cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Henriette van Beijnum
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Jeffrey Schipper

Henriette droomt van een massale uittocht uit de Biblebelt

“De Biblebelt doet mij denken aan een legerplaats waar mensen op adem kunnen komen. Daarbuiten vindt een geestelijke oorlog plaats. Mijn droom is een massale uittocht,” vertelt Henriette van Beijnum. Zij groeide op in de Biblebelt en woont nu met haar gezin in het seculiere Nijmegen. Henriette vertelt over haar bekering, de zendingsopdracht en onafhankelijk zijn van de dominee.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

“Mijn vader stond altijd positief kritisch in het kerkelijk leven: ‘je moet niet zomaar voetstoots aannemen wat de dominee zegt,’” maakt Henriette duidelijk. “Met mijn moeder spoorde hij ons aan om zelf de bijbel te onderzoeken en het geloven zelf te ontdekken. Dat heeft mij altijd aangezet om zelf op zoek te gaan naar Gods waarheid.” Dat heeft ertoe geleid dat Henriette al op jonge leeftijd zelf de Bijbel leerde lezen. Gedreven door een geestelijke honger bezocht zij allerlei verschillende kerken op doordeweekse avonden. “Ik herinner mij een evangelisatiedienst die veel indruk op mij heeft gemaakt. Daar werden door de kracht van gebed mensen genezen.”

Als tiener ben je bewust tot geloof gekomen. Hoe is dat gegaan?
“Mijn ouders hadden een vakantiehuisje in het Zeeuwse Haamstede. In de vakanties preekten daar verschillende dominees. Tijdens een preek over Handelingen 16 ben ik tot bekering gekomen.” Henriette citeert vers 5 en 6 uit Handelingen 21, ‘het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat wij vertrokken en verder reisden. En zij begeleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En wij knielden neer op het strand en baden. En toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord van het schip, maar zij keerden terug, ieder naar zijn huis.’

"Afhankelijk zijn van wat er op zondag gebeurt of wat de dominee zegt is niet zoals God het heeft bedoeld."

“Ik weet het nog heel goed. Het thema van de preek was ‘Zou je erbij willen zijn.’ De dominee maakte duidelijk dat we ons op dat moment ook vlakbij het strand bevonden. ‘Stel je voor dat Paulus hier ook zou zijn: zou je meegeknield hebben en gebeden?’ Op dat moment was het mij heel duidelijk dat ik die vraag met ‘ja’ kon en mocht beantwoorden. ‘Daar wil ik bij horen!,’ dacht ik. Die preek is het begin geweest van een leven met God.”

Vanaf dat moment is een jarenlange zoektocht op gang komen. Waar was je naar op zoek?
“Ik worstelde daarna met zondebesef omdat ik lange tijd heb gedacht dat dat nodig was om bijvoorbeeld deel te nemen aan het heilig avondmaal, na mijn belijdenis. Een preek over Ezechiël 36:24-38 heeft voor mij de druk eraf gehaald om me daarop nog langer te concentreren of mijn zondebesef ‘ te onderzoeken’. Daarin wordt duidelijk dat het andersom is: God geeft een nieuw hart en dan zal Hij Zijn Geest geven.

Sindsdien kan ik mij volledig openstellen voor het werk dat de Heilige Geest in mij kan doen. In mijn geloofsleven heb ik heel veel moois ontvangen. Pas later ontdekte ik dat dit het werk was van de Heilige Geest. Dit is mij geopenbaard door middel van een boek dat ik hierover las.”

Wat ontdekte je precies?
“Op de achterkant van het boek ‘Leven als een koningskind’ stond dat de uitgave mij zou helpen om Handelingen 29 zelf te doorleven. Vervolgens deed ik de Bijbel open en ontdekte ik dat Handelingen 29 helemaal niet bestaat. Later ontdekte ik wat de auteur bedoelt: als je leert leven vanuit de Geest ga je je eigen ‘Handelingen 29’ meemaken. Pas toen werd mij duidelijk dat de beelden die ik eerder had ontvangen afkomstig waren van de Heilige Geest. Voordat ik mij hierin verdiepte wist ik niet dat Gods Geest ook door middel van beelden tot ons spreekt.”

Je woont in Nijmegen. Een stad die niet tot de Biblebelt behoort en christenen een kleine minderheid vormen. Je hebt een boodschap voor mensen die in de Biblebelt wonen. Wat wil je hen meegeven?
Henriette verwijst naar Gods oproep tot Abraham: ‘Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.’ “Die oproep geldt ook voor mensen vandaag de dag. Als je het prima naar je zin hebt in de kerk, zou ik zeggen: blijf dan vooral om toegerust te worden. Maar als je ervaart dat er meer is dan wat er op zondag gepreekt wordt of de dominee je behoeften niet raakt, ga dan intensief op zoek naar waar God jou specifiek voor roept, Hij zal dat bevestigen. Waarom zeg ik dit? Afhankelijk zijn van wat er op zondag gebeurt of wat de dominee zegt is niet zoals God het heeft bedoeld.”

"De Biblebelt doet mij denken aan een legerplaats waar mensen op adem kunnen komen. Daarbuiten vindt een geestelijke oorlog plaats."

Volgens haar zouden vrouwen die vooral druk zijn met zorgen voor hun gezin zich moeten realiseren dat ze een bijzondere taak hebben gekregen. “Als je een gebedsleven leert leiden, word je niet meer beheerst door de kerkcultuur. Alsof de dominee het in jouw leven voor het zeggen heeft. Dat is niet zo! God openbaart Zich in Jezus Christus en de Heilige Geest rechtstreeks aan mensen die met Hem leven. Wacht niet tot aanstaande zondag! God spreekt ook op maandag, dinsdag of woensdag tot ons. Voorwaarde is dat je ontvankelijk bent, zodat Gods Geest ruimte krijgt om in je leven te werken. Wees beschikbaar! Vervolgens zal Hij nieuwe dingen openbaren.”

Henriette verwijst naar schrijnende situaties die in de rechterkant van de reformatorische gezindte plaatsvinden. “Ik weet dat er vrouwen zijn die een gebedskring of zanggroep zijn begonnen in hun eigen huis, maar door dit eigen en spontante initiatief binnen hun kerk onder censuur zijn gezet. Als ik dat hoor, huilt mijn hart. Deze mensen zou ik willen bemoedigen: ‘Heb God meer lief dan de kerkelijke cultuur waar jij onderdeel van bent, omkleed je met Christus’.

Henriette slaat haar Bijbel open en citeert 1 Petrus 3:6, ‘u bent kinderen van haar [Sara] geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen’. Tegen mensen die zich in hun kerkelijke cultuur geremd voelen om hun geloof uit te dragen, zou ik willen zeggen: Weet dat er buiten de Biblebelt mensen zijn die van de vrede van Christus die jij mag kennen, nog nooit hebben gehoord. Stel je voor de dit ooit een krantenkop zal zijn: ‘massale uittocht uit de Biblebelt.’ Allemaal ‘Abrahams’ die weggaan. Dat zou toch fantastisch zijn? Dat is echt mijn droom.”

Waarom is een uittocht uit de Biblebelt nodig?
Henriette vergelijkt de Biblebelt met een legerplaats: een bewaakte plek waar mensen tot rust kunnen komen. “De legerplaats dient als toerustingsplek, niet om knus bij elkaar te zitten terwijl buiten de legerplaats een (geestelijke) oorlog plaatsvindt. ‘Stap erop uit!’

Een voormalig zendingswerker noemde Nederlandse cultuur ooit ‘modern animisme.’ Hij onderstreepte in ons gesprek dat we voor zendingswerk niet meer naar Afrika hoeven. Je hoeft er bij wijze van spreken een half uur voor te rijden. Wanneer je niet verder komt dan collectegeld geven aan het zendingswerk, koop je de zendingsopdracht min of meer af. ‘Wees zelf een levend offer en koop het niet af!’,” luidt haar boodschap.

In deel 2 van dit interview gaat Henriette binnenkort in op haar roeping in Nijmegen: de ‘kerk’ die zij in haar eigen huis is gestart en hoe ze God in haar buurt aan het werk ziet.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W
Mooi getuigenis. En inderdaad wij zijn geroepen om het licht voor de wereld te zijn. Dat kan alleen als de gelovigen worden opgebouwd niet op basis van kerkelijke dogma's, die het geloof (zelfvertrouwen) van haar leden voortdurend ondermijnen, maar enkel door de Waarheid van Het Woord bekrachtigd door zijn Geest, waardoor Zijn opstandingskracht in ons leven daadwerkelijk zichtbaar wordt.