cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
genezing
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

25 augustus 2017 door Jeffrey Schipper

21 krachtige Bijbelteksten over genezing

Hoe zou je kunnen bidden voor een familielid of vriend die ziek is? In de Bijbel wordt op allerlei plaatsen over genezing gesproken. Omdat de Heere Jezus in staat is om mensen te genezen wordt hij ook Geneesheer genoemd. Om aan te geven waartoe Hij in staat is, zetten we een aantal krachtige Bijbelteksten over genezing op een rijtje.

1. Mattheüs 10:8
Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

2. Psalm 30:2
Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd.

3. Markus 5:34
Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.

4. Lukas 8:50
Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.

5. Jesaja 53:5
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

6. Jakobus 5:16
Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

7. Markus 10:52
En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.

8. Psalm 147:3
Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

9. Spreuken 17:22
Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

10. Openbaring 21:4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

11. 1 Petrus 2:24
Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

12. Lukas 10:8-9
En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.

13. Jakobus 5:14
Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.

14. Psalm 107:20
Hij zond Zijn woord uit, genas henHij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.

15. Exodus 23:25
U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.

16. Jeremia 17:14
Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang.

17. Jesaja 57:18
Ik heb zijn wegen gezien, Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden, namelijk zijn treurenden.

18. Mattheüs 9:25
Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand; en het meisje stond op.

19. Handelingen 9:40
Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.

20. Jesaja 19:22
Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen.

21. Hosea 14:5
Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.


Bijbelteksten
- 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven
- 17 mooie Bijbelteksten over voor elkaar zorgen
- 31 krachtige Bijbelteksten over liefde
- 20 bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God
- 7 Bijbelteksten die iedere vrouw uit haar hoofd zou moeten leren
Meer over Bijbelteksten »

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen