De ongelovige ‘pro-lifer’; bestaat die?

Dagelijks leven4 mei 2023 Chris Develing
Chris Develing

Het idee dat een kind meer is dan een soort non-persoon was niet altijd vanzelfsprekend. Dan heb ik het nog niet zozeer over de rechten van kinderen om bijvoorbeeld geen zware arbeid te hoeven verrichten of het recht op scholing, maar nog een stuk fundamenteler. Het recht op leven was, zeker voor pasgeboren kinderen, voor veel mensen niet gelijkwaardig aan die van volwassenen. De oudheid geeft er blijk van dat Europa lange tijd het toneel was van grote onderwaardering van het kind als autonome individu. Gelukkig is dat tegenwoordig heel anders. Hoewel… misschien niet helemaal.

De grillen van de menselijke standaard
Met de komst van het christendom werd een kentering in gang gezet die, volgens veel historici (Bakke, 2005) belangrijk was voor kinderen. Schrijver Pascal-Emmanuel Gobry durft zelfs te stellen dat het christendom het kind zoals we dat nu kennen heeft uitgevonden. Het afdanken en doden van geboren kinderen werd dus afgezworen. Maar ook het ongeboren kind was gebaat bij de morele ‘revolutie’, doordat er steeds vaker inclusief werd gedacht over zijn of haar leven.

Vandaag de dag staat de morele waarde van kinderen nog altijd fier overeind in het Westen. Maar het ongeboren kind is sinds een halve eeuw opnieuw overgeleverd aan de grillen van de menselijke standaard. Niet toevallig zijn het ook nu vaak christenen die weigeren mee te gaan met de tijdgeest, omdat ze overtuigd zijn van een betere omgang met Gods creatie, hoe pril deze ook is.

Geloof én wetenschap
Gelukkig is deze tijd in bepaalde opzichten anders dan de Oudheid. Er is namelijk een nieuw handvat voor mensen die het ongeboren kind willen beschermen. De christen kán de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen wel bepleiten vanuit zijn geloof – het is zelfs zijn sterkste wapen – maar het hoeft niet meer de enige weg te zijn. De combinatie van logica en wetenschap heeft een inhaalslag gemaakt: Gods waarheid dreunt door tot in feiten die zelfs de grootste atheïst niet kan ontkennen.

De grootste atheïst … en overtuigd pro life
De afgelopen decennia was Christopher Hitchens hét voorbeeld van een intellectuele atheïst met een antipathie tegen georganiseerde godsdienst. Met regelmaat debatteerde hij met christenen over de waanzin die hij dacht te zien in het geloof. Desondanks was hij ook overtuigd prolife. Hoe is zoiets mogelijk? Veel tegenstanders van de prolifebeweging houden immers stellig vast aan het beeld dat iedereen die prolife is in de Bijbelse God gelooft. ‘Prolifers’ zouden redeneren vanuit een kerkelijke dogmatiek die aan hen wordt opgedrongen door radicale pastors en dominees. Niets is minder waar. De prolifebeweging werkt wel samen met sommige kerken, maar binnen de brede kerkmuren wordt naar mijn mening veel te weinig aandacht gegeven aan de problematiek rondom ongewenste zwangerschappen.

Hitchens was niet alleen. De Amerikaanse organisatie Secular Pro Life concludeerde ooit dat er zeker zes miljoen niet-gelovige prolifers in de Verenigde Staten wonen. Ook in ons eigen land komen liberalen weleens puur op seculiere gronden bij een prolifevisie uit. Charlotte Lockefeer is daar een voorbeeld van. Dat gegeven dwingt de voorstander van abortus om af te stappen van frames van religieuze fanatici die wars zijn van wetenschap en logica.

Seculiere argumenten voor het leven
Waar baseren ongelovige prolifers zich dan op? In feite is hun argumentatie hetzelfde als die van prolifers mét een geloof, behalve dan het fundament van een Schepper die het leven geeft en neemt. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar het feit dat uniek menselijk leven begint bij de bevruchting. Daarover is geen verschil van mening onder biologen. Dat ene feit trekt meteen een hele bak logica open. Het wordt dan bijvoorbeeld zinloos om vast te houden aan het idee dat abortus geen leven afbreekt. Daarnaast maakt het helder dat dit leven onderweg is naar het punt waarop iedereen het eens is over diens beschermwaardigheid. Waarom zouden we die reis mogen afkappen? Heeft niet ieder menselijk wezen een menselijke toekomst? Zo ja, dan is het nogal iets om dat af te nemen.

En zo heeft de wetenschap de afgelopen decennia nog meer parels opgeleverd. Vanaf de bevruchting ligt alles al vast in het DNA: de huid-, haar- en oogkleur bijvoorbeeld, maar ook het genetische deel van de karakterbepaling, de huidskleur, et cetera. Het staat volstrekt vast dat jij niet voortkwam uit een embryo. Nee, je was een embryo. Daarna werd je een foetus en toen een baby. Dit zijn slechts fases van menselijke ontwikkeling.

Achterhaalde wetenschap
Tegelijkertijd heeft veel wetenschap waar voorstanders van abortusrechten soms nog steeds op leunen de toetsing van hun werkgebied niet overleefd. Denk bijvoorbeeld aan de recapitulatietheorie van Ernst Haeckel. Deze wetenschapper uit de tijd van Darwin schreeuwde van de daken dat hij wist hoe een ongeboren wezen zich ontwikkelt. Volgens hem ging de vrucht door alle fasen van de vermeende evolutie heen: eerst werd het een kikkervisje, dan een vis, dan een reptiel, later een aap en het eindstation was een mens.

Wees dus niet terughoudend als je seculiere argumenten wilt aanvoeren voor de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen. Wetenschap én de daaruit voortkomende logische implicaties staan aan jouw kant!

Chris Develing is Beleidsadviseur Onderzoek & Beleid bij NPV Zorg voor het Leven. Klik hier om naar de website te gaan.

Praatmee

Beluister onze podcast

#330 Jeffrey & priester Jos Strengholt over ChristenUnie/SGP in Europa en Gaza
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

turkije
Nieuws

Turkije zet negen christenen het land uit vanwege 'zendingsactiviteiten'

De hoogste rechtbank van Turkije heeft het besluit van de regering om negen buitenlandse christenen uit te zetten vanwege zendingsactiviteiten bevestigd. De negen zendelingen zijn bovendien bestempeld als een risico voor de nationale veiligheid in Tu

EP
Nieuws

65 procent SGP-stemmers positief over nieuwe samenwerking met CU in Europa

Maar liefst twee derde van de SGP-stemmers staat positief tegenover een nieuwe samenwerking met de ChristenUnie in Europa. Dat blijkt uit een peiling die het Reformatorisch Dagblad hield onder haar lezers.  Kort na de verkiezingen in 2019 besloten Ch

Reinette Klever
Nieuws

Christelijke hulporganisatie bekritiseert kandidatuur 'PVV-minister'

Noodhulporganisatie ZOA is verbaasd over de kandidatuur van Reinette Klever (foto) als nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Het is een verrassende keuze”, aldus Chris Lukkien, CEO van ZOA. “Niet alleen van de former

Adnan
Positief nieuws

In die nacht zag Adnan als moslim Jezus in een droom

Adnan had in zijn leven meerdere keren de Koran bestudeerd, maar veel verzen riepen vragen op. Toen hij met zijn vragen bij de mullah kwam, kreeg hij geen antwoorden. “Je hebt kwade gedachten”, zei hij en wees Adnan de deur. “Ik was boos en verward”,

Psalm 22:22
Verdieping

Met deze psalm kun je je grote verdriet uitschreeuwen naar God

In de kerkelijke traditie is Psalm 22 de ‘psalm van het lijden’. Hij begint met de vraag die al ontelbaar veel mensen in tijden van verdriet hebben gesteld: ‘God, waarom?’ David beschrijft in deze psalm een geweldig moeilijke periode. In heftige taal

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Video

Opperrabbijn Binyomin Jacobs deelt zijn ervaringen met Jodenhaat

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wordt regelmatig op straat uitgescholden omdat hij er Joods uitziet. Waar komt antisemitisme vandaan, en wat kun je ertegen doen? Is het bestrijden van Jodenhaat een taak van de overheid? Wanneer gaat kritiek op Israël de

Pastor Paul Kintaama
Video

Pastor Paul Kintaama startte een kerk in één van de armste wijken van Uganda

Katwe is één van de armste wijken van de Ugandese hoofdstad Kampala. Er wonen mensen in slechte, kleine huisjes van vooral golfplaten. Kinderen zwerven op straat, tussen het vuil en het open riool. Jongeren maken de buurt onveilig. Juist op deze plek

Ds. A. C. Borsje
Video

Volgens ds. Borsje doen ouders er niet verstandig aan om hun kind op zondag in bed te laten liggen

"Ik weet niet of je je kind het beste gunt als je zegt: ‘Blijf maar liggen.' En meteen als ik dit zeg, weet ik hoe teer het is. Onze oudste is nog maar 16, maar je zult er maar een hebben van 18 die niet meer wil. Ik kijk maar naar die vader van die

Meerartikelen

Herman van Wijngaarden
Verdieping

Het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend te laten spreken

Jongeren hebben terecht of onterecht het idee dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Wat we daar verder ook van vinden: het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend in hun leven te laten spreken. Daarom geef ik vijf praktische aanbevelingen waar

Jan en Nellie van Dooijeweert
Video

Terugkijken: Jan en Nellie van Dooijeweert beantwoorden Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, zijn Jan en Nellie van Dooijeweert te gast. Ze zijn al vanaf 2005 actief als panellid van de vragenrubriek en leverden maar liefst 371 antwoo

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Cees van Harten

In deze podcastaflevering van 'De Wereld Rond' vertelt Cees van Harten onder meer dat zending geen marathon is. Ook legt hij uit hoe hij aan die wijsheid komt. Samen met zijn vrouw Rommy was Cees zo'n 25 jaar te vinden op het zendingsveld, van Papoea

Jakob van Wielink
Video

Jakob van Wielink wijst op vijf belangrijkste factoren van falend leiderschap

Leiderschap kun je zien als een reis naar invloed, impact en resultaat. Die reis kent vele uitdagingen. In deze video leer je van Jakob van Wielink - partner bij De School voor Transitie - over de vijf belangrijkste faalfactoren van leiderschap. Je o

Dr. C. A. van der Sluijs
Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

‘Hervormd bloed: 2004 een geding met de kerkorde of met broeders?’ Aan de hand van dit thema werd vorige week een symposium gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum van dr. R. van Kooten. In zijn bijdrage lichtte prof. dr. W. van Vlast

Stoffer
Nieuws

SGP hekelt samenwerking kabinet met Palestijnse Autoriteit: "Gevaarlijke route"

De SGP heeft Kamervragen gesteld omdat het demissionaire kabinet de banden met de Palestijnse Autoriteit (PA) aanhaalt. Er is zelfs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. SGP-leider Chris Stoffer stelt dat het een verkeerd signaal op het verkeerd

pakistan
Nieuws

Vijf Pakistaanse christenen in enkele dagen tijd om het leven gekomen tijdens schoonmaakwerk

In een paar dagen tijd zijn er vijf christenen in Pakistan om het leven gekomen tijdens het schoonmaakwerk dat ze uitvoerden. Ze ademden daarbij giftige gassen in wat hen fataal werd. Volgens Morning Star News krijgen de christenen niet de juiste uit

Jan Macdaniel
Video

Jan Macdaniel (VGS): "Plannen van coalitie schuren met vrijheid van onderwijs"

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de vrijheid van onderwijs niet wordt gewijzigd. Toch is niet iedereen daar gerust op. In het tv-programma Uitgelicht! stelt Jan Macdaniel, jurist en beleidsadviseur van de Vereniging voo

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen wijst op noodzaak om tegen zonde te strijden: "Zaak tussen leven en dood"

"Wat deed je de laatste keer toen je in verzoeking kwam en je met de zonde geconfronteerd werd?", die indringende vraag stelde ds. M. Klaassen onlangs aan zijn toehoorders in een preek. De hersteld hervormde predikant wees op het belang om tegen de z

Ds. J. A. W. Verhoeven
Verdieping

In onze lege cultuur hebben we een theologie van de schepping nodig

Wij leven in een cultuur waarin mensen zich ontworteld voelen. Elke vorm van geestelijke bestaanszekerheid is grondig geruïneerd. Wat blijft er over? Alleen nog het ik. Ik, zonder verband, zonder thuis, zonder doel. Deze situatie roept om hernieuwde

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt stelt confronterende vraag: "Hoe staat het met je stille tijd?"

"Hoe staat het er op dit moment voor met je stille tijd? Lees je dagelijks nog in je Bijbel en heb je contact met je hemelse Vader door middel van gebed? Zoek je Zijn aangezicht? Hoor je Zijn stem nog? De Bijbel zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem.’

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom God ons als Zijn geliefde zonen en dochters ziet

"Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ Besef je wel dat God dat ook tegen jou zegt als je opnieuw geboren bent? Als jij gelooft in de Heere Jezus, dan ben je met Hem verbonden. In Christus sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden oo