cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
elkaar helpen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Mooi

06 september 2017 door Hendriëlle de Groot

17 mooie Bijbelteksten over voor elkaar zorgen

Zorgen voor elkaar is een belangrijk thema in de Bijbel. De Bijbel roept ons op om anderen te helpen, of het nu gaat om onze vrienden of vijanden. We moeten elkaars lasten dragen en elkaar bemoedigen, ook als dat niet altijd makkelijk is. We zetten een aantal Bijbelteksten op een rij over zorg voor elkaar.

1. Filippenzen 2:4
Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

2. Galaten 6:2
Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

3. Romeinen 12:10
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

4. Galaten 6:10
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

5. 1 Timotheüs 5:8
Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.

6. Spreuken 21: 13
Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme, zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen.

7. Galaten 2:10
Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet.

8. Jakobus 1:27
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

9. Spreuken 19:17
Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden.

10. Psalm 35:10
Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: ‘HEER, wie is aan u gelijk? U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun uitbuiters.

11. Efeziërs 4:32
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

12. Johannes 13:34-35
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

13. Mattheüs 25:40
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

14. Spreuken 28:27
Wie aan de armen geeft, lijdt nooit gebrek,wie zijn ogen sluit, wordt door veel vervloekingen getroffen.

15. Galaten 6:9-10
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

16. 1 Tessalonicenzen 5:11
Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

17. Kolossenzen 3:12
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)


Bijbelteksten
- 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven
- 31 krachtige Bijbelteksten over liefde
- 20 bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God
- 7 Bijbelteksten die iedere vrouw uit haar hoofd zou moeten leren
- 21 krachtige Bijbelteksten over genezing
Meer over Bijbelteksten »

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen