cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Albert van der Heide
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

25 mei 2018 door Albert van der Heide

Samenkomsten, waar je wordt beschadigd

Er zijn samenkomsten waar je wordt beschadigd. Het is een eenvoudige maar scherpe constatering. Gebaseerd op een uitspraak van Paulus die mij nog nooit eerder was opgevallen. Een wake-up call van de apostel zelf die ziet dat een gemeente wegraakt van haar bestemming en roeping en mensen daardoor beschadigd worden.

‘Nu ik dit voorschrijf, moet ik er afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn’ - 1 Korinthiërs 11:17

Samenkomsten kunnen je dus beschadigen. Wie had dat nou gedacht? Ik heb dat nog nooit gehoord in kerken. Wat ik wel vaak hoorde is ‘laat de onderlinge samenkomsten niet na’. Die hoorde ik veelvuldig. Zeker toen het langzaam maar zeker rustiger werd in de kerk en de middagdienst nauwelijks meer werd bezocht.

Dat is nogal wat. Letterlijk zwak en ziek worden van de samenkomst.

Maar ‘laat je niet beschadigen door onze samenkomsten’ die heb ik nooit gehoord als thema van de preek. Toch staat het dat samenkomsten tot je schade kunnen zijn. Wat is er dan aan de hand dat samenkomsten dit effect hebben?

Paulus schrijft dat er een diepe verdeeldheid is in de gemeente. Er is een eenheid, geen liefde, geen betrokkenheid. Er zijn partijschappen rondom de predikers (1 Korinthe 1:11-13) die er geweest zijn. Mensen hechten waarde aan de verkeerde zaken, zoals door wie ze gedoopt zijn. Dit heeft zo’n heftig effect dat er veel mensen ziek en zwak zijn (1 Korinthiërs 11:30). Dat is nogal wat. Letterlijk zwak en ziek worden van de samenkomst.

Een andere schade door samenkomsten, is dat er ruimte wordt gegeven aan de wet. Verbondsverwarring en wetticisme, zie de brief aan de Galaten en 2 Korinthe. In sommige kerken wordt de wet zelfs letterlijk voorgelezen voorafgaand aan een dienst. Met als gevolg dat mensen onder een bedekking komen. In 2 Korinthe 3 staat: 'Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart.’ En dat heeft schadelijke gevolgen. Ik heb het zo vaak gezien in mijn omgeving dat mensen de vreugde, vrede, kracht en de volheid van de Heilige Geest lieten roven, door samen te komen onder religieuze en wettische bedekkingen. Samen te komen in verdeelde gemeenschappen en kerken waar de liefde van God nauwelijks meer een plaats heeft.

Deze mensen werden in plaats van dat ze werden opgebouwd en groeiden, systematisch afgebroken en beschadigd. Maar sentimenten en toverij hield deze mensen vast aan de plaatsen waar ze werden beschadigd. Ze denken God eer te bewijzen door hun geloof te laten roven tijdens schadelijke samenkomsten.

Paulus moedigt niemand aan te blijven op en plaats waar je beschadigd wordt. Paulus zegt ook niet: blijf en verander die gemeente.

Samenkomsten die je beschadigen. Ik zou persoonlijk denken daar kan je beter niet heen gaan. Want beschadigt worden is voor niemand gezond. Paulus lijkt dat ook wel zo te zien want twee verzen later in 1 Korinthe 11:19 zegt hij; ‘Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.’ Paulus moedigt niemand aan te blijven op en plaats waar je beschadigd wordt. Paulus zegt ook niet: blijf en verander die gemeente. Hij zegt doe er niet aan mee, heb er geen deel aan. Scheur je er los van, blijf er niet in vast zitten.

Het effect is namelijk echt groot. Ik heb zelf ook weleens een periode gehad waarin ik me liet beschadigen door mensen met wie ik samenkwam. Ik aanvaarde de leugens en vloeken die ze op me legde uit een on-Bijbels begrip over gezagsgetrouwheid en een oprecht en diep verlangen om de eenheid, vrede en de liefde te bewaren. De effecten daarvan echter waren dat ik langzaam maar zeker mijn vreugde en onbevangenheid in het geloof kwijt begon te raken. Ik kon daardoor uiteindelijk na heel veel tijd, pijn en verdriet niet anders dan concluderen dat dit niet van God was.

Ik ben dankbaar dat ik ondanks dat ik bijna niet los kon komen, door de kracht van de emotionele en religieuze banden, ik toch ben gegaan. Om vervolgens te merken dat in een gezonde omgeving, in samenkomsten die draaiden om de aanwezigheid van God zelf tot herstel en heling te komen. Mijn vreugde en onbevangenheid weer toenamen en ik weer uitkeek naar de ontmoeting met God en medegelovigen tijdens de samenkomsten.

Vader, dank U wel voor iedere samenkomst. Iedere gemeente waar het evangelie wordt gebracht. Ik wil me erin verheugen, zelfs al bevindt dit evangelie zich onder een deksel.(Filipenzen 1:18). Tegelijkertijd roept U ons op om ons te bekeren van bedekkingen, (2 Korinthe 3:16) zodat iedere bedekking zal wijken en U ons kunt veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dank U wel dat Uw liefde herstel brengt in elke deel van onze ziel. Dank U wel dat we vrij mogen worden van iedere verdeeldheid en verharding in Jezus' naam.

Heb je een vraag of opmerking voor Albert? Bezoek hier zijn Facebookpagina.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Mooi Albert, ik werd er vorige week ook aan herinnert toen ik de brief aan de Galaten zat te lezen Galaten 3:19 Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, ( in de tijd van Abraham was er nog geen wet) totdat het zaad (jezus) zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van (God) door engelen in de hand van een bemiddelaar gegeven (is God). Galaten 3:24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat we uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.