cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

03 mei 2019 door Willem J. Ouweneel

Een verbazingwekkende lijst met grootheden: was Jezus een genie?

Onlangs vond ik op het internet een nogal verbazingwekkende lijst van de vijftig grootste genieën die de wereld ooit gekend zou hebben. Natuurlijk waren de opstellers zich er wel van bewust dat hun lijst nogal subjectief was, maar ze durfden er toch wel mee voor de dag te komen.

Op nummer 1 van de lijst stond de grote Leonardo da Vinci, anatoom, architect, beeldhouwer, componist, filosoof, ingenieur, natuurkundige, scheikundige, schilder, schrijver en uitvinder (in alfabetische volgorde). Niet zo verbazingwekkend dat hij bovenaan staat. Hij mag hier wel speciaal genoemd worden, want gisteren was het precies vijfhonderd geleden dat hij overleed, 67 jaar oud. Er is in de media dan ook veel aandacht aan hem besteed. Je kunt er altijd over twisten of hij op nummer 1 moet staan, maar velen zullen hem toch graag tot de top-5 van genieën uit de wereldgeschiedenis rekenen.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid
Jezus was niet simpelweg een ‘groot man’ – een genie, zo je wilt. Hij was óf een bedrieger, óf Hij was God. Dat zijn je opties.

Leonardo was zowel schilder als natuurkundige (en nog véél meer). De eerstvolgende schilders op de lijst zijn Michelangelo (nr. 11) en Botticelli (nr. 37), en dan niemand meer, zelfs geen Rembrandt of Picasso. De eerstvolgende natuurkundigen zijn Isaac Newton (nr. 2), Galileo Galilei (nr. 3), Albert Einstein (nr. 5) en Archimedes (nr. 9). Onder de filosofen vinden we als hoogste drie Aristoteles (nr. 4), Plato (nr. 6) en Immanuel Kant (nr. 18). Onder de componisten scoort Mozart het hoogst (nr. 7), verder alleen Johann Sebastian Bach (nr. 20) en Beethoven (nr. 24). Onder de letterkundigen vinden we als hoogste drie Shakespeare (nr. 16), Goethe (nr. 22) en Dante (nr. 35).

Als klap op de vuurpijl vinden we op nr. 27… ‘Jezus van Nazareth’! Zonder enige verdere toelichting. Lager dan Marie Curie (nr. 10, de enige vrouw op de lijst)! Lager dan Charles Darwin (nr. 12)! Lager dan Thomas Jefferson (nr. 19)! Lager dan Stephen Hawking (nr. 23)! (Maar hoger dan Confucius [nr.30], Luther [nr. 32] en Kierkegaard [nr. 45]; Boeddha en Mohammed komen niet op de lijst voor.)

Je wrijft je ogen uit. Wat heeft de opstellers in ’s hemelsnaam bewogen om Jezus ook op de lijst op nemen, en dan zo laag? Jezus hoort er helemaal niet op thuis – zelfs niet op nummer 1. Toen ik Hem op nr. 27 aantrof, moest ik meteen denken aan wat ik ooit bij C. S. Lewis las. Hij had het over de mensen die ons vertellen dat Jezus ‘natuurlijk’ niet echt de Zoon van God was en ‘natuurlijk’ niet echt uit de dood was opgestaan, maar dat je wel heel veel van deze grote wijsheids- en zedenleraar kunt leren. Lewis betoogde: Dat is nu net precies wat je niet van Jezus moet zeggen. Jezus beweerde namelijk van zichzelf wel degelijk dat Hij de Zoon van God was, ja, Hij stelde zich aan God gelijk. Hij beweerde wel degelijk dat Hij op de derde dag uit de doden zou opstaan, en zijn discipelen hebben bevestigd dat dat ook gebeurd is.

Als het om de belangrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis gaat, zet je God ook niet ergens op de lijst.

Kijk, zegt Lewis, wat moet je met iemand die zulke dingen van zichzelf beweert? Zo iemand is óf de grootste misleider die je je kunt voorstellen – nog altijd lopen miljoenen mensen achter deze bedrieger aan – óf Hij heeft zichzelf bedrogen (Hij was een fantast, iemand met waanvoorstellingen) – óf Hij sprak de waarheid. Meer mogelijkheden zijn er niet. In alle drie gevallen kun je van Jezus niet zeggen dat Hij zo’n groot wijsheids- en zedenleraar was. Immers, iemand die van zichzelf beweert dat Hij God is (of Hij dat nu meent of niet), moet je zo ver mogelijk van je vandaan houden. Tenzij die persoon de waarheid spreekt; maar in dat geval noem je Hem geen groot leraar van wie je zoveel kunt opsteken, maar val je voor Hem neer om Hem te aanbidden, en ga je Hem volgen en dienen. Dit is een punt dat heel veel vrijzinnigen over het hoofd zien. Jezus was niet simpelweg een ‘groot man’ – een genie, zo je wilt. Hij was óf een bedrieger, óf Hij was God. Dat zijn je opties.

Trouwens, zelfs al was Jezus alleen maar een groot denker en leraar, dan zou ik Hem nóg vóór Da Vinci, Newton, Aristoteles, Einstein, Plato, Mozart, Archimedes enzovoort plaatsen. Maar daar gaat het nu niet om. Als het om de belangrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis gaat, zet je God ook niet ergens op de lijst. Ik kan het al niet hebben dat in een lijstje van godsdienststichters Jezus naast Mozes, Confucius, Boeddha en Mohammed geplaats wordt. (Nog afgezien van het feit dat Mozes niet het jodendom ‘gesticht’ heeft, en Jezus niet het christendom.)

Als ik nog eens naar de lijst kijk, denk ik dat Newton, Kepler, Bach, Luther en Kierkegaard zich ervoor geschaamd zou hebben op een lijst van genieën te staan samen met Jezus. Voor zover wij kunnen gaan, waren dit allemaal volgelingen en aanbidders van Jezus – Luther en Bach in elk geval. Leonardo da Vinci nauwelijks, lijkt me, hoewel wij eigenlijk heel weinig weten over zijn geloofsopvattingen. In september schreef ik al in een column dat zijn christendom ‘vaag’ was, door en door rationalistisch, en eigenlijk al herinnert aan de latere Verlichting en de hedendaagse vrijzinnigheid. Newton was een unitariër (iemand die de drie-eenheid afwees), Galilei en Mozart waren eigenzinnige katholieken, Einstein was een Jood met een vaag Godsbesef, Aristoteles en Plato waren heidenen, Darwin was een agnost. En zo kunnen we doorgaan.

Straks in de eeuwigheid zal ik het hun vragen: Maarten, jij stond slechts vijf plaatsen onder Jezus! Johann Sebastian, jij stond zelfs zeven plaatsen bóven Jezus. Jij, Johannes (Kepler, die ik eveneens in de hemel verwacht aan te treffen), stond zelfs veertien plaatsen boven Jezus! We zullen er samen nog eens hartelijk om lachen (niet huilen, want dat kan in de heerlijkheid niet meer…).

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W
1. De God van Abraham Izaäk en Jakob, De schepper van de aarde, flora, fauna, mensheid en behouder van álle dingen.

2. Jezus van Nazareth, De zoon van God Middelaar tussen de mensheid en God.

3. Johan Sebastiaan Bach. Een muzikaal genie die het woord van God in muziek wist te vatten op een wijze die zijn weerga niet kent, en wiskundegeleerden hoofdbrekens kostte om zijn formule te ontrafelen....SDG!

4. De rest van alle 'belangrijke' personen die op geen enkele wijze kunnen tippen

aan 1, 2, en 3....