cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
hel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

23 november 2017 door Albert van der Heide

Checklist of je verantwoordelijk bent of er mensen naar de hel gaan!

Ik zie op Facebook zo af en toe van die testen die iets over je zeggen. Over je persoonlijkheid, op welke Bijbelse persoonlijkheid, soort dier, kleur of plant je lijkt. Omdat mensen houden van checklists en testen heb ik er ook eentje gemaakt. Deze gaat over het feit of je mogelijk mensen weghoudt uit de hel. Ik wil excuses maken voor mijn soms lange zinnen deze keer. Maar sommige zinnen heb ik gewoon niet klein kunnen krijgen.

Oh ja, dit stukje is misschien aantrekkelijk, maar eigenlijk niet bedoeld om een discussie te beginnen over het feit of de hel bestaat, hoe die er uit ziet, wat de functie ervan is of wie er heen gaan. Als je niet gelooft in een hel, dan is deze test helemaal niet relevant voor je. Als je wel in Jezus gelooft, maar niet in een hel of een hemel of misschien alleen-een-hemel of een-hemel-die-de-aarde is of een aarde-op-de-hemel of een-hemel-in-de-aarde of een variant waarvan ik het echt niet meer kan maken dat ik het in deze toch al te lang wordende zin toevoeg, bid dan maar dat iedereen inderdaad komt in die variant die optimaal is in jouw denken. Waarschijnlijk doen keuzes er in die theorie eigenlijk allang verder niet meer echt toe, dus is een test al helemaal niet belangrijk.

Het is ook niet bedoeld om een discussie te beginnen over de invloed van uitverkiezing op je eeuwige bestemming. Als je werkelijk nog gelooft dat God inderdaad vooraf besloten heeft wie wel of niet gered wordt en je daar als mens geen enkele invloed of rol in hebt, dan zit er voor jou niets anders op dan af te wachten. Afwachten tot er iets gebeurt, wat dan hopelijk aan de eisen voldoet, maar dan toch weer betwijfeld moet worden omdat je anders zelf niet aan de eisen voldoet. Eventueel tijdens het afwachten toch eens onderstaande tekstverwijzingen achter de testvragen lezen, maar anders gewoon wachten. Als het niet aan jou ligt dan is het simpelweg de schuld van God. Zit je dus zonder er iets aan te kunnen doen in een hel, eventueel weer samen met anderen die er dus niet eens in geloven.

Als je Jezus aanneemt dan geeft Hij je alles wat nodig is om Zijn kind te worden.

Het is ook niet bedoeld als een wettisch stukje over de noodzaak van evangelisatie. Als je het evangelie verkondigd vanuit een moeten of prestatiedrang, dan zul je je mensen ook wijs maken dat ze in Jezus moeten geloven. Dat moeten ze helemaal niet, want vanaf de schepping is er al een keuze. Geloven is hoe dan ook altijd een mogen en nooit een moeten. Als je moet geloven, dan zul je namelijk ook daarna goed moeten gedragen, goed moeten doen, goed moeten zijn. Genade en waarheid, zullen dan verdwijnen onder het stof van wet en religie.

Maar terug naar de test. Zie het gewoon als een spiegel. Heer, is mijn hart zuiver? Ben ik beschikbaar om Uw hart zichtbaar te maken? Leef ik vanuit een verbrokenheid die u zichtbaar maakt in mijn leven?

De vragen:
1. Ik heb het offer van Jezus aanvaard als redding. Ja/Nee
2. Ik leef in eenheid met alle andere christenen die in Jezus geloven. Ja/Nee
3. Ik heb kracht ontvangen toen de Heilige Geest over mij gekomen is. Ja/Nee
4. Ik onthul mensen hun hartsgeheimen als ik ze spreek. Ja/Nee
5. Ik ben altijd bereid mijn getuigenis te geven. Ja/Nee
6. Ik vind regels minder belangrijk dan eerlijkheid en genade. Ja/Nee

Toelichting bij vragen:
1. In het geval van een nee op deze vraag ben je, volgens mij, verantwoordelijk voor het feit dat je zelf naar de hel gaat. Dat is je eerste verantwoordelijkheid en daarin kan alleen jij een keuze maken. Als je Jezus aanneemt dan geeft Hij je alles wat nodig is om Zijn kind te worden (Johannes 1:12,13 / Johannes 3:16 / Romeinen 10:19).

2. Een van de weinige dingen waarvan direct door Jezus wordt gezegd dat je hierdoor verhindert dat mensen in Hem geloven. In het geval van nee op deze vraag heb je een grote invloed op het feit dat de wereld niet erkent dat Jezus de Redder van de wereld is en ze niet in Hem geloven (Johannes 17:20-23).

3. Zonder dat je de Heilige Geest en kracht hebt ontvangen is het onmogelijk een vrijmoedige en krachtige getuige te zijn. Als je dit wel hebt ontvangen zal je hoe dan ook een getuige zijn (Handelingen 1:8).

4. De Heilige Geest geeft ons onder andere openbaringsgaven. Deze gaven, waarvan het Woord zegt dat we ernaar moeten jagen, zijn enige manier die in de Bijbel wordt genoemd hoe mensen in de samenkomsten tot geloof komen. Uiteraard werkt dit ook in de supermarkt, op je werk of als mensen bij je op visite komen (1 Korinthe 14:24).

Als je een van deze bovenstaande vragen met nee beantwoord hebt, dan is het tijd om jezelf te bekeren.

5. De bereidheid om een goed getuigenis af te leggen van de hoop die in je is. Daarbij is natuurlijk wel nodig dat die hoop ook echt in je woont. Zie ook punt 3. Als dat ontbreekt, zal dit feitelijk onmogelijk zijn en nauwelijks duurzame vrucht dragen en je het gevaar lopen dat het een presteren wordt (1 Petrus 3:15-17).

6. Een van de, voor mij persoonlijk, meest schokkend uitspraken die Jezus deed was deze: “Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen” - Matheus 23:13. Als je niet echt bent, ben je een huichelaar. Je leeft niet in de waarheid en geeft dus ook geen volle ruimte aan genade. Ja verschuilt je achter teksten, regeltjes en wetjes om jezelf te rechtvaardigen en vergeet dat de liefde belangrijker is dan welke kracht, gave, regel of gebod ook (1 Korinthe 12:31, 1 Korinthe 13).

Als je een van deze bovenstaande vragen met nee beantwoord hebt, dan is het tijd om jezelf te bekeren. God is genadig, liefdevol, geduldig, barmhartig. Hij zal jou nooit onder druk zetten. Hij geeft genade op genade, maar Hij verlangt er ook naar dat alle mensen behouden zullen worden. Het is mogelijk ook de reden dat Hij mij dit stukje laat schrijven, gewoon als liefdevolle wake-up call. Kies ervoor om je vandaag te bekeren. Bekeren is een kwestie van anders gaan denken en dat begint soms weer met gewoon anders doen. Zoek mensen op die hier verder in zijn dan jou en die je willen helpen om te groeien op de gebieden waar je nog moet groeien. Zoek plaatsen waar je kan leren en groeien. Zoek eenheid met andere christenen, door gewoon van elkaar te houden. Wees niet tevreden met een beetje, maar jaag ernaar om het geweldig avontuur te leven dat is weggelegd voor wie in Christus geloven.

Vader, als er één ding is wat ik niet wil in mijn leven, dan is het mensen weg houden bij U. Dank U wel dat U mij eerlijk laat zien dat, dat nog te vaak het geval is. Ik wil me daarvan bekeren. Ik wil kiezen voor eenheid met andere gelovigen op grond van Uw volmaakte offer. Ik wil bekleed worden met de Heilige Geest en met kracht. Ik wil bewegen in onbevangenheid en vrijmoedigheid. Ik wil overlopen van liefde en genade, ik wil zo veel van U houden, dat ik niet anders kan dan Uw liefde uit te delen. Doorgrond mij en ken mij, laat er niets zijn wat in mij nog ruimte krijgt om anderen te verhinderen U te leren kennen. In Jezus' naam.

Heb je een vraag of opmerking voor Albert? Bezoek hier zijn Facebookpagina.

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen