cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Hadassa Stehouwer en Neeltje Bremmer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

24 augustus 2018 door Jeffrey Schipper

Waarom steeds meer christenen zich aansluiten bij de Messiaanse beweging

“De sabbat is voor christenen binnen de Messiaanse beweging geen bijzaak, maar een hoofdzaak geworden. De tien geboden vatten ze heel letterlijk op. De sabbat is dan ook een breekpunt,” vertelt Hadassa Stehouwer. Met haar studiegenoot Neeltje Bremmer deed zij onderzoek naar de aantrekkingskracht van de Messiaanse beweging in Nederland.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Hoe kun je de Messiaanse beweging in Nederland het beste kunt omschrijven?
Hadassa: “Christenen met een groot verlangen naar de Bijbel en God die terug willen naar de bron door de Joodse wortels van het christelijk geloof te herontdekken. Dat komt onder andere tot uiting in het vieren van de sabbat en Joodse feesten.
De meeste gelovigen die onderdeel zijn van de Messiaanse beweging hebben bewust een kerk vaarwel gezegd omdat ze er niet meer mee geassocieerd willen worden. Dat heeft voor een deel ook te maken met de kruistochten en de Jodenvervolging door de eeuwen heen, waar het christendom ook een belangrijke rol in heeft gespeeld.”

Is dat de voornaamste reden waarom Messiaanse gelovigen hun vroegere kerk hebben verlaten?
“Dat denk ik niet,” antwoordt Neeltje. “Ze verwijzen ook naar vervangingstheologie die Messiaanse gelovigen on-Bijbels vinden. Met name in de begintijd van de Messiaanse beweging was dit een belangrijk punt.”

"De meeste gelovigen die onderdeel zijn van de Messiaanse beweging hebben bewust een kerk vaarwel gezegd omdat ze er niet meer mee geassocieerd willen worden."

Hadassa voegt toe dat Messiaanse gelovigen in hun voormalige kerk weinig ruimte voor hun nieuwe inzichten hebben ervaren. “Vergeet niet dat de sabbat vieren voor hen geen bijzaak, maar een hoofdzaak is geworden. Het vasthouden aan de zondag als dé dag waarop christenen samenkomen is voor de meeste mensen een breekpunt. Zij lezen de tien geboden letterlijk. Er staat ‘houd de sabbat in ere’ en niet ‘vier de zondagsrust’.”

De Messiaanse beweging in Nederland is in de afgelopen dertig jaar uitgegroeid tot een beweging die bestaat uit grofweg 60 (huis)gemeenten. Hoe verklaren jullie deze groei?
Hadassa: “De Messiaanse beweging is onderdeel van een breed maatschappelijke trend. Het thema ‘Israël’ neemt onder christenen een steeds belangrijkere plaats in. Steeds meer gelovigen willen terug naar de basis, vaak ook aan de hand van zelfstudie. Wat er in de kerk wordt gezegd wordt niet meer kritiekloos aanvaard. Als je je nieuwe ontdekkingen niet kwijt kunt in je eigen kerk, is het heel fijn wanneer je in een groep terechtkomt die er hetzelfde in staat.” Neeltje merkt op dat “veel Messiaanse gelovigen ons hebben verteld dat ze het heel veel rust geeft nu ze hun ontdekkingen niet meer hoeven uit te leggen of te verdedigen.”

Jullie hebben twee keer een samenkomst van Messiaanse gelovigen bezocht. Wat is jullie opgevallen?
“Het leesrooster van de synagoge wordt aangehouden,” maakt Hadassa duidelijk. “Vaak wordt er een stuk uit de Thora én het Nieuwe Testament gelezen. Ook neemt in sommige gemeenten dans een centrale plaats in en wordt er regelmatig op een sjofar geblazen.”

Neeltje benadrukt dat iedere Messiaanse gemeente een kerkdienst op een andere manier invult. “De ene gemeente lijkt veel op een baptistengemeente, terwijl er ook gemeenten zijn die meer overeenkomsten hebben met een traditionele kerk. Dat is sterk afhankelijk van de leiders van Messiaanse gemeenten.”

"Het vasthouden aan de zondag als dé dag waarop christenen samenkomen is voor de meeste mensen een breekpunt."

Ze grijpen dus terug op de Joodse wortels van het christendom. Wat houden die Joodse wortels eigenlijk in?
Hadassa: “Voor ons is dat ook onduidelijk. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de wetten uit het Oude Testament, dingen die Jezus heeft gezegd of hoe Joden nu leven. We hebben ontdekt dat er geen vaste definitie bestaat. We hebben dat ook als feedback aan Messiaanse gemeenten meegegeven: maak duidelijk naar welke basis je als gemeente nu echt terug wilt.

Bovendien is het de vraag of je überhaupt naar de Joodse wortels terug kunt keren. De tempel is er bijvoorbeeld niet meer. In ieder geval is het duidelijk dat de Joodse wortels vooral vertaald worden als de sabbat en Joodse feesten. Verder wil men die zoektocht niet beperken tot nieuwe regels. De gedachte om onder leiding van Gods Geest te ontdekken wat goed is, leeft heel sterk.”

Dat klinkt heel nieuwtestamentisch. Elkaar de vrijheid geven…
“Dat klopt,” zegt Neeltje. “Maar die vrijheid heeft ook een keerzijde. Zo hebben we ontdekt dat er een aantal jaren geleden het leiderschapsteam van een gemeente is opgestapt, omdat de leiders niet meer konden geloven in Jezus als Messias. Blijkbaar kunnen er dus ook dit soort excessen ontstaan.”

Hadassa wijst ook op gemeenten die de besnijdenis instellen. “We kwamen ook in aanraking met gelovigen die ervan overtuigd zijn dat de sabbat op zaterdag begint, in plaats van vrijdagavond. Kortom, binnen de Messiaanse beweging is heel veel diversiteit.”

"Ze hebben veel meer oog gekregen voor de eenheid van de Bijbel als geheel: het Oude en het Nieuwe Testament."

Er wordt binnen de Messiaanse beweging verschillend gedacht over de Godheid van Jezus. Hoe komt dat tot uiting?
“Ik denk dat de overgrote meerderheid Jezus als God ziet, maar niet spreekt van een Drie-eenheid. Een aantal gemeenten heeft die godheid van Jezus losgelaten en ziet Hem als Messias en de Zoon van God. Andere gelovigen uit de Messiaanse beweging distantiëren zich hiervan, omdat ze het zien als een hellend vlak.”

Op welke manier is het geloofsleven van Messiaanse gelovigen verrijkt?
“Ze hebben veel meer oog gekregen voor de eenheid van de Bijbel als geheel: het Oude en het Nieuwe Testament. Ze herkennen Jezus veel meer terug in oudtestamentische Bijbelgedeelten. Ook hebben ze de plek van het Joodse volk in Gods heilsplan herontdekt. Daardoor zijn veel meer Bijbelteksten op hun plek gevallen.”

Een overkoepelend orgaan zou de Messiaanse beweging veel overzichtelijker maken. Waarom ontwikkelen Messiaanse gemeenten zich voornamelijk zelfstandig?
“Er zijn initiatieven geweest om er meer structuur in aan te brengen, maar die zijn gestrand,” geeft Neeltje aan. “Op een bepaalde manier wordt er veel waarde gehecht aan de eigen vrijheid en zelfstandigheid. Ook zou een overkoepelend orgaan te veel met bestaande kerken geassocieerd kunnen worden.” Volgens Hadassa heeft dit simpelweg geen prioriteit. “Gemeenten zijn druk met hun eigen zoektocht naar de Joodse wortels.”

Benieuwd naar het volledige afstudeeronderzoek? Neeltje en Hadassa zijn per e-mail bereikbaar. Lees hier meer over de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Lieve mensen, geen terugkeer naar Joodse wortels, maar naar Bijbelse wortels.

Wat heel vaak, maar niet altijd, samengaat overigens.

Alleen Gods Woord, dus geen Joodse of Christelijke tradities, die onbijbels zijn.

Sabbat is een scheppingsgegeven van God!

Zondags heiliging is een heidense traditie en helaas zit men daar in vele kerken nog steeds vast aan.

JEZUS, liever JESHUA, is de Christus, liever Messias. HIJ REDT en daar gaat het alleen om