Christelijke feestdagen?

Nieuws28 november 2014 Willem Lingeman - www.VerbondenvoorhetLeven.nl
Met de opening van het kerkelijk jaar is ook het seizoen van de ‘christelijke’ feestdagen weer aangebroken. Kerstfeest, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren; ze komen er weer aan.
Er zijn christenen die van mening zijn dat je je aan deze dagen móet houden, dat je die feestdagen móet vieren. Zo niet, dan sta je buiten de kring van gelovigen. Hoe simpel kan geloven in de optiek van sommigen toch zijn!
Met betrekking tot de ‘christelijke’ feestdagen is het goed onszelf drie vragen te stellen. Een goede preek bestaat ook uit drie punten, nietwaar?
1. Werd het feest ook in Bijbelse tijden gevierd?
2. Staat in het Nieuwe Testament een opdracht of verzoek om deze feesten te vieren?
3. Wie gaf opdracht om deze feesten te vieren?
Niet één van de feest- en gedenkdagen, zoals hiervoor genoemd, kan ik in mijn Bijbel terugvinden, dus ook niet de viering ervan. Hooo, zegt u misschien. ‘Wat denk je van het Pesach feest!’ Ik snap het, maar dat is een Joods feest en dat heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met Pasen, zoals wij dat kennen.
Nergens in mijn Bijbel vind ik van Godswege een opdracht of verzoek om ‘christelijke’ feestdagen te vieren. Nee, het ‘houden van dagen’ is ‘schaduwachtig’ en hoort bij de Oudtestamentische bedeling. Zie ook Kolossenzen 2:16:
"Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is"
De eerste twee vragen zijn dus snel beantwoord.
Blijft vraag drie over: ‘Wie gaf opdracht om de ‘christelijke’ feesten te vieren?’ Voor de beantwoording hiervan zullen we bronnen buiten de Bijbel moeten raadplegen. Via internet is dat ‘een fluitje van een cent’.
Het vieren van bijvoorbeeld kerst is geen opdracht van de Heere Jezus, maar een bedenksel van mensen: De bekende keizer Constantijn de Grote en zijn kornuiten in de 4e eeuw.
Constantijn en de zijnen hadden besloten dat de integratie van heidenen, die het zonnewendefeest op 25 december vierden, in het christendom soepel moest verlopen. Daarom werd in een officiële vergadering vastgesteld dat de geboortedag, van de godenzoon Tammuz op 25 december, ook de geboortedag van de Zoon van God zou worden!
Aldus werd bepaald dat de verjaardagen van de Zoon van het Licht en de zoon van het duister op één en dezelfde dag gevierd zouden worden…..
Hoe zouden wij het vinden als in een 'kerkelijke vergadering' besloten werd dat onze verjaardag voortaan gevierd zou worden op de geboortedag van een aardse dictator of massamoordenaar?
En onze Heere Jezus? Hij is helemaal niet in december geboren! Het kerstfeest is slechts een voortzetting / omzetting van het Germaanse heidense zonne-wendefeest.  Gecompleteerd met een boom waarvan de Heere God, bij monde van Jeremia, zegt dat de Israëlieten en ook wij, niet moeten wennen aan de gebruiken van de heidenen!
Jeremia spreekt over een boom die iedere vergelijking met de kerstboom kan doorstaan. En wij, christenen van de 21e eeuw, slepen het ding onze huizen en kerken binnen, zingen er zoetige liedjes bij over ‘een kindeke dat leit in de kou' en 'ziet eens hoe alle zijn ledekens beven’. Ondertussen kijken we naar buiten of het al sneeuwt, want dat hoort er bij, en kaarsjes. Maar vooral veel sneeuw zo ‘midden in de winternacht’ toen de hemel openging. Een romantische sfeer is onontbeerlijk tijdens de viering.
Nu kunt u natuurlijk aanvoeren dat het om ons hart gaat en niet om uiterlijkheden. Dat onze gedachten niet uitgaan naar Tammuz of het zonnewendefeest, maar naar de Heere Jezus als we kerst vieren. Echter, het gaat er niet om wat één en ander voor ons betekent, maar wat het voor Hem betekent!
Wanneer we deze, zogenaamd ‘christelijke’ feesten wèl willen vieren, achten wij menselijke tradities dan niet hoger dan het woord van God?
Als wij de Heere God willen dienen, volgen en eren, zullen we dat moeten doen op een manier die Hij van ons vraagt.
Wat is er nou toch zo moeilijk aan de opdracht van onze Heere Jezus: ‘Breek het brood en drink van de wijn zo vaak als u samenkomt’. En toch vieren christenen kennelijk liever het Germaanse lichtfeest en de verjaardag van Tammuz, dan dat ze aan de opdracht van hun Redder voldoen, zo vaak als ze samenkomen.
Is het niet zo dat wij met het vieren van kerst onze Heere herinneren aan heidense feesten? Raakt dat ons? Doet dat ons ook verdriet?
Wilt  u meer over dit onderwerp weten dan is het een aanrader de bijbelstudie ‘Wat is er met Kerst mis’ op internet te bekijken:

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#316 Olga en Eric over een buitenechtelijke relatie en de kracht van vergeving
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. A.C. Uitslag
Video

CGK-predikant legt uit waarom Urk onvoorwaardelijk de kant van Israël kiest

“Op Urk zijn wij Israël-minded. Iedere keer als er een conflict uitbreekt, kiezen we onvoorwaardelijk de kant van Israël. Israël is immers het oude verbondsvolk. Wie God liefheeft, krijgt dat volk ook lief”, aldus ds. A.C. Uitslag. De christelijke ge

verwoeste kerk
Nieuws

Schrikbarende toename christenvervolging in India

“Met politiewagens vol komen ze het dorp in. We worden behandeld als criminelen.” Lokale evangelisten in India slaan alarm. Sinds begin februari leven christenen in deelstaat Chhattisgarh in grote angst. De nieuwe eerste minister, Vishnu Deo Sai, spr

Kerk
Nieuws

Oekraïense priester dood aangetroffen nadat hij door Russische troepen werd vastgehouden

In het Oekraïense dorpje Kalanchak is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 59-jarige priester Stephan Podolchak. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke is vermoedelijk door het toedoen van het Russische leger om het leven gekomen. Podol

Opperrabbijn
Column

De zegen en de vloek van sociale media

In zijn nieuwste dagboek gaat opperrabbijn Jacobs onder meer in op de zegen en de vloek van sociale media. Daarnaast gaat hij in op het incident in Middelburg waarbij hakenkruizen op een synagoge werden gespoten. De opperrabbijn betwijfelt of het om

Jalil Mashali
Nieuws

Christelijke taxichauffeur krijgt megaboete na plakken bijbelvers op voertuig 

Een christelijke taxichauffeur uit het Duitse Essen is onlangs door lokale autoriteiten op de bon geslingerd. Reden hiervoor is een sticker met een bijbelvers die de man op zijn voertuig plakte. Als de taxichauffeur weigert de sticker te verwijderen,

Mozambique
Nieuws

Islamitisch geweld in Mozambique neemt toe: Ook kerken en christenen doelwit

De situatie in het noorden van Mozambique blijft zorgelijk vanwege jihadistische aanvallen op de bevolking, het leger en op kerken. In tegenstelling tot sussende geluiden over de onrust in de provincie Cabo Delgado, neemt het geweld toe. Dat melden d

Ron van der Spoel
Video

In deze video behandelt Ron van der Spoel de zegenbede uit Numeri 6

Iedere zondag sluiten we onze kerkdienst af met de zegen en vaak is dat die uit Numeri 6: 'De Heere zegent u en behoede u. De Heere doet Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft Zijn aangezicht over u en geve u vrede.' Deze z

ds. W. Pieters
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller: 'Ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is, maar telkens slaat de angst toe'

'In Romeinen 6:16 gaat het over de twee soorten slaven. Of de slaaf van zonde tot dood, of van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid. Kan het zijn dat je je allebei die slaven voelt en bent (nee, toch?) Ik geloof dat Jezus ook voor mij gestorven is, m

Meerartikelen

André van Grol
Verdieping

Heviger vervolging leidt tot forse groei aantal christenen

De vervolging van christenen zal dit jaar verder toenemen. Wat zijn de trends en verwachtingen voor 2024? Digitale controle van bijvoorbeeld Chinese christenen is een van de zorgelijkste ontwikkelingen. Als eerste trend noem ik de doorgaande radicali

Ds. D.M. Heikoop over het verlangen naar God
Video

Ds. Heikoop bespreekt herkenbare geloofsvraag van dichter Psalm 42

Waarom is God nu niet nabij? Deze vraag kan heel herkenbaar zijn. Zo ook voor de dichter van Psalm 42. Hij voelt een afstand tot God en mist Gods nabijheid. In deze Psalm verwoord de dichter zijn verlangen om weer dicht bij Hem te zijn. Ds. D.M. Heik

Leo Fijen
Nieuws

KRO-NCRV-gezicht Leo Fijen presenteert zijn laatste Geloofsgesprek

Na ruim 14 jaar en 700 gesprekken voert Leo Fijen aanstaande zondag zijn laatste Geloofsgesprek. Het KRO-NCRV-gezicht presenteerde sinds januari 2010 het bekende zondagochtendprogramma waarin katholieken openhartig over hun geloof spreken. Het zondag

Adieu God?
Nieuws

Nieuw seizoen van ‘Adieu God?’ met Caroline van der Plas en John van den Heuvel

EO-presentator Tijs van den Brink trapt het dertiende seizoen van Adieu God? af met BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. Een nieuw seizoen met diepe gesprekken over geloof, ongeloof en alles wat daar tussenin zit. Andere gasten die hun verhalen de

Bevindelijke prediking
Recensie

Het boek ‘Bevindelijke prediking’ laat diversiteit aan visies op bevinding zien

De reacties op het boek 'Bevindelijke prediking' worden over het algemeen als ‘vriendelijk vrijblijvend’ getypeerd. Maar mogen bevindelijke preken op de snijtafel worden gelegd van zelfreflectie en wetenschap? Zo ja, dan komen er drie vragen aan de o

Johannes de Vries en Miriam Atya
Video

Komende zondag zijn Johannes de Vries en Mariam Atya te gast bij Hour of Power

Komende zondag zijn Johannes de Vries en Mariam Atya te gast bij Hour of Power. De Vries is sinds vorig jaar werkzaam voor Stichting Present Nederland, nadat hij jarenlang werkte als hoofd voorlichting namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Atya

Arie-Jan Mulder
Column

Waarom eten en drinken we samen tijdens het avondmaal?

Op de televisie wordt verslag gedaan van een staatsbezoek. Buitenlandse diplomaten zijn in ons land te gast, en worden vorstelijk ontvangen. De vriendschap tussen beide landen wordt gevierd met een staatsbanket, een officiële maaltijd met de belangri

Anne van der Bijl
Boekfragment

Vuur de kanonnen van de Heer niet af met het buskruit van de duivel

Ben jij klaar om de confrontatie aan te gaan met de reus die God in jouw leven toelaat? Misschien weet je dat niet zeker totdat je tegenover hem staat. Toch zijn er een aantal dingen die erop wijzen dat je er klaar voor bent.  De echte strijd tegen G

Casey Tait
Interview

Casey Tait verhuisde naar Jeruzalem: "Ik wilde begrijpen waarom Israël belangrijk is voor God"

In Jeruzalem leeft een jonge vrouw met een bijzonder verhaal en roeping. De Amerikaanse Casey Tait verruilde de uitgestrekte vlaktes van North Carolina voor het Midden-Oosten, en heeft haar thuis gevonden in Israël. Een land dat nu verscheurd wordt d

prof. dr. Henk van den Belt
Preekverslag

Prof. dr. Van den Belt over bloedwraak in de Bijbel: “De wortel van de doodslag leeft ook in ons hart”

“De moord van Kaïn op Abel was geen vlaag van verstandsverbijstering. Het heeft een diepe wortel: concurrentiestrijd en het gevoel de mindere te zijn”, maakt prof. dr. Henk van den Belt duidelijk. Naar aanleiding van de moord van Kaïn op Abel in Gene

Leah
Nieuws

Zes jaar na haar ontvoering inspireert dit Nigeriaanse christelijke meisje nog steeds

Zes jaar geleden werd Leah Sharibu, een 14-jarig plattelandsmeisje in Nigeria, ontvoerd van school. Omdat ze haar christelijke geloof niet opgaf, kwam ze nooit vrij. Vriendinnen vertellen hoe Leah’s standvastigheid hen bemoedigd heeft. En hoe ze hope

Wilkin van de Kamp
Video

Volgens Wilkin van de Kamp is Jezus de enige 'foto' die we van God hebben

"Je zou kunnen zeggen dat Jezus de enige foto is die we van God hebben ontvangen", merkt Wilkin van de Kamp op in een nieuwe aflevering van de serie 'Begin je dag met God.' De bekende christelijke auteur en spreker merkt op dat Jezus exact toont hoe