cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Theo Algra
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET BC.BS

 

Waarom Orlando Bottenbley gelijk heeft, komt Jezus inderdaad binnen twaalf jaar terug?

Recent heeft voorganger Orlando Bottenbley opnieuw voor opschudding gezorgd door te stellen dat we de wederkomst binnen een jaar of twaalf kunnen verwachten. Zo’n stellingname levert uiteraard bijval, maar ook kritiek op. We kunnen toch niet weten wanneer de Heer terugkomt? Theo Algra legt in zijn nieuwe boek ‘Eindtijd in zicht’ uit waarom christenen deze uitspraken van Bottenbley niet moeten afserveren als niet meer dan ongefundeerde speculatie.

Of het nu gaat om twaalf jaar, of twintig jaar, of misschien dertig jaar, dat is niet de issue. Waar het om gaat is of er werkelijk aanwijzingen bestaan waaruit blijkt dat we de wederkomst en de heftige gebeurtenissen die daarmee gepaard gaan, binnen onze generatie zouden moeten verwachten. De eerste aanwijzing, en daarmee zijn velen het wel eens, is het feit dat het Joodse volk sinds 1948 - na 2000 jaar! - weer een thuisland heeft. Wat de meeste christenen wellicht niet beseffen is, dat er relatief gezien vandaag de dag meer Joden in Israël wonen dan in de tijd van Jezus het geval was. De terugkeer naar het ‘land van de vaderen’ en de oprichting van de staat Israël zoals we dat in onze tijd zien, gaat daarom veel verder dan de terugkeer van de Joden na de ballingschap in de tijd van Ezra en Nehemia! Het is een spectaculaire en concrete vervulling van de Bijbelse profetie.

In dertien jaar alle talen
Een tweede aanwijzing dat de wederkomst op handen is, is de huidige status van zending en evangelisatie in de wereld. Vandaag de dag heeft maar liefst 95 procent van de wereldbevolking in principe de beschikking over een bijbel in eigen taal, op papier of digitaal. De United Bible Societies, de overkoepelende organisatie van de nationale bijbelgenootschappen,  verwacht dat over ongeveer dertien jaar op zijn minst een bijbelgedeelte beschikbaar zal zijn in álle relevante talen van de wereld. Internet maakt het bovendien mogelijk dat iedereen die een smartphone heeft - momenteel al meer dan 50% van de wereldbevolking - de bijbel kan downloaden.

Nog nooit is de vervulling van de grote opdracht zo dichtbij geweest

De bekende Jesusfilm zal volgens planning binnen tien jaar beschikbaar zijn voor álle taalgroepen van meer dan de 100.000 personen. Het totaal aantal zendings- en evangelisatiewerkers in de wereld zit enorm in de lift, doordat het christendom in de derde wereld explosief groeit. Om nog maar niet te spreken over organisaties als Transworld Radio, Youth With A Misson, Campus Crusade for Christ en vele anderen. Bovendien zien we nieuwe initiatieven via Internet opkomen, zoals GlobalRize en City Bible.  Kortom, er is nog nooit zoveel capaciteit beschikbaar geweest om het evangelie te verkondigen als vandaag de dag. Nog nooit is de vervulling van de grote opdracht zo dichtbij geweest. En dat was precies het criterium dat Jezus noemde voor het aanbreken van de eindtijd.

Het is gemakkelijk te verdwalen in de vele vragen rondom de eindtijd

Dit betekent dat de eindtijdprofetieën van de Bijbel actueler zijn dan ooit. Dat besef is groeiende, natuurlijk mede naar aanleiding van de coronacrisis. Als het werkelijk zo is, dat wij de laatste generatie zijn, dan is het voor ons als gelovigen meer dan ooit van groot belang om ons te oriënteren op deze dingen. Maar dan komen meteen ook de vraagtekens. Het is gemakkelijk te verdwalen in de vele vragen rondom de eindtijd. Waar de één gelooft dat hij de Antichrist mee zal maken, gelooft de ander dat de gebeurtenissen van de eindtijd hem bespaard zullen blijven. Weer anderen denken dat de Antichrist allang verleden tijd is. Wanneer zal de opname werkelijk plaatsvinden? Wat is de rol van Europa en Israël in de laatste dagen? Heeft internet iets te maken met de Antichrist? Is de coronacrisis een teken van de tijd?

Geen ongezonde speculatie
In zijn boek wil Theo Algra heldere antwoorden geven op deze vragen, zonder te vervallen in ongezonde speculatie. ‘Eindtijd in zicht’ is in de eerste plaats een bijbelstudieboek, waarin de Bijbelse profetieën met betrekking tot de toekomst systematisch en onderbouwd worden uitgelegd, van Daniël tot en met Openbaring. Het laat zien in hoeverre we rekening zullen moeten houden met een toekomstig antichristelijk bewind en een mogelijke vervolging op wereldschaal.

Het boek onderscheidt bovendien doordat het laat zien welke tijdslots in de komende decennia voldoen aan de specifieke kenmerken van de laatste jaarweek (dat wil zeggen de laatste zeven jaar voordat het vrederijk van Jezus Christus aanbreekt). Dit aantal blijkt nogal beperkt te zijn, waardoor de stelling van Bottenbley op een verrassende wijze wordt onderstreept.

Het boek, dat uitgegeven is door Boekscout en KOKBoekencentrum, is te verkrijgen via de boekhandel en internet. Zie de website www.eindtijdinzicht.nl voor meer informatie.

Bekijk het boek 'Eindtijd in zicht hier'