Ds. Heikoop ziet eindtijdprofetieën in vervulling gaan: "Ben jij al klaar voor Zijn wederkomst?"

God15 maart 2023 Redactie
Ds. D.M. Heikoop

Er zullen steeds meer oorlogen en epidemieën plaatsvinden naarmate de terugkomst van de Heere Jezus dichterbij komt. Ook de wetteloosheid en de verkilling zal verder toenemen. Het zijn de eindtijdaankondigingen die we in de Bijbel terug kunnen vinden en waar de Heere Jezus in Zijn tijd op aarde over sprak. De hervormde predikant, ds. Heikoop, ziet deze eindtijdprofetieën van de Heere Jezus steeds meer in vervulling gaan, laat hij weten in een overdenking op het christelijke YouTube-kanaal 'Dagelijks Woord'. Maak hieronder tijd voor zijn inspirerende bijdrage. 

Het gedeelte dat de hervormde predikant in deze video overdenkt, zijn de tekstwoorden van Markus 13. Daarin gaat het om de verzen 28 tot en met 32: 'Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.' 

"Ben jij je bewust van de aanstaande komst van de Heere Jezus?"

"In het eerste vers zegt Jezus: 'Let op de tekenen van de vijgenboom.' Opnieuw roept Jezus ons op om te letten op de tekenen van Zijn wederkomst: 'Als deze dingen gebeuren, dan kom Ik terug. Let op de tekenen van Mijn aanstaande komst.' Als je de takken van de vijgenboom ziet uitspruiten, dan weet je dat de zomer in aankomst is. Als deze dingen gebeuren, dan weet je dat de eindtijd is aangebroken en de 'grote zomer' voor de deur staat. Heeft u al de les van de vijgenboom opgepikt? Ben jij je bewust van de aanstaande komst van de Heere Jezus?", richt Heikoop zich tot de luisteraar. 

Maar hoe moet je daar in het geloof dan mee omgaan? "De Heere Jezus Zelf zegt daar in Zijn rede verschillende dingen over. Ik denk dat Hij ons vooral twee dingen wil leren. Hij waarschuwt en Hij bemoedigt ons. Allereerst waarschuwt Hij ons dat voordat Hij terugkomt er eerst nog heftige dingen gebeuren moeten en dat er een strijd gaande is waarin de duivel zich niet zomaar gewonnen zal geven. Jezus spreekt van een grote verdrukking die nog komen moet, een grote strijd, een grote oorlog. In de afgelopen eeuwen hebben wel veel gezien van oorlogen. Misschien zegt er wel iemand: 'Die zijn er toch altijd geweest? In de oudheid en de middeleeuwen werden er toch ook al oorlogen gevoerd?'"

"In de wereldoorlogen die plaatsvonden zijn er meer slachtoffers gevallen dan in alle oorlogen van de eeuwen daarvoor"

"Dat is zeker zo. In iedere eeuw zie je deze profetie wel in vervulling gaan. Maar ik geloof wel dat in de afgelopen eeuw oorlogen cumulatief toegenomen zijn. In de wereldoorlogen die plaatsvonden zijn er meer slachtoffers gevallen dan in alle oorlogen van de eeuwen daarvoor." Heikoop ziet nog een profetie in vervulling gaan. "Dat geldt ook voor de wetteloosheid die toeneemt en de liefde die bekoelen zal. Natuurlijk zijn er in alle tijden en eeuwen mensen die wetteloos leven, maar ook hiervan geldt dat dit vandaag op een veel grotere schaal gebeurt dan ooit tevoren. De wet van God wordt massaal aan de laars gelapt. De liefdeloosheid neemt toe. Hoe vaak hoor je wel niet van iemand die thuis overlijdt en wiens lcihaam pas na twee of drie weken gevonden wordt, omdat er nooit een familielid of buurman langsgaat?"

"De Heere zegt: 'Pas op!' Er zullen valse profeten komen die vele mensen zullen verleiden. Kijk bijvoorbeeld maar even naar de grote leiders van de afgelopen eeuw: Lenin, Stalin, Hitler en Mao. Allemaal kondigden ze heilstaten aan. Ze hebben miljoenen mensen verleid met hun valse profetie. Het enige dat zij brachten was verwoesting. Maar ik denk ook aan iemand als de profeet Mohammed, die de boodschap van de Bijbel op allerlei andere manieren heeft ingevuld. In plaats van God lief te hebben, moet je (binnen de islam, red.) bang voor Hem zijn. In plaats van te leven uit Zijn genade, zijn er allerlei plichten die je moet doen. In plaats van Gods volk, de Joden, lief te hebben moet je hen doden. De profeet is weliswaar al lang geleden gestorven, maar heeft vandaag meer aanhang dan ooit tevoren."

"nooit eerder in de geschiedenis zijn zoveel christenen in zoveel landen verdrukt en vervolgt als dat vandaag gebeurt"

"Weer waarschuwt de Heere Jezus: 'Als je die tekenen ziet gebeuren, die zijn als de vruchten van de vijgenboom, dan is dat een teken dat Ik eraan kom.' Tenslotte noemt de Heere Jezus nog twee andere tekenen: 'Ze zullen u vervolgen en verdrukken. U mijn volgelingen zullen gehaat worden.' Ook die profetie zien we vandaag volop in vervulling gaan, hoeveel christenen worden er niet vervolgd? Als je het woord 'christenvervolging' laat vallen, denken sommigen aan het Romeinse Rijk en aan keizer Nero die christenen vervolgde.

Maar de grootste christenvervolging ooit is die van vandaag de dag, nooit eerder in de geschiedenis zijn zoveel christenen in zoveel landen verdrukt en vervolgd als dat vandaag gebeurt. Kijk maar naar de Ranglijst Christenvervolging die Open Doors elk jaar maakt. Jezus waarschuwt ons, maar bemoedigt ons tegelijkertijd ook. Al die dingen die nu gebeuren, is niet iets dat God Zelf niet voorzien had. Het is niet zo dat het Hem uit de hand loopt. Er is een strijd gaande, een hele felle eindstrijd, maar het zijn de laatste stuiptrekkingen van de duivel die al door Jezus Christus verslagen is."

Benieuwd naar de volledige overdenking van ds. D.M. Heikoop? Beluister dan hieronder in de video van 'Dagelijks Woord' zijn bijdrage terug.

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

Meerartikelen

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove

Tom Wright
Boekfragment

Hoe de dood van Jezus ons een nieuwe kijk op macht geeft

Het hart van het evangelie omvat een nieuwe definitie van macht. Dat is een van de voornaamste manieren waarop christenen de dood van Jezus interpreteerden. De reden waarom het kruis zo’n levensveranderende macht had, en nog altijd heeft, is dat het