Jan Dirk van Nifterik vraagt aandacht voor christenvervolging Afghanistan: "Ze lopen levensgevaar"

Gesponsord23 december 2022 Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Jan Dirk van Nifterik

“Deze mensen hebben meer dan ooit onze hulp nodig”, zegt Jan Dirk van Nifterik, directeur van Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen). Sinds de machtsovername van de Taliban hebben christenen in Afghanistan het moeilijker dan ooit. Er wordt nu actief jacht op hen gemaakt en worden hoogstwaarschijnlijk gedood als bekend wordt dat ze christen zijn. Daarnaast hebben ze het door de economische malaise in het land extra moeilijk.

Daarom vroeg HVC afgelopen maand extra aandacht voor hun situatie en ging Cvandaag onlangs met Van Nifterik in gesprek. Allereerst vraag ik Van Nifterik hoe het momenteel gesteld is met de situatie van de christelijke gemeenschap in Afghanistan. “Er zijn daar twee dreigingen die de situatie van christenen uiterst moeilijk maken. Allereerst de dreiging van ontdekt te worden. Zodra gezien wordt dat je christen bent, ben je je leven niet zeker. Christen zijn in Afghanistan luistert heel nauw, je bent er christen in het geheim. Eigenlijk is er in het land geen vrijheid meer om als christen handen en voeten aan je geloof te geven.”

“Veel christenen zijn gevlucht of houden zich schuil”

“We moeten beseffen dat de meeste Afghaanse christenen een islamitische achtergrond hebben”, reageert Van Nifterik. “Veelal weet een familie af van het feit dat je de islam de rug hebt toegekeerd en je christen geworden bent. Daardoor is er een reële kans dat je familieleden je aangeven bij de autoriteiten, want je wordt als afvallige gezien. Of ze nemen het heft in eigen handen en proberen je te doden. Veel christenen zijn daarom op de vlucht geslagen of houden zich elders schuil. Naar wat we weten bevinden zich nog enkele duizenden christenen in Afghanistan.”

Behalve de voortdurend aanwezige dreiging om gedood te worden, is het bestaan van de Afghaanse christenen door de huidige economische malaise in het land nog moeilijker geworden. “Momenteel kampt het land met een enorme voedselonzekerheid. Uit een rapport van het World Food Programme (onderdeel van de Verenigde Naties, red.) blijkt dat liefst 18,9 miljoen Afghanen amper of zelfs te weinig voedsel hebben om te overleven”, zegt Van Nifterik.

“Met de komst van de Taliban is de internationale samenwerking met omliggende en westerse landen vrijwel stil komen te liggen", vult van Nifterik aan. "Dat heeft ook gevolgen voor de voedselbeschikbaarheid. Daarnaast hebben mensen die als christen bekend staan vaak geen werk. Al met al maakt dat de overlevingskansen van een christen bijzonder moeilijk.”

Tegelijkertijd merkt Van Nifterik wel dat christenen het ook voor de machtsovername van de Taliban bepaald niet makkelijk hadden in Afghanistan. “Het is nooit een florissant land geweest om christen te zijn, maar er was wel wat meer vrijheid en contacten konden makkelijker gelegd worden. Sinds de komst van de Taliban is dat echt veranderd, dramatisch veranderd zelfs.”

“De angst om door de Taliban ontdekt te worden is levensgroot”

Van Nifterik beaamt dit. Hij ziet dat terug in de bewegingsvrijheid die medewerkers van lokale partnerorganisaties in het land hebben. “De mensen die, ondanks de situatie, zo dapper zijn om nog altijd voor ons het land in te gaan, moeten dat volledig undercover doen. Zij zoeken christenen op om hen te ondersteunen. Momenteel hebben we ook een voedselprogramma in Afghanistan lopen voor christenen die we specifiek kennen. Dat is wat we als stichting concreet voor deze mensen doen."

"Wat we horen is dat mensen heel bang zijn, de angst om door de Taliban ontdekt te worden is levensgroot”, gaat Van Nifterik verder. “Zo zijn er ook broeders die we kennen die in de gevangenis zitten en horen we soms ook van executies.”

“De komst van de Taliban heeft er mede voor gezorgd dat netwerken en contacten in het land uit elkaar gevallen zijn”, vertelt Van Nifterik. “Voordat de Taliban het in Afghanistan voor het zeggen kreeg, was het voor organisaties makkelijker om te werken in het land, er waren trainingsprogramma`s en er vonden allerlei activiteiten plaats."

"Ik denk dat onze missie geslaagd is op het moment dat elke christen in Nederland de vervolgde kerk op zijn of haar hart draagt"

Hoewel die netwerken uit elkaar zijn gevallen, zijn er nog wel lijntjes en fragmenten van die netwerken overgebleven. "We richten ons sinds enkele jaren op Afghanistan en begonnen er dit jaar onze projecten. We proberen daar weer contacten te leggen en deze mensen te bezoeken, zodat we onze broeders en zusters tot steun kunnen zijn. Daarbij willen we ook weer gaan nadenken over (toekomstige) mogelijkheden tot evangelisatie in het land, ondanks de risico's”, vertelt Van Nifterik.

Als ik Van Nifterik vraag of hij het idee heeft dat christenvervolging inmiddels genoeg aandacht krijgt, zegt hij: “Wat is genoeg? Ik denk dat onze missie geslaagd is op het moment dat elke christen in Nederland de vervolgde kerk op zijn of haar hart draagt, op welke manier dan ook. Of dat nu middels gebed, donaties of medeleven is. Via de verhalen van vervolgde christenen proberen wij het thema christenvervolging dichterbij te brengen in Nederland. Ik herhaal het nog eens: ik ben pas tevreden als elke christen de vervolgde kerk op zijn hart draagt, want daar zijn we wat mij betreft nog lang niet.”

“Tegelijkertijd heb ik wel de indruk dat de bekendheid van de vervolgde kerk is toegenomen. Dat zie ik ook terug aan de groei van inkomsten van dit jaar, maar ook aan mensen die spontaan hun betrokkenheid tonen. Die groep zien we zienderogen toenemen."

"Ja, wellicht is de kerk in Afghanistan nu versplinterd geraakt, maar ze is er nog steeds"

Is er nog wel toekomst is voor een christelijke gemeenschap in Afghanistan? “Het eerste wat in mij opkomt zijn de woorden van Jesaja 9 vers 1", zegt Van Nifterik. Daar staat: ‘Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.' De duisternis zal dat licht niet tegen kunnen houden. Daarom zal er, ongeacht de omstandigheden, altijd perspectief zijn voor een christelijke gemeenschap. Waar dan ook. Het kan nog zo duister zijn, maar juist tegen de verdrukking in groeit de kerk. Ja, wellicht is de kerk in Afghanistan nu versplinterd geraakt, maar ze is er nog steeds. Het licht zal blijven schijnen, daar ben ik rotsvast van overtuigd.’

Volgens Van Nifterik is er veel wat wij als westerse christenen van onze Afghaanse broeders en zusters kunnen leren. “Ik denk dat wij van hen, maar ook van christenen die in zijn algemeenheid met verdrukking te maken hebben, kunnen leren dat juist in het lijden en in de gebrokenheid van deze wereld je Gods nabijheid kunt ervaren. Gods Woord biedt troost en bemoediging te midden van alle omstandigheden. God heeft niet gezegd dat het lijden ons bespaard zal blijven, maar belooft ons wel dat Hij erbij is in het lijden", stelt Van Nifterik. 

Kunnen wij als westerse christenen wat voor deze mensen kunnen betekenen? Van Nifterik: “Het is waardevol om aan deze christenen te kunnen vertellen dat er Nederlandse christenen zijn die voor hen bidden en aan hen denken. Dat wordt door christenen daar als enorm bemoedigend ervaren. En tegelijkertijd ontkom ik er niet aan, en dat klinkt misschien wat plat, om te zeggen dat we fondsen nodig hebben om deze mensen te kunnen helpen. Beiden zaken zijn hard nodig."

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Groep studenten bij de kerk
Nieuws

Bemoedigd in Santiago: "We zochten al tien jaar naar God, Hij vulde onze leegte"

Even van de hoofdweg af, rijden we over zand- en grindwegen naar de kerk toe. De stofwolken kondigen onze komst aan. Cuba, het is een land van tegenstellingen. Hoeveel van de toeristen, die we vanmiddag zagen aan het strand bij de Caribische Zee, ken

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

Meerartikelen

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove