cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Johan den Hartogh
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

12 juli 2018 door Jeffrey Schipper

Johan ontmoette mensen met hersenletsel en schrok: "Wat als ik niets meer kan?"

Johan den Hartogh bezocht twee mannen die kampen met hersenletsel. “Opeens functioneren ze niet meer als papa, partner en collega. Ik vroeg me af: Wat als dit mij zou overkomen? Wat blijft er dan nog van mij en mijn geloof over?” vraagt hij zich af. Van daaruit is één van de liedjes ontstaan die deel uitmaakt van zijn nieuwe album ‘De Vader die geniet’. Aanstaande vrijdag wordt zijn cd gepresenteerd.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Hoe is de boodschap van het Evangelie bij jou tot leven gekomen?
“Voordat ik ging studeren leefde het geloof niet echt bij mij. Ik hing graag met een groepje jongeren op straat maar sloot meestal wel de dag af met een gebedje. In die tijd was God geen realiteit voor mij.

Op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) kreeg ik nieuwe vrienden. Zij nodigden mij uit voor Bijbelstudie en we gingen samen bidden. Die nieuwe vrienden straalden ook echt iets van God uit. Zij hielpen mij om God beter te leren kennen. Hij werd voor mij steeds reëler. Na een jaar kwam er een groep Amerikanen wonen in Ede. Ze vertelden over de bijzondere opwekking die daar is geweest. Gods Geest was uitgestort en grote groepen mensen kwamen tot geloof. Het mooie was dat God dichtbij de mensen kwam. Tastbaar en voelbaar. Mensen stonden in lange wachtrijen om een samenkomst mee te maken. De reden was: ‘God is aanwezig’.

"Tijdens een opwekking is er zo enorm veel van Gods Geest zichtbaar, zowel de vruchten als de gaven. Dan worden heel veel mensen verfrist."

Deze verhalen raakten me. En tijdens een christelijke conferentie heeft God ook mijn hart gegrepen. Ik voelde Zijn liefde naar binnen stromen. Ik merkte ook dat Hij zo krachtig aanwezig was, dat ik niet meer op mijn benen kon blijven staan. Ik ben een paar dagen later ook gedoopt. Mijn hart was zo vol van Gods Geest dat ik niets anders kon doen dan vertellen over Hem!

Ik ben vervolgens gestopt met mijn opleiding SPH en koos voor theologie. Na de studie heb ik vijf jaar fulltime als evangelist gewerkt namens Stichting Agape. Later kwam ik op het spoor van de beweging 24-7Gebed. In mijn binnenkamer heb ik Jezus pas echt leren kennen!”

Naast bidden heb je ook een passie voor zingen. Eén van de liederen op je nieuwe album is ‘Send Revival Lord’. Hoe kwam dit lied tot stand? Hoe komt het verlangen naar opwekking bij jou tot uiting?
“Twee jaar geleden bedacht ik de volgende oneliner voor het Huis van Gebed: When we worship and pray as one, God will bring justice to our city. Op een dag kwamen mijn vrouw Hannah en ik op bijna hetzelfde moment thuis en we hadden dezelfde gedachten: Maak een lied op basis van deze oneliner. Op datzelfde moment kwam er direct een melodie in mij op. Ik sprong achter de piano en speelde de melodie. Zo is dit lied ontstaan.

Het verlangen naar opwekking geef ik vorm door er veel met God over te praten en te bidden voor opwekking. Maar ook door me erin te verdiepen. Ik heb het afgelopen jaar zo’n veertig boeken over opwekking gelezen. Daarnaast kijk ik veel oude opnames van plekken waar opwekking heeft plaatsgevonden. Ik merk dat God me steeds het verlangen geeft om naar een opwekking uit te zien. Hij laat me regelmatig voelen hoe nodig dat is. Tijdens een opwekking is er zo enorm veel van Gods Geest zichtbaar, zowel de vruchten als de gaven. Dan worden heel veel mensen verfrist en komen zij tot een vernieuwd geestelijk leven. Er is veel liefde onderling en er gebeuren veel wonderen. Als christen is dat enorm genieten maar ook niet-gelovigen zullen onder de indruk zijn en komen tot geloof.

We hebben écht een opwekking nodig. Een opwekking kan weer leiden tot het daadwerkelijk transformeren van onze omgeving. Hoe ik hier verder vorm aangeef is door het ontmoeten van mensen die opwekking of transformatie in hun woonplaats hebben meegemaakt. Zo heb ik vorig jaar Ken Gott (Engeland) en Poncho (Mexico) ontmoet. Samen eten, tijd doorbrengen en verhalen horen. Al deze dingen houden het vuur in mij brandend. Ik blijf ernaar verlangen en verwacht dat ook wij dit in Nederland gaan meemaken. Daar bid ik dan ook voor! In Den Haag hebben we nu ook een pand gehuurd in de binnenstad om het gebed voor opwekking en transformatie tot leven te wekken.”

‘Heer van de Hemelse legers,’ luidt een ander lied van je. God vragen om de vijand te ontmaskeren. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
“Ik vroeg me regelmatig af hoe ik biddend strijd. Ik heb geen zin om de hele tijd met de vijand te praten of om veel te roepen tegen de duivel. Hoe houd ik mij dan wel bezig met de geestelijke strijd waar de apostel Paulus het veel over heeft?

"Je mag in gebed gaan en God vragen om de vijand te ontmaskeren. Laat God hem de mond snoeren."

Ik ervoer inspiratie door Gods Geest. Er borrelde een zin op in mijn hart: ‘Laat God en Zijn engelen strijden, ontmasker de vijand door de waarheid uit Gods Woord te spreken’. Hier ben ik mee aan de slag gegaan. Ik ontdekte dat ontmaskeren blootleggen betekent: iemands ware aard laten zien. Je doorziet en onthult iemands ware gedaante. In dit geval mogen we de duivel, Gods aartsvijand, ontmaskeren. Zijn ware aard is een verslagen vijand. Kolossenzen 2:14-15 zegt: ‘Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.’

In Efeze 6 probeert God ons duidelijk te maken dat we niet tegen mensen te strijden hebben maar tegen onzichtbare machten die in ons denken leugens wil planten. Omdat de vijand niet zichtbaar is zou je hem bijna vergeten. Het grootste deel van onze dag zijn we meestal bezig met zichtbare dingen. Maar de impact van onzichtbare machten, krachten, invloeden kunnen heel sterk zijn. Omdat de vijand onzichtbaar is moet je ze ook met onzichtbare wapens strijden, zegt de Bijbel. Onze wapens zijn niet vleselijk (2 Kor. 10:4). Met ander woorden, we hebben het over geestelijke, onzichtbare wapens. En die wapens kunnen geestelijke muren afbreken. Muren in ons denken.

De duivel kan je bijvoorbeeld aanklagen met de gedachten dat jij gisteren nog hebt gezondigd en God je om die reden niet wil gebruiken omdat jij het niet waard bent. Dan kan je uitspreken wat ik zing in dit lied:
Ontmasker de vijand nu
Doe de deuren voor Hem dicht
Toon nu Uw waarheid
Toon nu Uw Licht
Heer van de Hemelse legers
Toon Uw ware gezicht

Je mag in gebed gaan en God vragen om de vijand te ontmaskeren. Laat God hem de mond snoeren. En spreek uit dat Hij verslagen is. Spreek vervolgens waarheden uit in plaats van leugens en vraag God om aan jou en de vijand de waarheid te tonen. En spreek uit dat satans aanklachten geen grond meer hebben. Die leugens zijn uitgewist en vernietigd. Ze zijn aan het kruis genageld. Jezus heeft ervoor geleden. Hij heeft ze gedragen en uitwist. Hij is daarmee op en top Verlosser!

En dat is ook het ware gezicht van de Heer van de Hemelse legers. Hij is een krachtige Leeuw. In het boek Openbaring lezen we over Jezus als de Leeuw die de overwinning heeft behaald (Openbaring 5:5). Als we vervolgens een sterke Leeuw verwachten, zien we opeens een Lam staan, die geslacht is om de zonde van de wereld weg te dragen. Laten we veel bidden dat de vijand ontmaskerd wordt en geconfronteerd wordt met Jezus Christus de grote Overwinnaar van de zonde en de dood.”

"Mijn identiteit is nog zo vaak afhankelijk van wat ik doe en presteer. Mensen vinden me leuk omdat ik iets doe."

Hoe is je lied ‘Wie ben ik’ ontstaan?
“Op een dag bezocht ik twee mensen die allebei hersenletsel hadden opgelopen. De één was van een dak gevallen en de ander had een auto-ongeluk gehad. De verhalen raakten me. Vooral omdat het leeftijdsgenoten waren. Gewone, jonge mensen met gezinnen. En dan niet meer kunnen functioneren als papa, als partner en collega. Teruggetrokken op een kamertje in een verpleeghuis. Nog wel in leven, maar weggerukt uit het leven. En ze hebben allebei ook nog geen relatie met God opgebouwd. Het voelde zo hopeloos. Waar bouw je op? Waar hoop je nog op?

Er kwamen toen veel vragen in mij naar boven. 'Wie ben ik als mijn hersenen niet meer goed functioneren? Als ik de hele dag in een verpleeghuis verblijf? Wie ben ik als alles mij wordt afgenomen? Wie ben ik als ik niets meer heb om te geven? Wat als ik niets meer kan? Mijn identiteit is nog zo vaak afhankelijk van wat ik doe en presteer. Mensen vinden me leuk omdat ik iets doe. Ik vind mezelf leuk omdat ik iets presteer. De hoofdvraag was: Wat is dan het belangrijkste in mijn leven? Stel dat ik ook hersenletsel krijg? En wat als ik een lager bewustzijn kom? Ik wist het meteen.

In dit lied brengt ik het antwoord als volgt onder woorden: ‘Ik wil vriendschap met God wat verder gaat dan het verstand. EEN te zijn met Hem. Dat ik Hem kan voelen. Dat ik Gods stem kan verstaan door Hem in Mijn geest te ervaren. Wat dus verder gaat dan het verstand. Dat ik heb geleerd om te ‘zijn’. Ook al doe ik niets. Dat ik van mezelf houd omdat ik er ben en niet om wat ik doe. En dat ik weet dat God van me houd om wie ik ben, ook al kan ik niet meer lopen, fietsen etc. En daarnaast diep van binnen weten: Het stopt niet bij de dood. En ook ziekte is iets tijdelijks. Er zal een moment komen dat Jezus terugkomt. Dan zal Hij alle tranen van de ogen afwassen. Vanaf dat moment zullen onze lichamen weer compleet gezond worden! Dat die hoop diep vanbinnen in mij leeft.’

De zanger onderstreept dat de dood niet het einde van het leven is. “Daar stopt het niet. En ook ziekte is iets tijdelijks. Er zal een moment komen dat Jezus terugkomt. Dan zal Hij alle tranen van de ogen afwissen. Vanaf dat moment zullen onze lichamen weer compleet gezond worden! Die hoop leeft in mij!”

Klik hier om de nieuwe cd van Johan den Hartogh te bestellen en neem een kijkje op zijn website. Na de CD release op vrijdag 13 juli is de CD te bestellen en te downloaden!

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen