cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
ds. J. R. van Vugt
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 november 2022 door Redactie

'Het moet je gegeven worden', zeggen sommige reformatorische christenen: is dat zo?

'Ik ken iemand die al jarenlang lid is van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), maar hij heeft geen belijdenis gedaan. Toen ik vroeg of hij zonder God kan leven, gaf hij aan dat er ook “algemene genade” is, waardoor hij in ieder geval in de Bijbel leest en bidt. Waarop ik vroeg: hoe het dan zit met “Klopt en u wordt open gedaan, zoekt en u zult vinden.” Dat zijn actieve werkwoorden. Maar daar was hij het niet mee eens. “Het moet je gegeven worden”, was zijn reactie. Ik heb het hier heel moeilijk mee. Wat kan ik naast bidden doen?', aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

'Ik proef in je vraag een bewogenheid met deze broeder die je graag bij de Heere wil brengen en tot het volgen van de belijdeniscatechese en het doen van belijdenis wil bewegen', antwoordt ds. J. R. van Vugt (foto). 'Helaas is het zover nog niet gekomen, omdat hij in een bepaalde ‘theologie’ vast zit waar het aannemen van de Heere Jezus als persoonlijke Borg en Zaligmaker en het belijden van Zijn Naam op zijn minst beladen thema’s zijn. Allereerst ben ik blij om te lezen dat je voor hem bidt. Dat is een machtig wapen en daar mogen we grote dingen van verwachten. Jij en ik gaan niemand bekeren, maar we kunnen wel biddend bewegen tot het geloof. En bidden dat God zal zegenen.

Dat het geloof een gave van God is, wil niet zeggen dat het ons ontslaat van de plicht om de Heere Jezus te geloven en Zijn offer, verzoening en al Zijn verdiensten aan te nemen. Dat is niet alleen plicht, maar ook belofte. De Heere geeft en geeft alles. Hij gaf Zijn Zoon, opdat zij die geloven niet verloren zouden gaan. De Heere Jezus, Die Zelf toch als Beste wist en weet dat het geloven een zaak is van de Geest en een gave van God, roept de mensen op om zich te bekeren (inkeren, omkeren, terugkeren) tot Hem. Bekeert u en gelooft het Evangelie, want het Koninkrijk is nabijgekomen (Markus 1).

Ongeloof is voor 100 procent ons werk. Geloof is voor 100 procent Gods werk. Maar in de Bijbel is geen ruimte voor ongeloof! Ongeloof en onbekeerlijkheid is in de Bijbel altijd schuld! Pas er wel mee om dat je van de weeromstuit tegen het (schijnbaar) lijdelijke, niet reageert met het eenzijdig actieve en aandringende. Daarmee raak je elkaar (pastoraal) ook kwijt. Beter is om het Woord aan het woord te laten en te dagen voor de rechterstoel van Christus. Geloven is geen vraag of een vriendelijk aanbod, maar een bevel! Van de Eeuwige God Zelf. Die daarin ook geeft wat Hij beveelt. 

Een andere waarschuwing: Je kan de ander niet overtuigen. Wel getuigen. Zeker wanneer je vriend jarenlang onder deze boodschap heeft gebivakkeerd, laat iemand dat niet zomaar los. Hoe harder je aandringt, hoe meer de ander zich ingraaft. Tegelijk heb ik ook gezien dat wanneer de Heilige Geest het Woord gaat gebruiken, banden worden losgemaakt en bevrijding plaats vindt. En - om maar eens in de terminologie te blijven - het volle zicht op de Heere Jezus en Zijn gewilligheid en bereidheid om zondaren zalig te maken, geeft', stelt de hersteld hervormde predikant uit Waddinxveen.

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

E
"Het moet je gegeven worden", zeggen sommige reformatorische christenen.

Het WORDT je gegeven, maar... je MOET het wel aannemen!

Als je het NIET wilt aannemen, dan wijs je daardoor het offer wat de HEERE Jezus voor je zonden gebracht heeft...af.