cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Malieveld
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 juli 2020 door Patrick Simons

Even was het Malieveld de hemel op aarde: gevouwen handen in plaats van gebalde vuisten

Juist op een plaats waar de afgelopen jaren talloze malen woede, onmacht en frustratie de boventoon voerden, lieten een kleine 2000 christenen vrijdagavond een heel ander geluid horen. Ze kwamen bij elkaar op het Malieveld in Den Haag. Er werd gezongen, gebeden en aanbeden. Talloze christelijke artiesten waren aanwezig en zongen de meest prachtige liederen. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) waren er ook en gingen op indrukwekkende wijze voor in gebed. Even, heel even was het Malieveld een hemel op aarde. “Mijn gebed is dat deze plek vanavond geen plek is van gebalde vuisten, maar van gevouwen handen.”

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

CIP-redacteur Patrick Simons besprak dit artikel in de CIP Podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 1:10.

Het contrast kon haast niet groter zijn. Waar er hier afgelopen weken nog meerdere clashes plaatsvonden tussen burgers en politieagenten, vroeg host Wim Hoddenbagh tijdens deze bijeenkomst of iedereen zich om wilde draaien om de agenten, die talrijk aanwezig waren, te zegenen in de naam van Jezus. Waar de haat tegen de overheid op deze plaats in rap tempo toenam de afgelopen maanden, was er nu vooral liefde en dankbaarheid voor de overheid. Er werd gedankt voor wat ze voor ons doen en er werd gebeden voor hen en hun belangrijke taak. Waar de onvrede steeds groter en groter werd op het Malieveld bij de afgelopen demonstraties, was vrijdag de vrede voelbaar. Een vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zoals Paulus het zo mooi omschrijft. En waar de afgelopen tijd op deze plaats de grote verschillen tussen Nederlanders soms op pijnlijke wijze duidelijk werden, proefde je vrijdagavond de eenheid. Er waren christenen, in alle kleuren en leeftijden, uit talloze kerken en woonplaatsen. En toch waren ze één.

"We belijden dat we het zo vaak niet met elkaar eens waren en dat we liever gelijk hadden dan dat we lief hadden."

Zanger en voorganger van Mozaiek0318 Kees Kraayenoord sprak vanaf het podium ook kort over die eenheid: “We gaan bidden om de eenheid van de kerk van Jezus Christus”, vertelt hij als hij de microfoon krijgt. “We staan hier als hervormden, gereformeerden, baptisten, evangelischen en pinkstergelovigen. We komen uit allerlei hoeken maar we zijn één door ons geloof in Jezus Christus; één stem, één hoop, één hart. Laten we bidden en laten we daarbij de woorden van Jezus gebruiken die Hij bad vlak voordat Hij stierf, het hogepriesterlijk gebed waarin Hij bad voor de eenheid van zijn volgelingen.”

Kraayenoord las vervolgens een stuk uit dat hogepriesterlijk gebed en ging zelf voor: “Heer, we bidden voor de eenheid van Uw kerk in dit land. We belijden dat we het zo vaak niet met elkaar eens waren en dat we liever gelijk wilden hebben dan dat we liefhadden. Heer, we belijden onze zonden als kerk. We belijden dat we zo vaak in tegenstellingen zaten en in onze eigen loopgraven. We komen bij U en vragen om vergeving. We bidden om de eenheid van de kerk Nederland en een nieuwe uitstorting van Uw Heilige Geest.”

Naast Kees Kraayenoord waren er vele andere (bekende) christenen die vrijdagavond kort het woord voerden. Daarnaast was er vooral heel veel zang en aanbidding. Er waren tal van verschillende christelijke zangers en aanbiddingsleiders die dit samen verzorgden. Om ervoor te zorgen dat alles goed zou verlopen, had stichting Presence vooraf wel een aantal duidelijke regels opgesteld. Zo werd er opgeroepen om niet de gebruikelijke 1,5 meter afstand te houden, maar dit te vergroten tot 5 meter. Daardoor hadden mensen namelijk de mogelijkheid om mee te zingen en te aanbidden. Ook vroeg de organisatie vooraf aan deelnemers om niet te roken tijdens Presence en om afval op te ruimen. Aan deze oproepen werd massaal gehoor gegeven.

"Zestig jaar geleden zat ik hier op het Malieveld. En nu sta ik hier opnieuw. Ik wil de lof en de eer brengen aan onze Heer."

Overigens is het niet de eerste keer dat christenen het Malieveld overnemen. Het is een plaats met een bijzonder mooie geschiedenis. Meer dan zestig jaar geleden werd hier een meerdaagse evangelisatiecampagne gehouden. Talloze mensen kwamen hier destijds tot geloof. “62 jaar geleden vond hier een heel bijzondere campagne plaats”, vertelde Hoddenbagh vanaf het podium. “Die is bekend komen te staan als het Holland wonder. Ongelooflijk veel mensen zijn in die tijd tot geloof gekomen. Dit is een plaats waar in de geschiedenis vaak de naam van de Heere Jezus is genoemd.” Hij riep vervolgens een bijzondere gast op het podium. Ineke van Balen was er 62 jaar geleden bij op het Malieveld en is nu weer aanwezig. De 91-jarige vrouw spreekt enkele woorden tot de aanwezigen en gaat kort voor in gebed. “Zestig jaar terug zat ik hier op het Malieveld. Regen, regen, regen maar vol van de Heilige Geest. Vele mensen genazen daar. Zestig jaar geleden. En nu sta ik hier zelf opnieuw. Ik wil zo graag de lof en de eer brengen aan onze Heer.”

Ook diverse politici waaronder CIP-columnist Eppo Bruins (ChristenUnie) waren aanwezigen. De lijsttrekkers van ChristenUnie en SGP kregen op het podium het woord. “Dit is zo’n ontroerende aanblik”, aldus ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. “Er gaat zoveel kracht uit van het zingen tot Gods eer, van het noemen van Zijn Naam en van gebed. Dank jullie wel dat jullie hier zijn. Er is heel veel in dit land wat je grote zorgen kan baren. Er is polarisatie, er is zoveel ongeloof, een land dat zoveel gezegend is door God en zich in toenemende mate afkeert van God. Mijn gebed is dat vanavond deze plek, deze bijzondere plek, geen plek is van gebalde vuisten maar van gevouwen handen. Mijn gebed is dat we niet alleen elkaar moed toezingen en toebidden, maar dat we ons optrekken aan de belofte van Jezus zelf. Op de laatste bladzijde van de Bijbel zegt Jezus tegen Johannes: ‘Ik ben de blinkende Morgenster’. Dat is wat Hij vandaag tegen ons zegt. Hoe donker de nacht ook is, hoe somber we soms ook kunnen zijn, Hij is de Morgenster en het begin van de nieuwe dag. Hij gaat een nieuw begin maken, ook in Nederland. Dát is ons geloof.”

Nadat Segers een kort gebed uitsprak, nam SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij de microfoon over om ook een gebed uit te spreken: “Getrouw Heere, heb dank dat wij met zoveel mensen hier bij elkaar zijn op een plek waar gedemonstreerd, geprotesteerd en gemopperd wordt. Wij zijn hier nu om Uw naam te danken voor al het goede wat U geeft. Want al het goede ontvangen wij uit Uw hand. Wij bidden of U Uw Geest wilt uitstorten van genade en van gebeden. Zoals we Stefanus lazen dat hij vol van de Heilige Geest was, zijn oog richtte op de hemel en daar de heerlijkheid van God zag en Jezus naast Hem aan de rechterhand van de Vader. Vervul ons zo met Uw liefde en met Uw genade. Met Daniël bidden wij: Bij U Heere is de gerechtigheid, maar bij ons is de beschaamdheid. Want we belijden U, wij hebben als volk van Nederland niet gewandeld in Uw wegen. Wij hebben Uw stem niet gehoord. O Heere, neig Uw oor tot ons, O Heere, vergeef. Wij werpen onze smeekbeden hier niet neer op grond van onze gerechtigheden, maar alleen op grond van Uw grote barmhartigheid. Wij bidden met Salomo, geef ons Uw wijsheid, geef ons helder inzicht om recht en onrecht te onderscheiden. Om licht en duisternis te onderscheiden. Mag zo alles, ook onze aanwezigheid hier, strekken tot de eer en de lof van Uw grote Naam, die nooit genoeg geprezen wordt. Heere God, Vader in Jezus Christus, wij bidden het van U, erbarm U over deze wereld in nood, erbarm u over Uw volk Israël, erbarm U over Nederland.”

"Wij werpen onze smeekbeden hier niet neer op grond van onze gerechtigheden, maar alleen op grond van Uw grote barmhartigheid."

Voorganger en evangelist David de Vos vertelt later op de avond op het podium over Jezus. Hij vertelt dat Jezus meer dan een centrale persoon in een wereldreligie is. “Jezus is bovenal de redder van deze wereld. Dat is wie Hij is. We leven 2020 jaar na de komst van Christus op deze wereld. Dat betekent dat Jezus onze geschiedenisklok op nul heeft gezet. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat de persoon die kwam zo indrukwekkend was dat de hele geschiedenisklok veranderde toen Hij voet zette op deze aarde. Van alle personen die op de wereld hebben gewandeld en nu nog wandelen, is niemand zo indrukwekkend als Jezus.”

De gamechanger in onze religie is volgens De Vos het moment dat God mens wordt. “Ik durf te stellen dat er van alle religies op de hele wereld er maar Eén is en Zijn Naam is Jezus Christus. Hij kwam om in onze schoenen te staan. Om te voelen wat jij voelt. Om mee te maken wat jij meemaakt. Zodat Hij ons in alles kan begrijpen. En dat onderscheidt Hem van alle andere goden. Hij staat niet van een afstand te kijken in de hoop dat je iets moois van je leven maakt. Sterker nog, Hij begrijpt je, Hij is er geweest, Hij weet waar je doorheen gaat. Hij weet wat je nodig hebt en is degene die ons naar de Vader brengen kan.”

"Jezus staat niet op een afstand te kijken in de hoop dat jij iets moois van je leven maakt."

Naast de iets minder dan 2000 mensen die op het Malieveld aanwezig waren, keken er ook nog eens duizenden mensen vanuit huis mee via de livestream. Zanger Jafeth Bekx maakte tijdens het zingen bekend dat er op dat moment meer dan 10.000 mensen live meekeken. “Op dit moment zijn er door heel Nederland van alle leeftijden en alle generaties samengekomen om onze God te aanbidden en te zoeken.” Daarna riep hij de aanwezigen op om de hand uit te strekken naar het Binnenhof en de zegen van God over het land uit te zingen met het lied ‘Vul dit huis met Uw glorie’. Ook de kijkers thuis riep hij op hetzelfde te doen. Daarna vroeg hij tot drie keer toe om een kwartslag te draaien en werd het refrein opnieuw gezongen waardoor Gods zegen in elke windrichting werd uitgezongen.

Toen moest het meest indrukwekkende moment van de avond nog komen. Dat was namelijk toen alle aanwezigen op het Malieveld op de knieën gingen, ook op het podium. Daar sprak onder meer Herman Boon een gebed uit waarbij hij om vergeving vroeg. Boon verwees daar specifiek naar abortus. “Als er één zonde is waar ik aan moet denken bij Nederland, is dat abortus. Ik bid U, vergeef ons Heer dat we zolang kinderen hebben weggehaald uit de buik van de moeder. Vergeef ons daarvoor. Ik bid dat er echt een eind gaat komen aan abortus in dit land. Vader, vergeef ons en wilt U het mogelijk maken dat dit ook echt gaat stoppen.”

De bijeenkomst werd afgesloten door een dankwoord en gebed van organisator Wim Hoddenbagh van Stichting Presence. Daarna zongen Eline Bakker en Gendro Schijff ‘The Blessing’, waarna de indrukwekkende avond ten einde was.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand
Vond je dit mooi? Word dan nu CIP+ lid!

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties