SGP-nestor Kees van der Staaij verlaat na 25 jaar de Tweede Kamer

Nieuws25 augustus 2023 Redactie
Kees van der Staaij, beeld NOS/SGP

SGP-nestor Kees van der Staaij (54) verlaat de Tweede Kamer. Dat meldt de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in een statement. Van der Staaij kwam als 29-jarige in de Tweede Kamer, als jongste lid van de oudste politieke partij. Tweede Kamerlid Chris Stoffer neemt het stokje over als lijsttrekker van de partij.

Van der Staaij: 'Ik heb het als een vreugdevol voorrecht ervaren om volksvertegenwoordiger te zijn en vanuit de christelijke waarden die mij lief zijn een steentje bij te dragen aan het bestuur van ons land. Zo heb ik het tot op de dag van vandaag steeds ervaren. Het werk is inhoudelijk buitengewoon uitdagend en veelzijdig en de vele persoonlijke contacten en werkbezoeken zijn uitermate verrijkend.

'Door de val van het kabinet is dit in een stroomversnelling gekomen'

Al bij het begin van deze zittingsperiode heb ik het partijbestuur laten weten dat dit hoogstwaarschijnlijk mijn laatste Kamertermijn zou zijn. Zo stond ik dus voorgesorteerd op weggaan. Op de achtergrond is al langere tijd nagedacht en werk gemaakt van het voorbereiden van een goede overdracht van het politiek leiderschap van de SGP. Door de val van het kabinet is dit in een stroomversnelling gekomen. Toch is na rijp beraad de uitkomst niet anders geworden.

Ik ben er bovendien van overtuigd dat de tijd rijp is voor de overdracht van het voorzitterschap van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Er staat in de persoon van Chris Stoffer een voortreffelijke opvolger klaar. Hij heeft een gedegen ervaring als SGP-volksvertegenwoordiger opgebouwd, zowel plaatselijk als landelijk. De SGP heeft een heldere en betrouwbare koers die in de achterban breed gedragen is, een goede partijorganisatie en veel getalenteerde (jonge) mensen. We zijn ook dankbaar voor de positieve uitslagen bij de verkiezingen. Daarnaast mogen we ons verzekerd weten van een ervaren, deskundig en toegewijd fractie-ondersteuningsteam. En bovenal: de SGP hangt gelukkig niet aan mensen, maar aan de diepe gemeenschappelijke overtuiging dat God regeert en we er goed aan doen in Zijn wegen te gaan. Met een gerust hart draag ik daarom het stokje over.

"ik ben zo met het werk vergroeid geraakt, dat het echt pijn zal doen daarvan afscheid te nemen'

Alles heeft zijn bestemde tijd, zegt de wijze Prediker. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Ik heb gepoogd Coram Deo, voor het aangezicht van God, ons aller Schepper, en in goede samenspraak met mensen die mij na staan, een weloverwogen beslissing te nemen en dit transparant te verwoorden. Dat neemt niet weg dat ik zo met het werk vergroeid ben geraakt, dat het echt pijn zal doen daarvan afscheid te nemen.

Hoe mijn werkzame leven na de Tweede Kamer verder zal gaan, daar wil ik de komende tijd rustig over nadenken. Bovenal wil ik het in Zijn Hand leggen, Die mij steeds de kracht en de vreugde heeft willen geven en aan Wie ik voor alles heel veel dank verschuldigd ben.

Ik zie ernaar uit om op welke manier dan ook te kunnen bijdragen aan onze samenleving vanuit de waarden waarin ik nog even vurig geloof als toen ik 25 jaar geleden de Kamer mocht binnenkomen.'

Drie maanden geleden vierde Van der Staaij nog groots zijn 25-jarige jubileum in de Tweede Kamer. “De Schriften zijn het die wijs kunnen maken tot zaligheid, maar die ook zoveel onderwijs geven, zoveel wijsheid bevatten voor het leven van alledag, in gezin, in de samenleving, in de politiek", zei de SGP'er toen. "Vanuit die vaste overtuiging, vanuit dat geloof, mag ik zelf ook al weer bijna 25 jaar Tweede Kamerlid zijn. Het is de Heere God die daarvoor de kracht wilde geven.'"

Verklaring SGP: 'Het Kamerwerk vraagt veel van Van der Staaij, zowel van hemzelf als van zijn vrouw en kinderen. Nu Kees van der Staaij z’n vertrek heeft aangekondigd neemt Chris Stoffer, de nummer 2 op de vorige SGP-lijst, het stokje over. Het SGP-bestuur draagt hem unaniem voor als SGP-lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Tijdens de eerste fractievergadering na het reces zal hij de voorzittershamer van Kees van der Staaij overnemen: “In de persoon van Chris Stoffer staat een voortreffelijke opvolger klaar. Met een gerust hart draag ik hem de voorzittershamer over.” SGP-voorzitter Van Meeuwen laat weten dat het bestuur niet anders kan dan het besluit van Van der Staaij respecteren: “Ik kijk met veel dankbaarheid terug op alles wat hij heeft mogen doen voor de SGP.'

De SGP-jongeren noemen de SGP zonder Kees van der Staaij als 'een Keukenhof zonder tulpen en de Jordaan zonder Westertoren'. 'We kijken dan ook met ontzettend dankbare gevoelens terug op de periode dat Kees als partijleider aan het roer mocht staan. We wensen hem van harte Gods onmisbare zegen toe in de toekomst en hopen dat zijn betrokkenheid bij de partij behouden blijft.

Bijzondere momenten
Van der Staaij geniet veel aanzien in de Tweede Kamer, waar hij ook wel als staatkundig geweten gezien wordt vanwege de periode dat hij in de Tweede Kamer plaatsnam. Ook had hij zijn bijdrage in het belangrijkste debat van het jaar, de Algemene Beschouwingen traditioneel gezien laat, maar kwam hij altijd met iets nieuws. Ook afgelopen jaar was zijn speech memorabel: de fractievoorzitter kwam met een bijzondere verrassing op de proppen. De toren van Babel vormde de rode draad van zijn bijzondere bijdrage. 

Beeld header: NOS/SGP

Praatmee

Beluister onze podcast

#330 Jeffrey & priester Jos Strengholt over ChristenUnie/SGP in Europa en Gaza
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Reinette Klever
Nieuws

Christelijke hulporganisatie bekritiseert kandidatuur 'PVV-minister'

Noodhulporganisatie ZOA is verbaasd over de kandidatuur van Reinette Klever (foto) als nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Het is een verrassende keuze”, aldus Chris Lukkien, CEO van ZOA. “Niet alleen van de former

Adnan
Positief nieuws

In die nacht zag Adnan als moslim Jezus in een droom

Adnan had in zijn leven meerdere keren de Koran bestudeerd, maar veel verzen riepen vragen op. Toen hij met zijn vragen bij de mullah kwam, kreeg hij geen antwoorden. “Je hebt kwade gedachten”, zei hij en wees Adnan de deur. “Ik was boos en verward”,

Psalm 22:22
Verdieping

Met deze psalm kun je je grote verdriet uitschreeuwen naar God

In de kerkelijke traditie is Psalm 22 de ‘psalm van het lijden’. Hij begint met de vraag die al ontelbaar veel mensen in tijden van verdriet hebben gesteld: ‘God, waarom?’ David beschrijft in deze psalm een geweldig moeilijke periode. In heftige taal

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Video

Opperrabbijn Binyomin Jacobs deelt zijn ervaringen met Jodenhaat

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wordt regelmatig op straat uitgescholden omdat hij er Joods uitziet. Waar komt antisemitisme vandaan, en wat kun je ertegen doen? Is het bestrijden van Jodenhaat een taak van de overheid? Wanneer gaat kritiek op Israël de

Pastor Paul Kintaama
Video

Pastor Paul Kintaama startte een kerk in één van de armste wijken van Uganda

Katwe is één van de armste wijken van de Ugandese hoofdstad Kampala. Er wonen mensen in slechte, kleine huisjes van vooral golfplaten. Kinderen zwerven op straat, tussen het vuil en het open riool. Jongeren maken de buurt onveilig. Juist op deze plek

Ds. A. C. Borsje
Video

Volgens ds. Borsje doen ouders er niet verstandig aan om hun kind op zondag in bed te laten liggen

"Ik weet niet of je je kind het beste gunt als je zegt: ‘Blijf maar liggen.' En meteen als ik dit zeg, weet ik hoe teer het is. Onze oudste is nog maar 16, maar je zult er maar een hebben van 18 die niet meer wil. Ik kijk maar naar die vader van die

Herman van Wijngaarden
Verdieping

Het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend te laten spreken

Jongeren hebben terecht of onterecht het idee dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Wat we daar verder ook van vinden: het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend in hun leven te laten spreken. Daarom geef ik vijf praktische aanbevelingen waar

Jan en Nellie van Dooijeweert
Video

Terugkijken: Jan en Nellie van Dooijeweert beantwoorden Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, zijn Jan en Nellie van Dooijeweert te gast. Ze zijn al vanaf 2005 actief als panellid van de vragenrubriek en leverden maar liefst 371 antwoo

Meerartikelen

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Cees van Harten

In deze podcastaflevering van 'De Wereld Rond' vertelt Cees van Harten onder meer dat zending geen marathon is. Ook legt hij uit hoe hij aan die wijsheid komt. Samen met zijn vrouw Rommy was Cees zo'n 25 jaar te vinden op het zendingsveld, van Papoea

Jakob van Wielink
Video

Jakob van Wielink wijst op vijf belangrijkste factoren van falend leiderschap

Leiderschap kun je zien als een reis naar invloed, impact en resultaat. Die reis kent vele uitdagingen. In deze video leer je van Jakob van Wielink - partner bij De School voor Transitie - over de vijf belangrijkste faalfactoren van leiderschap. Je o

Dr. C. A. van der Sluijs
Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

‘Hervormd bloed: 2004 een geding met de kerkorde of met broeders?’ Aan de hand van dit thema werd vorige week een symposium gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum van dr. R. van Kooten. In zijn bijdrage lichtte prof. dr. W. van Vlast

Stoffer
Nieuws

SGP hekelt samenwerking kabinet met Palestijnse Autoriteit: "Gevaarlijke route"

De SGP heeft Kamervragen gesteld omdat het demissionaire kabinet de banden met de Palestijnse Autoriteit (PA) aanhaalt. Er is zelfs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. SGP-leider Chris Stoffer stelt dat het een verkeerd signaal op het verkeerd

pakistan
Nieuws

Vijf Pakistaanse christenen in enkele dagen tijd om het leven gekomen tijdens schoonmaakwerk

In een paar dagen tijd zijn er vijf christenen in Pakistan om het leven gekomen tijdens het schoonmaakwerk dat ze uitvoerden. Ze ademden daarbij giftige gassen in wat hen fataal werd. Volgens Morning Star News krijgen de christenen niet de juiste uit

Jan Macdaniel
Video

Jan Macdaniel (VGS): "Plannen van coalitie schuren met vrijheid van onderwijs"

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de vrijheid van onderwijs niet wordt gewijzigd. Toch is niet iedereen daar gerust op. In het tv-programma Uitgelicht! stelt Jan Macdaniel, jurist en beleidsadviseur van de Vereniging voo

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen wijst op noodzaak om tegen zonde te strijden: "Zaak tussen leven en dood"

"Wat deed je de laatste keer toen je in verzoeking kwam en je met de zonde geconfronteerd werd?", die indringende vraag stelde ds. M. Klaassen onlangs aan zijn toehoorders in een preek. De hersteld hervormde predikant wees op het belang om tegen de z

Ds. J. A. W. Verhoeven
Verdieping

In onze lege cultuur hebben we een theologie van de schepping nodig

Wij leven in een cultuur waarin mensen zich ontworteld voelen. Elke vorm van geestelijke bestaanszekerheid is grondig geruïneerd. Wat blijft er over? Alleen nog het ik. Ik, zonder verband, zonder thuis, zonder doel. Deze situatie roept om hernieuwde

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt stelt confronterende vraag: "Hoe staat het met je stille tijd?"

"Hoe staat het er op dit moment voor met je stille tijd? Lees je dagelijks nog in je Bijbel en heb je contact met je hemelse Vader door middel van gebed? Zoek je Zijn aangezicht? Hoor je Zijn stem nog? De Bijbel zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem.’

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom God ons als Zijn geliefde zonen en dochters ziet

"Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ Besef je wel dat God dat ook tegen jou zegt als je opnieuw geboren bent? Als jij gelooft in de Heere Jezus, dan ben je met Hem verbonden. In Christus sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden oo

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 42

 Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken

Kees van der Staaij
Podcast

Terugluisteren: Kees van der Staaij over premierschap, reuring en polarisatie

‘Nestor van de Tweede Kamer’ was de titel die Kees van der Staaij jaren heeft gedragen. Afgelopen jaar nam hij na 25 jaar afscheid van de kamer en is hij aan de slag gegaan als gezant bij de Nederlandse Maritieme Maakindustrie. In deze aflevering van