cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. W. Silfhout
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

24 januari 2022 door Jeffrey Schipper

GerGem-predikant over billboards van evangelist langs snelweg: "Dit getuigt van moed"

"Het getuigt van moed om in deze tijd, waar de meerderheid van het Nederlandse volk het christelijk geloof vaarwel heeft gezegd, een dergelijke boodschap op deze wijze wereldkundig te maken. We leven immers in het laatste van de dagen", schreef ds. W. Silfhout onlangs in De Saambinder, het weekblad van het Nederlandse kerkgenootschap de Gereformeerde Gemeenten.

De dominee verwijst naar een evangelisatie-actie via reclameborden langs de Nederlandse snelwegen. Miljoenen mensen in Nederland werden in het afgelopen najaar bereikt met billboards langs de snelweg waarop een indringende tekst te lezen was: ‘Het einde is begonnen. Blijft u straks achter? Kies Jezus!’ Initiatiefnemer Kenneth Johannes Kerver (25) stelde eerder dat de boodschap niet alleen gericht is aan niet-christenen, maar ook aan christenen. "Persoonlijk denk ik dat de tijd te kort is om de oordeelsboodschap niet te prediken", zei hij eerder in gesprek met CIP.nl.

"Komt Jezus spoedig? Hij heeft toch Zelf gezegd: 'En zie, Ik kom haastelijk'? (Openb. 22:12a)", maakt ds. Silfhout duidelijk. "Wat de Heere Jezus 'haastelijk' noemt, kan in onze beleving lang duren. Matthew Henry zegt: 'Laat dit woord ons altijd in de oren klinken en ons alle naarstigheid toebrengen, opdat wij van Hem gevonden mogen worden in vrede, zonder vlek en rimpel.' De Bijbel geeft geen tijdschema van toekomstige gebeurtenissen. De dag van Christus' wederkomst is alleen bij God de Vader bekend (Matth. 24:36). We moeten maar heel voorzichtig zijn met tijdsberekeningen. Heel vaak komen ze namelijk niet uit.

Het einde is niet nu begonnen, zoals de tekst op het billboard suggereert. Het einde van de tijden is al met de Pinksterdag begonnen. De tekst zal verband houden met de gedachten van Kerver over de opname van de gemeente. De gemeente van Christus zal volgens hem spoedig worden weggenomen en daarna zal pas de antichrist geopenbaard kunnen worden. De gelovigen zullen vóór de grote verdrukking worden opgenomen. Deze visie meent men te kunnen baseren op 2 Thessalonicenzen 2:7. Paulus schrijft aan de gemeente van Thessalonica echter over de wederkomst van Christus (1 Thess. 5:1-11) als zijnde de jongste dag met het laatste oordeel."

De slogan van evangelist Johannes Kerver, 'Kies Jezus!', vindt de predikant "oppervlakkig". "De vervulling van Gods verkiezend welbehagen in Christus wordt daarmee afhankelijk gemaakt van de keuze die wij zelf zouden kunnen maken. Wordt de mens dan niet opgeroepen tot bekering en geloof? Zeker wel. Het aanbod van genade is welmenend, zo hebben onze vaderen in de Dordtse Leerregels betoogd. Tegelijk beleden zij dat het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, een genadige gave van God is, met een verwijzing naar onder meer Efeze 2:8."

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

K
Kies Jezus is te oppervlakkig. Nee, dan komen we met een theologische overweging, waarmee we kerken vullen met mensen die niet voor Jezus durven te kiezen en dus een leven lang lijdzaam afwachten of een dusdanige geestelijke ervaring dat ze niet niet meer anders kunnen dan voor Jezus kiezen.

Oppervlakkig, is dat ook iets wat in de bijbel wordt aangeduid als zonde? Zijn kinderen ook oppervlakkig, bij gebrek aan diepgang? Was het juist niet zo dat wij als kinderen moeten worden?