan onder andere door – ook in de eerste lijn - tijdig te gaan behandelen; een goed gebruik te maken van de verschillende bestaande en goedwerkende geneesmiddelen. Bij dit alles kan de zorg voortbouwen op wat tijdens de eerste golf is geleerd, ook van de behandelingen die minder goed uitpakten.

Niet alleen ouderen die ziek worden
Je schrijft ook: En het zijn niet alleen de ouderen die ziek worden. Eén op de drie mensen is jonger dan 60 jaar. Mag ik vragen wat je bron is voor dit laatste cijfer? Zelf zou ik onder andere gezien de mortaliteitscijfers naar leeftijd een andere verwachting hebben; dit cijfer ken ik niet.

Deze verhouding komt ook niet overeen met wat ik in mijn persoonlijke omgeving waarnam.

De werking van ons immuunsysteem
Over hoe goed ons immuunsysteem werkt ben ik vernieuwende inzichten op het spoor gekomen dankzij de Docsfair documentaire “Covid-19; The System”. Bij gezonde mensen draagt iedere doorgemaakte besmetting bij aan de activering van ons systeem. De wetenschap is nog steeds aan het ontdekken hoe ingenieus dit allemaal wel niet werkt.

Jij dacht dat er weinig artsen zouden zijn die mijn stelling ‘dat er vanuit medisch-wetenschappelijk oogpunt in feite geen reden tot haast was’ zouden ondersteunen.
Wel ik kan je verrassen.

Cijfers
Jij had een rekensom gemaakt waarin je uitkwam op 200.000 mensen die in Nederland (ernstig) ziek zouden kunnen worden of zelfs sterven. Ik heb daar ook aan zitten rekenen, en ik denk dat je met een aantal factoren onvoldoende rekening houdt.
Ik noem:

 • Er zullen in een eventuele volgende SARSCoV-2 virus golf (of een gemuteerde versie daarvan) veel minder mensen ziek worden dan in maart-april 2020. Dit om twee redenen: 1) ons inmiddels versterkte immuunsysteem; 2) en bij mutaties verzwakken virussen in het algemeen.
 • Misschien verspreiden gemuteerde virussen zich wel sneller, maar ze verzwakken in hun ziekmakende werking.
 • Een derde factor is: mensen die ziek worden, worden niet allemaal tegelijk ziek.
  En ten slotte worden ze niet allemaal in dezelfde mate ziek; en lopen ze zeker niet allemaal even grote risico’s op complicaties;
 • Ik zag bij mijn bestudering van het onderzoeksverslag naar de werking van het Zelenko-protocol dat dr. Zelenko vrijwel al zijn patiënten in hun thuissituatie kon behandelen en begeleiden.

Verder heb ik nagetrokken dat op het hoogtepunt van de eerste golf er iets minder dan 4000 coronapatiënten tegelijkertijd in onze ziekenhuisbedden lagen. Dat is ongeveer 10 procent van onze ziekenhuiscapaciteit.
Zoals aangegeven is het aannemelijk dat bij een eventuele volgende Sarsvirus-golf minder mensen ziek zullen worden en ook minder ernstige klachten zullen hebben dan tijdens de eerste golf in 2020.
Dus lijkt het mij realistisch om een lagere ziekenhuisbelasting door corona voor komend jaar te verwachten. Dat zien we ook aan de cijfers van dit moment: aan het begin van deze week (18 januari) was het totale aantal patiënten met corona-gerelateerde klachten in Nederlandse ziekenhuizen nog geen 2500, net iets meer dan 6 procent van alle ziekenhuisbedden.

2. Onnodige haast
Jij dacht dat er weinig artsen zouden zijn die mijn stelling ‘dat er vanuit medisch-wetenschappelijk oogpunt in feite geen reden tot haast was’ zouden ondersteunen.
Wel ik kan je verrassen:

En als we de grens overgaan komen we nog veel meer kritische artsen tegen. Artsen die grote vragen hebben ten aanzien van het gevoerde beleid; grote zorgen hebben over het tempo en de kwaliteit van de vaccinontwikkelingen en vaak pleiten voor het veel beter benutten van alternatieven voor vaccinatie.

In 2020 hadden we meer doden dan in alle jaren daarvoor sinds de Tweede Wereldoorlog.
Maar om het op deze manier te presenteren is misleidend.

Oversterfte
Jij schreef: “De oversterfte is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo groot geweest als het afgelopen jaar en dat komt door corona.”
Mogelijk is die indruk bij jou ontstaan door berichten zoals die in het RTL Nieuws van 29 december. Zij kopten toen onder andere: “Sinds Tweede Wereldoorlog niet zoveel oversterfte”.

Dit is helaas opnieuw een voorbeeld van zeer slecht omgaan met cijfers en falende journalistiek.
In absolute zin klopt de kop van RTL. In 2020 hadden we meer doden dan in alle jaren daarvoor sinds de Tweede Wereldoorlog.
Maar om het op deze manier te presenteren is misleidend, want ze vertellen niet:
a. Dat onze bevolking sinds de Tweede Wereldoorlog bijna is verdubbeld.
b. Dat de sterfte als percentage van onze bevolking al jaren redelijk stabiel was, namelijk omstreeks 0,85 procent.
c. De laatste jaren stijgt dit percentage licht ten gevolge van de vergrijzing (sinds 2010 is het aandeel 65-plussers in onze bevolking bijvoorbeeld 4 procent gestegen; en dat werkt door in de sterftecijfers).
d. Ook vertelt RTL er niet bij dat in 2019 sprake was van een forse ondersterfte.

Conclusie; en die zal velen verrassen: als je 2019 en 2020 samen neemt, dan was er (over twee jaar gezien) geen oversterfte. Dan was 2020 een “inhaalslag” voor het hele milde griepjaar 2019.

Waar is de griep gebleven?
Er wordt gesuggereerd dat de oversterfte van 2020 zou komen door corona. Maar klopt dat wel? We weten domweg nog niet welk deel van de oversterfte echt aan corona te wijten is. We weten op dit moment nog niet welke vervuiling er nog in de huidige coronacijfers zit.
En één van de belangrijkste vragen waarop nog een bevredigende medisch-wetenschappelijk antwoord moet worden gevonden is: “waarom komen er in de in de statistieken van 2020 nauwelijks griepdoden voor”?

We weten domweg nog niet welk deel van de oversterfte echt aan corona te wijten is.

HCQ
Dan nog het een en ander met betrekking tot HCQ, als één van de middelen, die (meestal in combinatie met andere middelen) kan worden gebruikt bij de behandeling van coronapatiënten.
Een hele interessante opmerking wordt gemaakt in het zogenaamde “White paper” van de Amerikaans Frontline Doctors, namelijk dat tot en met 2019 er geen enkele discussie was over de veiligheid van dit reeds 65 jaar in gebruik zijnde geneesmiddel. En ineens als het coronajaar uitzicht biedt op miljarden-omzetten voor de farmaceutische industrie verschijnen er negatieve berichten in de media. En zelfs een frauduleus artikel in het medische toptijdschrift de Lancet. Het frauduleuze Lancet-artikel is inmiddels teruggetrokken. De hoofdredacteur heeft excuses gemaakt en erkent dat hij onder zware druk had gestaan vanuit de farmaceutische industrie.

Dit terwijl er niets veranderd is aan de positie van HCQ op de WHO-lijst van 100 veiligste geneesmiddelen ter wereld, veiliger dan paracetamol bijvoorbeeld.

Je schreef: “Tegen een virus bestaan echter niet echt goed werkende medicijnen omdat virussen zich in de cel dringen en onbereikbaar zijn voor medicijnen.”

Dat heb ik anders begrepen. Bij een goed gedoseerde behandeling met zink en HCQ kan het zink wel degelijk in de cel komen.
Huisarts en voormalig tropenarts Elens legt het zo uit: “HCQ is een zink-ionofoor. HCQ zorgt ervoor dat onze cellen zink opnemen, waardoor het coronavirus zich niet meer deelt en de infectie uitdooft.” Ik begrijp ook uit de literatuur dat zink een zeer belangrijk mineraal is voor het functioneren van ons immuunsysteem. Kennelijk kan dit mineraal ook werkzaam zijn binnen onze lichaamscellen.
Verder voert deze discussie over hoe het precies werkt voor mij als niet-arts te ver.

Maar dàt het werkt zie ik als onderzoeker wel aan een indrukwekkende hoeveelheid wereldwijde onderzoeksresultaten.

Enkele voorbeelden:

 • Het onderzoek van de Zwolse arts-onderzoekers Lammers en Groeneveld (Isalaklinieken) toonde aan dat HCQ, mits op de juiste wijze gebruikt in de ziekenhuiszorg 53 procent reductie geeft in de IC-opnames van coronapatiënten.
 • Het al eerder genoemde onderzoek in New York naar de resultaten van het Zelenko- protocol toonde een reductie van 80 procent in ziekenhuisopnames en sterftes aan.
 • En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Voor wie meer goede onderzoeken naar de bewezen werking van HCQ (vaak in combinatie met andere middelen) wil zien kan via de redactie van CIP.nl aanvullende bronnen opvragen.
Dat die risico’s van de nieuwe vaccins zo groot zijn heeft alles te maken met het feit dat deze vaccins qua werking totaal onvergelijkbaar is met de tot voor kort gebruikte (klassieke) vaccins.

3 Enorme risico’s en bijwerkingen
Dan zijn we toe aan het volgende hoofdthema.
Vragen als: hoe groot zijn de risico’s op bijwerkingen, DNA-veranderingen, onvruchtbaarheid, verstoring van onze natuurlijke immuunsystemen, allergische reacties en anafylactische shocks etc.?

Mijn korte antwoord daarop is: heel groot. Dat die risico’s van de nieuwe vaccins zo groot zijn heeft alles te maken met het feit dat deze vaccins qua werking totaal onvergelijkbaar is met de tot voor kort gebruikte (klassieke) vaccins.

Niet alle risico’s en bijwerkingen zullen iedereen in dezelfde mate treffen. Maar zoals de Oostenrijkse Clemens Arvay Bioloog (onderzoeker en schrijver in artsentijdschriften) al in september uitlegde: "Gezien de wereldschaal waarop men vaccins wil gaan toepassen zullen ook zeldzame bijwerkingen in absolute aantallen veel voorkomen."

Voor de CIP-lezers wil ik één wetenschapper die belangrijke dingen heeft gezegd over risico’s en bijwerkingen eruit lichten. Dat is de Engelse dr. Michael Yeodon. Hij was gedurende 16 jaar (van 1995 tot oktober 2011) betrokken bij het wetenschappelijke onderzoek van Pfizer.
De laatste 5 jaar gaf hij leiding aan het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Allergieën & Luchtwegaandoeningen van Pfizer.
Na zijn carrière bij Pfizer was dr. Yeodon als consultant betrokken bij diverse farmaceutische bedrijven; daarbij adviseerde hij met name over de opzet van preklinische en klinische testfases.

Wellicht is er in een volgende brief gelegenheid om uitgebreider in te gaan op factoren die de risico’s vergroten.

Kansen op DNA-verandering
De wetenschapper waar ik met betrekking tot de kansen op DNA-verandering het meeste van geleerd heb is de heer Peter Borger. Uit een interview dat de heer Borger gaf bij Café Weltschmerz gaf leerde ik: Dat Pfizer en Moderna met Self Amplifying mRNA (zichzelf versterkende/vermenigvuldigende boodschapper RNA) werken. En dat dit hele hoge concentraties van RNA’s in je cellen gaat geven, na vaccinatie. Hoge concentraties van viraal RNA kunnen in DNA worden omgezet en vervolgens worden teruggeplaatst in je eigen DNA-ketens. Zo word je dus genetisch veranderd. De gevolgen daarvan zijn niet te voorspellen; ze zijn onder andere afhankelijk van de plaats waar dit lichaamsvreemde RNA/DNA in jouw DNA terechtkomt.

De gevolgen daarvan zijn niet te voorspellen; ze zijn onder andere afhankelijke van de plaats waar dit lichaamsvreemde RNA in jouw DNA terechtkomt.

Maar naar dit soort risico’s op RNA-DNA-omzettingen en hun gevolgen is geen onderzoek gedaan! De heer Borger zegt: “ons genoom bestaat voor een heel groot deel uit RNA-DNA-omzetters; veel mensen weten dat niet.” Ook de Belg John Schulpen (arts en zeer ervaren toezichthouder op medicijnwikkeling in zijn land) uitte grote bezorgdheid over met name de lange termijnrisico’s.

4. Ethische aspecten
Ik schreef in mijn openingsbrief dat “Zowel bij Moderna, als bij Pfizer menselijke cellijnen (afgeleid van foetaal weefsel) zijn gebruikt bij laboratoriumtesten.”

De primaire bron (zoals dat in onderzoekstermen heet) voor die stelling is een onderzoek van het Charlotte Lozier Instute uit de VS. Ik kwam hun resultaten op het spoor dankzij het Europese Instituut voor Bioethiek (EIB). Een ideëel werkend instituut dat uitsluitend bestaat van giften van individuele pro life sponsors.

Op basis van de gegevens van dit Charlotte Lozier-onderzoek kon ik het volgende concluderen:

 • Van de zes Europese vaccinleveranciers gebruikten er twee, te weten AstraZenica en Janssen menselijke cellijnen zowel in de ontwikkelings- als productiefase.
 • Pfizer, Moderna en Sanofi gebruikten ook menselijke cellijnen. Alleen bij die bedrijven gebeurde dat niet in de ontwikkelings- of productiefase, maar in de (laboratorium-) testfase.

Deze conclusies zouden in principe allemaal gecontroleerd kunnen worden door onderzoek in de gegevens van de farmaceutische bedrijven zelf. Daar ontbrak mij de tijd voor.

5. Werkingsduur vaccins
Je schrijft: “Het is een nieuw virus en we weten nog niet hoe lang de immuniteit zal duren. We hopen gezien de ervaring met vaccineren dat dat heel erg lang zal zijn.”

Gelukkig mogen we als christenen, aan de Here God vragen om ons door Zijn Woord en Heilige Geest te leiden, ook in deze zaak.

Ik vrees dat onze ervaringen met eerdere vaccins totaal irrelevant zijn, om ook maar iets te kunnen zeggen over de werkingsduur van deze nieuwe generatie (vooralsnog) experimentele vaccins. Opvallend is dat ook de producenten zich niet of nauwelijks wagen aan uitspraken hierover.

Zelf hou ik er daarom ernstig rekening mee dat als je eenmaal begint met je te laten vaccineren, je geen “retourtje” koopt, maar dat je je - zonder dat je het in de gaten hebt - vastlegt voor een abonnement voor onbepaalde tijd. Waar je ook niet meer zonder kleerscheuren vanaf kunt.

Alie, tot zover mijn reactie op jouw brief. Veel informatie; dat realiseer ik me.

Gelukkig mogen we als christenen, aan de Here God vragen om ons door Zijn Woord en Heilige Geest te leiden, ook in deze zaak.
Spreuken 3 zegt: “Vertrouw op de Here met je hele hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken.”

Dat zou mijn wens dan ook zijn voor iedere lezer: dat God uiteindelijk het laatste Woord zal mogen hebben, en niet onze verstandelijke overwegingen.

Met een hartelijke groet,

Hendrikus

Technisch literatuur-onderzoeker Hendrikus de Jager studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. Tijdens zijn werk bij een commercieel adviesbureau ontwikkelde hij vaardigheid in de beoordeling van cijfers en betrouwbaarheid van bronnen. In de tweede helft van zijn beroepsloopbaan werkte hij (in het kader van een post HBO-opleiding Opleiden en Trainen) mee aan het ontwerp van een oncologiezorg-bijscholingstraject voor circa 150 verpleegkundigen van ziekenhuizen.
Uit principe werkt de heer De Jager bij zijn onderzoek naar vaccins en vaccinaties niet alleen. De onderzoeksresultaten worden steeds getoetst binnen een breder team. Van dat team maken o.a. een scheikundig onderzoeker; een jurist; en een oud-huisarts deel uit. Ook is er (vanuit dit team) inbreng op onderdelen.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Briefwisseling coronavaccin
- Slotbrief voorstander coronavaccin: ‘Er is meer aan de hand dan een griep'
- Slotbrief criticus coronavaccin: 'Vaccineer voorlopig gewoon niet'
- Arts reageert opnieuw op criticus coronavaccin: 'Loop een dag mee op een corona IC-afdeling'
- Arts reageert op tegenstander coronavaccin: 'Miljoenen mensenlevens zijn door vaccinatie gered'
- Waarom deze criticus gejuich over het coronavaccin niet begrijpt
Meer over Briefwisseling coronavaccin »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
Zeer goed onderbouwd stuk! Vertrouw op de Heer is niet hetzelfde als vertrouwen op de overheid en haar propagandakanalen. Natuurlijk dienen wij ons te onderwerpen aan de overheid, maar zowel de algemene als de Bijbelse geschiedenis toont aan dat de overheid doorgaans dat vertrouwen niet verdient. Macht en / of geldzucht zijn vaak de drijvende krachten achter de machthebbers, zoals de Bijbel ons leert.