cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. M. M. van Campen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

13 november 2017 door Jeffrey Schipper

"Als Jezus jouw zonden vergeeft, ben je nog niet rijk"

“Dankzij Jezus’ dood is onze schuld betaald. Je zou kunnen zeggen: we staan van een hemelhoge zondenschuld weer op nul. Maar dat betekent nog niet dat je rijk bent. Voor die rijkdom is meer nodig,” zegt ds. M. M. van Campen over de vijf offers uit Leviticus 1 tot en met 7. Van Campen: “Als je in de offers het evangelie gaat ontdekken, zie je dat het offer van Jezus veel meer is dan alleen vergeving van onze zonden.”

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

In zijn boek ‘Vergeving van zonden en nog veel meer’ legt Van Campen vijf typen van offers uit: het brandoffer, het graanoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer. “Vier van de vijf offers zijn bloedig met uitzondering van het graanoffer, dat spreekt van het léven van Christus op aarde,” vertelt de predikant. “De vier bloedige offers spreken van het líjden van de Heere Jezus aan het kruis. De heerlijke boodschap van het kruis is zo vol en zo veel dat er vier offertypen in het Oude Testament nodig waren om dit allemaal voor ons uit te stallen. Dit komt prachtig overeen met de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Vergeving van onze zonden heeft alleen betrekking op het zondoffer. Maar Jezus’ dood aan het kruis heeft oneindig veel meer in zich. Dat zien we terug in het brandoffer. Daar begint Leviticus 1 ook mee."

Wat houdt het brandoffer in?
“Het brandoffer wil duidelijk maken dat op grond van het onschuldige dier dat geslacht wordt niet alleen onze zonden worden vergeven, maar ook dat je Zijn kind mag zijn. Het geslachte offerdier ging geheel in rook op als een aangename geur voor de HEERE en in die liefelijk reuk van het volmaakte dier ben ik ook aangenaam gemaakt voor God! Efeze 1:6 zegt dat de gelovige aangenaam gemaakt is in de Geliefde. Dankzij Jezus’ dood ben ik niet alleen van mijn armoede verlost, maar ben ik een geliefd kind van God geworden. Wat een rijkdom! Door Jezus ben ik voor God de Vader aangenaam gemaakt. Een geliefde zoon en dochter van God. Dat is nu de heerlijkheid van Gods genade!"

"niet meer in het rood staan betekent nog niet dat je rijk bent. Voor die rijkdom is meer nodig."

Van Campen gaat overeind zitten om het brandoffer uit te beelden. “Eigenlijk wil een plaatsvervangend offer dit zeggen: je legt gelovig je handen op de kop van het offerdier. Wat gebeurt er? Op het moment dat jij dan je zonden belijdt, gaan jouw vuile zonden over op het gave offerlam dat zo tot zondoffer wordt gemaakt en sterven moet in jouw plaats. Jezus neemt over wat van jou is, neemt het op Zich en neemt het weg. Dat is het zondoffer, vergeving van al het negatieve, namelijk die vuile zonden. Bij het brandoffer is het precies andersom. De nadruk ligt hier op het positieve. De volmaaktheid van het Lam gaat door de handoplegging over op de offeraar. Jezus, zou Maarten Luther zeggen, geeft het Zijne en dat wordt van mij. God ziet mij in Christus altijd genadig en rechtvaardig aan. Als had ik nooit zonde gehad noch gedaan. Reformatorische noties kun je hieraan verbinden. Zekerheid, door het geloof in Christus alleen, dat ik een koninklijk kind, van de Vader bemind, ben. Hoe rijk zij wij in Hem! Dat is de geestelijke betekenis van het brandoffer. In de huid van het brandoffer mocht de priester zich dan hullen als in een kleed."

U noemt het brandoffer een vrijwillig offer. Waarom benadrukt u dit?
“God is heilig en het volk Israël overtreedt de wet,” maakt Van Campen duidelijk. “God kan alleen te midden van Zijn volk wonen als de Joden een zondoffer brengen. Dat is een verplichting, anders blijft de zonde tussen God het Zijn volk instaan. Maar een brandoffer is van heel andere orde. Dat bracht een Israëliet vrijwillig, uit liefde voor zijn God.

De Heere Jezus heeft Zijn leven gegeven om zijn Vader te verheerlijken. Hij deed dat vrijwillig. Daarom is Jezus’ offer voor God ‘een aangename geur’. Jezus stief ook voor onze zonden, maar vooral en in de eerste plaats om de Vader te verheerlijken. Hij werd gedreven door de liefde tot Zijn God. Daarom is het zo mooi om de offers met elkaar te vergelijken. Ook in het licht van de evangeliën. Dan zie je de verschillende aspecten van de betekenis van het Kruis veel beter. Het Johannes-evangelie spreekt mij met name van het brandofferaspect van het kruis van de Heere Jezus. Daar komt onze vergeving niet op de eerste plek. De Verheerlijking van de Vader gaat daar voorop. Dat laat het brandoffer zien.”

Hoe kunnen we het brandoffer anno 2017 toepassen?
“Zeg niet alleen: ‘Heere Jezus, dank U voor de vergeving van mijn zonden.’ God aanbidden doe je niet omdat je er zelf beter van wordt, maar om Hem groot te maken. Dan gaat het om wie Hij is. En aanbidden is geen kwestie van ‘en nu moeten we God prijzen’. Denk aan het brandoffer: het is een vrijwillig offer dat als een liefelijk reukwerk omhoog stijgt. Denkend aan wie Hij is, mag je God intens danken om wie de Heere Jezus is. Om die reden geloof ik dat aanbidding aan het einde van een kerkdienst veel meer op z’n plek is, omdat door de preek dan is duidelijk gemaakt wie Hij is. Als dank mag je Hem vervolgens loven en prijzen om de kostbaarheid van Zijn Persoon en de waarde van Zijn werk. Het reukwerk van mijn lofgezang stijgt bij het kruis op tot God. Dank, mijn Heiland!"

"Als je in de offers het evangelie gaat ontdekken, zie je dat het offer van Jezus veel meer is dan alleen vergeving van onze zonden."

Van Campen voegt toe dat wijzelf volledig wegvallen als Hij wordt aanbeden. “Luther stelde de vraag: ‘hoe krijg ik een genadig God?’ Dat heeft vooral betrekking op het zondoffer. Calvijn zei: ‘hoe komt God aan Zijn eer?’ Die vraag heeft veel meer betrekking op het brandoffer. Aanbidding betekent eigenlijk dat de mens wegvalt en alleen God overblijft. Dat zijn de mooiste momenten in het persoonlijk geloofsleven. Het woordje ‘ik’ valt weg en ‘Hij’ blijft over. Het mooie is ook dat je kunt groeien in het aanbidden van God. Het brandoffer begint met het offeren van duifjes. Later komen lammetjes en runderen in beeld. Een rund offeren is de hoogste vorm. Ook wij kunnen groeien in het aanbidden van God. Hoe meer kennis van Hem, des te meer liefde tot Hem. De Vader zoekt zulke aanbidders."

Hoe kunnen christenen daarin groeien?
“Als mensen net tot geloof komen staat dank voor wat Christus voor hen heeft gedaan voorop. Dat is het fundament. Maar hoe beter je de Heere Jezus leert kennen, hoe meer je gaat zien wie Hij is als Persoon. Dat is geestelijke groei. Hoe langer je met Hem leeft, hoe beter je Christus leert kennen. Dan ga je meer en meer van Hem houden en dat heeft meer aanbidding tot gevolg. Je hebt melk en vaste spijs. Mijn boekje behoort tot de categorie vaste spijs en is bedoeld om te groeien in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Opdat het werk van Christus meer en meer gaat schitteren.”

Klik hier om het boek van ds. Van Campen te bekijken of te bestellen.

Ds. Van Campen schreef ook ‘De schatkist van Christus’ (2014) en een over kwalen in het geestelijke leven: ‘De Medicijnkist van God’ (2016). In dat jaar verscheen er ook nog een boekje voor zoekende zielen: ‘Hoe word ik een kind van God'. Bekijk hier zijn boeken op de website van Stichting Heart Cry.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen