cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. D.M. Heikoop
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

15 maart 2023 door Redactie

Ds. Heikoop ziet eindtijdprofetieën in vervulling gaan: "Ben jij al klaar voor Zijn wederkomst?"

Er zullen steeds meer oorlogen en epidemieën plaatsvinden naarmate de terugkomst van de Heere Jezus dichterbij komt. Ook de wetteloosheid en de verkilling zal verder toenemen. Het zijn de eindtijdaankondigingen die we in de Bijbel terug kunnen vinden en waar de Heere Jezus in Zijn tijd op aarde over sprak. De hervormde predikant, ds. Heikoop, ziet deze eindtijdprofetieën van de Heere Jezus steeds meer in vervulling gaan, laat hij weten in een overdenking op het christelijke YouTube-kanaal 'Dagelijks Woord'. Maak hieronder tijd voor zijn inspirerende bijdrage. 

Het gedeelte dat de hervormde predikant in deze video overdenkt, zijn de tekstwoorden van Markus 13. Daarin gaat het om de verzen 28 tot en met 32: 'Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.' 

"Ben jij je bewust van de aanstaande komst van de Heere Jezus?"

"In het eerste vers zegt Jezus: 'Let op de tekenen van de vijgenboom.' Opnieuw roept Jezus ons op om te letten op de tekenen van Zijn wederkomst: 'Als deze dingen gebeuren, dan kom Ik terug. Let op de tekenen van Mijn aanstaande komst.' Als je de takken van de vijgenboom ziet uitspruiten, dan weet je dat de zomer in aankomst is. Als deze dingen gebeuren, dan weet je dat de eindtijd is aangebroken en de 'grote zomer' voor de deur staat. Heeft u al de les van de vijgenboom opgepikt? Ben jij je bewust van de aanstaande komst van de Heere Jezus?", richt Heikoop zich tot de luisteraar. 

Maar hoe moet je daar in het geloof dan mee omgaan? "De Heere Jezus Zelf zegt daar in Zijn rede verschillende dingen over. Ik denk dat Hij ons vooral twee dingen wil leren. Hij waarschuwt en Hij bemoedigt ons. Allereerst waarschuwt Hij ons dat voordat Hij terugkomt er eerst nog heftige dingen gebeuren moeten en dat er een strijd gaande is waarin de duivel zich niet zomaar gewonnen zal geven. Jezus spreekt van een grote verdrukking die nog komen moet, een grote strijd, een grote oorlog. In de afgelopen eeuwen hebben wel veel gezien van oorlogen. Misschien zegt er wel iemand: 'Die zijn er toch altijd geweest? In de oudheid en de middeleeuwen werden er toch ook al oorlogen gevoerd?'"

"In de wereldoorlogen die plaatsvonden zijn er meer slachtoffers gevallen dan in alle oorlogen van de eeuwen daarvoor"

"Dat is zeker zo. In iedere eeuw zie je deze profetie wel in vervulling gaan. Maar ik geloof wel dat in de afgelopen eeuw oorlogen cumulatief toegenomen zijn. In de wereldoorlogen die plaatsvonden zijn er meer slachtoffers gevallen dan in alle oorlogen van de eeuwen daarvoor." Heikoop ziet nog een profetie in vervulling gaan. "Dat geldt ook voor de wetteloosheid die toeneemt en de liefde die bekoelen zal. Natuurlijk zijn er in alle tijden en eeuwen mensen die wetteloos leven, maar ook hiervan geldt dat dit vandaag op een veel grotere schaal gebeurt dan ooit tevoren. De wet van God wordt massaal aan de laars gelapt. De liefdeloosheid neemt toe. Hoe vaak hoor je wel niet van iemand die thuis overlijdt en wiens lcihaam pas na twee of drie weken gevonden wordt, omdat er nooit een familielid of buurman langsgaat?"

"De Heere zegt: 'Pas op!' Er zullen valse profeten komen die vele mensen zullen verleiden. Kijk bijvoorbeeld maar even naar de grote leiders van de afgelopen eeuw: Lenin, Stalin, Hitler en Mao. Allemaal kondigden ze heilstaten aan. Ze hebben miljoenen mensen verleid met hun valse profetie. Het enige dat zij brachten was verwoesting. Maar ik denk ook aan iemand als de profeet Mohammed, die de boodschap van de Bijbel op allerlei andere manieren heeft ingevuld. In plaats van God lief te hebben, moet je (binnen de islam, red.) bang voor Hem zijn. In plaats van te leven uit Zijn genade, zijn er allerlei plichten die je moet doen. In plaats van Gods volk, de Joden, lief te hebben moet je hen doden. De profeet is weliswaar al lang geleden gestorven, maar heeft vandaag meer aanhang dan ooit tevoren."

"nooit eerder in de geschiedenis zijn zoveel christenen in zoveel landen verdrukt en vervolgt als dat vandaag gebeurt"

"Weer waarschuwt de Heere Jezus: 'Als je die tekenen ziet gebeuren, die zijn als de vruchten van de vijgenboom, dan is dat een teken dat Ik eraan kom.' Tenslotte noemt de Heere Jezus nog twee andere tekenen: 'Ze zullen u vervolgen en verdrukken. U mijn volgelingen zullen gehaat worden.' Ook die profetie zien we vandaag volop in vervulling gaan, hoeveel christenen worden er niet vervolgd? Als je het woord 'christenvervolging' laat vallen, denken sommigen aan het Romeinse Rijk en aan keizer Nero die christenen vervolgde.

Maar de grootste christenvervolging ooit is die van vandaag de dag, nooit eerder in de geschiedenis zijn zoveel christenen in zoveel landen verdrukt en vervolgd als dat vandaag gebeurt. Kijk maar naar de Ranglijst Christenvervolging die Open Doors elk jaar maakt. Jezus waarschuwt ons, maar bemoedigt ons tegelijkertijd ook. Al die dingen die nu gebeuren, is niet iets dat God Zelf niet voorzien had. Het is niet zo dat het Hem uit de hand loopt. Er is een strijd gaande, een hele felle eindstrijd, maar het zijn de laatste stuiptrekkingen van de duivel die al door Jezus Christus verslagen is."

Benieuwd naar de volledige overdenking van ds. D.M. Heikoop? Beluister dan hieronder in de video van 'Dagelijks Woord' zijn bijdrage terug.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

A
Laten we niet alleen op ons christelijke religie geloof afgaan

Israël is de graadmeter van Zijn Wederkomt

God gaat jood en heiden samenbrengen.