cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
kerkdienst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

30 september 2022 door Redactie

18-jarige 'kerkshopper': 'Hoe maak je een goede kerkkeuze?'

'In de prediking gaat het weinig over de zonde maar wel geregeld over de genade; het evenwicht mis ik een beetje. Al met al heb ik het gevoel dat hoe ik mijn geloof beleef en de verwachtingen die ik van een kerk heb, niet meer zo erg aansluiten bij de GKv. Heeft God mij in de GKv geplaatst om een reden? Is het slecht dat ik ben wezen ‘kerkshoppen’? Hoe maak je een goede kerkkeuze?', aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

'Bij ons denken over de vraag van welke kerk of gemeente we lid moeten zijn/worden, is het van groot belang ons uitgangspunt te nemen in Gods leiding in ons leven', antwoordt ds. G. Kater. 'Niet wat wij hierover vinden of voelen is uitgangspunt, maar hoe de Heere ons leven tot hiertoe geleid heeft. Hij heeft ons in een bepaalde kerk of gemeente geboren laten worden; of er later gebracht. Dat is een belangrijk startpunt in ons denken, maar geen eindpunt.

De zuivere prediking van het Evangelie. Wordt het Woord van God helder en evenwichtig verkondigd? Hoor je in de prediking over onze goede schepping naar Gods beeld, over onze zondeval in het paradijs, over de verlossing door de Heere Jezus Christus, en over de grote toekomst van de Heere op en na de jongste dag? Worden de heilige doop en het heilig avondmaal op een Bijbelse wijze bediend? Wordt het Bijbels opzicht over de belijdenis en levenswandel van alle leden van de gemeente ook metterdaad gehouden door de ambtsdragers van de gemeente? 

Wanneer er rondom deze uiterst belangrijke Bijbelse kenmerken van de gemeente van Christus zaken zijn die daarvan afwijken, is het belangrijk om altijd eerst het gesprek hierover aan te gaan met de kerkenraad van de gemeente. En het is evenzeer belangrijk om dat gesprek diepgaand en grondig te voeren gedurende een bepaalde tijd. Het kan zijn dat je in dat traject tot de overtuiging komt dat je, ondanks de gebreken die je in je gemeente ziet, toch trouw moet blijven op de plaats waar God je gesteld heeft. Het is daarbij ook van belang om te overwegen dat er geen één gemeente op aarde volmaakt is.

Wanneer de motivatie voor dat besluit gegrond is op wezenlijke bezwaren t.a.v. de genoemde Bijbelse kenmerken is dat een legitiem besluit. In dat geval is het wel belangrijk je aan te sluiten bij een gemeente waarin je wel de genoemde Bijbelse kenmerken herkent.' De hersteld hervormde predikant uit Arnemuiden wenst de vragensteller 'veel wijsheid en Gods zegen toe'.

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

"In dat geval is het wel belangrijk je aan te sluiten bij een gemeente waarin je wel de genoemde Bijbelse kenmerken herkent."

Hét belangrijkste kenmerk van de Bijbel is het evangelie van het koninkrijk van God, zoals dat als eerste door Jezus werd gebracht.

Het evangelie van bevrijding, genezing, vervulling met Gods geest, gelijkvormig worden aan Jezus Christus, openbaar worden als een zoon van God en tenslotte het einddoel: 'God alles in allen.'

Alles wat van dit doel afleidt is religieuze humbug en dit moeten we in alle gevallen vermijden!