HHK-predikant gooit roet in het eten van 'feestje' fusiekerk

God10 mei 2023 Larry Koelewijn
Larry Koelewijn

Onlangs publiceerde ik een stukje op mijn website over de eenwording van twee kerkverbanden. De NGK en ‘mijn’ GKv vormen sinds 1 mei samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Iets wat mij blij en dankbaar stemt.

Dat niet iedereen enthousiast zou zijn was voor mij geen verassing. Wat me wel verraste was de Cvandaag-column van ds. M. van Reenen, predikant van de Hersteld Hervormde Kerk op Urk. In het kort komt het erop neer dat Van Reenen niet blij is met deze fusie, omdat de voorheen ‘strakke’ GKv in zijn ogen is opgeschoven richting de ‘progressieve’ NGK. Hij zet, naar mijn mening, een karikatuur neer van het nieuwe kerkverband. We zijn in zijn ogen te licht, te progressief bevonden. Hij realiseert zich heel goed dat hij roet in het eten gooit bij het ‘feestje’, want dat zegt hij ook in zijn column.

Ik citeer: “Er is een nieuwe vorm van Bijbellezen gekomen. Evolutietheorie? Die is nog niet helemaal aanvaard, maar de meesten doen er niet moeilijk meer over. Vrouw in het ambt: helemaal top. Homoseksuele relaties: een verrijking. Kinderen aan het avondmaal: natuurlijk. Belijdenisgeschriften: niet al te serieus nemen. Preken: niet te lang en niet te scherp. Twee keer per zondag naar de kerk: amper meer van deze tijd. Bij de doop de zonde benoemen: vooral niet te duidelijk. Catechisatie: houd het leuk. Zó gaat men de nieuwe kerk in.”

Als klap op de vuurpijl ‘condoleert’ hij ons.

Hij wil de Heer dienen en leven naar Zijn Woord. Maar dat willen wij ook! We komen alleen, via dezelfde Bijbel, tot andere overtuigingen.

Iedereen is vrij om te schrijven wat hij of zij wil, ook in een column. Maar als predikant zo afgeven op een kerk via een openbare website? De toon is cynisch. Vol verwijten. Hij mag dit allemaal vinden, tegen bepaalde ontwikkelingen zijn, maar moet dit op deze manier in de publieke ruimte? Als je zo afgeeft op anderen haal je de focus bij jezelf weg en is het risico levensgroot dat je jezelf verheft boven anderen. Maar mijn grootste bezwaar gaat over datgene wat ik tussen de regels door lees. We hebben niet meer het ‘echte Woord’ in onze kerken. We zijn een valse kerk geworden. Als dit zijn overtuiging is, en dan kom ik op een moeilijk punt, komt dit waarschijnlijk voort uit oprechte zorgen. Hij wil de Heer dienen en leven naar Zijn Woord. Maar dat willen wij ook! We komen alleen, via dezelfde Bijbel, tot andere overtuigingen. Maar dat maakt ons geen dwalende broers en zussen, geen valse kerk. Wij geven ons Fundament niet op.

Meneer Van Reenen, zo’n oordeel komt u niet toe! Ik nodig u uit om eens een kerkdienst bij te wonen, of te bekijken op YouTube, van de Maranathakerk in Spakenburg. Bijvoorbeeld deze dienst, met als thema ‘Kerk, waar ben je?’ Hier wordt mij het volle Evangelie op het hart gedrukt. Schurend soms. Confronterend soms. Maar heilzaam. En zo zijn er tal van NGK-gemeenten waar dit gebeurd.

Nota bene, u maakt deel uit van een kerkverband dat staat op hetzelfde Fundament, en ons dan zo openbaar afvallen? Het lukt me niet om dit te begrijpen. Zorgen zijn begrijpelijk. Voor ons kerkverband bidden is goed. Het gesprek aangaan is goed. Maar dit? Nee, dit is niet goed.

Voor ons kerkverband bidden is goed. Het gesprek aangaan is goed. Maar dit? Nee, dit is niet goed.

Ik zou nu een hele reeks aan opmerkingen kunnen gaan opsommen over de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Wat ik vind van sommige standpunten. Maar dat ga ik niet doen. Dat wil ik helemaal niet doen. Waarom niet? Ten eerste omdat het niet de kern van het Evangelie raakt. Maar ook omdat de HHK bestaat uit broers en zussen van mij, van ons. Verbonden door dat ene Fundament: Jezus Christus. Die broers en zussen wil ik niet afvallen. Zij zijn mij lief.

Ook u bent een broer van mij! Terwijl ik dit opschrijf voel ik direct de pijn. Want ga je zo als broers met elkaar om? Mijn broer (in familieverband) denkt over veel dingen die in onze kerken spelen anders dan ik. Hij is met zijn gezin vorig jaar overgegaan naar de CGK. Een keuze die ik respecteer. Hij had ook moeite met bepaalde ontwikkelingen. Maar wij hebben daar wel goede gesprekken over. Met wederzijds respect, liefdevol, zonder oordeel. Gesprekken langs de lat van 1 Korinthe 13.

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (HSV)

Stel uw eigen opvattingen niet gelijk aan de Bijbel zelf. Dat doen wij ook niet.

Liefde die ik zo mis in uw column. Hoe komt het effect van dit soort openbare discussies over op niet-gelovigen? Verdeeldheid op deze manier etaleren brengt ons niet verder. We zouden op het punt van discussie en verdeeldheid wel wat kunnen leren van de Joden, waarmee wij toch een gezamenlijke oorsprong hebben. Zij gingen (en gaan) volgens mij heel wat meer ontspannen om met teksten in de Thora, die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.

U hebt een overtuiging. Dat mag. Maar dominee, en nu gebruik ik woorden die CGK-predikant Bert Loonstra ooit sprak, pas op dat u uw eigen mening niet verabsoluteerd. Stel uw eigen opvattingen niet gelijk aan de Bijbel zelf. Dat doen wij ook niet.

Omdat ik u aanspreek op uw publieke bijdrage, zou u mij kunnen tegenwerpen dat ik dit schrijven ook publiek doe. Maar uw column vraagt om publieke tegenspraak. Dit is dan ook mijn eerste en gelijk mijn laatste publieke reactie. Een vervolggesprek zou ik graag buiten de publieke ruimte voeren.

Laten we toch samen op weg gaan!

Bovenstaand artikel van Larry Koelewijn verscheen onlangs op zijn website. Koelewijn is lid van de kerkenraad van de Maranathakerk (NGK) in Spakenburg-Zuid.

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. A. Kot
Nieuws

Ds. A. Kot beroepbaar binnen de PKN na eerder in HHK uit het ambt te zijn gezet: "Ik maakte in 2004 de verkeerde keuze"

Ds. A. Kot wordt beroepbaar binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De predikant van de Vrije Hervormde Gemeente Huizen is sinds afgelopen week beroepbaar binnen die kerk nadat hij daarvoor een verzoek toe had ingediend. Eerder werd Kot in de

Bijbel
Nieuws

Nieuw onderzoek laat zien hoe de Bijbel het leven van Amerikanen totaal verandert

De Bijbel verandert het leven van Amerikanen radicaal. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek dat onlangs door de American Bible Society uitgebracht werd en waar ruim 2500 Amerikanen aan deelnamen. Dat meldt The Christian Post.  Het eerste hoofd

John Burke
Nieuws

Voorganger John Burke stelt dat bijna-doodervaringen betrouwbaarheid Bijbel aantonen

De Amerikaanse voorganger en auteur John Burke stelt dat bijna-doodervaringen het ultieme bewijs vormen dat de Bijbel betrouwbaar is. Dat meldt CBN News. Burke bestudeerde voor zijn nieuwe boek ‘Stel je de hemel eens voor' liefst meer dan 1.000 verha

Justin Welby
Nieuws

Aartsbisschop Justin Welby bezorgd over arrestatie van christelijke vrouw op Westelijke Jordaanoever

Anglicaanse kerkleiders hebben alarm geslagen na de arrestatie van een christelijke vrouw door Israëlische troepen op de Westelijke Jordaanoever. Dat meldt The Christian Post. Het gaat om de 23-jarige Layan Nasir die vorige week zondag werd gearreste

Mike
Nieuws

Ook aanbiddingsleider Tim Hughes slachtoffer van misbruik Mike Pilavachi

Ook aanbiddingsleider Tim Hughes en zijn broer Pete, senior pastor bij King's X Church in Londen, zijn slachtoffer van Mike Pilavachi, voormalig leider van Soul Survivor. Ze stellen te maken gehad te hebben met de inmiddels beruchte worstelsessies en

Maurits Amoureus
Nieuws

Hoe blijf je als christen gepassioneerd voor Jezus? Maurits Amoureus antwoordt

Gepassioneerd en enthousiast zijn voor Jezus en de Heer vurig dienen. Dat is iets waar veel christenen naar verlangen, maar dat lang niet altijd zo ervaren of zich daartoe kunnen zetten. Soms doordat er verdrietige of moeilijke dingen in het leven ge

Oeganda
Nieuws

Oegandese studente (19) door islamitische broer vermoord na bekering tot Jezus

In het oosten van Oeganda is een 19-jarige vrouw op 29 maart door haar eigen broer vermoord vanwege haar bekering van de islam tot het christendom. Dit gebeurde tijdens de heilige maand Ramadan, volgens een rapport van Morning Star News. In een nabur

ds. Evert Meijer
Video

Welke rol speelt het geweten in het overtuigen van zonde? Ds. Meijer antwoordt

Voor een gezond geestelijk leven is het noodzakelijk om op een goede manier om te gaan met je eigen geweten. In deze lezing voor Geloofstoerusting maakt ds. Evert Meijer duidelijk wat ons geweten is en hoe het werkt. Meerdere fundamentele vragen word

Meerartikelen

United Bible Societies China Partnership
Interview

Daniel Loh heeft een missie: voor iedereen in China een Bijbel

Daniel Loh is een vrolijke man die enthousiasme uitstraalt wanneer hij praat over zijn werk bij United Bible Societies China Partnership (UBSCP). Als directeur van de UBSCP heeft hij een duidelijke missie: De Bijbel voor iedereen in China. Dit beteke

paus
Nieuws

Paus reageert op situatie Israël: 'Laten we bidden voor vrede'

Paus Franciscus heeft middels een statement gereageerd op de Iraanse aanval op Israël. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk roept op tot vrede, een tweestatenoplossing in Israël, vrijlating van de Israëlische gijzelaars in Gaza én een staakt-het vu

Oekraine
Verdieping

Don Ceder over reis Oekraïne: "De dankbaarheid, maar ook de urgentie voor steun is groot"

Don Ceder (ChristenUnie) ging samen met een delegatie andere Kamerleden naar Oekraïne om met eigen ogen te zien hoe de situatie daar is. Naar aanleiding van die reis schreef hij onderstaand verslag. Dit verslag is overgenomen van de website van de Ch

israel
Nieuws

Iran valt Israël aan: zo reageert christelijk Nederland

Iran heeft vanaf zaterdagavond honderden raketten en drones op Israël afgestuurd. De aanval werd door Israël echter succesvol afgeslagen. Vrijwel alle raketten en drones zijn onschadelijk gemaakt. Vanuit christelijk Nederland werd volop gereageerd op

Sudan
Nieuws

Het voortbestaan van de kerk in Sudan wordt in twijfel getrokken

Precies een jaar woedt de “oorlog van de generaals” in het reeds verzwakte Sudan. De bevolking lijdt pijn en de kleine christelijke gemeenschap krimpt. Kinga Schierstaedt van Kerk in Nood (ACN) legt uit hoe de pijnlijke realiteit eruit ziet voor chri

bergen
Boekfragment

Bergen verzetten: zijn christenen met hun gebed tot alles in staat?

Ergens als een berg tegen opzien, dat is een gevleugelde uitdrukking waar iedereen wel een beeld bij heeft. In Nederland hoef je geen alpinist te zijn om de Vaalserberg te bedwingen, maar voor een fietser vergt het al enige training om in één keer bo

Henk Herbold en zijn vrouw
Verdieping

Draagmoeder of wensmoeder, wat zegt de Bijbel?

We leven in een tijd waarin de westerse samenleving reageerbuisbaby’s en draagmoederschap steeds meer normaal gaat vinden, schrijft evangelist Henk Herbold. Hoe moeten we die ontwikkeling zien en hoe is deze vanuit de Bijbel te duiden? Men spreekt mo

Insalvation
Nieuws

InSalvation en Reyer lanceren nieuwe single: Leeuw van Juda

Met ‘Leeuw van Juda’ lanceert InSalvation een nieuwe single. Voor deze indrukwekkende song over Jezus werkten Jafeth en Sifra Bekx samen met Reyer. De single kwam vrijdag uit op alle kanalen en gaat over het aanbidden en prijzen van Jezus in de hemel

gomes
Positief nieuws

Voormalig PSV-keeper is nu predikant: "Jezus heeft mijn leven veranderd"

Jarenlang was hij een ontzettend populaire keeper bij PSV. Dit weekend keert de Braziliaanse Heurelho Gomes voor even terug bij de voetbalclub uit Eindhoven. In gesprek met de NOS vertelt hij over zijn nieuwe leven als predikant. “Jezus heeft mijn le

Tom de Wal
Nieuws

Kamervragen over demoonuitdrijving bij kinderen met autisme door Tom de Wal

D66 en GroenLinks/PvdA hebben Kamervragen gesteld over de Frontrunners Ministries en Tom de Wal. De politieke partijen stellen zich voornamelijk zorgen te maken over het uitdrijven van demonen bij kinderen. Directe aanleiding daarvoor is een publicat

CVI
Nieuws

ZIEN: Demonstranten bij bijeenkomst CVI afgevoerd onder begeleiding van Joods vredelied

Een bijeenkomst van Christenen voor Israël (CVI) in het Friese Surhuisterveen is vrijdagavond ruw verstoord door pro-Palestina demonstranten. De schreeuwende demonstranten werden echter overstemd doordat het aanwezige publiek ‘Shalom Aleichem’ begon

ontmoetingsdag
Nieuws

Stichting Israël en de Bijbel organiseert ontmoetingsdag over wereldwijde impact 7 oktober

Stichting Israël en de Bijbel richt zich op de Ontmoetingsdag 9 mei vooral op de Joden buiten Israël en op de wereldwijde impact van ‘7 oktober’. Ver weg van IsraëlhuisSinds 1948 ligt de focus vaak op de Joden in Israël. Toch woont ruim de helft van