Belangrijke gebedslessen: een bijzonder gebed van Hanna, de moeder van Samuël

God23 mei 2023 Israël Idoed Reizen
Gevouwen handen

Het is een bijzonder gebed van Hanna; de moeder van Samuël. Ze zit in een benarde situatie, bid tot God en belooft Hem haar toekomstige zoon. Chanteert ze God? Of is het meer dan dat?

Een korte introductie: wie is Hanna en wat is Gods rol met haar? Wanneer we het verhaal van Hanna, de moeder van Samuël, lezen in de Bijbel; wat we kunnen vinden in respectievelijk 1 Samuël 1 en 2, dan rijzen er waarschijnlijk een heleboel vragen naar boven over vooral de diepe betekenis die in dit verhaal is verwerkt. Daarom is het belangrijk om ons allereerst goed te verdiepen in de achtergrond van deze bijzondere Joodse vrouw, zodat we tegelijkertijd hieruit ook belangrijke lessen kunnen trekken en het daarnaast beter kunnen duiden.

”Nood leert bidden”
Vanuit 1 Samuël 1:1-8 geven we even een beknopte beschrijving van wat er eigenlijk voorafgaat aan het bijzondere gebed dat Hanna uitspreekt naar de HEERE God. De bekende uitdrukking is natuurlijk; ‘’nood leert bidden’’, echter is het zo dat Gods kinderen in benauwde of beproevende situaties eigenlijk des te meer de nabijheid van de HEERE opmerken. Daarbij leren ze feitelijk gaandeweg ook veel meer wat bidden is. Nu is een heel goed voorbeeld van zo’n situatie -erg specifiek- eigenlijk dus het gebed van Hanna; wat we kunnen vinden in (met name) 1 Samuël 1:1-17.

In deze situatie bevindt Hanna zich in een benarde positie. Dit heb je al snel in de gaten wanneer je de eerste verzen van 1 Samuël 1 goed leest en daarna ook in je opneemt. Hanna is een vrouw zonder kinderen, wat ook gelijk een aanleiding was voor Pennina (de tweede vrouw van Elkana, een man afkomstig uit de stam Efraïm) om haar onophoudelijk te jennen. Pennina had namelijk wél kinderen, en er staat geschreven in 1 Samuël 1:5 dat de HEERE God de baarmoeder van Hanna had toegesloten; waarmee Pennina haar ‘jaar op jaar’ (vers 7) confronteerde op het moment dat zij naar de tempel van de HEERE ging om te bidden. Zodanig dat Hanna iedere keer in tranen moest uitbarsten en ook niet at tijdens de maaltijden.

De speciale gelofte van Hanna
Op het moment dat de hele familie in Silo aan tafel zit om het offermaal te nuttigen, heeft Hanna absoluut geen trek. Wanneer iedereen heeft gegeten en gedronken staat ze vervolgens op en loopt richting het heiligdom. Haar man Elkana doet ieder jaar weer een poging om haar te troosten: ‘’Hanna, waarom huil je, waarom eet je niet, en waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen?’’ (1 Samuël 1:1-8). Hoewel het lief bedoeld is van Elkana, kunnen deze woorden haar niet troosten. Ze is zich ervan bewust dat er maar Eén is die haar echt kan helpen, namelijk de Almachtige HEERE, de God van Israël!

Dat is ook de reden dat Hanna na het eten opstaat en naar het voorhof van de tabernakel gaat. Daar was ook Eli -de priester- op dat moment bij aanwezig. Hanna begint vrijwel direct te bidden tot God, waarbij ze haar tranen overvloedig laat stromen en aan Hem al haar verdriet en pijn bekendmaakt. Ze doet hierin een speciale gelofte (een gebed met een belofte) aan de HEERE in 1 Samüel 1:11, die luidt als volgt: ‘’HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.’’

De belofte die ze dus kortgezegd doet aan Hem is dat als God haar een zoon zou geven, dat zij haar zoon dan weer teruggeeft aan Hem, zodat hij dan vervolgens heel zijn leven een dienaar van God wordt. Wij als mensen zouden misschien kunnen denken dat dit chantage is, maar het tegendeel was bij Hanna het geval!

Belangrijke basisles gebed Hanna
De gelofte die zij deed was juist heel oprecht en absoluut niet bedoeld om haar zin te krijgen of om iets af te dwingen. Dat is ook niet de manier waarop God werkt, aangezien Zijn wil en glorie samenkomt wanneer de nood van mensen tot uiting wordt gebracht. Zoals bij Hanna hier het geval was. We kunnen uit haar gebed eigenlijk gelijk al een belangrijke basisles halen die we kunnen en mogen gebruiken, namelijk het feit dat we God onder alle omstandigheden mogen aanbidden; zelfs als we hier geen zin in hebben.

Zo mogen we ook zélf in onze gebeden aan de HEERE een gelofte doen, maar uiteraard alleen als we enkel met een eerlijk hart en daarbij om leiding van de Heilige Geest bidden. Zoals we bij Hanna lezen, zien we dat God bij machte is om haar situatie te veranderen. Dit geldt dus ook net zo voor ons!

Wat verder opvalt aan het gebed van Hanna, is de inhoud van haar gebed. Ze bidt eigenlijk vrijwel direct tot God over dat wat ze ten diepste verlangt. We lezen ook dat ze ‘zo lang bad’. Wat ‘zo lang’ exact inhoudt is niet helemaal bekend, maar wat we wel zeker weten is dat ze in ieder geval langer bezig was dan de tijd die het ons kost om het specifieke vers te lezen. De priester Eli had dit ook in de gaten, maar denkt juist weer dat Hanna dronken is. Feitelijk is de les die we hieruit kunnen halen praktisch toepasbaar op de manier waarop we bidden; concreet zijn en volhouden!

Verdere lessen die ten slotte nog belangrijk zijn om te benoemen, die we uit het gebed van Hanna kunnen halen:

  • Aanbid God, zelfs als je daar geen behoefte voor voelt;
  • Eerlijk zijn in je gebed, dat helpt echt;
  • Wanneer je bidt, bid dan concreet en volhard daarin ook.
  • Wees je ervan bewust dat God luistert naar jouw gebeden en ermee aan de slag gaat (zie ook Lukas 11:9-10).
  • Erken dat de verhoring bij God vandaan komt en dank/aanbid Hem ook hiervoor.

De gebedsverhoring van Hanna
Uiteindelijk wordt het gebed van Hanna verhoord, in de geboorte van haar zoon (1 Samuël 1:20-21)! Zij is zelf absoluut niet vergeten dat zij gebeden heeft om een zoon, en eert ook God in de naam die ze hem geeft: ‘Samuël’ (letterlijk: God heeft gehoord). Hanna erkent hierbij dat ze haar zoon van God heeft gekregen, en zoals eerder beloofd in haar gelofte; geeft ze hem terug aan God. Wanneer hij oud genoeg is, brengt ze haar zoon naar de tempel om hem daar te laten dienen. De belangrijkste vraag is: ben jij je ervan bewust wat jouw gebed teweeg kan brengen?

Wil jij zelf deze traditionele gebruiken/belangrijke verhalen uit de Bijbel ontdekken en met eigen ogen zien? Bekijk dan de Israëlreizen van Israël Idoed Reizen en ga mee op reis!

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Kerkdienst Bijlmer
Nieuws

EO-uitzending van feestelijke kerkdienst vanuit de Bijlmer

In hun mooiste kleding, met het lekkerste eten en met hun beste humeur – voorganger Moses Alagbe vraagt zijn kerkgangers om deze zondag tiptop naar de kerkdienst te komen. Niet per se omdat de dienst op televisie komt, maar omdat de dienst in het tek

Willem Lingeman
Opinie

Christelijke feestdagen?

Met de opening van het kerkelijk jaar is ook het seizoen van de ‘christelijke’ feestdagen weer aangebroken. Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; ze komen er weer aan. Er zijn christenen die van mening zijn dat je je aan deze

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp stelt confronterende vraag: "Wie ben je als je ziek wordt?

"Te lang hebben we ons heil in aardse bronnen gezocht, als het gaat om ons uiterlijk, onze prestaties en sociale status. Maar wie ben je als je je werk of gezondheid verliest?", die confronterende vraag stelde Wilkin van de Kamp onlangs in de twaalfd

Ds. K. den Boer
Video

HHK-dominee wilde legerpredikant worden maar God stuurde hem naar Goedereede

Als ds. K. den Boer in september dit jaar een beroep uit Goedereede ontvangt, wil hij eigenlijk legerpredikant worden. Gods Geest zendt Den Boer echter niet het leger in, maar stuurt hem vanuit Sirjansland naar Goedereede. Daar hoopt hij begin 2024 t

Ds. Chris Bernard
Nieuws

Ook dominee Bernard stemde PVV: “Nederland raakt gewoon vol”

Vorige week woensdag kwam de PVV als winnaar uit de stembus. De partij van Geert Wilders behaalde liefst 37 zetels. De christelijke partijen, op de SGP na, leverden een flink aantal zetels in. Ook veel christenen hebben naar verluidt op Wilders geste

Algerijnse kerk
Nieuws

Algerijnse dominee belegt 'ongeoorloofde eredienst' en verdwijnt achter de tralies

De Algerijnse dominee Youssef Ourahmane moet een jaar de gevangenis in. Dat meldt Evangelical Focus. De predikant zou in maart vorig jaar een eredienst gehouden hebben in een gebouw dat niet daarvoor bestemd is. Naast de gevangenisstraf, moet de pred

Cvandaag podcast
Podcast

Christenen in Middelburg bezorgd over gebrek aan zondagsrust: terecht?

De Gereformeerde Gemeente in Middelburg wil niet dat de winkels in de Zeeuwse hoofdstad voortaan op zondag opengaan. Welke beweegredenen liggen hieraan ten grondslag? En zijn christenen geroepen om de zondagsrust in de rest van de samenleving te impl

Johan Schep
Video

Johan Schep: "Wie twijfelt aan betrouwbaarheid Jona, twijfelt aan dood en opstanding Jezus"

"Als je twijfelt aan de geschiedenis van Jona, dan twijfel je ook aan de geschiedenis van de Heere Jezus. Zo duidelijk maakt Hij het", vertelt evangelist en Bijbelleraar Johan Schep in een video van Bijbelcursussen Nederland. In de eerste aflevering

Meerartikelen

ChristenDOM?
Video

Is Jezus te vroeg opgestaan uit de dood? Bekijk de video

"Is Jezus te vroeg uit de dood opgestaan?" Die vraag staat centraal in een video van het christelijke YouTube-kanaal ChristenDOM?, een kanaal waar middels uitlegvideo's wordt ingegaan op kwesties die met de Bijbel en het christelijk geloof te maken h

zie ik kom spoedig
Video

Openbaring 11: feest vanwege Jezus' terugkeer naar de aarde

Er wordt in de hemel vooruitgekeken naar het moment dat Jezus terugkeert naar de aarde om zijn koningschap op zich te nemen. Het feest barst los en vol aanbidding wordt beleden dat de Heer regeert! Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 23 v

Andries Knevel
Podcast

Andries Knevel in gesprek met markante katholiek: Hugo Beuker

Het cliché wil dat protestanten de Bijbel uit hun hoofd kennen, terwijl katholieken het ‘boek der boeken’ nooit openslaan. Maar wat is daar van waar? Die vraag is het uitgangspunt van de podcast Het Gedeelde Woord. Andries Knevel voert daarin iedere

BYU Noteworthy
Nieuws

Luister naar deze schitterende versie van 'O Come Let Us Adore Him' door BYU Noteworthy!

Het is december en daarom worden de mooiste Kerstliederen weer van stal gehaald en (soms) in een nieuw jasje gestoken. Zo ook deze enthousiaste versie van het bekende 'O Come Let Us Adore Him' door BYU Noteworthy. Kijk je ook zo uit naar Kerstmis? Ko

Familie Blom
Positief nieuws

Familie Blom aanstaande zondag te gast bij Hour of Power

De dynamische familie Blom is aanstaande zondag te gast bij Hour of Power. Eerder dit jaar was het gezin te zien bij 'Een huis vol' van de KRO-NCRV. Gerdien Blom heeft maar liefst acht kinderen op de wereld mogen zetten en samen met haar man Maarten

Eleos Ahinoam
Nieuws

Wilma woont in een beschermde woonvorm van Eleos: "Ik ervaar hier een rust die ik nooit gekend heb"

We bidden hier veel. Van dat bidden word ik heel rustig, daar voel ik mij echt geweldig door. ” Wilma is bewoonster van Ahinoam, een zorginstelling van Eleos in Schalkhaar. Ze is negen maanden geleden in de woongroep komen wonen en ervaart haar nieuw

Ds. Paul Visser
Nieuws

Ds. Paul Visser vertelt wat hij leerde van het moeilijkste moment in zijn leven

Dominee Paul Visser legt in onderstaande video uit wat hij leerde van het moeilijkste moment in zijn leven. "Je hebt God niet in de vingers, het kan heel anders gaan. Het Woord van God brak af en God verdween. Tegelijkertijd heb ik ontdekt dat ik dan

Jan-Willem Grievink
Column

Een pastoraal medewerker moet niet dingen willen fiksen

Ik weet uit eigen ervaring hoe gemakkelijk je in het pastoraat in de actie-stand gaat. In de kern is pastoraat niets anders dan een confident (weer) in hartscontact brengen met zijn (haar) Verlosser en Heer. Je hoeft als pastoraal medewerker niets te

Ds. M. Baan
Video

Ds. Baan verbaast zich over mensen die eerst een teken van God willen voordat ze geloven

"Veel mensen blijven God om een teken vragen. Zoeken ze dan geen onrechtvaardige dingen? Wat stellen wij mensen toch eigenlijk vreemde eisen aan de Heere", merkte ds. M. Baan onlangs op in een preek. De hervormde predikant verbaast zich over het gege

Randall
Nieuws

Ontslagen aalmoezenier spant rechtszaak aan na opmerkingen over 'LHBTI-ideologie'

Schoolaalmoezenier dr. Bernard Randall werd in 2019 door zijn werkgever op straat gezet. Dit omdat hij zijn leerlingen vertelde dat ze het niet eens hoeven te zijn met 'de LHBTI-ideologie'. Nu spant hij een rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever

Kerstboom
Nieuws

‘Satanische’ kerstboom op kerstfestival wekt verontwaardiging: ‘Het is absurd’

Het stadje Aschwaubenon in de Amerikaanse staat Wisconsin vormt het decor van een slepende rel. In het stadje waar jaarlijks een kerstboomfestival plaatsvindt, is veel te doen om twee bomen die tentoongesteld worden. Dat meldt CBN News. Eén boom zou

Delafé
Levensverhaal

Vrouw die haar kind in satanische tempel liet dopen deelt haar getuigenis

De Amerikaanse Yamisbel Garcia heeft op YouTube-kanaal Delafé Testimonies afgelopen week haar bijzondere verhaal gedeeld. Ze groeide op in een rooms-katholiek gezin maar werd daar fysiek en verbaal mishandeld door haar vader. Tijdens een reis naar Pu