cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
baby
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

01 oktober 2020 door NPV Zorg

NPV vraagt aandacht voor ongewenste effecten prenatale diagnostiek

In aanloop naar het debat over het onderwerp ‘Zwangerschap en geboorte’ op woensdag 30 september 2020 heeft de NPV bij Kamerleden vragen gesteld over het doel en noodzaak van prenatale screenings. De focus ligt hierbij op drie aandachtspunten.

1. Stimuleer maatschappelijke dialoog/debat over prenatale screening. De NPV ziet naast positieve effecten ook negatieve effecten van het aanbieden van prenatale testen. De afgelopen jaren is de focus verschoven naar ‘reproductieve handelingsopties’ voor de ouders, zoals de Gezondheidsraad het formuleert. In normale taal: niet de medische mogelijkheden van behandeling van het ongeboren kind staan centraal, maar de keuze bij om een zwangerschap uit te dragen dan wel af te breken. De NPV vindt dat onwenselijk.

2. Heb oog voor de belasting voor zwangeren. Toekomstige ouders die worden geconfronteerd met een afwijkende uitslag na prenataal onderzoek, staan voor serieuze vragen en keuzes met mogelijk grote impact. Wij vragen daarom te waarborgen dat counseling zorgvuldig wordt uitgevoerd. Er zijn helaas signalen dat ouders druk ervaren van zorgverleners als zij de zwangerschap van een gehandicapt kind willen uitdragen. De NPV acht dit zeer onwenselijk en vraagt om maatregelen te nemen om dit te voorkomen.

3. Registreer afwijkingen bij zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek. In 2018 werden 1211 abortussen uitgevoerd na prenatale screening en diagnostiek. Momenteel is er geen inzicht welke afwijkingen voor ouders reden zijn om de zwangerschap af te breken. Ook is er geen controle op de hoeveelheid fout-positieve uitslagen. De NPV vraagt de minister om registratie van deze gegevens op te nemen in de registratie van de Wet afbreking zwangerschap.

Slotappèl
De NPV is ervan overtuigd dat prenatale screening nooit tot doel moet hebben om het leven van een ongeboren kind af te breken. Wij vinden dat prenataal onderzoek op een passend moment in de zwangerschap aangeboden moet worden, waarbij niet de abortusgrens, maar goede ondersteuning, begeleiding en (soms) behandeling leidend moet zijn. De NPV pleit daarom voor een eigen, volwaardige plaats voor het ongeboren leven in onze samenleving en roepen ook de overheid op om bescherming te bieden aan dit broze menselijk begin.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen