HHK-predikant gooit roet in het eten van 'feestje' fusiekerk

God10 mei 2023 Larry Koelewijn
Larry Koelewijn

Onlangs publiceerde ik een stukje op mijn website over de eenwording van twee kerkverbanden. De NGK en ‘mijn’ GKv vormen sinds 1 mei samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Iets wat mij blij en dankbaar stemt.

Dat niet iedereen enthousiast zou zijn was voor mij geen verassing. Wat me wel verraste was de Cvandaag-column van ds. M. van Reenen, predikant van de Hersteld Hervormde Kerk op Urk. In het kort komt het erop neer dat Van Reenen niet blij is met deze fusie, omdat de voorheen ‘strakke’ GKv in zijn ogen is opgeschoven richting de ‘progressieve’ NGK. Hij zet, naar mijn mening, een karikatuur neer van het nieuwe kerkverband. We zijn in zijn ogen te licht, te progressief bevonden. Hij realiseert zich heel goed dat hij roet in het eten gooit bij het ‘feestje’, want dat zegt hij ook in zijn column.

Ik citeer: “Er is een nieuwe vorm van Bijbellezen gekomen. Evolutietheorie? Die is nog niet helemaal aanvaard, maar de meesten doen er niet moeilijk meer over. Vrouw in het ambt: helemaal top. Homoseksuele relaties: een verrijking. Kinderen aan het avondmaal: natuurlijk. Belijdenisgeschriften: niet al te serieus nemen. Preken: niet te lang en niet te scherp. Twee keer per zondag naar de kerk: amper meer van deze tijd. Bij de doop de zonde benoemen: vooral niet te duidelijk. Catechisatie: houd het leuk. Zó gaat men de nieuwe kerk in.”

Als klap op de vuurpijl ‘condoleert’ hij ons.

Hij wil de Heer dienen en leven naar Zijn Woord. Maar dat willen wij ook! We komen alleen, via dezelfde Bijbel, tot andere overtuigingen.

Iedereen is vrij om te schrijven wat hij of zij wil, ook in een column. Maar als predikant zo afgeven op een kerk via een openbare website? De toon is cynisch. Vol verwijten. Hij mag dit allemaal vinden, tegen bepaalde ontwikkelingen zijn, maar moet dit op deze manier in de publieke ruimte? Als je zo afgeeft op anderen haal je de focus bij jezelf weg en is het risico levensgroot dat je jezelf verheft boven anderen. Maar mijn grootste bezwaar gaat over datgene wat ik tussen de regels door lees. We hebben niet meer het ‘echte Woord’ in onze kerken. We zijn een valse kerk geworden. Als dit zijn overtuiging is, en dan kom ik op een moeilijk punt, komt dit waarschijnlijk voort uit oprechte zorgen. Hij wil de Heer dienen en leven naar Zijn Woord. Maar dat willen wij ook! We komen alleen, via dezelfde Bijbel, tot andere overtuigingen. Maar dat maakt ons geen dwalende broers en zussen, geen valse kerk. Wij geven ons Fundament niet op.

Meneer Van Reenen, zo’n oordeel komt u niet toe! Ik nodig u uit om eens een kerkdienst bij te wonen, of te bekijken op YouTube, van de Maranathakerk in Spakenburg. Bijvoorbeeld deze dienst, met als thema ‘Kerk, waar ben je?’ Hier wordt mij het volle Evangelie op het hart gedrukt. Schurend soms. Confronterend soms. Maar heilzaam. En zo zijn er tal van NGK-gemeenten waar dit gebeurd.

Nota bene, u maakt deel uit van een kerkverband dat staat op hetzelfde Fundament, en ons dan zo openbaar afvallen? Het lukt me niet om dit te begrijpen. Zorgen zijn begrijpelijk. Voor ons kerkverband bidden is goed. Het gesprek aangaan is goed. Maar dit? Nee, dit is niet goed.

Voor ons kerkverband bidden is goed. Het gesprek aangaan is goed. Maar dit? Nee, dit is niet goed.

Ik zou nu een hele reeks aan opmerkingen kunnen gaan opsommen over de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Wat ik vind van sommige standpunten. Maar dat ga ik niet doen. Dat wil ik helemaal niet doen. Waarom niet? Ten eerste omdat het niet de kern van het Evangelie raakt. Maar ook omdat de HHK bestaat uit broers en zussen van mij, van ons. Verbonden door dat ene Fundament: Jezus Christus. Die broers en zussen wil ik niet afvallen. Zij zijn mij lief.

Ook u bent een broer van mij! Terwijl ik dit opschrijf voel ik direct de pijn. Want ga je zo als broers met elkaar om? Mijn broer (in familieverband) denkt over veel dingen die in onze kerken spelen anders dan ik. Hij is met zijn gezin vorig jaar overgegaan naar de CGK. Een keuze die ik respecteer. Hij had ook moeite met bepaalde ontwikkelingen. Maar wij hebben daar wel goede gesprekken over. Met wederzijds respect, liefdevol, zonder oordeel. Gesprekken langs de lat van 1 Korinthe 13.

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (HSV)

Stel uw eigen opvattingen niet gelijk aan de Bijbel zelf. Dat doen wij ook niet.

Liefde die ik zo mis in uw column. Hoe komt het effect van dit soort openbare discussies over op niet-gelovigen? Verdeeldheid op deze manier etaleren brengt ons niet verder. We zouden op het punt van discussie en verdeeldheid wel wat kunnen leren van de Joden, waarmee wij toch een gezamenlijke oorsprong hebben. Zij gingen (en gaan) volgens mij heel wat meer ontspannen om met teksten in de Thora, die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.

U hebt een overtuiging. Dat mag. Maar dominee, en nu gebruik ik woorden die CGK-predikant Bert Loonstra ooit sprak, pas op dat u uw eigen mening niet verabsoluteerd. Stel uw eigen opvattingen niet gelijk aan de Bijbel zelf. Dat doen wij ook niet.

Omdat ik u aanspreek op uw publieke bijdrage, zou u mij kunnen tegenwerpen dat ik dit schrijven ook publiek doe. Maar uw column vraagt om publieke tegenspraak. Dit is dan ook mijn eerste en gelijk mijn laatste publieke reactie. Een vervolggesprek zou ik graag buiten de publieke ruimte voeren.

Laten we toch samen op weg gaan!

Bovenstaand artikel van Larry Koelewijn verscheen onlangs op zijn website. Koelewijn is lid van de kerkenraad van de Maranathakerk (NGK) in Spakenburg-Zuid.

Praatmee

Beluister onze podcast

#291 Patrick & Jeffrey over verkiezingsprogramma CU, de GerGem en de bikini
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. D.J. Diepenbroek
Nieuws

Volgens ds. Diepenbroek komt geloofsafval nooit uit het niets

Van de één op de andere dag hoor je soms dat mensen die jarenlang in God geloofden het christelijk geloof vaarwel zeggen. Voor de directe omgeving komt dat vaak als een verrassing, maar onderhuids bleek er toch al wat langer gaande te zijn. De hervor

Mozambique
Nieuws

Minstens elf christenen afgeslacht door moslimterroristen in Mozambique

Aanhangers van de Islamitische Staat bij een aanval op een dorp in Mozambique minstens elf christenen afgeslacht. Het geweld in met name het noorden van het land neemt de laatste jaren flink toe. Volgens de meest recente rapporten zijn in het land in

genderisme rechtszaak
Nieuws

Christelijke leraren kunnen niet gedwongen worden ouders voor te liegen over gender oordeelt rechter

Twee christelijke leraren hebben gelijk gekregen van een federale rechter inzake een conflict met hun werkgever. In het beleid van de basisschool stond dat zij signalen met betrekking tot genderverwarring bij hun leerlingen niet aan ouders mochten do

Paus Franciscus
Nieuws

Paus bezoekt bijeenkomst in Marseille en hekelt EU-beleid migratie

Tijdens een bezoek aan een katholieke bijeenkomst in Marseille dit weekend, hekelde paus Franciscus de manier waarop Europa omgaat met migranten die hun heil op ons continent zoeken. Dat meldt Religion News Service. De discussie rondom migratie is we

Ruben Flach
Nieuws

Ruben Flach vertrekt als directeur bij Stichting Opwekking: "God heeft duidelijk gesproken"

Ruben Flach, algemeen directeur bij Stichting Opwekking, maakt vandaag zijn vertrek bij Opwekking bekend. Hij blijft nog actief als directeur tot de komende Pinksterconferentie, die wordt gehouden van 17 tot 20 mei 2024. Tijdens deze conferentie neem

Roel Kuiper
Nieuws

Voormalig ChristenUnie-senator stoort zich aan kopieergedrag CDA

'Henri Bontenbal staat op CDA-congres te citeren uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. De samenleving is geen contract maar een verbond waarin je opkomt voor elkaar. Fijn om zo dicht bij elkaar te staan, maar een bronvermelding had niet m

Sudiksha Thirumalesh
Nieuws

Naam van tiener die voor levensverlengende behandeling vocht mag genoemd worden

De 19-jarige Sudiksha Thirumalesh is inmiddels overleden maar vocht tot het einde voor een levensverlengende behandeling in het buitenland. Sudiksha en haar ouders wilden haar naam openbaar maken zodat ze een crowdfund konden starten, maar vanwege de

Isabel Vaughan-Spruce
Nieuws

Twee keer gearresteerde pro-life demonstrant ontloopt strafrechtelijke vervolging

De politie heeft bevestigd dat er geen aanklacht zal worden ingediend tegen de pro-life demonstrant Isabel Vaughan-Spruce. Dat meldt Christian Today. De Engelse vrouw werd tweemaal in korte tijd gearresteerd omdat ze in stilte bad binnen de bufferzon

Meerartikelen

Thema-avond rond 250e ‘verjaardag’ psalmberijming 1773 trekt veel belangstelling
Nieuws

Thema-avond rond 250e ‘verjaardag’ psalmberijming 1773 trekt veel belangstelling

Ter ere van de 250e ‘verjaardag’ van de psalmberijming van 1773, vond in de Dordtse Augustijnenkerk onlangs een speciale psalmzangavond plaats. Naast bijdragen van ds. Verhoeven, ds. van den Herik en ds. van der Zwan, werd er door de aanwezigen veelv

PKN-predikant geeft gehoor aan oproep paus om samen voor de kerk te bidden
Nieuws

PKN-predikant geeft gehoor aan oproep paus om samen voor de kerk te bidden

Onlangs deed paus Franciscus een bijzondere oproep: ‘Kom naar Rome en bid mee voor de toekomst van de kerk.’ Op 30 september zal het Sint-Pietersplein naar verwachting dan ook volstromen met jongvolwassen die gezamenlijk aan die oproep gehoor geven. 

Lisanne
Dagelijks leven

Lisanne hield zich met occultisme bezig (totdat ze stuitte op een Facebook-bericht)

"Waarom doe ik de dingen die ik doe? Voor wie doe ik de dingen die ik doe en wat is het nut?” Het zijn vragen die Lisanne zichzelf ontelbaar vaak stelt. De vragen leveren onrust in haar hoofd op en vormen de basis voor een jarenlange zoektocht binnen

Ds. Paul Visser en Matthijs Vlaardingerbroek
God

Zien christenen kerkverlaters over het hoofd? Ds. Paul Visser antwoordt

'Er vindt momenteel een stille ramp binnen de kerk in Nederland plaats', stelde opiniemaker Matthijs Vlaardingerbroek onlangs in een columnreeks voor Cvandaag. Zien kerkgangers mensen die de kerk vaarwel zeggen over het hoofd? Dominee Paul Visser, pr

Cvandaag podcast
Nieuws

Cvandaag podcast over Duitse burgemeester, de GerGem en de bikini

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is gepresenteerd. Redacteur Patrick Simons licht een aantal interessante items uit. Presentator Jeffrey Schipper merkt dat er veel aandacht uitging naar uitspraken van dominee Klaassen over de bikini. En h

ds. R. de Jong en ds. P. W. J. van der Toorn
Nieuws

CGK Ouderkerk aan den Amstel stemt over komst nieuwe dominee

In de zoektocht naar een nieuwe predikant is de christelijke gereformeerde kerk (CGK) in Ouderkerk aan den Amstel uitgekomen bij ds. R. de Jong (links op de foto) uit Urk en ds. P. W. J. van der Toorn (Bunschoten, rechts op de foto). Op 8 oktober bre

Grote Verzoendag
God

Wat iedere christen zou moeten weten over Grote Verzoendag

Op de 10e van de maand Tisjerei (september/oktober op onze kalender) viert de Joodse gemeenschap Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Binnen het Jodendom is het de belangrijkste van de feestdagen die de HEERE in Leviticus 23 heeft voorgeschreven. Als we d

Jakob van Wielink
Dagelijks leven

Mijn frustratie kwam vaak voort uit onrealistische verwachtingen

Het leven is als een smaakpalet, met zowel zoete als zure momenten. Frustratie kan je als een bittere smaak overvallen, en als je niet oppast, kan het je hele leven - en dat van mensen om je heen - verpesten. Maar er is een manier om die zure smaak o

Ds. Arie van der Veer
God

Niemand kan twee heren dienen: waarom zei Jezus dit?

Het is het gezegde dat ‘niemand twee heren kan dienen.’ Ik koos het voor deze week waarin we schreven over leven volgens de principes van het Koninkrijk. Mijn verhaal van deze week bevatten een oproep om in de maatschappij van nu vooral ook te laten

Arleen Westerhof
God

Arleen Westerhof wijst in videoboodschap op belang van gave van profetie

Dr. Arleen Westerhof moest vroeger niets weten van de Heilige Geest: "Mij werd geleerd dat de gaven van de Geest niet meer werden gebruikt voor de gemeente. Wij hadden de Bijbel en dat moest genoeg zijn." Tijden zijn veranderd. Inmiddels onderwijst z

Egypte
Dagelijks leven

Kerk-zijn in Egypte: de Bijbel houdt de hoop levend

Achtergesteld of gepest worden: veel christenen in Egypte kunnen erover meepraten. Al eeuwenlang vormen ze een minderheid in dit islamitische land. Maar niets weerhoudt de kerk ervan om er voor anderen te zijn. De Bijbel geeft kracht. Christenen in E

jan de Beer
Dagelijks leven

Jan de Beer verzorgt herstel na toeslagenaffaire: "Ongekend onrecht"

“Het allerbelangrijkste is het dat er iemand zegt: ‘Ik geloof in je en wil er voor je zijn.” Jan de Beer is afdelingshoofd van de uitvoeringsinstantie herstel toeslagen (UHT), hij is verantwoordelijk voor de herstelbetalingen aan slachtoffers van de