cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Thierry Baudet
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

26 maart 2019 door Jeffrey Schipper

Monsterzege Thierry Baudet: Waarom christenen stemmen op Forum voor Democratie

De monsterzege van Forum voor Democratie (FvD) kan niemand zijn ontgaan. Ook steeds meer christenen voelen zich thuis bij de partij van Thierry Baudet. Hoe kan het dat zij ondanks de aanwezigheid van ChristenUnie (CU), SGP en CDA bij FvD uitkomen? Drie christelijke FvD-stemmers en twee politieke junkies met een conservatief-christelijke achtergrond geven antwoord.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid .

Word ook lid

Het is alweer bijna een week geleden dat FvD vriend en vijand verraste door als nieuwkomer de grootste partij te worden in de Eerste Kamer. De overwinningstoespraak van partijleider Thierry Baudet was dagenlang het gesprek van de dag, ook op CIP.nl. Uit deze reacties blijkt dat veel christenen de toespraak van Baudet als schokkend hebben ervaren. De christelijke FvD-stemmer André Butter kan daar geen begrip voor opbrengen. ‘Wat een hypocrisie, afkeer en afgunst weer gezien de reacties. Ook dat bevestigt mijn keuze voor Forum van Democratie, na jarenlang CDA of CU te hebben gestemd,’ liet hij op CIP.nl weten.

Als christen stemmen op FvD
Het Gelderse SGP-raadslid Tom de Nooijer merkt op dat het relatief kleine aantal zetels van met name de SGP voor christenen aanleiding is geweest om op FvD te stemmen. Hij kent verschillende mensen in zijn omgeving die de SGP hebben ingeruild voor de partij van Baudet om een signaal af te geven. “Ik sprak veel christenen die het inhoudelijk zelfs meer eens waren met de SGP, maar tóch op FvD hebben gestemd. De reden was vaak om een zo krachtig mogelijke proteststem te laten horen.”

"Ik sprak veel christenen die het inhoudelijk zelfs meer eens waren met de SGP, maar tóch op FvD hebben gestemd."

Als SGP’er in hart en nieren verbaast het Tom niets dat een aantal FvD-stemmers inhoudelijk meer heeft met het SGP-verhaal. “De SGP heeft een meer realistische kijk op het thema klimaat. De SGP verzet zich tegen klimaathysterie, maar het belang van rentmeesterschap wordt door de SGP óók benadrukt. ‘De SGP is alleen niet groot genoeg om de klimaatgekte te stoppen,’ hoor ik vervolgens vaak terug. Zij vinden ook dat op medisch-ethisch terrein geen winst meer te behalen is, in een land met een seculiere meerderheid. De vuist die de christelijke partijen kunnen maken lijkt voor hen te klein.”

Klimaat en immigratie
Met name de wijze waarop FvD zich profileert op het gebied van klimaat en immigratie heeft er volgens De Nooijer toe geleid dat conservatieve christenen hun heil bij FvD zoeken. “Het politieke debat ging de afgelopen maanden juist over de thema’s waar FvD zich nadrukkelijk op profileert, namelijk immigratie en klimaat. Veel conservatieve christenen maken zich terecht zorgen om deze thema’s en hebben daarom hun stem aan Forum voor Democratie toevertrouwd. Ik denk dat veel christenen voor Baudet hebben gekozen omdat hij zich hier het hardst tegen verzet van allemaal.”

FvD-stemmer André Butter bevestigt dit. “De klimaathysterie moet worden gestopt. Ik pleit voor een nuchter en realistisch klimaatbeleid, zonder mensen te dwingen en voor de (hoge) kosten op laten draaien.” Over immigratie zegt hij: “De immigratiestroom van met name moslims uit geïslamiseerde landen en puur economische ‘vluchtelingen’ uit vooral niet-Westerse landen moet worden beperkt. Vluchtelingen zouden zoveel mogelijk in de eigen regio moeten worden opgevangen.” Andere belangrijke thema’s zijn voor Butter tegengaan van islamisering, een hardere aanpak van de criminaliteit, een meer op handel en veiligheid gerichte EU en minder overheidsbemoeienis.

"De massale immigratie van voornamelijk moslims. Daar mag niets van gezegd worden. Ook hierin gaat CU mee met partijen als GroenLinks."

Ook Marjon Chirill heeft als christen bewust voor FvD gekozen. Bij haar speelt het klimaatbeleid van de regering eveneens een grote rol. “Die klimaatwet maakt gewoon de zelfstandig ondernemers kapot. Al die uitgaven die gedaan moeten worden voor verplichte maatregelen om zogenaamd de uitstoot van CO2 tegen te gaan zijn funest voor kleine ondernemers. Baudet heeft duidelijk bewezen dat het kabinet niet goed nagedacht heeft over die wet. Dat was te horen in het Tweede Kamerdebat hierover. Geen enkele regeringspartij had concreet het tegendeel kunnen bewijzen.”

Als christelijke FvD-stemmer wijst ook Marcel den Butter op “de klimaatgekte”. “De CU gaat hier te veel in mee.” Ook hij vindt dat de SGP te klein is en dus te weinig invloed kan uitoefenen op het kabinetsbeleid. Verder stoort Marcel zich aan “de massale immigratie van voornamelijk moslims. Daar mag niets van gezegd worden. Ook hierin gaat CU mee met partijen als GroenLinks.” Marjon Chirill vindt “de ongecontroleerde toelating van immigranten met een fundamenteel andere levenshouding” eveneens een punt van zorg. De totstandkoming van het Marrakesh-pact, waar met name Baudet zich fel tegen heeft verzet, noemt zij “ondoordacht”.

Veelkleurig christendom
De conservatieve christen Patrick Simons volgt de opkomst van FvD met veel belangstelling. Wat hem betreft zou er geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen christelijke en niet-christelijke kiezers. “Natuurlijk kan je politieke voorkeur uit je geloof voortkomen. Ook onder christenen vind je echter alle politieke kleuren. En ook onder christenen worden er dus veel mensen aangesproken door die boodschap van Baudet.” Ook Simons noemt immigratie en klimaat als dé thema’s van de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. “Juist onder conservatieve christenen zijn er steeds meer mensen die zich herkennen in de standpunten van FvD op deze twee gebieden.

Daar kom overigens bij dat steeds meer christenen niet per se meer op een christelijke partij stemmen omdat het een christelijke partij is. De binding met en de automatische stem voor een christelijke partij verdwijnt voor mijn gevoel steeds meer. Er wordt meer inhoudelijk naar de standpunten gekeken. Als je dan bij SGP of CU uitkomt, prima. Maar er komen dus ook steeds meer christenen bij partijen als FvD uit omdat ze zich bij de standpunten van met name de CU niet zo thuis voelen en omdat ze van de SGP wellicht denken dat die te weinig invloed hebben. Een stem voor FvD was overigens voor veel mensen ook een stem tégen het huidige kabinet en hun beleid."

"De demonisering van Baudet maakt mij boos en niet serieus genomen en leidt bij mij alleen maar tot meer afkeer van de partijen en ideologieën die zich daar schuldig aan maken."

Flirt Baudet met het fascisme?
En dan een heel gevoelig punt. Na de overwinningstoespraak van Baudet viel op sociale media herhaaldelijk te term ‘fascistisch’ en werden er allerlei verwijzingen naar nazi-Duitsland en de jaren ’30 gemaakt, ook in theologenland. Theoloog Stefan Paas zag zelfs overeenkomsten tussen Baudet en massamoordenaar Anders Breivik. Via deze blog luidde de gereformeerd-vrijgemaakte predikant Bram Beute de noodklok over “de gevaarlijke ketterij” van Baudet. “Baudets verhaal doet denken aan toespraken uit de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw,” aldus Beute.

Baudet gebruikte in zijn toespraak ook verschillende termen die door extreemrechtse politici in het verleden zijn gebezigd, zoals ‘boreaal’. Een term die Jean-Marie Le Pen ooit in de mond nam om de stichtingsmythe van het Arisch ras te duiden. SGP-raadslid De Nooijer vindt de felle reacties op Baudets speech “erg overdreven”. “Wie Baudet wat langer volgt en zijn werken heeft bestudeerd, komt deze termen vaker tegen en weet wat hij hiermee bedoelt. Baudet heeft ook al vaak duidelijkheid verschaft over deze termen.” Zo liet Baudet in een interview in het AD weten dat hij met ‘boreaal’ doelde op "een mooie, poëtische aanduiding" van Europa, de westerse wereld of de westerse beschaving.

Demonisering Baudet
Patrick Simons kan de geschrokken reacties deels begrijpen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor “een soort Fortuyn-achtig klimaat rondom Baudet met media, politieke tegenstrevers en half bekend Nederland die over elkaar struikelen met termen als fascisme en extreemrechts. Ik zou daar mee uitkijken. Allereerst omdat we hebben gezien waar dergelijke haat en demonisering van een persoon toe kan leiden. Ten tweede omdat je eigenlijk van deze termen een holle frase maakt. Het wordt daardoor steeds meer inhoudsloos en dat kan zelfs gevaarlijk worden.” Bovendien vindt hij FvD juist “een uitstekend voorbeeld van democratie en zeker geen bedreiging van de nationale veiligheid, integendeel.”

"Het is juist de SGP die zich verzet tegen de huidige klimaathysterie en de ongecontroleerde immigratie. Rechtse en conservatieve christenen zouden juist eerder op de SGP moeten stemmen vanwege die thema’s."

Ook André Butter wijst op de demonisering van Baudet. “Dat maakt mij boos en niet serieus genomen en leidt bij mij alleen maar tot meer afkeer van de partijen en ideologieën die zich daar schuldig aan maken. Ik wil Forum beoordelen op daden, zoals ik dat ook bij andere partijen heb gedaan waarbij veel van die partijen mij dus hebben teleurgesteld in hun benoemen en aanpak van de echte problemen. Inmiddels blijken juist de linkse, gevestigde partijen alweer bezig met het uitsluiten van (naast de PVV) ook Forum en daarmee een groot deel van de Nederlandse bevolking. Een zorgelijke en gevaarlijke ontwikkeling.”

Marjon Chirill werd juist enthousiast van Baudets toespraak. “Ik vond het een geweldige speech. Het is toch niet zo dat omdat extreemrechts die woorden gebruikt niemand ze meer mag gebruiken? Kom nou! Je moet luisteren naar de context waarin zo een woord gebruikt wordt en in welke tijd. Het verbaasde mij hoeveel mensen niet wisten wie de ‘uil van minerva’ was en wat het betekent in de context van de speech van Baudet. Ik vond het een prachtige speech, heel poëtisch en goed doordacht zoals Baudet dat ook regelmatig in de Tweede Kamer laat zien.”

Koerswijziging CU en SGP?
Wat zouden christelijke partijen als CU en SGP moeten doen om aantrekkelijk te worden voor christenen die bij Forum zijn uitgekomen? Patrick Simons merkt op dat de CU niet zo snel conservatieve christenen zal meekrijgen vanwege “de linkse koers” die de partij vaart. “Als de CU wat meer opschuift, raakt de partij weer stemmers aan de andere kant kwijt. De SGP maakt daarentegen meer kans christelijke FvD-stemmers te bereiken, al zullen ze zich op de eerdergenoemde punten duidelijker moeten uitspreken. Daarbij, over een jaar kunnen die zwaartepunten weer heel ergens anders liggen.”

Als SGP-raadslid zou De Nooijer het een slechte zaak vinden als de SGP nog verder naar rechts zou opschuiven. “De SGP is al partij die zich al duidelijk aan de rechterkant van het politieke spectrum bevindt. Ik vind niet dat de SGP verder moet opschuiven naar rechts, om zo electoraal interessanter te worden. De SGP heeft een heldere, christelijke agenda. Die moet leidend zijn en blijven, in plaats van de boodschap verwateren om daar misschien wat meer stemmen mee te kunnen behalen. Daarnaast is het juist de SGP die zich verzet tegen de huidige klimaathysterie en de ongecontroleerde immigratie. Zo stemde de SGP, als een van de weinige partijen, tégen zowel het Marrakeshpact over immigratie als tegen de klimaatwet.

“De christelijke partijen kunnen altijd leren van iemand die er vanuit het niets in is geslaagd om een historische verkiezingszege te behalen!”

Ook vind ik niet dat de SGP zich in de profilering moet gaan beperken tot slechts deze twee thema’s. Als de SGP zich slechts zou toespitsen op immigratie en klimaat, zou de partij tekortdoen aan haar christelijke en brede agenda. Rechtse en conservatieve christenen zouden juist eerder op de SGP moeten stemmen vanwege die thema’s, als ze tegen de klimaatgekte en ongecontroleerde immigratie een nuchter, realistisch en bovenal christelijk geluid willen laten horen!’’

FvD-stemmer André Butter benadrukt dat hij de SGP een warm hart toedraagt. Maar de partij wordt voor hem pas interessant als de partij fuseert met CU en CDA en er een grote conservatief-christelijke partij ontstaat. Marcel den Butter sluit zich hierbij aan. “De SGP staat het dichtst bij de FvD, maar is te klein en/of te orthodox. De CU zal nooit naar rechts bewegen. Het enige rechtse standpunt van de CU is het Israël-standpunt.” Marjon Chirill hoopt vooral dat CU en SGP de partij van Baudet niet uitsluiten en kiezen voor samenwerking. “De christelijke partijen kunnen altijd leren van iemand die er vanuit het niets in is geslaagd om een historische verkiezingszege te behalen!”

Beluister ook de CIP Podcast over Thierry Baudet, christelijke FvD-stemmers en demoniserende theologen:

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
De reden dat ik op FvD heb gestemd is dat een stem op CU een stem op GroenLinks zou zijn. Niet eerder waren partijen het voor de verkiezingen al zo met elkaar eens. In het bedrijfsleven is kartelvorming verboden maar in de politiek blijkbaar toegestaan.

De CU zou het verschil kunnen maken door niet op het klimaat in te steken maar meer oog te hebben voor de schepping, onze leefomgeving maar ook de armoede. De ongelijkheid in verdeling rijkdom, maar ook de bescherming van ongeboren leven.