cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

17 mei 2016 door Laura Silvius

7 belangrijke bijbelverzen over het huwelijk en seks

In films, boeken en op tv wordt seks en zelfs het huwelijk vaak afgebeeld als een dagelijks consumptiemiddel. De egoïstische boodschap die vaak wordt verteld draait puur om genot en een 'doe gewoon waar je blij van wordt' mentaliteit. Maar als christen willen we anders leven. We willen ons toewijden aan een eerlijke relatie vol liefde. Dus, wat zegt de Bijbel nou eigenlijk precies over het huwelijk en - net zo belangrijk - over seks. Jack Wellman van Patheos geeft ons 7 belangrijke kernverzen.

1. Hebreeën 13:4
Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.
"Wat erg duidelijk is in de Bijbel is dat seks buiten het huwelijk geldt als een zonde. Het huwelijksbed moet als iets heiligs en eervols gezien worden in de kerk, ook als is dit niet het geval voor de rest van de wereld en zeker niet in de media."

2. 1 Korintiërs 7:1-2
Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
"Morele waarden op het gebied van seks zijn de laatste vijftig jaar sterk achteruit gegaan. Wat vroeger als obsceen werd gezien, staat nu groot afgebeeld op billboards. Paulus zijn punt is dat het niet goed voor je is om seksuele relaties met mannen en vrouwen te hebben, dit gaat natuurlijk over relaties buiten het huwelijk. Daarom zegt hij ook duidelijk dat het goed is dat "iedere man zijn eigen vrouw moet hebben en iedere vrouw haar eigen man"."

3. Lucas 16:18
Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel.
"Jezus heeft het meerdere malen heel duidelijk gemaakt 'ieder die zijn vrouw verstoort, drijft haar tot overspel - tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw pleegt overspel' (Mat 5:32). Wat belangrijk is om te weten echter is dat overspel en zedeloosheid ook voor kan komen in je hart en gedachten."

4. 1 Korintiërs 7:5
Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden.
"Soms krijgen koppels ruzie en gebruiken ze seks als een soort straf of wraakactie tegenover hun partner, maar dit is overduidelijk een zonde. Het is niet aan hun om hun partner seks te weigeren, vooral niet als resultaat van een discussie. In dit geval zal de ander makkelijker verleidt worden om een seksuele relatie met een ander aan te gaan."

5. Matteüs 5:28
En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.
"Dit is de tekst waar Jezus praat over het ontstaan van een zonde; het begint allemaal in ons hart. Wanneer we met lust kijken naar iemand anders dan onze partner en onze seksuele fantasieën erop loslaten, dan is dat wat God betreft hetzelfde als overspel."

6. 1 Korintiërs 7:3-4
En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. 
"Dit is de tekst waarin Paulus ons verteld dat we seks niet mogen weigeren als resultaat van een ruzie."

7. Genesis 2:24-25
Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.
"Ik vind het altijd bijzonder dat we vaak doodsbang zijn om naakt gezien te worden, behalve in de aanwezigheid van onze partner. Mensen voelen schaamte wanneer ze naakt gezien worden door anderen, dan voelen ze namelijk aan dat het onnatuurlijk is. In de setting van het huwelijk verandert dit echter compleet. Wanneer je samen met je partner bent voelt het juist natuurlijk."

Lees het hele artikel hier.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

E
De eerste Bijbeltekst die aangehaald wordt - Hebreeën 13:4 - wordt uitgelegd als dat buiten het huwelijk seksueel contact beschouwd wordt als een zonde. Echter, ik kan dit niet teruglezen in de tekst zelf (ook al geloof ik dat het inderdaad zo is). Deze tekst gaat over het verbond van het huwelijk en dat wanneer binnen het huwelijk overspel gepleegd wordt, dit gezien wordt als een zonde. Er staat niet specifiek over hoe er gekeken wordt naar seks buiten het huwelijk, alleen binnen het huwelijk..?