cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Jan Hamstra
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

02 februari 2023 door Jan Hamstra

Het Nederlandse volk keerde God de rug toe: is de maat van de zonde vol?

In de jaren 60 keerde Nederland zich massaal van God af. De God van de Joden en de christenen had afgedaan en werd ingeruild voor die van wetenschap, welvaart, evolutie en vrijheid. Het gezag van de Bijbel was een lachertje geworden, de schepping achterhaald, de leefregels verouderd, zonder deze God kon het alleen maar beter worden…

Het is niet de eerste keer dat een samenleving zich van God afkeert om andere goden te gaan dienen, de Bijbel noemt dat onder het oude Israël meestal de Baäldienst. Nu wordt deze niet meer zo genoemd en zijn zijn beeldjes curiosa, de geest erachter is nog steeds actief, andere gedaante, andere naam, maar dezelfde afgod. Baäls (er waren er meerdere) verleiden het volk om zich van God af te wenden.

Met Baäl kwam in het oude Israël ook Astarte mee (Astaroth, Aphrodite, Koningin des hemels), de godin van oorlog, vruchtbaarheid en wellust, zij kon zowel man als vrouw zijn(!)

Deze geest is ook goed herkenbaar sinds de jaren 60, vrije seks, vrije porno, legale prostitutie, flitsscheiding, second love, herdefinitie van het huwelijk, genderideologie, vrijheid in seks voor alle vormen van relaties.

Tenslotte kwam er in Israël nog een god op het toneel: Moloch, de god bekend van de kinderoffers. Deze geest manifesteert zich nu niet meer met een afschuwelijke kop en een groot altaar, maar laat de offers plaatsvinden in de abortuscentra (in Nederland vinden per jaar ruim 30.000 abortussen plaats), het merendeel op het altaar van genot en gemak.

Het teken van Gods verbond wordt gebruikt voor de acceptatie, promotie en trotse viering (pride) van alle mogelijke vormen van gender en seksualiteit.

De Bijbel spreekt over de maat van de zonde, die maat kan vol zijn, als we daarover lezen, loopt die maat van afgoderij tot en met kinderoffers, waaronder ook morele ontaarding en onrecht. De rijken worden rijker en de armen armer. Dit gaat gepaard met hardheid tegen vluchtelingen.

Is het nog mogelijk om een stap verder te gaan? Ja, dat kan door het heilige van God te gebruiken voor tegenovergestelde doeleinden. In het bijbelboek Daniël lezen we daarover, daar werden de heilige bekers uit de tempel ontheiligd door ze te gebruiken op het feest van koning Belsazar. Direct daarop volgt een oordeel wat begint met de woorden op de muur: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin...

Gebeurt dat in onze tijd niet meer? In onze tijd gebeurt het anders, heilige inzettingen van God moeten nu andere doelen dienen, het huwelijk, het door God gegeven verbond tussen één man en één vrouw, is opengebroken en opengesteld voor relatievormen die Hij daarvoor nooit bedoeld heeft.
Openbaring zegt ons dat rondom de troon van God een regenboog is, het teken van Gods verbond met ons. Nu wordt dit gebruikt voor de acceptatie, promotie en trotse viering (pride) van alle mogelijke vormen van gender en seksualiteit.

Zijn we al niet dicht bij Romeinen 1 of zitten we er al middenin?

En de kerk? In rap tempo volgt een steeds groter aantal kerken, christenen en organisaties deze ontwikkelingen met begrip, instemming en soms ook met promotie en viering. Christenen die dit spel niet meespelen kunnen rekenen op laatdunkende verontwaardiging en de beschuldiging van liefdeloosheid.

Bekering en verootmoediging zijn het meest heilzame om mee voor God te komen en wat we onze wereld kunnen aanbieden.

De druk die op de kerk ligt om deze zaken te accepteren, goed te keuren en uit te dragen is enorm, maar komt die druk wel vanuit het woord van God en door de Heilige Geest? Of is het de druk vanuit een veranderende, duistere samenleving en daarachter?

Jesaja 5:20 waarschuwt: Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis.

Voor kerken en christenen lijkt een betere weg om voor te gaan in verootmoediging en bekering. Het oordeel kan niet lang meer wachten, de geest van Astarte is ook de geest van oorlog en daar lopen we met zijn allen hard naar toe.

Toch oordeelt God niet graag, Hij heeft juist zijn Zoon gezonden om ons te verlossen van de toekomende toorn(!) (1 Thessalonicenzen 1:10).

God stelt liever uit, 2 Kronieken 7:14 spreekt daarover: Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Bekering en verootmoediging zijn het meest heilzame om mee voor God te komen en wat we onze wereld kunnen aanbieden.

Laat in al ons denken en doen de naam van God geheiligd zijn, Zijn Koninkrijk zichtbaar en Zijn wil manifest.

Jan Hamstra is ondernemer, bijbelonderzoeker en spreker.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Een uitstekend artikel dat ons en de maatschappij een spiegel voor houdt en dat we ons ter harte moeten nemen!