cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dirk van Genderen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 maart 2023 door Dirk van Genderen

Het vuur van 'Asbury' brandt nog altijd: is er sprake van een opwekking?

Is wat plaatsvindt op de Asbury University in Wilmore, Kentucky en inmiddels ook op andere Amerikaanse onderwijsinstellingen en in verschillende andere landen, zoals Brazilië, Oeganda en Israël het begin van een opwekking? Het zou kunnen, toch ben ik nog terughoudend om het al zo te noemen. Vooralsnog zie ik het als een bijzondere uitstorting van Gods genade, met een krachtige werking van Zijn Geest, die vooral de jongere generatie aanraakt.

Als ik in Nederland om me heen kijk, bespeur ik weinig verlangen naar een opwekking. We zijn al blij als we het als gemeente van de Heere Jezus Christus volhouden in deze tijd. En gelukkig, er zijn gemeenten die groeien, maar vele hebben te maken met krimp.
En, zeggen velen, het zal in de eindtijd alleen maar minder worden, ook geestelijk. Zei de Heere Jezus het al niet: ‘Zal ik nog het geloof vinden, als Ik terugkom?’

Wat gebeurt in Wilmore en andere plaatsen, kwam je ook tegen in vroegere opwekkingen. Samenkomsten die dagen achtereen doorgaan, met belijdenis van zonde, veel gebed, bekeringen, verootmoediging, getuigenissen, zang, Bijbellezingen, korte overdenkingen en een grote nadruk op de Heere Jezus.

Vaak gaat een opwekking gepaard met een zekere mate van uitbundigheid, zowel in het besef van zondigheid tegenover een heilig God als van vreugde over de ontvangen vergeving.

Opwekking is mogelijk, lieve mensen, daar ben ik vast van overtuigd. Ook vandaag. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Hij wil immers niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen, zegt 2 Petrus 3.

Laten we onze ogen niet sluiten voor het werk van God in deze tijd. Nooit in de geschiedenis zijn er, op wereldschaal bezien, zoveel christenen geweest als nu. Het is wonderlijk wat God doet. Het is nu opwekkingstijd.
En wie weet, groeit de huidige herleving wel uit tot een grote opwekking, waar ook het Westen in zal delen. God wil immers iedereen geestelijk redden.

Kenmerkend voor een opwekking is de gelijktijdige verdieping van het geloof van velen in een gemeenschap. Vaak gaat een opwekking gepaard met een zekere mate van uitbundigheid, zowel in het besef van zondigheid tegenover een heilig God als van vreugde over de ontvangen vergeving.
In de Bijbel vinden we ook dat opwekking gepaard kan gaan met uitbundige tekenen, zoals profeteren en het spreken in vreemde talen, die trouwens wel te verstaan zijn. Denk maar aan de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag en de duizenden mensen die vervolgens tot geloof komen.

Wat zijn de kenmerken van een opwekking?
– Besef van de heiligheid van God.
– Grote liefde voor de Bijbel, Gods Woord
– Behoefte aan gebed, veel gebed
– Diepe overtuiging van zonde en besef verloren te gaan
– Openbare schuldbelijdenis
– Bekering van onbekeerden
– Toewijding aan God/Levensheiliging
– Impuls voor zending en evangelisatie.
– Impact op de samenleving voor langere tijd.

Vooralsnog zie ik het als een bijzondere uitstorting van Gods genade, met een krachtige werking van Zijn Geest, die vooral de jongere generatie aanraakt.

Wanneer de opwekking komt, zie je altijd een toenemende vurigheid in het gebed, een intense overtuiging van zonde en vaak belijdenis van zonde, gevolgd door grote vreugde over de ontvangen vergeving.
Bij het lezen van de verslagen is er telkens weer het getuigenis van de plotselinge komst van de Geest, met een geweldige kracht. De Geest schudt de mensen wakker en overtuigt hen van zonde en de noodzaak van een Redder, de Heere Jezus.

God is bij machte om ook nu een opwekking te geven. Dat geloof ik met heel mijn hart. Het kan ook hier gebeuren.
Wordt het dan niet alleen maar zwaarder, moeilijker en zondiger, reageert u misschien? Daar spreekt de Bijbel toch over, als het over de eindtijd gaat?
Dat ook, maar toch geloof ik dat de Bijbel aanwijzingen bevat voor een grote herleving, een grote opwekking in de eindtijd, zeker vanaf het moment dat het Joodse volk tot bekering zal komen. God zal Zijn Geest uitstorten op alle vlees.

Ik hoop dat u ook verlangt naar een geestelijke herleving, een opwekking. Wat kunnen we beter doen dan daarvoor op de knieën gaan?
‘Heere, ontfermt U Zich over ons land en ons volk, over onze kerken en gemeenten. Wees ons genadig, vergeef ons onze zonde en schenk een herleving, een opwekking. Tot eer van Uw grote Naam en tot zegen van velen. Uw grote Naam moet eeuwig eer ontvangen.’

Dirk van Genderen is Bijbelleraar. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

We bidden: ‘Heere, ontfermt U Zich over ons land en ons volk, over onze kerken en gemeenten. Wees ons genadig, vergeef ons onze zonde en schenk een herleving, een opwekking. Tot eer van Uw grote Naam en tot zegen van velen. Uw grote Naam moet eeuwig eer ontvangen.’

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify